CN8 / NC8 - 2023 48 CN8 / NC8 - 2023 - CS 50

CN8 / NC8 - 2023 - CS

I-Way To Customs

KAPITOLA 49
TIŠTĚNÉ KNIHY, NOVINY, OBRAZY A JINÉ VÝROBKY POLYGRAFICKÉHO PRŮMYSLU; RUKOPISY, STROJOPISY A PLÁNY

49.01 Tištěné knihy, brožury, letáky a podobné tiskoviny, též v jednotlivých listech (arších)    
V jednotlivých listech (arších), též skládané 4901 10 00  
Ostatní    
Slovníky a encyklopedie, též v pořadačové úpravě 4901 91 00  
Ostatní 4901 99 00  
49.02 Noviny, časopisy a periodika, též ilustrované nebo obsahující inzerci nebo reklamy    
Vycházející nejméně čtyřikrát týdně 4902 10 00  
Ostatní 4902 90 00  
49.03 Obrázkové knihy, předlohy ke kreslení nebo omalovánky, pro děti 4903 00 00  
49.04 Hudebniny (noty), tištěné nebo ručně psané, též vázané nebo ilustrované 4904 00 00  
49.05 Kartografické výrobky všech druhů, včetně atlasů, nástěnných map, topografických plánů a glóbusů, tištěné    
V knižní formě 4905 20 00  
Ostatní 4905 90 00  
49.06 Plány a výkresy pro stavební, strojnické, průmyslové, obchodní, topografické nebo podobné účely, které jsou ručně zhotovenými originály; ručně psané texty; fotografické reprodukce na citlivém papíře a karbonové kopie výrobků uvedených v tomto čísle 4906 00 00  
49.07 Nepoužité poštovní, kolkové nebo podobné známky, které jsou v oběhu nebo mají být nově vydány v zemi, ve které mají nebo mají mít uznanou nominální hodnotu; papír s natištěnými známkami; bankovky; šekové tiskopisy; akcie, dluhopisy a podobné cenné papíry    
Poštovní, kolkové a podobné známky 4907 00 10  
Bankovky 4907 00 30  
Ostatní 4907 00 90  
49.08 Obtisky všeho druhu    
Zeskelnitelné obtisky 4908 10 00  
Ostatní 4908 90 00  
49.09 Tištěné nebo ilustrované dopisnice nebo pohlednice; tištěné karty s osobními pozdravy, zprávami nebo oznámeními, též ilustrované, případně též s obálkami nebo ozdobami 4909 00 00  
49.10 Kalendáře všech druhů, tištěné, včetně kalendářů ve formě trhacích bloků 4910 00 00  
49.11 Ostatní tiskařské výrobky, včetně tištěných obrazů a fotografií    
Reklamní a propagační tiskoviny, obchodní katalogy a podobné výrobky    
Obchodní katalogy 4911 10 10  
Ostatní 4911 10 90  
Ostatní    
Obrazy, tištěné obrazy a fotografie 4911 91 00  
Ostatní 4911 99 00  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.