CN8 / NC8 - 2023 67 CN8 / NC8 - 2023 - CS 69

CN8 / NC8 - 2023 - CS

I-Way To Customs

KAPITOLA 68
VÝROBKY Z KAMENE, SÁDRY, CEMENTU, OSINKU (AZBESTU), SLÍDY NEBO PODOBNÝCH MATERIÁLŮ

68.01 Dlažební kostky, obrubníky a dlažební desky, z přírodního kamene (vyjma břidlice) 6801 00 00  
68.02 Opracované kameny pro výtvarné nebo stavební účely (vyjma břidlice) a výrobky z nich, jiné než zboží čísla 6801; mozaikové kostky a podobné výrobky, z přírodního kamene (včetně břidlice), též na podložce; uměle barvená zrna, odštěpky a prach z přírodního kamene (včetně břidlice)    
Dlaždice, kostky a podobné výrobky, též pravoúhlé (včetně čtvercových), jejichž největší plochu lze zahrnout do čtverce o straně menší než 7 cm; uměle barvená zrna, odštěpky a prach 6802 10 00  
Ostatní kameny pro výtvarné nebo stavební účely a výrobky z nich, jednoduše rozsekané nebo rozřezané, s plochým nebo rovným povrchem    
Mramor, travertin a alabastr 6802 21 00  
Žula 6802 23 00  
Ostatní kameny 6802 29 00  
Ostatní    
Mramor, travertin a alabastr 6802 91 00  
Ostatní vápenaté kameny 6802 92 00  
Žula    
Leštěná, zdobená nebo jinak opracovaná, ne však vyřezávaná, o čisté hmotnosti 10 kg nebo více 6802 93 10  
Ostatní 6802 93 90  
Ostatní kameny    
Leštěné, zdobené nebo jinak opracované, ne však vyřezávané, o čisté hmotnosti 10 kg nebo více 6802 99 10  
Ostatní 6802 99 90  
68.03 Opracovaná přírodní břidlice a výrobky z přírodní nebo aglomerované břidlice    
Střešní nebo nástěnné břidlice 6803 00 10  
Ostatní 6803 00 90  
68.04 Mlýnské kameny, brusné kameny, brusné kotouče a podobné výrobky, bez rámů, používané k mletí, drcení, broušení, ostření, leštění, hoblování nebo řezání, ruční brousky nebo lešticí kameny a jejich části a součásti, z přírodního kamene, z aglomerovaných přírodních nebo umělých brusiv nebo z keramiky, též s některými částmi z jiných materiálů    
Mlýnské kameny a brusné kameny používané k mletí, drcení nebo rozvlákňování 6804 10 00  
Ostatní mlýnské kameny, brusné kameny, brusné kotouče a podobné výrobky    
Z aglomerovaného syntetického nebo přírodního diamantu 6804 21 00  
Z ostatních aglomerovaných brusiv nebo z keramiky    
Z umělých brusiv s pojivem    
Ze syntetických nebo umělých pryskyřic    
Nevyztužené 6804 22 12  
Vyztužené 6804 22 18  
Z keramiky nebo silikátu 6804 22 30  
Z jiných materiálů 6804 22 50  
Ostatní 6804 22 90  
Z přírodního kamene 6804 23 00  
Ruční brousky nebo lešticí kameny 6804 30 00  
68.05 Přírodní nebo umělá brusiva ve formě prášku nebo zrn, na podložce z textilního materiálu, papíru, kartónu nebo lepenky nebo jiných materiálů, též přiříznuté do tvaru nebo sešité nebo jinak spojené    
Pouze na podložce z textilní tkaniny 6805 10 00  
Pouze na podložce z papíru, kartónu nebo lepenky 6805 20 00  
Na podložce z ostatních materiálů 6805 30 00  
68.06 Strusková vlna, horninová vlna a podobné minerální vlny; expandovaný vermikulit, expandované jíly, strusková pěna a podobné expandované nerostné materiály; směsi a výrobky z nerostných materiálů používaných pro tepelnou nebo zvukovou izolaci nebo zvukovou absorbci, jiné než čísla 6811 nebo 6812 nebo kapitoly 69    
Strusková vlna, horninová vlna a podobné minerální vlny (včetně jejich směsí), volně ložené, v listech nebo rolích 6806 10 00  
Expandovaný vermikulit, expandované jíly, strusková pěna a podobné expandované nerostné materiály (včetně jejich směsí)    
Expandované jíly 6806 20 10  
Ostatní 6806 20 90  
Ostatní 6806 90 00  
68.07 Výrobky z asfaltu nebo podobných materiálů (například z ropné živice nebo černouhelné dehtové smoly)    
V kotoučích 6807 10 00 (MTK)
Ostatní 6807 90 00  
68.08 Panely, tabule, desky, dlaždice, bloky a podobné výrobky z rostlinných vláken, slámy, hoblin, dřevěných třísek, pilin nebo jiných dřevěných odpadů aglomerovaných cementem, sádrou nebo jinými minerálními pojivy 6808 00 00  
68.09 Výrobky ze sádry nebo ze směsí na bázi sádry    
Tabule, desky, panely, dlaždice a podobné výrobky, nezdobené    
Potažené nebo vyztužené pouze papírem, kartónem nebo lepenkou 6809 11 00 (MTK)
Ostatní 6809 19 00 (MTK)
Ostatní výrobky 6809 90 00  
68.10 Výrobky z cementu, betonu nebo umělého kamene, též vyztužené    
Dlaždice, dlaždičky, cihly a podobné výrobky    
Tvárnice a cihly    
Z lehkého betonu (se základem z rozdrcené pemzy, granulované strusky atd.) 6810 11 10  
Ostatní 6810 11 90  
Ostatní 6810 19 00  
Ostatní výrobky    
Prefabrikované konstrukční díly pro stavebnictví nebo stavební inženýrství 6810 91 00  
Ostatní 6810 99 00  
68.11 Výrobky z osinkocementu (azbestocementu), z buničitocementu nebo podobné    
Obsahující osinek (azbest) 6811 40 00  
Neobsahující osinek (azbest)    
Vlnité desky 6811 81 00  
Ostatní desky, tabule, dlaždice a podobné výrobky 6811 82 00  
Ostatní výrobky 6811 89 00  
68.12 Zpracovaná osinková (azbestová) vlákna; směsi na bázi osinku (azbestu) nebo na bázi osinku (azbestu) a uhličitanu hořečnatého; výrobky z těchto směsí nebo osinku (azbestu) (například nitě, tkaniny, oděvy, pokrývky hlavy, obuv, těsnicí vložky), též vyztužené, jiné než zboží čísel 6811 nebo 6813    
Z krokydolitu    
Zpracovaná vlákna; směsi na bázi osinku (azbestu) nebo na bázi osinku (azbestu) a uhličitanu hořečnatého 6812 80 10  
Ostatní 6812 80 90  
Ostatní    
Oděvy, oděvní doplňky, obuv a pokrývky hlavy 6812 91 00  
Ostatní    
Zpracovaná osinková (azbestová) vlákna; směsi na bázi osinku (azbestu) nebo na bázi osinku (azbestu) a uhličitanu hořečnatého 6812 99 10  
Ostatní 6812 99 90  
68.13 Třecí materiál a výrobky z něj (například desky, svitky, pásy, segmenty, kotouče, podložky, těsnění), nenamontované, pro brzdy, spojky nebo podobné výrobky, na bázi osinku (azbestu), jiných nerostných látek nebo buničiny, též v kombinaci s textilií nebo jinými materiály    
Obsahující osinek (azbest) 6813 20 00  
Neobsahující osinek (azbest)    
Brzdová obložení a podložky 6813 81 00  
Ostatní 6813 89 00  
68.14 Zpracovaná slída a výrobky ze slídy, včetně aglomerované nebo rekonstituované slídy, též na podložce z papíru, kartónu, lepenky nebo jiných materiálů    
Desky, tabule a pásy z aglomerované nebo rekonstituované slídy, též na podložce 6814 10 00  
Ostatní 6814 90 00  
68.15 Výrobky z kamene nebo jiných nerostných látek (včetně uhlíkových vláken, výrobků z uhlíkových vláken a výrobků z rašeliny), jinde neuvedené ani nezahrnuté    
Uhlíková vlákna; výrobky z uhlíkových vláken pro neelektrické účely; ostatní výrobky z grafitu nebo jiných forem uhlíku pro neelektrické účely    
Uhlíková vlákna 6815 11 00  
Textilie z uhlíkových vláken 6815 12 00  
Ostatní výrobky z uhlíkových vláken 6815 13 00  
Ostatní 6815 19 00  
Výrobky z rašeliny 6815 20 00  
Ostatní výrobky    
Obsahující magnezit, oxid hořečnatý ve formě periklasu, dolomit, též ve formě dolomitického vápna, nebo chromit 6815 91 00  
Ostatní 6815 99 00  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.