CN8 / NC8 - 2023 56 CN8 / NC8 - 2023 - CS 58

CN8 / NC8 - 2023 - CS

I-Way To Customs

KAPITOLA 57
KOBERCE A JINÉ TEXTILNÍ PODLAHOVÉ KRYTINY

57.01 Koberce a jinĂ© textilnĂ­ podlahovĂ© krytiny, vázanĂ©, tĂ©Ĺľ zcela zhotovenĂ©    
Z vlny nebo jemnĂ˝ch zvĂ­Ĺ™ecĂ­ch chlupĹŻ    
Obsahující celkem více než 10 % hmotnostních hedvábí nebo odpadového hedvábí, jiného než buretového 5701 10 10 (MTK)
OstatnĂ­ 5701 10 90 (MTK)
Z ostatnĂ­ch textilnĂ­ch materiálĹŻ    
Z hedvábí, z hedvábného odpadu, jiného než buretového, ze syntetických vláken, z nití čísla 5605 nebo z textilních materiálů obsahujících kovové nitě 5701 90 10 (MTK)
Z ostatních textilních materiálů 5701 90 90 (MTK)
57.02 Koberce a jinĂ© textilnĂ­ podlahovĂ© krytiny, tkanĂ©, avšak nevšívanĂ© ani nepovloÄŤkovanĂ©, tĂ©Ĺľ zcela zhotovenĂ©, vÄŤetnÄ› druhĹŻ „Kelim“ neboli „Kilim“, „Schumacks“ neboli „Soumak“, „Karamanie“ a podobnĂ˝ch ruÄŤnÄ› tkanĂ˝ch kobercĹŻ    
„Kelim“ neboli „Kilim“, „Schumacks“ neboli „Soumak“, „Karamanie“ a podobné ručně tkané koberce 5702 10 00 (MTK)
Podlahové krytiny z kokosových vláken 5702 20 00 (MTK)
OstatnĂ­, s vlasovĂ˝m povrchem, ne zcela zhotovenĂ©    
Z vlny nebo jemnĂ˝ch zvĂ­Ĺ™ecĂ­ch chlupĹŻ    
Axminsterské koberce 5702 31 10 (MTK)
OstatnĂ­ 5702 31 80 (MTK)
Z chemických textilních materiálů 5702 32 00 (MTK)
Z ostatních textilních materiálů 5702 39 00 (MTK)
OstatnĂ­, s vlasovĂ˝m povrchem, zcela zhotovenĂ©    
Z vlny nebo jemnĂ˝ch zvĂ­Ĺ™ecĂ­ch chlupĹŻ    
Axminsterské koberce 5702 41 10 (MTK)
OstatnĂ­ 5702 41 90 (MTK)
Z chemických textilních materiálů 5702 42 00 (MTK)
Z ostatních textilních materiálů 5702 49 00 (MTK)
OstatnĂ­, bez vlasovĂ©ho povrchu, ne zcela zhotovenĂ©    
Z vlny nebo jemných zvířecích chlupů 5702 50 10 (MTK)
Z chemickĂ˝ch textilnĂ­ch materiálĹŻ    
Z polypropylenu 5702 50 31 (MTK)
OstatnĂ­ 5702 50 39 (MTK)
Z ostatních textilních materiálů 5702 50 90 (MTK)
OstatnĂ­, bez vlasovĂ©ho povrchu, zcela zhotovenĂ©    
Z vlny nebo jemných zvířecích chlupů 5702 91 00 (MTK)
Z chemickĂ˝ch textilnĂ­ch materiálĹŻ    
Z polypropylenu 5702 92 10 (MTK)
OstatnĂ­ 5702 92 90 (MTK)
Z ostatních textilních materiálů 5702 99 00 (MTK)
57.03 Koberce a jinĂ© textilnĂ­ podlahovĂ© krytiny (vÄŤetnÄ› umÄ›lĂ˝ch trávnĂ­kĹŻ), všívanĂ©, tĂ©Ĺľ zcela zhotovenĂ©    
Z vlny nebo jemných zvířecích chlupů 5703 10 00 (MTK)
Z nylonu nebo jinĂ˝ch polyamidĹŻ    
Umělé trávníky 5703 21 00 (MTK)
OstatnĂ­    
PotištÄ›nĂ©    
Dlaždice, o ploše nejvýše 1 m² 5703 29 10 (MTK)
OstatnĂ­ 5703 29 19 (MTK)
OstatnĂ­    
Dlaždice, o ploše nejvýše 1 m² 5703 29 91 (MTK)
OstatnĂ­ 5703 29 99 (MTK)
Z ostatnĂ­ch chemickĂ˝ch textilnĂ­ch materiálĹŻ    
Umělé trávníky 5703 31 00 (MTK)
OstatnĂ­    
Z polypropylenu    
Dlaždice, o ploše nejvýše 1 m² 5703 39 10 (MTK)
OstatnĂ­ 5703 39 19 (MTK)
OstatnĂ­    
Dlaždice, o ploše nejvýše 1 m² 5703 39 91 (MTK)
OstatnĂ­ 5703 39 99 (MTK)
Z ostatnĂ­ch textilnĂ­ch materiálĹŻ    
Dlaždice, o ploše nejvýše 1 m² 5703 90 20 (MTK)
OstatnĂ­ 5703 90 80 (MTK)
57.04 Koberce a jinĂ© textilnĂ­ podlahovĂ© krytiny z plsti, nevšívanĂ© ani nepovloÄŤkovanĂ©, tĂ©Ĺľ zcela zhotovenĂ©    
Dlaždice, o ploše nejvýše 0,3 m² 5704 10 00 (MTK)
Dlaždice, o maximální ploše převyšující 0,3 m², avšak nepřesahující 1 m² 5704 20 00 (MTK)
OstatnĂ­ 5704 90 00 (MTK)
57.05 OstatnĂ­ koberce a ostatnĂ­ textilnĂ­ podlahovĂ© krytiny, tĂ©Ĺľ zcela zhotovenĂ©    
Z chemických textilních materiálů 5705 00 30 (MTK)
Z ostatních textilních materiálů 5705 00 80 (MTK)


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.