CN8 / NC8 - 2023 50 CN8 / NC8 - 2023 - CS 52

CN8 / NC8 - 2023 - CS

I-Way To Customs

KAPITOLA 51
VLNA, JEMNÉ NEBO HRUBÉ ZVÍŘECÍ CHLUPY; ŽÍNĚNÉ NITĚ A TKANINY

51.01 Vlna, nemykaná ani nečesaná    
Potní, včetně poloprané vlny    
Střižní vlna 5101 11 00  
Ostatní 5101 19 00  
Odtučněná, nekarbonizovaná    
Střižní vlna 5101 21 00  
Ostatní 5101 29 00  
Karbonizovaná 5101 30 00  
51.02 Jemné nebo hrubé zvířecí chlupy, nemykané ani nečesané    
Jemné zvířecí chlupy    
Z kašmírských koz 5102 11 00  
Ostatní    
Z angorského králíka 5102 19 10  
Z alpaky, lamy nebo vikuně 5102 19 30  
Z velblouda (včetně dromedára) nebo jaka, nebo z angorské, tibetské nebo podobné kozy 5102 19 40  
Z králíka (jiného než angorského), zajíce, bobra, nutrie nebo ondatry 5102 19 90  
Hrubé zvířecí chlupy 5102 20 00  
51.03 Odpad z vlny nebo z jemných nebo hrubých zvířecích chlupů, včetně niťového odpadu, avšak kromě rozvlákněného materiálu    
Výčesky z vlny nebo z jemných zvířecích chlupů    
Nekarbonizované 5103 10 10  
Karbonizované 5103 10 90  
Ostatní odpad z vlny nebo jemných zvířecích chlupů 5103 20 00  
Odpad z hrubých zvířecích chlupů 5103 30 00  
51.04 Rozvlákněný materiál z vlny nebo z jemných nebo hrubých zvířecích chlupů 5104 00 00  
51.05 Vlna a jemné nebo hrubé zvířecí chlupy, mykané nebo česané (včetně česané vlny v útržcích)    
Mykaná vlna 5105 10 00  
Vlněné česance a jiná česaná vlna    
Česaná vlna v útržcích 5105 21 00  
Ostatní 5105 29 00  
Jemné zvířecí chlupy, mykané nebo česané    
Z kašmírských koz 5105 31 00  
Ostatní 5105 39 00  
Hrubé zvířecí chlupy, mykané nebo česané 5105 40 00  
51.06 Vlněná příze mykaná, neupravená pro drobný prodej    
Obsahující 85 % hmotnostních nebo více vlny    
Nebělená 5106 10 10  
Ostatní 5106 10 90  
Obsahující méně než 85 % hmotnostních vlny    
Obsahující 85 % hmotnostních nebo více vlny a jemných zvířecích chlupů 5106 20 10  
Ostatní    
Nebělená 5106 20 91  
Ostatní 5106 20 99  
51.07 Vlněná příze česaná, neupravená pro drobný prodej    
Obsahující 85 % hmotnostních nebo více vlny    
Nebělená 5107 10 10  
Ostatní 5107 10 90  
Obsahující méně než 85 % hmotnostních vlny    
Obsahující 85 % hmotnostních nebo více vlny a jemných zvířecích chlupů    
Nebělená 5107 20 10  
Ostatní 5107 20 30  
Ostatní    
Smíšená hlavně nebo výhradně se syntetickými střižovými vlákny    
Nebělená 5107 20 51  
Ostatní 5107 20 59  
Jinak smíšená    
Nebělená 5107 20 91  
Ostatní 5107 20 99  
51.08 Příze z jemných zvířecích chlupů (mykaná nebo česaná), neupravená pro drobný prodej    
Mykaná    
Nebělená 5108 10 10  
Ostatní 5108 10 90  
Česaná    
Nebělená 5108 20 10  
Ostatní 5108 20 90  
51.09 Příze z vlny nebo z jemných zvířecích chlupů, upravená pro drobný prodej    
Obsahující 85 % hmotnostních nebo více vlny nebo jemných zvířecích chlupů    
V klubkách, přadenech nebo přadénkách, o hmotnosti převyšující 125 g, avšak nepřesahující 500 g 5109 10 10  
Ostatní 5109 10 90  
Ostatní 5109 90 00  
51.10 Příze z hrubých zvířecích chlupů nebo ze žíně (včetně ovinuté žíněné nitě), též upravená pro drobný prodej 5110 00 00  
51.11 Tkaniny z mykané vlny nebo z mykaných jemných zvířecích chlupů    
Obsahující 85 % hmotnostních nebo více vlny nebo jemných zvířecích chlupů    
O plošné hmotnosti nepřesahující 300 g/m² 5111 11 00 (MTK)
Ostatní 5111 19 00 (MTK)
Ostatní, smíšené hlavně nebo výhradně s nekonečnými chemickými vlákny 5111 20 00 (MTK)
Ostatní, smíšené hlavně nebo výhradně se střižovými chemickými vlákny    
O plošné hmotnosti nepřesahující 300 g/m² 5111 30 10 (MTK)
O plošné hmotnosti převyšující 300 g/m² 5111 30 80 (MTK)
Ostatní    
Obsahující celkově více než 10 % hmotnostních textilních materiálů z kapitoly 50 5111 90 10 (MTK)
Ostatní    
O plošné hmotnosti nepřesahující 300 g/m² 5111 90 91 (MTK)
O plošné hmotnosti převyšující 300 g/m² 5111 90 98 (MTK)
51.12 Tkaniny z česané vlny nebo z česaných jemných zvířecích chlupů    
Obsahující 85 % hmotnostních nebo více vlny nebo jemných zvířecích chlupů    
O plošné hmotnosti nepřesahující 200 g/m² 5112 11 00 (MTK)
Ostatní 5112 19 00 (MTK)
Ostatní, smíšené hlavně nebo výhradně s nekonečnými chemickými vlákny 5112 20 00 (MTK)
Ostatní, smíšené hlavně nebo výhradně se střižovými chemickými vlákny    
O plošné hmotnosti nepřesahující 200 g/m² 5112 30 10 (MTK)
O plošné hmotnosti převyšující 200 g/m² 5112 30 80 (MTK)
Ostatní    
Obsahující celkově více než 10 % hmotnostních textilních materiálů kapitoly 50 5112 90 10 (MTK)
Ostatní    
O plošné hmotnosti nepřesahující 200 g/m² 5112 90 91 (MTK)
O plošné hmotnosti převyšující 200 g/m² 5112 90 98 (MTK)
51.13 Tkaniny z hrubých zvířecích chlupů nebo ze žíní 5113 00 00 (MTK)


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.