CN8 / NC8 - 2023 86 CN8 / NC8 - 2023 - CS 88

CN8 / NC8 - 2023 - CS

I-Way To Customs

KAPITOLA 87
VOZIDLA, JINÁ NEŽ KOLEJOVÁ, JEJICH ČÁSTI, SOUČÁSTI A PŘÍSLUŠENSTVÍ

87.01 Traktory a tahače (jiné než tahače čísla 8709)    
Jednonápravové traktory 8701 10 00 (PCE)
Silniční návěsové tahače    
Pouze se vznětovým pístovým motorem s vnitřním spalováním (dieselovým motorem nebo motorem se žárovou hlavou)    
Nové 8701 21 10 (PCE)
Použité 8701 21 90 (PCE)
Se vznětovým pístovým motorem s vnitřním spalováním (dieselovým motorem nebo motorem se žárovou hlavou) a s elektrickým motorem jako hnacími motory    
Nové 8701 22 10 (PCE)
Použité 8701 22 90 (PCE)
Se zážehovým spalovacím pístovým motorem s vnitřním spalováním a s elektrickým motorem jako hnacími motory    
Nové 8701 23 10 (PCE)
Použité 8701 23 90 (PCE)
Pouze s elektrickým hnacím motorem    
Nové 8701 24 10 (PCE)
Použité 8701 24 90 (PCE)
Ostatní 8701 29 00 (PCE)
Pásové traktory a tahače 8701 30 00 (PCE)
Ostatní, s výkonem motoru    
Nepřesahujícím 18 kW    
Zemědělské traktory a tahače a lesnické traktory a tahače, kolové 8701 91 10 (PCE)
Ostatní 8701 91 90 (PCE)
Převyšujícím 18 kW, avšak nepřesahujícím 37 kW    
Zemědělské traktory a tahače a lesnické traktory a tahače, kolové 8701 92 10 (PCE)
Ostatní 8701 92 90 (PCE)
Převyšujícím 37 kW, avšak nepřesahujícím 75 kW    
Zemědělské traktory a tahače a lesnické traktory a tahače, kolové 8701 93 10 (PCE)
Ostatní 8701 93 90 (PCE)
Převyšujícím 75 kW, avšak nepřesahujícím 130 kW    
Zemědělské traktory a tahače a lesnické traktory a tahače, kolové 8701 94 10 (PCE)
Ostatní 8701 94 90 (PCE)
Převyšujícím 130 kW    
Zemědělské traktory a tahače a lesnické traktory a tahače, kolové 8701 95 10 (PCE)
Ostatní 8701 95 90 (PCE)
87.02 Motorová vozidla pro dopravu deseti nebo více osob, včetně řidiče    
Pouze se vznětovým pístovým motorem s vnitřním spalováním (dieselovým motorem nebo motorem se žárovou hlavou)    
S obsahem válců převyšujícím 2500 cm³    
Nová 8702 10 11 (PCE)
Použitá 8702 10 19 (PCE)
S obsahem válců nepřesahujícím 2500 cm³    
Nová 8702 10 91 (PCE)
Použitá 8702 10 99 (PCE)
Se vznětovým pístovým motorem s vnitřním spalováním (dieselovým motorem nebo motorem se žárovou hlavou) a s elektrickým motorem jako hnacími motory    
S obsahem válců převyšujícím 2500 cm³ 8702 20 10 (PCE)
S obsahem válců nepřesahujícím 2500 cm³ 8702 20 90 (PCE)
Se zážehovým spalovacím pístovým motorem s vnitřním spalováním a s elektrickým motorem jako hnacími motory    
S obsahem válců převyšujícím 2800 cm³ 8702 30 10 (PCE)
S obsahem válců nepřesahujícím 2800 cm³ 8702 30 90 (PCE)
Pouze s elektrickým hnacím motorem 8702 40 00 (PCE)
Ostatní    
Se zážehovým spalovacím pístovým motorem s vnitřním spalováním    
S obsahem válců převyšujícím 2800 cm³    
Nová 8702 90 11 (PCE)
Použitá 8702 90 19 (PCE)
S obsahem válců nepřesahujícím 2800 cm³    
Nová 8702 90 31 (PCE)
Použitá 8702 90 39 (PCE)
S jinými motory 8702 90 90 (PCE)
87.03 Osobní automobily a jiná motorová vozidla konstruovaná především pro přepravu osob (jiná než čísla 8702), včetně osobních dodávkových automobilů a závodních automobilů    
Vozidla speciálně konstruovaná pro jízdu na sněhu; speciální vozidla pro přepravu osob na golfových hřištích a podobná vozidla    
Vozidla speciálně konstruovaná pro jízdu na sněhu se vznětovým pístovým motorem s vnitřním spalováním (dieselovým motorem nebo motorem se žárovou hlavou) nebo se zážehovým spalovacím pístovým motorem s vnitřním spalováním 8703 10 11 (PCE)
Ostatní 8703 10 18 (PCE)
Ostatní vozidla, pouze se zážehovým spalovacím pístovým motorem s vnitřním spalováním    
S obsahem válců nepřesahujícím 1000 cm³    
Nová 8703 21 10 (PCE)
Použitá 8703 21 90 (PCE)
S obsahem válců převyšujícím 1000 cm³, avšak nepřesahujícím 1500 cm³    
Nová 8703 22 10 (PCE)
Použitá 8703 22 90 (PCE)
S obsahem válců převyšujícím 1500 cm³, avšak nepřesahujícím 3000 cm³    
Nová    
Motorové karavany 8703 23 11 (PCE)
Ostatní 8703 23 19 (PCE)
Použitá 8703 23 90 (PCE)
S obsahem válců převyšujícím 3000 cm³    
Nová 8703 24 10 (PCE)
Použitá 8703 24 90 (PCE)
Ostatní vozidla, pouze se vznětovým pístovým motorem s vnitřním spalováním (dieselovým motorem nebo motorem se žárovou hlavou)    
S obsahem válců nepřesahujícím 1500 cm³    
Nová 8703 31 10 (PCE)
Použitá 8703 31 90 (PCE)
S obsahem válců převyšujícím 1500 cm³, avšak nepřesahujícím 2500 cm³    
Nová    
Motorové karavany 8703 32 11 (PCE)
Ostatní 8703 32 19 (PCE)
Použitá 8703 32 90 (PCE)
S obsahem válců převyšujícím 2500 cm³    
Nová    
Motorové karavany 8703 33 11 (PCE)
Ostatní 8703 33 19 (PCE)
Použitá 8703 33 90 (PCE)
Ostatní vozidla, se  zážehovým spalovacím pístovým motorem s vnitřním spalováním a elektrickým motorem jako hnacími motory, jiné než ty, které lze nabíjet připojením k vnějšímu zdroji elektrické energie    
Nová 8703 40 10 (PCE)
Použitá 8703 40 90 (PCE)
Ostatní vozidla, se vznětovým pístovým motorem s vnitřním spalováním (dieselovým motorem nebo motorem se žárovou hlavou) a elektrickým motorem jako hnacími motory, jiné než ty, které lze nabíjet připojením k vnějšímu zdroji elektrické energie 8703 50 00 (PCE)
Ostatní vozidla, se  zážehovým spalovacím pístovým motorem s vnitřním spalováním a elektrickým motorem jako hnacími motory, které lze nabíjet připojením k vnějšímu zdroji elektrické energie    
Nová 8703 60 10 (PCE)
Použitá 8703 60 90 (PCE)
Ostatní vozidla, se vznětovým pístovým motorem s vnitřním spalováním (dieselovým motorem nebo motorem se žárovou hlavou) a elektrickým motorem jako hnacími motory, které lze nabíjet připojením k vnějšímu zdroji elektrické energie 8703 70 00 (PCE)
Ostatní vozidla, pouze s elektrickým hnacím motorem    
Nová 8703 80 10 (PCE)
Použitá 8703 80 90 (PCE)
Ostatní 8703 90 00 (PCE)
87.04 Motorová vozidla pro přepravu nákladu    
Terénní vyklápěcí vozy (dampry)    
Se vznětovým pístovým motorem s vnitřním spalováním (dieselovým motorem nebo motorem se žárovou hlavou) nebo se zážehovým spalovacím pístovým motorem s vnitřním spalováním 8704 10 10 (PCE)
Ostatní 8704 10 90 (PCE)
Ostatní, pouze se vznětovým pístovým motorem s vnitřním spalováním (dieselovým motorem nebo motorem se žárovou hlavou)    
O celkové hmotnosti vozidla nepřesahující 5 tun    
Speciálně konstruovaná pro přepravu vysoce radioaktivních materiálů (Euratom) 8704 21 10 (PCE)
Ostatní    
S motorem s obsahem válců převyšujícím 2500 cm³    
Nová 8704 21 31 (PCE)
Použitá 8704 21 39 (PCE)
S motorem s obsahem válců nepřesahujícím 2500 cm³    
Nová 8704 21 91 (PCE)
Použitá 8704 21 99 (PCE)
O celkové hmotnosti vozidla převyšující 5 tun, avšak nepřesahující 20 tun    
Speciálně konstruovaná pro přepravu vysoce radioaktivních materiálů (Euratom) 8704 22 10 (PCE)
Ostatní    
Nová 8704 22 91 (PCE)
Použitá 8704 22 99 (PCE)
O celkové hmotnosti vozidla převyšující 20 tun    
Speciálně konstruovaná pro přepravu vysoce radioaktivních materiálů (Euratom) 8704 23 10 (PCE)
Ostatní    
Nová 8704 23 91 (PCE)
Použitá 8704 23 99 (PCE)
Ostatní, pouze se zážehovým spalovacím pístovým motorem s vnitřním spalováním    
O celkové hmotnosti vozidla nepřesahující 5 tun    
Speciálně konstruovaná pro přepravu vysoce radioaktivních materiálů (Euratom) 8704 31 10 (PCE)
Ostatní    
S motorem s obsahem válců převyšujícím 2800 cm³    
Nová 8704 31 31 (PCE)
Použitá 8704 31 39 (PCE)
S motorem s obsahem válců nepřesahujícím 2800 cm³    
Nová 8704 31 91 (PCE)
Použitá 8704 31 99 (PCE)
O celkové hmotnosti vozidla převyšující 5 tun    
Speciálně konstruovaná pro přepravu vysoce radioaktivních materiálů (Euratom) 8704 32 10 (PCE)
Ostatní    
Nová 8704 32 91 (PCE)
Použitá 8704 32 99 (PCE)
Ostatní, se vznětovým pístovým motorem s vnitřním spalováním (dieselovým motorem nebo motorem se žárovou hlavou) a s elektrickým motorem jako hnacími motory    
O celkové hmotnosti vozidla nepřesahující 5 tun    
Speciálně konstruovaná pro přepravu vysoce radioaktivních materiálů (Euratom) 8704 41 10 (PCE)
Ostatní    
S motorem s obsahem válců převyšujícím 2500 cm³    
Nová 8704 41 31 (PCE)
Použitá 8704 41 39 (PCE)
S motorem s obsahem válců nepřesahujícím 2500 cm³    
Nová 8704 41 91 (PCE)
Použitá 8704 41 99 (PCE)
O celkové hmotnosti vozidla převyšující 5 tun, avšak nepřesahující 20 tun    
Speciálně konstruovaná pro přepravu vysoce radioaktivních materiálů (Euratom) 8704 42 10 (PCE)
Ostatní    
Nová 8704 42 91 (PCE)
Použitá 8704 42 99 (PCE)
O celkové hmotnosti vozidla převyšující 20 tun    
Speciálně konstruovaná pro přepravu vysoce radioaktivních materiálů (Euratom) 8704 43 10 (PCE)
Ostatní    
Nová 8704 43 91 (PCE)
Použitá 8704 43 99 (PCE)
Ostatní, se zážehovým spalovacím pístovým motorem s vnitřním spalováním a s elektrickým motorem jako hnacími motory    
O celkové hmotnosti vozidla nepřesahující 5 tun    
Speciálně konstruovaná pro přepravu vysoce radioaktivních materiálů (Euratom) 8704 51 10 (PCE)
Ostatní    
S motorem s obsahem válců převyšujícím 2800 cm³    
Nová 8704 51 31 (PCE)
Použitá 8704 51 39 (PCE)
S motorem s obsahem válců nepřesahujícím 2800 cm³    
Nová 8704 51 91 (PCE)
Použitá 8704 51 99 (PCE)
O celkové hmotnosti vozidla převyšující 5 tun    
Speciálně konstruovaná pro přepravu vysoce radioaktivních materiálů (Euratom) 8704 52 10 (PCE)
Ostatní    
Nová 8704 52 91 (PCE)
Použitá 8704 52 99 (PCE)
Ostatní, pouze s elektrickým hnacím motorem 8704 60 00 (PCE)
Ostatní 8704 90 00 (PCE)
87.05 Motorová vozidla pro zvláštní účely, jiná než vozidla konstruovaná především pro dopravu osob nebo nákladu (například vyprošťovací automobily, jeřábové automobily, požární automobily, nákladní automobily s míchačkou na beton, zametací automobily, kropicí automobily, pojízdné dílny, pojízdné rentgenové stanice)    
Jeřábové automobily 8705 10 00 (PCE)
Pojízdné vrtné soupravy 8705 20 00 (PCE)
Požární automobily 8705 30 00 (PCE)
Nákladní automobily s míchačkou na beton 8705 40 00 (PCE)
Ostatní    
Vozy pro čerpání betonu 8705 90 30 (PCE)
Ostatní 8705 90 80 (PCE)
87.06 Podvozky (chassis) vybavené motorem, pro motorová vozidla čísel 8701 až 8705    
Podvozky (chassis) pro traktory a tahače čísla 8701; podvozky (chassis) pro motorová vozidla čísel 8702, 8703 nebo 8704, buď se vznětovým pístovým spalovacím motorem s vnitřním spalováním (dieselovým motorem nebo motorem se žárovou hlavou) s obsahem válců převyšujícím 2500 cm³ nebo se zážehovým spalovacím pístovým motorem s vnitřním spalováním s obsahem válců převyšujícím 2800 cm³    
Pro vozidla čísel 8702 nebo 8704 8706 00 11 (PCE)
Ostatní 8706 00 19 (PCE)
Ostatní    
Pro vozidla čísla 8703 8706 00 91 (PCE)
Ostatní 8706 00 99 (PCE)
87.07 Karoserie (včetně kabin pro řidiče) pro motorová vozidla čísel 8701 až 8705    
Pro vozidla čísla 8703    
Pro průmyslovou montáž 8707 10 10 (PCE)
Ostatní 8707 10 90 (PCE)
Ostatní    
Pro průmyslovou montáž:jednonápravových malotraktorů položky 870110;vozidel čísla 8704, buď se vznětovým pístovým motorem s vnitřním spalováním (dieselovým motorem nebo motorem se žárovou hlavou) s obsahem válců nepřesahujícím 2500 cm³ nebo se zážehovým spalovacím pístovým motorem s vnitřním spalováním s obsahem válců nepřesahujícím 2800 cm³;motorových vozidel pro zvláštní účely čísla 8705 8707 90 10 (PCE)
Ostatní 8707 90 90 (PCE)
87.08 Části, součásti a příslušenství motorových vozidel čísel 8701 až 8705    
Nárazníky a jejich části a součásti    
Pro průmyslovou montáž:vozidel čísla 8703;vozidel čísla 8704, buď se vznětovým pístovým motorem s vnitřním spalováním (dieselovým motorem nebo motorem se žárovou hlavou) s obsahem válců nepřesahujícím 2500 cm³ nebo se zážehovým spalovacím pístovým motorem s vnitřním spalováním s obsahem válců nepřesahujícím 2800 cm³;vozidel čísla 8705 8708 10 10  
Ostatní 8708 10 90  
Ostatní části, součásti a příslušenství karoserií (včetně kabin pro řidiče)    
Bezpečnostní pásy    
Pro průmyslovou montáž:vozidel čísla 8703;vozidel čísla 8704, buď se vznětovým pístovým motorem s vnitřním spalováním (dieselovým motorem nebo motorem se žárovou hlavou) s obsahem válců nepřesahujícím 2500 cm³ nebo se zážehovým spalovacím pístovým motorem s vnitřním spalováním s obsahem válců nepřesahujícím 2800 cm³;vozidel čísla 8705 8708 21 10 (PCE)
Ostatní 8708 21 90 (PCE)
Čelní (ochranná) skla, zadní okna a jiná okna specifikovaná v poznámce k položce 1 této kapitoly    
Pro průmyslovou montáž:jednonápravových malotraktorů položky 870110;vozidel čísla 8703;vozidel čísla8704, buď se vznětovým pístovým motorem s vnitřním spalováním (dieselovým motorem nebo motorem se žárovou hlavou) s obsahem válců nepřesahujícím 2500 cm³ nebo se zážehovým spalovacím pístovým motorem s vnitřním spalováním s obsahem válců nepřesahujícím 2800 cm³;vozidel čísla 8705 8708 22 10  
Ostatní 8708 22 90  
Ostatní    
Pro průmyslovou montáž:jednonápravových malotraktorů položky 870110;vozidel čísla 8703;vozidel čísla8704, buď se vznětovým pístovým motorem s vnitřním spalováním (dieselovým motorem nebo motorem se žárovou hlavou) s obsahem válců nepřesahujícím 2500 cm³ nebo se zážehovým spalovacím pístovým motorem s vnitřním spalováním s obsahem válců nepřesahujícím 2800 cm³;vozidel čísla 8705 8708 29 10  
Ostatní 8708 29 90  
Brzdy a servobrzdy; jejich části a součásti    
Pro průmyslovou montáž:jednonápravových malotraktorů položky 870110;vozidel čísla 8703;vozidel čísla 8704, buď se vznětovým pístovým motorem s vnitřním spalováním (dieselovým motorem nebo motorem se žárovou hlavou) s obsahem válců nepřesahujícím 2500 cm³ nebo se zážehovým spalovacím pístovým motorem s vnitřním spalováním s obsahem válců nepřesahujícím 2800 cm³;vozidel čísla 8705 8708 30 10  
Ostatní    
Pro kotoučové brzdy 8708 30 91  
Ostatní 8708 30 99  
Převodovky a převodové skříně a jejich části a součásti    
Pro průmyslovou montáž:jednonápravových malotraktorů položky 870110;vozidel čísla 8703;vozidel čísla 8704, buď se vznětovým pístovým motorem s vnitřním spalováním (dieselovým motorem nebo motorem se žárovou hlavou) s obsahem válců nepřesahujícím 2500 cm³ nebo se zážehovým spalovacím pístovým motorem s vnitřním spalováním s obsahem válců nepřesahujícím 2800 cm³;vozidel čísla 8705 8708 40 20  
Ostatní    
Převodovky a převodové skříně 8708 40 50  
Části a součásti    
Z oceli kované v uzavřené zápustce 8708 40 91  
Ostatní 8708 40 99  
Hnací nápravy s diferenciálem, též opatřené jinými převodovými ústrojími, a běhounové nápravy; jejich části a součásti    
Pro průmyslovou montáž:vozidel čísla 8703;vozidel čísla 8704, buď se vznětovým pístovým motorem s vnitřním spalováním (dieselovým motorem nebo motorem se žárovou hlavou) s obsahem válců nepřesahujícím 2500 cm³ nebo se zážehovým spalovacím pístovým motorem s vnitřním spalováním s obsahem válců nepřesahujícím 2800 cm³;vozidel čísla 8705 8708 50 20  
Ostatní    
Hnací nápravy s diferenciálem, též opatřené jinými převodovými ústrojími, a běhounové nápravy 8708 50 35  
Části a součásti    
Z oceli kované v uzavřené zápustce 8708 50 55  
Ostatní    
Pro běhounové nápravy 8708 50 91  
Ostatní 8708 50 99  
Kola, jejich části, součásti a příslušenství    
Pro průmyslovou montáž:jednonápravových malotraktorů položky 870110;vozidel čísla 8703;vozidel čísla 8704, buď se vznětovým pístovým motorem s vnitřním spalováním (dieselovým motorem nebo motorem se žárovou hlavou) s obsahem válců nepřesahujícím 2500 cm³ nebo se zážehovým spalovacím pístovým motorem s vnitřním spalováním s obsahem válců nepřesahujícím 2800 cm³;vozidel čísla 8705 8708 70 10  
Ostatní    
Kola z hliníku; části, součásti a příslušenství kol, z hliníku 8708 70 50  
Hvězdicové středy kol odlévané v jediném kuse, ze železa nebo oceli 8708 70 91  
Ostatní 8708 70 99  
Závěsné systémy a jejich části a součásti (včetně tlumičů pérování)    
Pro průmyslovou montáž:vozidel čísla 8703;vozidel čísla 8704, buď se vznětovým pístovým motorem s vnitřním spalováním (dieselovým motorem nebo motorem se žárovou hlavou) s obsahem válců nepřesahujícím 2500 cm³ nebo se zážehovým spalovacím pístovým motorem s vnitřním spalováním s obsahem válců nepřesahujícím 2800 cm³;vozidel čísla 8705 8708 80 20  
Ostatní    
Tlumiče pérování 8708 80 35  
Příčné stabilizační tyče; ostatní torzní tyče 8708 80 55  
Ostatní    
Z oceli kované v uzavřené zápustce 8708 80 91  
Ostatní 8708 80 99  
Ostatní části, součásti a příslušenství    
Chladiče a jejich části a součásti    
Pro průmyslovou montáž:jednonápravových malotraktorů položky 870110;vozidel čísla 8703;vozidel čísla 8704, buď se vznětovým pístovým motorem s vnitřním spalováním (dieselovým motorem nebo motorem s žárovou hlavou) s obsahem válců nepřesahujícím 2500 cm³ nebo se zážehovým spalovacím pístovým motorem s vnitřním spalováním s obsahem válců nepřesahujícím 2800 cm³;vozidel čísla 8705 8708 91 20  
Ostatní    
Chladiče 8708 91 35  
Části a součásti    
Z oceli kované v uzavřené zápustce 8708 91 91  
Ostatní 8708 91 99  
Tlumiče výfuku a výfuková potrubí; jejich části a součásti    
Pro průmyslovou montáž:jednonápravových malotraktorů položky 870110;vozidel čísla 8703;vozidel čísla 8704, buď se vznětovým pístovým motorem s vnitřním spalováním (dieselovým motorem nebo motorem se žárovou hlavou) s obsahem válců nepřesahujícím 2500 cm³ nebo se zážehovým spalovacím pístovým motorem s vnitřním spalováním s obsahem válců nepřesahujícím 2800 cm³;vozidel čísla 8705 8708 92 20  
Ostatní    
Tlumiče výfuku a výfuková potrubí 8708 92 35  
Části a součásti    
Z oceli kované v uzavřené zápustce 8708 92 91  
Ostatní 8708 92 99  
Spojky a jejich části a součásti    
Pro průmyslovou montáž:jednonápravových malotraktorů položky 870110;vozidel čísla 8703;vozidel čísla 8704, buď se vznětovým pístovým motorem s vnitřním spalováním (dieselovým motorem nebo motorem se žárovou hlavou) s obsahem válců nepřesahujícím 2500 cm³ nebo se zážehovým spalovacím pístovým motorem s vnitřním spalováním s obsahem válců nepřesahujícím 2800 cm³;vozidel čísla 8705 8708 93 10  
Ostatní 8708 93 90  
Volanty, sloupky a skříně řízení; jejich části a součásti    
Pro průmyslovou montáž:vozidel čísla 8703;vozidel čísla 8704, buď se vznětovým pístovým motorem s vnitřním spalováním (dieselovým motorem nebo motorem se žárovou hlavou) s obsahem válců nepřesahujícím 2500 cm³ nebo se zážehovým spalovacím pístovým motorem s vnitřním spalováním s obsahem válců nepřesahujícím 2800 cm³;vozidel čísla 8705 8708 94 20  
Ostatní    
Volanty, sloupky a skříně řízení 8708 94 35  
Části a součásti    
Z oceli kované v uzavřené zápustce 8708 94 91  
Ostatní 8708 94 99  
Záchranné airbagy s nafukovacím systémem; jejich části a součásti    
Pro průmyslovou montáž:jednonápravových malotraktorů položky 870110;vozidel čísla 8703;vozidel čísla 8704, buď se vznětovým pístovým motorem s vnitřním spalováním (dieselovým motorem nebo motorem se žárovou hlavou) s obsahem válců nepřesahujícím 2500 cm³ nebo se zážehovým spalovacím pístovým motorem s vnitřním spalováním s obsahem válců nepřesahujícím 2800 cm³;vozidel čísla 8705 8708 95 10 (PCE)
Ostatní    
Z oceli kované v uzavřené zápustce 8708 95 91  
Ostatní 8708 95 99  
Ostatní    
Pro průmyslovou montáž:jednonápravových malotraktorů položky 870110;vozidel čísla 8703;vozidel čísla 8704, buď se vznětovým pístovým motorem s vnitřním spalováním (dieselovým motorem nebo motorem se žárovou hlavou) s obsahem válců nepřesahujícím 2500 cm³ nebo se zážehovým spalovacím pístovým motorem s vnitřním spalováním s obsahem válců nepřesahujícím 2800 cm³;vozidel čísla 8705 8708 99 10  
Ostatní    
Z oceli kované v uzavřené zápustce 8708 99 93  
Ostatní 8708 99 97  
87.09 Vozíky s vlastním pohonem, nevybavené zdvihacím nebo manipulačním zařízením, typů používaných v továrnách, skladech, přístavech nebo na letištích k přepravě zboží na krátké vzdálenosti; malé tahače používané na železničních nástupištích; jejich části a součásti    
Vozíky    
Elektrické    
Speciálně konstruované pro přepravu vysoce radioaktivních materiálů (Euratom) 8709 11 10 (PCE)
Ostatní 8709 11 90 (PCE)
Ostatní    
Speciálně konstruované pro přepravu vysoce radioaktivních materiálů (Euratom) 8709 19 10 (PCE)
Ostatní 8709 19 90 (PCE)
Části a součásti 8709 90 00  
87.10 Tanky a jiná bojová obrněná vozidla, motorová, též vybavená zbraněmi, a části a součásti těchto vozidel 8710 00 00  
87.11 Motocykly (včetně mopedů) a jízdní kola vybavená pomocným motorem, též s postranními vozíky; postranní vozíky    
Se spalovacím pístovým motorem s vnitřním spalováním s obsahem válců nepřesahujícím 50 cm³ 8711 10 00 (PCE)
Se spalovacím pístovým motorem s vnitřním spalováním s obsahem válců převyšujícím 50 cm³, avšak nepřesahujícím 250 cm³    
Skútry 8711 20 10 (PCE)
Ostatní, s obsahem válců    
Převyšujícím 50 cm³, avšak nepřesahujícím 125 cm³ 8711 20 92 (PCE)
Převyšujícím 125 cm³, avšak nepřesahujícím 250 cm³ 8711 20 98 (PCE)
Se spalovacím pístovým motorem s vnitřním spalováním s obsahem válců převyšujícím 250 cm³, avšak nepřesahujícím 500 cm³    
S obsahem válců převyšujícím 250 cm³, avšak nepřesahujícím 380 cm³ 8711 30 10 (PCE)
S obsahem válců převyšujícím 380 cm³, avšak nepřesahujícím 500 cm³ 8711 30 90 (PCE)
Se spalovacím pístovým motorem s vnitřním spalováním s obsahem válců převyšujícím 500 cm³, avšak nepřesahujícím 800 cm³ 8711 40 00 (PCE)
Se spalovacím pístovým motorem s vnitřním spalováním s obsahem válců převyšujícím 800 cm³ 8711 50 00 (PCE)
S elektrickým hnacím motorem    
Jízdní kola, tříkolky a čtyřkolky, s podporou šlapání, s pomocným elektrickým motorem s trvalým jmenovitým výkonem nepřesahujícím 250 wattů 8711 60 10 (PCE)
Ostatní 8711 60 90 (PCE)
Ostatní 8711 90 00 (PCE)
87.12 Jízdní kola a jiná kola (včetně dodávkových tříkolek), bez motoru    
Jízdní kola s kuličkovými ložisky 8712 00 30 (PCE)
Ostatní 8712 00 70 (PCE)
87.13 Vozíky pro invalidy, též s motorem nebo jiným mechanickým pohonným zařízením    
Bez mechanického pohonného zařízení 8713 10 00 (PCE)
Ostatní 8713 90 00 (PCE)
87.14 Části, součásti a příslušenství vozidel čísel 8711 až 8713    
Motocyklů (včetně mopedů)    
Brzdy a jejich části a součásti 8714 10 10  
Převodovky a převodové skříně a jejich části a součásti 8714 10 20  
Kola, jejich části, součásti a příslušenství 8714 10 30  
Tlumiče výfuku a výfuková potrubí; jejich části a součásti 8714 10 40  
Spojky a jejich části a součásti 8714 10 50  
Ostatní 8714 10 90  
Vozíků pro invalidy 8714 20 00  
Ostatní    
Rámy a vidlice a jejich části a součásti    
Rámy 8714 91 10 (PCE)
Přední vidlice 8714 91 30 (PCE)
Části a součásti 8714 91 90  
Ráfky a paprsky kol    
Ráfky 8714 92 10 (PCE)
Paprsky kol 8714 92 90  
Hlavy, jiné než volnoběžné brzdové hlavy (náboje) a brzdové hlavy (náboje), a řetězová kola volnoběžek 8714 93 00  
Brzdy, včetně volnoběžných brzdových hlav (nábojů) a brzdových hlav, a jejich části a součásti    
Brzdy 8714 94 20  
Části a součásti 8714 94 90  
Sedla 8714 95 00  
Pedály a pedálová ústrojí a jejich části a součásti    
Pedály 8714 96 10 (NPR)
Pedálová ústrojí 8714 96 30  
Části a součásti 8714 96 90  
Ostatní    
Řídítka 8714 99 10 (PCE)
Nosiče zavazadel 8714 99 30 (PCE)
Přehazovačky (vyrovnávací převody) 8714 99 50  
Ostatní; části a součásti 8714 99 90  
87.15 Dětské kočárky a jejich části a součásti    
Dětské kočárky 8715 00 10 (PCE)
Části a součásti 8715 00 90  
87.16 Přívěsy a návěsy; ostatní vozidla bez mechanického pohonu; jejich části a součásti    
Obytné nebo kempinkové přívěsy a návěsy typu karavan    
O hmotnosti nepřesahující 1600 kg 8716 10 92 (PCE)
O hmotnosti převyšující 1600 kg 8716 10 98 (PCE)
Samonakládací nebo samovýklopné přívěsy a návěsy pro zemědělské účely 8716 20 00 (PCE)
Ostatní přívěsy a návěsy pro přepravu nákladu    
Cisternové přívěsy a návěsy 8716 31 00 (PCE)
Ostatní    
Speciálně konstruované pro přepravu vysoce radioaktivních materiálů (Euratom) 8716 39 10 (PCE)
Ostatní    
Nové    
Návěsy 8716 39 30 (PCE)
Ostatní 8716 39 50 (PCE)
Použité 8716 39 80 (PCE)
Ostatní přívěsy a návěsy 8716 40 00  
Ostatní vozidla 8716 80 00  
Části a součásti    
Podvozky (chassis) 8716 90 10  
Karoserie 8716 90 30  
Nápravy 8716 90 50  
Ostatní části a součásti 8716 90 90  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.