CN8 / NC8 - 2023 66 CN8 / NC8 - 2023 - CS 68

CN8 / NC8 - 2023 - CS

I-Way To Customs

KAPITOLA 67
UPRAVENÁ PÉRA A PRACHOVÉ PEŘÍ A VÝROBKY Z NICH; UMĚLÉ KVĚTINY; VÝROBKY Z VLASŮ

67.01 Kůže a jiné části ptáků s péry nebo prachovým peřím, péra, části per, prachové peří a výrobky z nich (jiné než zboží čísla 0505 a opracovaná brka a stvoly per) 6701 00 00  
67.02 Umělé květiny, listoví a ovoce a jejich části a součásti; výrobky zhotovené z umělých květin, listoví nebo ovoce    
Z plastů 6702 10 00  
Z ostatních materiálů 6702 90 00  
67.03 Vlasy rovnoběžně srovnané, ztenčené, odbarvené nebo jinak zpracované; vlna nebo jiné zvířecí chlupy nebo jiné textilní materiály, upravené pro výrobu paruk nebo podobných výrobků 6703 00 00  
67.04 Paruky, nepravé vousy, obočí a řasy, příčesky a podobné výrobky z vlasů nebo zvířecích chlupů nebo textilních materiálů; výrobky z vlasů jinde neuvedené ani nezahrnuté    
Ze syntetických textilních materiálů    
Celé paruky 6704 11 00  
Ostatní 6704 19 00  
Z vlasů 6704 20 00  
Z ostatních materiálů 6704 90 00  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.