CN8 / NC8 - 2023 58 CN8 / NC8 - 2023 - CS 60

CN8 / NC8 - 2023 - CS

I-Way To Customs

KAPITOLA 59
TEXTILIE IMPREGNOVANÉ, POVRSTVENÉ, POTAŽENÉ NEBO LAMINOVANÉ; TEXTILNÍ VÝROBKY VHODNÉ PRO PRŮMYSLOVÉ POUŽITÍ

59.01 Textilie povrstvenĂ© lepidlem nebo škrobovĂ˝mi látkami, používanĂ© pro vnÄ›jší obaly knih nebo podobnĂ© účely; kopĂ­rovacĂ­ nebo prĹŻsvitná plátna na vĂ˝kresy; pĹ™ipravenĂ© malĂ­Ĺ™skĂ© plátno; ztuĹľenĂ© plátno a podobnĂ© ztuĹľenĂ© textilie používanĂ© jako klobouÄŤnickĂ© podloĹľky    
Textilie povrstvené lepidlem nebo škrobovými látkami, používané pro vnější obaly knih nebo podobné účely 5901 10 00 (MTK)
OstatnĂ­ 5901 90 00 (MTK)
59.02 PneumatikovĂ© kordovĂ© textilie z vysokopevnostnĂ­ch nitĂ­ z nylonu nebo jinĂ˝ch polyamidĹŻ, polyesterĹŻ nebo viskĂłzovĂ©ho vlákna    
Z nylonu nebo jinĂ˝ch polyamidĹŻ    
Impregnované kaučukem 5902 10 10 (MTK)
OstatnĂ­ 5902 10 90 (MTK)
Z polyesterĹŻ    
Impregnované kaučukem 5902 20 10 (MTK)
OstatnĂ­ 5902 20 90 (MTK)
OstatnĂ­    
Impregnované kaučukem 5902 90 10 (MTK)
OstatnĂ­ 5902 90 90 (MTK)
59.03 Textilie impregnovanĂ©, povrstvenĂ©, potaĹľenĂ© nebo laminovanĂ© plasty, jinĂ© neĹľ ÄŤĂ­sla 5902    
S poly(vinylchloridem)    
Impregnované 5903 10 10 (MTK)
Povrstvené, potažené nebo laminované 5903 10 90 (MTK)
S polyurethanem    
Impregnované 5903 20 10 (MTK)
Povrstvené, potažené nebo laminované 5903 20 90 (MTK)
OstatnĂ­    
Impregnované 5903 90 10 (MTK)
PovrstvenĂ©, potaĹľenĂ© nebo laminovanĂ©    
Deriváty celulózy nebo jinými plasty, s textilií tvořící lícní stranu 5903 90 91 (MTK)
OstatnĂ­ 5903 90 99 (MTK)
59.04 Linoleum, tĂ©Ĺľ pĹ™iříznutĂ© do tvaru; podlahovĂ© krytiny sestávajĂ­cĂ­ z povrstvenĂ­ nebo povlaku na textilnĂ­ podloĹľce, tĂ©Ĺľ pĹ™iříznutĂ© do tvaru    
Linoleum 5904 10 00 (MTK)
OstatnĂ­ 5904 90 00 (MTK)
59.05 TextilnĂ­ tapety    
SestávajĂ­cĂ­ z rovnoběžnĂ˝ch nitĂ­ pĹ™ipevnÄ›nĂ˝ch na podloĹľku z jakĂ©hokoliv materiálu 5905 00 10  
OstatnĂ­    
Ze lnu 5905 00 30  
Z juty 5905 00 50  
Z chemickĂ˝ch vláken 5905 00 70  
OstatnĂ­ 5905 00 90  
59.06 PogumovanĂ© textilie, jinĂ© neĹľ ÄŤĂ­sla 5902    
LepicĂ­ páska o šířce nepĹ™esahujĂ­cĂ­ 20 cm 5906 10 00  
OstatnĂ­    
PletenĂ© nebo háčkovanĂ© 5906 91 00  
OstatnĂ­    
Textilie uvedenĂ© v poznámce 5 pĂ­sm. c) k tĂ©to kapitole 5906 99 10  
OstatnĂ­ 5906 99 90  
59.07 Textilie jiným způsobem impregnované, povrstvené nebo potažené; malované plátno pro divadelní scénu, textilie pro pozadí ve studiích nebo podobné textilie 5907 00 00 (MTK)
59.08 TextilnĂ­ knoty, tkanĂ©, spletenĂ© nebo pletenĂ©, pro lampy, vaĹ™iÄŤe, zapalovaÄŤe, svĂ­ÄŤky nebo podobnĂ© vĂ˝robky; žárovĂ© punÄŤošky a dutĂ© Ăşplety sloužícĂ­ k jejich vĂ˝robÄ›, tĂ©Ĺľ impregnovanĂ© 5908 00 00  
59.09 TextilnĂ­ hadice k ÄŤerpadlĹŻm a podobnĂ© hadice, tĂ©Ĺľ s armaturou nebo příslušenstvĂ­m z jinĂ˝ch materiálĹŻ    
Ze syntetickĂ˝ch vláken 5909 00 10  
Z ostatnĂ­ch textilnĂ­ch materiálĹŻ 5909 00 90  
59.10 PĹ™evodovĂ© nebo dopravnĂ­kovĂ© pásy nebo Ĺ™emeny z textilnĂ­ho materiálu, tĂ©Ĺľ impregnovanĂ©, povrstvenĂ©, potaĹľenĂ© nebo laminovanĂ© plasty nebo zesĂ­lenĂ© kovem nebo jinĂ˝m materiálem 5910 00 00  
59.11 TextilnĂ­ vĂ˝robky a zboží pro technickĂ© účely specifikovanĂ© v poznámce 8 k tĂ©to kapitole    
Textilie, plsti a tkaniny s plsĹĄovou podšívkou, povrstvenĂ©, potaĹľenĂ© nebo laminovanĂ© kauÄŤukem, usnĂ­ nebo jinĂ˝mi materiály používanĂ˝mi na mykacĂ­ povlaky a podobnĂ© textilie pro jinĂ© technickĂ© účely, vÄŤetnÄ› velurovĂ˝ch stuh impregnovanĂ˝ch kauÄŤukem, pro krytĂ­ osnovnĂ­ch vratidel 5911 10 00  
Plátna k prosĂ©vánĂ­, tĂ©Ĺľ zcela zhotovená 5911 20 00  
Textilie a plsti, nekoneÄŤnĂ© nebo opatĹ™enĂ© spojovacĂ­mi částmi, používanĂ© na papĂ­renskĂ˝ch nebo podobnĂ˝ch strojĂ­ch (například na buniÄŤinu nebo azbestocement)    
O plošnĂ© hmotnosti nižší neĹľ 650 g/m²    
Z hedvábĂ­ nebo z chemickĂ˝ch vláken    
Tkaniny druhů používaných na papírenských strojích (například tvarované tkaniny) 5911 31 11 (MTK)
OstatnĂ­ 5911 31 19  
Z ostatnĂ­ch textilnĂ­ch materiálĹŻ 5911 31 90  
O plošnĂ© hmotnosti 650 g/m² nebo vyšší    
Z hedvábĂ­ nebo z chemickĂ˝ch vláken    
Tkaniny s vpichovanou plstěnou vrstvou, druhů používaných na papírenských strojích (například lisované plsti) 5911 32 11 (MTK)
OstatnĂ­ 5911 32 19 (MTK)
Z ostatnĂ­ch textilnĂ­ch materiálĹŻ 5911 32 90  
FiltraÄŤnĂ­ nebo scezovacĂ­ plachetky používanĂ© v olejovĂ˝ch lisech nebo podobnĂ˝ch zařízenĂ­ch, vÄŤetnÄ› plachetek z vlasĹŻ 5911 40 00  
OstatnĂ­    
Z plsti 5911 90 10  
OstatnĂ­    
SamolepicĂ­ kruhovĂ© lešticĂ­ podloĹľky používanĂ© k vĂ˝robÄ› polovodiÄŤovĂ˝ch destiÄŤek 5911 90 91  
OstatnĂ­ 5911 90 99  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.