CN8 / NC8 - 2023 96 CN8 / NC8 - 2023 - CS  

CN8 / NC8 - 2023 - CS

I-Way To Customs

KAPITOLA 97
UMńöLECK√Ā D√ćLA, SBńöRATELSK√Č PŇėEDMńöTY A STAROŇĹITNOSTI

97.01 Obrazy, malby a¬†kresby zhotoven√© zcela ruńćnńõ, jin√© neŇĺ v√Ĺkresy ńć√≠sla¬†4906 a¬†jin√© neŇĺ ruńćnńõ malovan√© nebo ruńćnńõ zdoben√© Ňôemesln√© v√Ĺrobky; kol√°Ňĺe, mozaiky a¬†podobn√© obr√°zky    
StarŇ°√≠ sta let    
Obrazy, malby a kresby 9701 21 00  
Mozaiky 9701 22 00  
Ostatn√≠ 9701 29 00  
Ostatn√≠    
Obrazy, malby a kresby 9701 91 00  
Mozaiky 9701 92 00  
Ostatn√≠ 9701 99 00  
97.02 PŇĮvodn√≠ rytiny, pŇĮvodn√≠ tisky a pŇĮvodn√≠ litografie    
StarŇ°√≠ sta let 9702 10 00  
Ostatn√≠ 9702 90 00  
97.03 PŇĮvodn√≠ d√≠la v√Ĺtvarn√©ho model√°Ňôstv√≠ a pŇĮvodn√≠ sochaŇôsk√° d√≠la, z jak√Ĺchkoliv materi√°lŇĮ    
StarŇ°√≠ sta let 9703 10 00  
Ostatn√≠ 9703 90 00  
97.04 PoŇ°tovn√≠ nebo kolkov√© zn√°mky, kolky, otisky poŇ°tovn√≠ch raz√≠tek, ob√°lky prvn√≠ho dne, poŇ°tovn√≠ celiny (pap√≠ry opatŇôen√© zn√°mkami) a podobn√© v√Ĺrobky, pouŇĺit√© nebo nepouŇĺit√©, jin√© neŇĺ ńć√≠sla¬†4907 9704 00 00  
97.05 Sb√≠rky a sbńõratelsk√© pŇôedmńõty archeologick√©, etnografick√©, historick√©, zoologick√©, botanick√©, mineralogick√©, anatomick√©, paleontologick√© nebo numismatick√© hodnoty    
Sb√≠rky a sbńõratelsk√© pŇôedmńõty archeologick√©, etnografick√© nebo historick√© hodnoty 9705 10 00  
Sb√≠rky a¬†sbńõratelsk√© pŇôedmńõty zoologick√©, botanick√©, mineralogick√©, anatomick√© nebo paleontologick√© hodnoty    
Lidsk√© vzorky a jejich ńć√°sti a souńć√°sti 9705 21 00  
Vyhynul√© nebo ohroŇĺen√© druhy a jejich ńć√°sti a souńć√°sti 9705 22 00  
Ostatn√≠ 9705 29 00  
Sb√≠rky a sbńõratelsk√© pŇôedmńõty numismatick√© hodnoty    
StarŇ°√≠ sta let 9705 31 00  
Ostatn√≠ 9705 39 00  
97.06 StaroŇĺitnosti starŇ°√≠ sta let    
StarŇ°√≠ dvou set pades√°ti let 9706 10 00  
Ostatn√≠ 9706 90 00  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.