CN8 / NC8 - 2023 51 CN8 / NC8 - 2023 - CS 53

CN8 / NC8 - 2023 - CS

I-Way To Customs

KAPITOLA 52
BAVLNA

52.01 Bavlna, nemykaná ani nečesaná    
Hydrofilní nebo bělená 5201 00 10  
Ostatní 5201 00 90  
52.02 Bavlněný odpad (včetně niťového odpadu a rozvlákněného materiálu)    
Niťový odpad 5202 10 00  
Ostatní    
Rozvlákněný materiál 5202 91 00  
Ostatní 5202 99 00  
52.03 Bavlna, mykaná nebo česaná 5203 00 00  
52.04 Bavlněné šicí nitě, též upravené pro drobný prodej    
Neupravené pro drobný prodej    
Obsahující 85 % hmotnostních nebo více bavlny 5204 11 00  
Ostatní 5204 19 00  
Upravené pro drobný prodej 5204 20 00  
52.05 Bavlněné nitě (jiné než šicí nitě), obsahující 85 % hmotnostních nebo více bavlny, neupravené pro drobný prodej    
Jednoduchá příze, z nečesaných vláken    
O délkové hmotnosti 714,29 decitex nebo vyšší (metrické číslo nepřesahující 14) 5205 11 00  
O délkové hmotnosti nižší než 714,29 decitex, ne však nižší než 232,56 decitex (metrické číslo převyšující 14, avšak nepřesahující 43) 5205 12 00  
O délkové hmotnosti nižší než 232,56 decitex, ne však nižší než 192,31 decitex (metrické číslo převyšující 43, avšak nepřesahující 52) 5205 13 00  
O délkové hmotnosti nižší než 192,31 decitex, ne však nižší než 125 decitex (metrické číslo převyšující 52, avšak nepřesahující 80) 5205 14 00  
O délkové hmotnosti nižší než 125 decitex (metrické číslo převyšující 80)    
O délkové hmotnosti nižší než 125 decitex, ne však nižší než 83,33 decitex (metrické číslo převyšující 80, avšak nepřesahující 120) 5205 15 10  
O délkové hmotnosti nižší než 83,33 decitex (metrické číslo převyšující 120) 5205 15 90  
Jednoduchá příze, z česaných vláken    
O délkové hmotnosti 714,29 decitex nebo vyšší (metrické číslo nepřesahující 14) 5205 21 00  
O délkové hmotnosti nižší než 714,29 decitex, ne však nižší než 232,56 decitex (metrické číslo převyšující 14, avšak nepřesahující 43) 5205 22 00  
O délkové hmotnosti nižší než 232,56 decitex, ne však nižší než 192,31 decitex (metrické číslo převyšující 43, avšak nepřesahující 52) 5205 23 00  
O délkové hmotnosti nižší než 192,31 decitex, ne však nižší než 125 decitex (metrické číslo převyšující 52, avšak nepřesahující 80) 5205 24 00  
O délkové hmotnosti nižší než 125 decitex, ne však nižší než 106,38 decitex (metrické číslo převyšující 80, avšak nepřesahující 94) 5205 26 00  
O délkové hmotnosti nižší než 106,38 decitex, ne však nižší než 83,33 decitex (metrické číslo převyšující 94, avšak nepřesahující 120) 5205 27 00  
O délkové hmotnosti nižší než 83,33 decitex (metrické číslo převyšující 120) 5205 28 00  
Násobná (skaná) nebo kablovaná nit, z nečesaných vláken    
Z jednoduché příze o délkové hmotnosti 714,29 decitex nebo vyšší (metrické číslo jednoduché příze nepřesahující 14) 5205 31 00  
Z jednoduché příze o délkové hmotnosti nižší než 714,29 decitex, ne však nižší než 232,56 decitex (metrické číslo jednoduché příze převyšující 14, avšak nepřesahující 43) 5205 32 00  
Z jednoduché příze o délkové hmotnosti nižší než 232,56 decitex, ne však nižší než 192,31 decitex (metrické číslo jednoduché příze převyšující 43, avšak nepřesahující 52) 5205 33 00  
Z jednoduché příze o délkové hmotnosti nižší než 192,31 decitex, ne však nižší než 125 decitex (metrické číslo jednoduché příze převyšující 52, avšak nepřesahující 80) 5205 34 00  
Z jednoduché příze o délkové hmotnosti nižší než 125 decitex (metrické číslo jednoduché příze převyšující 80) 5205 35 00  
Násobná (skaná) nebo kablovaná nit, z česaných vláken    
Z jednoduché příze o délkové hmotnosti 714,29 decitex nebo vyšší (metrické číslo jednoduché příze nepřesahující 14) 5205 41 00  
Z jednoduché příze o délkové hmotnosti nižší než 714,29 decitex, ne však nižší než 232,56 decitex (metrické číslo jednoduché příze převyšující 14, avšak nepřesahující 43) 5205 42 00  
Z jednoduché příze o délkové hmotnosti nižší než 232,56 decitex, ne však nižší než 192,31 decitex (metrické číslo jednoduché příze převyšující 43, avšak nepřesahující 52) 5205 43 00  
Z jednoduché příze o délkové hmotnosti nižší než 192,31 decitex, ne však nižší než 125 decitex (metrické číslo jednoduché příze převyšující 52, avšak nepřesahující 80) 5205 44 00  
Z jednoduché příze o délkové hmotnosti nižší než 125 decitex, ne však nižší než 106,38 decitex (metrické číslo jednoduché příze převyšující 80, avšak nepřesahující 94) 5205 46 00  
Z jednoduché příze o délkové hmotnosti nižší než 106,38 decitex, ne však nižší než 83,33 decitex (metrické číslo jednoduché příze převyšující 94, avšak nepřesahující 120) 5205 47 00  
Z jednoduché příze o délkové hmotnosti nižší než 83,33 decitex (metrické číslo jednoduché příze převyšující 120) 5205 48 00  
52.06 Bavlněné příze (jiné než šicí nitě), obsahující méně než 85 % hmotnostních bavlny, neupravené pro drobný prodej    
Jednoduchá příze, z nečesaných vláken    
O délkové hmotnosti 714,29 decitex nebo vyšší (metrické číslo nepřesahující 14) 5206 11 00  
O délkové hmotnosti nižší než 714,29 decitex, ne však nižší než 232,56 decitex (metrické číslo převyšující 14, avšak nepřesahující 43) 5206 12 00  
O délkové hmotnosti nižší než 232,56 decitex, ne však nižší než 192,31 decitex (metrické číslo převyšující 43, avšak nepřesahující 52) 5206 13 00  
O délkové hmotnosti nižší než 192,31 decitex, ne však nižší než 125 decitex (metrické číslo převyšující 52, avšak nepřesahující 80) 5206 14 00  
O délkové hmotnosti nižší než 125 decitex (metrické číslo převyšující 80) 5206 15 00  
Jednoduchá příze, z česaných vláken    
O délkové hmotnosti 714,29 decitex nebo vyšší (metrické číslo nepřesahující 14) 5206 21 00  
O délkové hmotnosti nižší než 714,29 decitex, ne však nižší než 232,56 decitex (metrické číslo převyšující 14, avšak nepřesahující 43) 5206 22 00  
O délkové hmotnosti nižší než 232,56 decitex, ne však nižší než 192,31 decitex (metrické číslo převyšující 43, avšak nepřesahující 52) 5206 23 00  
O délkové hmotnosti nižší než 192,31 decitex, ne však nižší než 125 decitex (metrické číslo převyšující 52, avšak nepřesahující 80) 5206 24 00  
O délkové hmotnosti nižší než 125 decitex (metrické číslo převyšující 80) 5206 25 00  
Násobná (skaná) nebo kablovaná nit, z nečesaných vláken    
Z jednoduché příze o délkové hmotnosti 714,29 decitex nebo vyšší (metrické číslo jednoduché nitě nepřesahující 14) 5206 31 00  
Z jednoduché příze o délkové hmotnosti nižší než 714,29 decitex, ne však nižší než 232,56 decitex (metrické číslo jednoduché příze převyšující 14, avšak nepřesahující 43) 5206 32 00  
Z jednoduché příze o délkové hmotnosti nižší než 232,56 decitex, ne však nižší než 192,31 decitex (metrické číslo jednoduché příze převyšující 43, avšak nepřesahující 52) 5206 33 00  
Z jednoduché příze o délkové hmotnosti nižší než 192,31 decitex, ne však nižší než 125 decitex (metrické číslo jednoduché příze převyšující 52, avšak nepřesahující 80) 5206 34 00  
Z jednoduché příze o délkové hmotnosti nižší než 125 decitex (metrické číslo jednoduché příze převyšující 80) 5206 35 00  
Násobná (skaná) nebo kablovaná nit, z česaných vláken    
Z jednoduché příze o délkové hmotnosti 714,29 decitex nebo vyšší (metrické číslo jednoduché příze nepřesahující 14) 5206 41 00  
Z jednoduché příze o délkové hmotnosti nižší než 714,29 decitex, ne však nižší než 232,56 decitex (metrické číslo jednoduché příze převyšující 14, avšak nepřesahující 43) 5206 42 00  
Z jednoduché příze o délkové hmotnosti nižší než 232,56 decitex, ne však nižší než 192,31 decitex (metrické číslo jednoduché příze převyšující 43, avšak nepřesahující 52) 5206 43 00  
Z jednoduché příze o délkové hmotnosti nižší než 192,31 decitex, ne však nižší než 125 decitex (metrické číslo jednoduché příze převyšující 52, avšak nepřesahující 80) 5206 44 00  
Z jednoduché příze o délkové hmotnosti nižší než 125 decitex (metrické číslo jednoduché příze převyšující 80) 5206 45 00  
52.07 Bavlněné nitě (jiné než šicí nitě), upravené pro drobný prodej    
Obsahující 85 % hmotnostních nebo více bavlny 5207 10 00  
Ostatní 5207 90 00  
52.08 Bavlněné tkaniny obsahující 85 % hmotnostních nebo více bavlny, o plošné hmotnosti nepřesahující 200 g/m²    
Nebělené    
V plátnové vazbě, o plošné hmotnosti nejvýše 100 g/m²    
Tkaniny pro výrobu obinadel, obvazů a zdravotnických gáz 5208 11 10 (MTK)
Ostatní 5208 11 90 (MTK)
V plátnové vazbě, o plošné hmotnosti vyšší než 100 g/m²    
V plátnové vazbě, o plošné hmotnosti vyšší než 100 g/m², avšak nejvýše 130 g/m² a o šířce    
Nepřesahující 165 cm 5208 12 16 (MTK)
Převyšující 165 cm 5208 12 19 (MTK)
V plátnové vazbě, o plošné hmotnosti vyšší než 130 g/m² a o šířce    
Nepřesahující 165 cm 5208 12 96 (MTK)
Převyšující 165 cm 5208 12 99 (MTK)
Třívazný nebo čtyřvazný kepr, včetně křížového kepru 5208 13 00 (MTK)
Ostatní tkaniny 5208 19 00 (MTK)
Bělené    
V plátnové vazbě, o plošné hmotnosti nejvýše 100 g/m²    
Tkaniny pro výrobu obinadel, obvazů a zdravotnických gáz 5208 21 10 (MTK)
Ostatní 5208 21 90 (MTK)
V plátnové vazbě, o plošné hmotnosti vyšší než 100 g/m²    
V plátnové vazbě, o plošné hmotnosti vyšší než 100 g/m², avšak nejvýše 130 g/m² a o šířce    
Nepřesahující 165 cm 5208 22 16 (MTK)
Převyšující 165 cm 5208 22 19 (MTK)
V plátnové vazbě, o plošné hmotnosti vyšší než 130 g/m² a o šířce    
Nepřesahující 165 cm 5208 22 96 (MTK)
Převyšující 165 cm 5208 22 99 (MTK)
Třívazný nebo čtyřvazný kepr, včetně křížového kepru 5208 23 00 (MTK)
Ostatní tkaniny 5208 29 00 (MTK)
Barvené    
V plátnové vazbě, o plošné hmotnosti nejvýše 100 g/m² 5208 31 00 (MTK)
V plátnové vazbě, o plošné hmotnosti vyšší než 100 g/m²    
V plátnové vazbě, o plošné hmotnosti vyšší než 100 g/m², avšak nejvýše 130 g/m² a o šířce    
Nepřesahující 165 cm 5208 32 16 (MTK)
Převyšující 165 cm 5208 32 19 (MTK)
V plátnové vazbě, o plošné hmotnosti vyšší než 130 g/m² a o šířce    
Nepřesahující 165 cm 5208 32 96 (MTK)
Převyšující 165 cm 5208 32 99 (MTK)
Třívazný nebo čtyřvazný kepr, včetně křížového kepru 5208 33 00 (MTK)
Ostatní tkaniny 5208 39 00 (MTK)
Z různobarevných nití    
V plátnové vazbě, o plošné hmotnosti nejvýše 100 g/m² 5208 41 00 (MTK)
V plátnové vazbě, o plošné hmotnosti vyšší než 100 g/m² 5208 42 00 (MTK)
Třívazný nebo čtyřvazný kepr, včetně křížového kepru 5208 43 00 (MTK)
Ostatní tkaniny 5208 49 00 (MTK)
Potištěné    
V plátnové vazbě, o plošné hmotnosti nejvýše 100 g/m² 5208 51 00 (MTK)
V plátnové vazbě, o plošné hmotnosti vyšší než 100 g/m² 5208 52 00 (MTK)
Ostatní tkaniny    
Třívazný nebo čtyřvazný kepr, včetně křížového kepru 5208 59 10 (MTK)
Ostatní 5208 59 90 (MTK)
52.09 Bavlněné tkaniny obsahující 85 % hmotnostních nebo více bavlny, o plošné hmotnosti vyšší než 200 g/m²    
Nebělené    
V plátnové vazbě 5209 11 00 (MTK)
Třívazný nebo čtyřvazný kepr, včetně křížového kepru 5209 12 00 (MTK)
Ostatní tkaniny 5209 19 00 (MTK)
Bělené    
V plátnové vazbě 5209 21 00 (MTK)
Třívazný nebo čtyřvazný kepr, včetně křížového kepru 5209 22 00 (MTK)
Ostatní tkaniny 5209 29 00 (MTK)
Barvené    
V plátnové vazbě 5209 31 00 (MTK)
Třívazný nebo čtyřvazný kepr, včetně křížového kepru 5209 32 00 (MTK)
Ostatní tkaniny 5209 39 00 (MTK)
Z různobarevných nití    
V plátnové vazbě 5209 41 00 (MTK)
Denim 5209 42 00 (MTK)
Ostatní tkaniny v třívazném nebo čtyřvazném kepru, včetně křížového kepru 5209 43 00 (MTK)
Ostatní tkaniny 5209 49 00 (MTK)
Potištěné    
V plátnové vazbě 5209 51 00 (MTK)
Třívazný nebo čtyřvazný kepr, včetně křížového kepru 5209 52 00 (MTK)
Ostatní tkaniny 5209 59 00 (MTK)
52.10 Bavlněné tkaniny obsahující méně než 85 % hmotnostních bavlny, smíšené hlavně nebo výhradně s chemickými vlákny, o plošné hmotnosti nejvýše 200 g/m²    
Nebělené    
V plátnové vazbě 5210 11 00 (MTK)
Ostatní tkaniny 5210 19 00 (MTK)
Bělené    
V plátnové vazbě 5210 21 00 (MTK)
Ostatní tkaniny 5210 29 00 (MTK)
Barvené    
V plátnové vazbě 5210 31 00 (MTK)
Třívazný nebo čtyřvazný kepr, včetně křížového kepru 5210 32 00 (MTK)
Ostatní tkaniny 5210 39 00 (MTK)
Z různobarevných nití    
V plátnové vazbě 5210 41 00 (MTK)
Ostatní tkaniny 5210 49 00 (MTK)
Potištěné    
V plátnové vazbě 5210 51 00 (MTK)
Ostatní tkaniny 5210 59 00 (MTK)
52.11 Bavlněné tkaniny obsahující méně než 85 % hmotnostních bavlny, smíšené hlavně nebo výhradně s chemickými vlákny, o plošné hmotnosti vyšší než 200 g/m²    
Nebělené    
V plátnové vazbě 5211 11 00 (MTK)
Třívazný nebo čtyřvazný kepr, včetně křížového kepru 5211 12 00 (MTK)
Ostatní tkaniny 5211 19 00 (MTK)
Bělené 5211 20 00 (MTK)
Barvené    
V plátnové vazbě 5211 31 00 (MTK)
Třívazný nebo čtyřvazný kepr, včetně křížového kepru 5211 32 00 (MTK)
Ostatní tkaniny 5211 39 00 (MTK)
Z různobarevných nití    
V plátnové vazbě 5211 41 00 (MTK)
Denim 5211 42 00 (MTK)
Ostatní tkaniny v třívazném nebo čtyřvazném kepru, včetně křížového kepru 5211 43 00 (MTK)
Ostatní tkaniny    
Žakárové tkaniny 5211 49 10 (MTK)
Ostatní 5211 49 90 (MTK)
Potištěné    
V plátnové vazbě 5211 51 00 (MTK)
Třívazný nebo čtyřvazný kepr, včetně křížového kepru 5211 52 00 (MTK)
Ostatní tkaniny 5211 59 00 (MTK)
52.12 Ostatní bavlněné tkaniny    
O plošné hmotnosti nejvýše 200 g/m²    
Nebělené    
Smíšené hlavně nebo výhradně se lnem 5212 11 10 (MTK)
Jinak smíšené 5212 11 90 (MTK)
Bělené    
Smíšené hlavně nebo výhradně se lnem 5212 12 10 (MTK)
Jinak smíšené 5212 12 90 (MTK)
Barvené    
Smíšené hlavně nebo výhradně se lnem 5212 13 10 (MTK)
Jinak smíšené 5212 13 90 (MTK)
Z různobarevných nití    
Smíšené hlavně nebo výhradně se lnem 5212 14 10 (MTK)
Jinak smíšené 5212 14 90 (MTK)
Potištěné    
Smíšené hlavně nebo výhradně se lnem 5212 15 10 (MTK)
Jinak smíšené 5212 15 90 (MTK)
O plošné hmotnosti vyšší než 200 g/m²    
Nebělené    
Smíšené hlavně nebo výhradně se lnem 5212 21 10 (MTK)
Jinak smíšené 5212 21 90 (MTK)
Bělené    
Smíšené hlavně nebo výhradně se lnem 5212 22 10 (MTK)
Jinak smíšené 5212 22 90 (MTK)
Barvené    
Smíšené hlavně nebo výhradně se lnem 5212 23 10 (MTK)
Jinak smíšené 5212 23 90 (MTK)
Z různobarevných nití    
Smíšené hlavně nebo výhradně se lnem 5212 24 10 (MTK)
Jinak smíšené 5212 24 90 (MTK)
Potištěné    
Smíšené hlavně nebo výhradně se lnem 5212 25 10 (MTK)
Jinak smíšené 5212 25 90 (MTK)


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.