CN8 / NC8 - 2023 55 CN8 / NC8 - 2023 - CS 57

CN8 / NC8 - 2023 - CS

I-Way To Customs

KAPITOLA 56
VATA, PLSҧ A NETKAN√Č TEXTILIE; SPECI√ĀLN√ć NITńö; MOTOUZY, ҆ŇáŇģRY, PROVAZY A LANA A V√ĚROBKY Z NICH

56.01 Vata z textiln√≠ch materi√°lŇĮ a v√Ĺrobky z n√≠; textiln√≠ vl√°kna o d√©lce nepŇôesahuj√≠c√≠ 5¬†mm (postŇôiŇĺek), textiln√≠ prach a nopky    
Vata z textiln√≠ch materi√°lŇĮ a v√Ĺrobky z n√≠    
Z bavlny    
Absorpńćn√≠ 5601 21 10  
Ostatn√≠ 5601 21 90  
Z chemick√Ĺch vl√°ken    
N√°viny o prŇĮmńõru nepŇôesahuj√≠c√≠m 8¬†mm 5601 22 10  
Ostatn√≠ 5601 22 90  
Ostatn√≠ 5601 29 00  
Textiln√≠ postŇôiŇĺky, prach a nopky 5601 30 00  
56.02 PlsŇ•, t√©Ňĺ impregnovan√°, povrstven√°, potaŇĺen√° nebo laminovan√°    
Vpichovan√© plsti a textilie propl√©tan√© vlastn√≠mi vl√°kny    
Neimpregnovan√©, nepovrstven√©, nepotaŇĺen√© ani nelaminovan√©    
Vpichovan√° plsŇ•    
Z juty nebo jin√Ĺch l√Ĺkov√Ĺch vl√°ken ńć√≠sla¬†5303 5602 10 11  
Z ostatn√≠ch textiln√≠ch materi√°lŇĮ 5602 10 19  
Textilie propl√©tan√© vlastn√≠mi vl√°kny    
Z vlny nebo jemn√Ĺch zv√≠Ňôec√≠ch chlupŇĮ 5602 10 31  
Z ostatn√≠ch textiln√≠ch materi√°lŇĮ 5602 10 38  
Impregnovan√©, povrstven√©, potaŇĺen√© nebo laminovan√© 5602 10 90  
Ostatn√≠ plsŇ•, neimpregnovan√°, nepovrstven√°, nepotaŇĺen√° ani nelaminovan√°    
Z vlny nebo jemn√Ĺch zv√≠Ňôec√≠ch chlupŇĮ 5602 21 00  
Z ostatn√≠ch textiln√≠ch materi√°lŇĮ 5602 29 00  
Ostatn√≠ 5602 90 00  
56.03 Netkan√© textilie, t√©Ňĺ impregnovan√©, povrstven√©, potaŇĺen√© nebo laminovan√©    
Z chemick√Ĺch nekoneńćn√Ĺch vl√°ken    
O ploŇ°n√© hmotnosti nejv√ĹŇ°e 25¬†g/m¬≤    
Povrstven√© nebo potaŇĺen√© 5603 11 10  
Ostatn√≠ 5603 11 90  
O ploŇ°n√© hmotnosti vyŇ°Ň°√≠ neŇĺ 25¬†g/m¬≤, avŇ°ak nejv√ĹŇ°e 70¬†g/m¬≤    
Povrstven√© nebo potaŇĺen√© 5603 12 10  
Ostatn√≠ 5603 12 90  
O ploŇ°n√© hmotnosti vyŇ°Ň°√≠ neŇĺ 70¬†g/m¬≤, avŇ°ak nejv√ĹŇ°e 150¬†g/m¬≤    
Povrstven√© nebo potaŇĺen√© 5603 13 10  
Ostatn√≠ 5603 13 90  
O ploŇ°n√© hmotnosti vyŇ°Ň°√≠ neŇĺ 150¬†g/m¬≤    
Povrstven√© nebo potaŇĺen√© 5603 14 10  
Ostatn√≠ 5603 14 90  
Ostatn√≠    
O ploŇ°n√© hmotnosti nejv√ĹŇ°e 25¬†g/m¬≤    
Povrstven√© nebo potaŇĺen√© 5603 91 10  
Ostatn√≠ 5603 91 90  
O ploŇ°n√© hmotnosti vyŇ°Ň°√≠ neŇĺ 25¬†g/m¬≤, avŇ°ak nejv√ĹŇ°e 70¬†g/m¬≤    
Povrstven√© nebo potaŇĺen√© 5603 92 10  
Ostatn√≠ 5603 92 90  
O ploŇ°n√© hmotnosti vyŇ°Ň°√≠ neŇĺ 70¬†g/m¬≤, avŇ°ak nejv√ĹŇ°e 150¬†g/m¬≤    
Povrstven√© nebo potaŇĺen√© 5603 93 10  
Ostatn√≠ 5603 93 90  
O ploŇ°n√© hmotnosti vyŇ°Ň°√≠ neŇĺ 150¬†g/m¬≤    
Povrstven√© nebo potaŇĺen√© 5603 94 10  
Ostatn√≠ 5603 94 90  
56.04 Kauńćukov√© nitńõ a Ň°ŇąŇĮry pokryt√© textilem; textiln√≠ nitńõ a p√°sky a podobn√© tvary ńć√≠sel¬†5404 nebo 5405, impregnovan√©, povrstven√©, potaŇĺen√© nebo opl√°Ň°tńõn√© kauńćukem nebo plasty    
Kauńćukov√© nitńõ a Ň°ŇąŇĮry, potaŇĺen√© textilem 5604 10 00  
Ostatn√≠    
Vysokopevnostn√≠ nitńõ z polyesterŇĮ, nylonu nebo jin√Ĺch polyamidŇĮ nebo z visk√≥zov√©ho vl√°kna, impregnovan√© nebo povrstven√© 5604 90 10  
Ostatn√≠ 5604 90 90  
56.05 Metalizovan√© nitńõ, t√©Ňĺ ovinut√©, pŇôedstavuj√≠c√≠ textiln√≠ nitńõ, p√°sky nebo podobn√© tvary ńć√≠sel¬†5404 nebo 5405, kombinovan√© s kovem ve formńõ nit√≠, p√°skŇĮ nebo pr√°Ň°kŇĮ nebo potaŇĺen√© kovem 5605 00 00  
56.06 Ovinut√© nitńõ, p√°sky a podobn√© tvary ńć√≠sel¬†5404 nebo 5405, ovinut√© (jin√© neŇĺ ńć√≠sla¬†5605 a jin√© neŇĺ ovinut√© Ňĺ√≠nńõn√© nitńõ); Ňĺinylkov√© nitńõ (vńćetnńõ povlońćkovan√© Ňĺinylkov√© nitńõ); Ňôet√≠zkov√© nitńõ    
Ňėet√≠zkov√© nitńõ 5606 00 10  
Ostatn√≠    
Ovinut√© nitńõ 5606 00 91  
Ostatn√≠ 5606 00 99  
56.07 Motouzy, Ň°ŇąŇĮry, provazy a lana, t√©Ňĺ spl√©tan√© nebo opl√©tan√©, t√©Ňĺ impregnovan√©, povrstven√©, potaŇĺen√© nebo opl√°Ň°tńõn√© kauńćukem nebo plasty    
Ze sisalov√Ĺch nebo jin√Ĺch textiln√≠ch vl√°ken rodu Agave    
V√°zac√≠ nebo balic√≠ motouzy 5607 21 00  
Ostatn√≠ 5607 29 00  
Z polyethylenu nebo polypropylenu    
V√°zac√≠ nebo balic√≠ motouzy 5607 41 00  
Ostatn√≠    
O d√©lkov√© hmotnosti vyŇ°Ň°√≠ neŇĺ 50000¬†decitex (5¬†g/m)    
Spl√©tan√© nebo opl√©tan√© 5607 49 11  
Ostatn√≠ 5607 49 19  
O d√©lkov√© hmotnosti 50000¬†decitex (5¬†g/m) nebo niŇĺŇ°√≠ 5607 49 90  
Z ostatn√≠ch syntetick√Ĺch vl√°ken    
Z nylonu nebo jin√Ĺch polyamidŇĮ nebo z polyesterŇĮ    
O d√©lkov√© hmotnosti vyŇ°Ň°√≠ neŇĺ 50000¬†decitex (5¬†g/m)    
Spl√©tan√© nebo opl√©tan√© 5607 50 11  
Ostatn√≠ 5607 50 19  
O d√©lkov√© hmotnosti 50000¬†decitex (5¬†g/m) nebo niŇĺŇ°√≠ 5607 50 30  
Z ostatn√≠ch syntetick√Ĺch vl√°ken 5607 50 90  
Ostatn√≠    
Z abakov√Ĺch vl√°ken (Manilsk√© konop√≠ nebo Musa textilis Nee) nebo jin√Ĺch tvrd√Ĺch vl√°ken (listŇĮ); z juty nebo jin√Ĺch textiln√≠ch l√Ĺkov√Ĺch vl√°ken ńć√≠sla¬†5303 5607 90 20  
Ostatn√≠ 5607 90 90  
56.08 V√°zan√© s√≠Ň•oviny z motouzŇĮ, Ň°ŇąŇĮr nebo provazŇĮ; zcela zhotoven√© ryb√°Ňôsk√© s√≠tńõ a jin√© zcela zhotoven√© s√≠tńõ, z textiln√≠ch materi√°lŇĮ    
Z chemick√Ĺch textiln√≠ch materi√°lŇĮ    
Zcela zhotoven√© ryb√°Ňôsk√© s√≠tńõ    
Z motouzŇĮ, Ň°ŇąŇĮr, provazŇĮ nebo lan 5608 11 20  
Ostatn√≠ 5608 11 80  
Ostatn√≠    
Zcela zhotoven√© s√≠tńõ    
Z nylonu nebo jin√Ĺch polyamidŇĮ    
Z motouzŇĮ, Ň°ŇąŇĮr, provazŇĮ nebo lan 5608 19 11  
Ostatn√≠ 5608 19 19  
Ostatn√≠ 5608 19 30  
Ostatn√≠ 5608 19 90  
Ostatn√≠ 5608 90 00  
56.09 V√Ĺrobky z nit√≠, p√°skŇĮ nebo podobn√Ĺch tvarŇĮ ńć√≠sel¬†5404 nebo 5405, motouzŇĮ, Ň°ŇąŇĮr, provazŇĮ nebo lan, jinde neuveden√© ani nezahrnut√© 5609 00 00  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.