CN8 / NC8 - 2023 95 CN8 / NC8 - 2023 - CS 97

CN8 / NC8 - 2023 - CS

I-Way To Customs

KAPITOLA 96
RŮZNÉ VÝROBKY

96.01 Slonovina, kost, želvovina, rohovina, parohy, korály, perleť a jiný živočišný řezbářský materiál, opracovaný, a výrobky z těchto materiálů (včetně výrobků získaných tvarováním)    
Opracovaná slonovina a výrobky ze slonoviny 9601 10 00  
Ostatní 9601 90 00  
96.02 Opracované rostlinné nebo nerostné řezbářské materiály a výrobky z těchto materiálů; výrobky tvarované nebo vyřezávané z vosku, parafínu, stearinu, přírodního kaučuku nebo přírodních pryskyřic nebo z modelovacích past a jiné tvarované nebo vyřezávané výrobky, jinde neuvedené ani nezahrnuté; netvrzená opracovaná želatina (jiná než čísla 3503) a výrobky z netvrzené želatiny 9602 00 00  
96.03 Košťata, smetáčky, štětce, štětky, kartáče a kartáčky (včetně těch, které tvoří části a součásti strojů, přístrojů nebo vozidel), ruční mechanická košťata bez motoru, mopy a oprašovadla; připravené kartáčové svazečky k výrobě kartáčnických výrobků; malířské podložky a válečky; stěrky (jiné než stírací válečky)    
Košťata, smetáčky a kartáče z proutků nebo jiných rostlinných materiálů svázaných ve svazcích, též s násadou 9603 10 00 (PCE)
Kartáčky na zuby, štětky na holení, kartáče na vlasy, kartáčky na řasy nebo na nehty a ostatní toaletní kartáče a kartáčky pro osobní použití, včetně těch, které tvoří části a součástí přístrojů    
Kartáčky na zuby, včetně kartáčků na zubní protézy 9603 21 00 (PCE)
Ostatní    
Kartáče na vlasy 9603 29 30 (PCE)
Ostatní 9603 29 80  
Štětce a kartáče pro umělce, štětce k psaní a podobné štětce k nanášení kosmetických přípravků    
Štětce a kartáče pro umělce, štětce k psaní 9603 30 10 (PCE)
Štětce k nanášení kosmetických přípravků 9603 30 90 (PCE)
Malířské, natěračské, lakovací nebo podobné kartáče a štětce (jiné než položky 960330); malířské podložky (polštářky) a válečky    
Malířské, natěračské, lakovací nebo podobné kartáče a štětce 9603 40 10 (PCE)
Malířské podložky (polštářky) a válečky 9603 40 90 (PCE)
Ostatní kartáče, které tvoří části a součástí strojů, přístrojů nebo vozidel 9603 50 00  
Ostatní    
Ruční mechanická košťata bez motoru 9603 90 10 (PCE)
Ostatní    
Zametací kartáče na čištění ulic; košťata a kartáče pro domácnost, včetně kartáčů na šaty nebo na boty; kartáče k hřebelcování a čištění zvířat 9603 90 91  
Ostatní 9603 90 99  
96.04 Ruční síta a řešeta 9604 00 00  
96.05 Cestovní soupravy pro osobní toaletu, šití nebo čištění obuvi nebo oděvů 9605 00 00  
96.06 Knoflíky, stiskací knoflíky a patentky, formy na knoflíky a ostatní části a součásti těchto výrobků; knoflíkové polotovary    
Stiskací knoflíky a patentky a jejich části a součásti 9606 10 00  
Knoflíky    
Z plastů, nepotažené textilními materiály 9606 21 00  
Z obecných kovů, nepotažené textilními materiály 9606 22 00  
Ostatní 9606 29 00  
Formy na knoflíky a ostatní části a součásti knoflíků; knoflíkové polotovary 9606 30 00  
96.07 Zdrhovadla a jejich části a součásti    
Zdrhovadla    
S články z obecných kovů 9607 11 00 (MTR)
Ostatní 9607 19 00 (MTR)
Části a součásti    
Z obecných kovů, včetně úzkých pásků opatřených články z obecných kovů 9607 20 10  
Ostatní 9607 20 90  
96.08 Kuličková pera; popisovače, značkovače a zvýrazňovače s plstěným hrotem nebo jiným pórovitým hrotem; plnicí pera, rýsovací pera a jiná pera; rydla pro rozmnožovače; patentní tužky; násadky na pera, držátka na tužky a podobné výrobky; části a součásti (včetně ochranných uzávěrů a příchytek) těchto výrobků, jiné než výrobky čísla 9609    
Kuličková pera    
Na tekutý inkoust (pera s otočnou kuličkou) 9608 10 10 (PCE)
Ostatní    
S vyměnitelnou náplní 9608 10 92 (PCE)
Ostatní 9608 10 99 (PCE)
Popisovače, značkovače a zvýrazňovače s plstěným nebo jiným pórovitým hrotem 9608 20 00 (PCE)
Plnicí pera, rýsovací pera a jiná pera 9608 30 00 (PCE)
Patentní tužky 9608 40 00 (PCE)
Soubory výrobků patřících nejméně do dvou předchozích položek 9608 50 00  
Náhradní náplně do kuličkových per, obsahující kuličkový hrot a zásobník inkoustu 9608 60 00 (PCE)
Ostatní    
Hroty a špičky per 9608 91 00  
Ostatní 9608 99 00  
96.09 Tužky (jiné než čísla 9608), pastelky, tuhy, pastely, kreslicí uhle, psací nebo kreslicí křídy a krejčovské křídy    
Tužky a pastelky, s tuhou v pochvě    
S tuhou z grafitu 9609 10 10  
Ostatní 9609 10 90  
Tuhy pro tužky, černé nebo barevné 9609 20 00  
Ostatní    
Pastely a kreslicí uhle 9609 90 10  
Ostatní 9609 90 90  
96.10 Břidlicové tabulky a tabule k psaní nebo kreslení, též zarámované 9610 00 00  
96.11 Datovací razítka, pečetítka, číslovačky, razítka a podobné výrobky (včetně strojků k tisku nebo vytlačení štítků), ruční; ruční sázítka a malé ruční tiskárničky obsahující tato sázítka 9611 00 00  
96.12 Pásky do psacích strojů a podobné barvicí pásky napuštěné tiskařskou černí nebo jinak připravené k předávání otisků, též na cívkách nebo v kazetách; razítkové polštářky, též napuštěné, též v krabičkách    
Barvicí pásky    
Z plastů 9612 10 10  
Z chemických vláken, o šířce menší než 30 mm, trvale zamontované v plastových nebo kovových kazetách, používané v automatických psacích strojích, zařízeních pro automatizované zpracování dat a jiných strojích 9612 10 20  
Ostatní 9612 10 80  
Razítkové polštářky 9612 20 00  
96.13 Zapalovače cigaret a jiné zapalovače, též mechanické nebo elektrické, a jejich části a součásti, jiné než kamínky a knoty    
Plynové kapesní zapalovače, znovu nenaplnitelné 9613 10 00 (PCE)
Plynové kapesní zapalovače, znovu naplnitelné 9613 20 00 (PCE)
Ostatní zapalovače 9613 80 00  
Části a součásti 9613 90 00  
96.14 Dýmky (včetně dýmkových hlav), a doutníkové nebo cigaretové špičky a jejich části a součásti    
Hrubě tvarované špalky ze dřeva nebo kořenů pro výrobu dýmek 9614 00 10  
Ostatní 9614 00 90  
96.15 Hřebeny, hřebeny do vlasů, sponky do vlasů a podobné výrobky; vlásničky, připínadla, natáčky na vlasy a podobné výrobky pro účesy, jiné než čísla 8516, jejich části a součásti    
Hřebeny, hřebeny do vlasů, sponky do vlasů a podobné výrobky    
Z tvrdého kaučuku nebo plastů 9615 11 00  
Ostatní 9615 19 00  
Ostatní 9615 90 00  
96.16 Rozprašovače voňavek a podobné toaletní rozprašovače, jejich rozprašovací zařízení a hlavy; labutěnky a pudrovátka k nanášení kosmetických nebo toaletních přípravků    
Rozprašovače voňavek a podobné toaletní rozprašovače, jejich rozprašovací zařízení a hlavy    
Toaletní rozprašovače 9616 10 10  
Rozprašovací zařízení a hlavy 9616 10 90  
Labutěnky a pudrovátka k nanášení kosmetických nebo toaletních přípravků 9616 20 00  
96.17 Vakuové termosky a jiné vakuové tepelně izolační nádoby, kompletní; jejich části a součásti, jiné než skleněné vložky 9617 00 00  
96.18 Krejčovské panny, figuríny a podobné výrobky; automaty a oživené scény pro výkladní skříně 9618 00 00  
96.19 Hygienické vložky a tampony, pleny a podobné hygienické výrobky, z jakéhokoliv materiálu    
Z vaty z textilních materiálů 9619 00 30  
Z ostatních textilních materiálů    
Hygienické vložky, tampony a podobné výrobky 9619 00 40  
Pleny a podobné hygienické výrobky 9619 00 50  
Z jiných materiálů    
Hygienické vložky, tampony a podobné výrobky    
Hygienické vložky 9619 00 71  
Tampony 9619 00 75  
Ostatní 9619 00 79  
Pleny a podobné hygienické výrobky    
Dětské pleny 9619 00 81  
Ostatní (například pomůcky pro péči při inkontinenci) 9619 00 89  
96.20 Monopody, bipody, tripody (stativy) a podobné výrobky    
Používané pro digitální fotoaparáty, fotografické přístroje nebo videokamery, kinematografické kamery a promítací přístroje; používané pro jiné přístroje kapitoly 90 9620 00 10  
Ostatní    
Z plastu nebo z hliníku 9620 00 91  
Ostatní 9620 00 99  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.