CN8 / NC8 - 2023 76 CN8 / NC8 - 2023 - CS 79

CN8 / NC8 - 2023 - CS

I-Way To Customs

KAPITOLA 78
OLOVO A VĂťROBKY Z NÄšHO

78.01 NetvářenĂ© (surovĂ©) olovo    
RafinovanĂ© olovo 7801 10 00  
OstatnĂ­    
S obsahem antimonu o hmotnosti pĹ™evaĹľujĂ­cĂ­ nad hmotnostĂ­ kaĹľdĂ©ho z dalších prvkĹŻ 7801 91 00  
OstatnĂ­    
K rafinaci, obsahujĂ­cĂ­ 0,02 % hmotnostnĂ­ch nebo vĂ­ce stříbra (olovo ve slitinÄ› se stříbrem) 7801 99 10  
OstatnĂ­ 7801 99 90  
78.02 OlovÄ›nĂ˝ odpad a šrot 7802 00 00  
78.04 OlovÄ›nĂ© desky, plechy, pásy a fĂłlie; olovÄ›nĂ˝ prášek a šupiny (vloÄŤky)    
Desky, plechy, pásy a fĂłlie    
Plechy, pásy a fĂłlie o tloušťce (s vĂ˝jimkou jakĂ©koliv podloĹľky) nepĹ™esahujĂ­cĂ­ 0,2 mm 7804 11 00  
OstatnĂ­ 7804 19 00  
Prášek a šupiny (vloÄŤky) 7804 20 00  
78.06 OstatnĂ­ vĂ˝robky z olova    
Kontejnery s olovÄ›nou ochrannou vrstvou proti radiaci urÄŤenĂ© pro pĹ™epravu a ukládánĂ­ radioaktivnĂ­ch materiálĹŻ (Euratom) 7806 00 10  
OstatnĂ­ 7806 00 80  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.