CN8 / NC8 - 2023 87 CN8 / NC8 - 2023 - CS 89

CN8 / NC8 - 2023 - CS

I-Way To Customs

KAPITOLA 88
LETADLA, KOSMICKÉ LODĚ A JEJICH ČÁSTI A SOUČÁSTI

88.01 Balony a vzducholodě; kluzáky, rogala a ostatní bezmotorové prostředky pro létání (letouny)    
Balony a vzducholodě; kluzáky a rogala 8801 00 10 (PCE)
Ostatní 8801 00 90 (PCE)
88.02 Ostatní letadla (například vrtulníky, letouny), kromě bezpilotních letadel čísla 8806; kosmické lodě (včetně družic) a balistické a kosmické nosné rakety    
Vrtulníky    
O vlastní hmotnosti nepřesahující 2000 kg 8802 11 00 (PCE)
O vlastní hmotnosti převyšující 2000 kg 8802 12 00 (PCE)
Letouny a ostatní letadla, o vlastní hmotnosti nepřesahující 2000 kg 8802 20 00 (PCE)
Letouny a ostatní letadla, o vlastní hmotnosti převyšující 2000 kg, avšak nepřesahující 15000 kg 8802 30 00 (PCE)
Letouny a ostatní letadla, o vlastní hmotnosti převyšující 15000 kg 8802 40 00 (PCE)
Kosmické lodě (včetně družic) a balistické a kosmické nosné rakety    
Kosmické lodě (včetně družic)    
Telekomunikační družice 8802 60 11 (PCE)
Ostatní 8802 60 19 (PCE)
Balistické a kosmické nosné rakety 8802 60 90 (PCE)
88.04 Padáky (včetně řiditelných padáků a paraglidingů) a rotující padáky; jejich části, součásti a příslušenství 8804 00 00  
88.05 Letecké katapulty a podobné přístroje a zařízení; přístroje a zařízení pro přistávání aerodynů na letadlové lodi a podobné přístroje a zařízení; pozemní přístroje pro letecký výcvik; jejich části a součásti    
Letecké katapulty a podobné přístroje a zařízení a jejich části a součásti; přístroje a zařízení pro přistávání aerodynů na letadlové lodi a podobné přístroje a zařízení a jejich části a součásti    
Letecké katapulty a podobné přístroje a zařízení a jejich části a součásti 8805 10 10  
Ostatní 8805 10 90  
Pozemní přístroje pro letecký výcvik a jejich části a součásti    
Letecké bojové simulátory a jejich části a součásti 8805 21 00  
Ostatní 8805 29 00  
88.06 Bezpilotní letadla    
Určená pro přepravu cestujících    
O vlastní hmotnosti nepřesahující 2000 kg 8806 10 10 (PCE)
O vlastní hmotnosti převyšující 2000 kg 8806 10 90 (PCE)
Ostatní, pouze pro dálkově ovládané lety    
O maximální vzletové hmotnosti nejvýše 250 g    
Vícerotorová letadla, vybavená trvale zabudovanými přístroji položky 852589 pro zachycení a záznam videa a statických snímků 8806 21 10 (PCE)
Ostatní 8806 21 90 (PCE)
O maximální vzletové hmotnosti vyšší než 250 g, avšak nejvýše 7 kg    
Vícerotorová letadla, vybavená trvale zabudovanými přístroji položky 852589 pro zachycení a záznam videa a statických snímků 8806 22 10 (PCE)
Ostatní 8806 22 90 (PCE)
O maximální vzletové hmotnosti vyšší než 7 kg, avšak nejvýše 25 kg 8806 23 00 (PCE)
O maximální vzletové hmotnosti vyšší než 25 kg, avšak nejvýše 150 kg 8806 24 00 (PCE)
Ostatní    
O vlastní hmotnosti nepřesahující 2000 kg 8806 29 10 (PCE)
O vlastní hmotnosti převyšující 2000 kg 8806 29 20 (PCE)
Ostatní    
O maximální vzletové hmotnosti nejvýše 250 g 8806 91 00 (PCE)
O maximální vzletové hmotnosti vyšší než 250 g, avšak nejvýše 7 kg 8806 92 00 (PCE)
O maximální vzletové hmotnosti vyšší než 7 kg, avšak nejvýše 25 kg 8806 93 00 (PCE)
O maximální vzletové hmotnosti vyšší než 25 kg, avšak nejvýše 150 kg 8806 94 00 (PCE)
Ostatní    
O vlastní hmotnosti nepřesahující 2000 kg 8806 99 10 (PCE)
O vlastní hmotnosti převyšující 2000 kg 8806 99 20 (PCE)
88.07 Části a součásti výrobků čísel 8801, 8802 nebo 8806    
Vrtule a rotory a jejich části a součásti 8807 10 00  
Podvozky a jejich části a součásti 8807 20 00  
Ostatní části a součásti letounů, vrtulníků nebo bezpilotních letadel 8807 30 00  
Ostatní    
Draků 8807 90 10  
Kosmických lodí (včetně družic)    
Telekomunikačních družic 8807 90 21  
Ostatní 8807 90 29  
Balistických a kosmických nosných raket 8807 90 30  
Ostatní 8807 90 90  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.