CN8 / NC8 - 2023 59 CN8 / NC8 - 2023 - CS 61

CN8 / NC8 - 2023 - CS

I-Way To Customs

KAPITOLA 60
PLETEN√Č NEBO H√ĀńĆKOVAN√Č TEXTILIE

60.01 Vlasov√© textilie, vńćetnńõ textili√≠ s ‚Äědlouh√Ĺm vlasem‚Äú a smyńćkov√Ĺch textili√≠, pleten√© nebo h√°ńćkovan√©    
S ‚Äědlouh√Ĺm vlasem‚Äú 6001 10 00  
Smyńćkov√© textilie    
Z bavlny 6001 21 00  
Z chemick√Ĺch vl√°ken 6001 22 00  
Z ostatn√≠ch textiln√≠ch materi√°lŇĮ 6001 29 00  
Ostatn√≠    
Z bavlny 6001 91 00  
Z chemick√Ĺch vl√°ken 6001 92 00  
Z ostatn√≠ch textiln√≠ch materi√°lŇĮ 6001 99 00  
60.02 Pleten√© nebo h√°ńćkovan√© textilie o Ň°√≠Ňôce nepŇôesahuj√≠c√≠ 30¬†cm, obsahuj√≠c√≠ 5¬†% hmotnostn√≠ch nebo v√≠ce elastomerov√Ĺch nit√≠ nebo kauńćukov√Ĺch nit√≠, jin√© neŇĺ ńć√≠sla¬†6001    
Obsahuj√≠c√≠ 5¬†% hmotnostn√≠ch nebo v√≠ce elastomerov√Ĺch nit√≠, avŇ°ak neobsahuj√≠c√≠ kauńćukov√© nitńõ 6002 40 00  
Ostatn√≠ 6002 90 00  
60.03 Pleten√© nebo h√°ńćkovan√© textilie o Ň°√≠Ňôce nepŇôesahuj√≠c√≠ 30¬†cm, jin√© neŇĺ ńć√≠sel¬†6001 nebo 6002    
Z vlny nebo jemn√Ĺch zv√≠Ňôec√≠ch chlupŇĮ 6003 10 00  
Z bavlny 6003 20 00  
Ze syntetick√Ĺch vl√°ken    
RaŇ°lov√° krajka 6003 30 10  
Ostatn√≠ 6003 30 90  
Z umńõl√Ĺch vl√°ken 6003 40 00  
Ostatn√≠ 6003 90 00  
60.04 Pleten√© nebo h√°ńćkovan√© textilie o Ň°√≠Ňôce pŇôevyŇ°uj√≠c√≠ 30¬†cm, obsahuj√≠c√≠ 5¬†% hmotnostn√≠ch nebo v√≠ce elastomerov√Ĺch nit√≠ nebo kauńćukov√Ĺch nit√≠, jin√© neŇĺ ńć√≠sla¬†6001    
Obsahuj√≠c√≠ 5¬†% hmotnostn√≠ch nebo v√≠ce elastomerov√Ĺch nit√≠, avŇ°ak neobsahuj√≠c√≠ kauńćukov√© nitńõ 6004 10 00  
Ostatn√≠ 6004 90 00  
60.05 Osnovn√≠ pleteniny (vńćetnńõ pletenin vyroben√Ĺch na galonov√Ĺch pletac√≠ch stroj√≠ch), jin√© neŇĺ ńć√≠sel¬†6001 aŇĺ 6004    
Z bavlny    
Nebńõlen√© nebo bńõlen√© 6005 21 00  
Barven√© 6005 22 00  
Z rŇĮznobarevn√Ĺch nit√≠ 6005 23 00  
PotiŇ°tńõn√© 6005 24 00  
Ze syntetick√Ĺch vl√°ken    
Textilie specifikovan√© v pozn√°mce k poloŇĺk√°m 1 t√©to kapitoly 6005 35 00  
Ostatn√≠, nebńõlen√© nebo bńõlen√© 6005 36 00  
Ostatn√≠, barven√© 6005 37 00  
Ostatn√≠, z rŇĮznobarevn√Ĺch nit√≠ 6005 38 00  
Ostatn√≠, potiŇ°tńõn√© 6005 39 00  
Z umńõl√Ĺch vl√°ken    
Nebńõlen√© nebo bńõlen√© 6005 41 00  
Barven√© 6005 42 00  
Z rŇĮznobarevn√Ĺch nit√≠ 6005 43 00  
PotiŇ°tńõn√© 6005 44 00  
Ostatn√≠    
Z vlny nebo jemn√Ĺch zv√≠Ňôec√≠ch chlupŇĮ 6005 90 10  
Ostatn√≠ 6005 90 90  
60.06 Ostatn√≠ pleten√© nebo h√°ńćkovan√© textilie    
Z vlny nebo jemn√Ĺch zv√≠Ňôec√≠ch chlupŇĮ 6006 10 00  
Z bavlny    
Nebńõlen√© nebo bńõlen√© 6006 21 00  
Barven√© 6006 22 00  
Z rŇĮznobarevn√Ĺch nit√≠ 6006 23 00  
PotiŇ°tńõn√© 6006 24 00  
Ze syntetick√Ĺch vl√°ken    
Nebńõlen√© nebo bńõlen√© 6006 31 00  
Barven√© 6006 32 00  
Z rŇĮznobarevn√Ĺch nit√≠ 6006 33 00  
PotiŇ°tńõn√© 6006 34 00  
Z umńõl√Ĺch vl√°ken    
Nebńõlen√© nebo bńõlen√© 6006 41 00  
Barven√© 6006 42 00  
Z rŇĮznobarevn√Ĺch nit√≠ 6006 43 00  
PotiŇ°tńõn√© 6006 44 00  
Ostatn√≠ 6006 90 00  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.