CN8 / NC8 - 2023 22 CN8 / NC8 - 2023 - DA 24

CN8 / NC8 - 2023 - DA

I-Way To Customs

KAPITEL 23
RESTOG AFFALDSPRODUKTER FRA F√ėDEVAREINDUSTRIEN; TILBEREDT DYREFODER

23.01 Mel, pulver og pellets af k√łd, slagtebiprodukter, fisk, krebsdyr, bl√łddyr eller andre hvirvell√łse vanddyr, uegnet til menneskef√łde; fedtegrever    
Mel, pulver og pellets af k√łd eller slagtebiprodukter; fedtegrever 2301 10 00  
Mel, pulver og pellets af fisk, krebsdyr, bl√łddyr eller andre hvirvell√łse vanddyr 2301 20 00  
23.02 Klid og andre restprodukter, ogs√• i form af pellets, fra sigtning, formaling eller anden bearbejdning af korn eller b√¶lgfrugter    
Af majs    
Med indhold af stivelse p√• 35¬†v√¶gtprocent og derunder 2302 10 10  
I andre tilf√¶lde 2302 10 90  
Af hvede    
Med indhold af stivelse p√• 28¬†v√¶gtprocent og derunder, forudsat at ikke over 10¬†v√¶gtprocent af varen passerer gennem en sigte med en maskevidde p√• 0,2¬†mm, eller, s√•fremt mere end 10¬†v√¶gtprocent af varen passerer gennem sigten, at askeindholdet i det sigtede produkt er 1,5¬†v√¶gtprocent og derover 2302 30 10  
I andre tilf√¶lde 2302 30 90  
Af andre kornsorter    
Af ris    
Med indhold af stivelse p√• 35¬†v√¶gtprocent og derunder 2302 40 02  
I andre tilf√¶lde 2302 40 08  
I andre tilf√¶lde    
Med indhold af stivelse p√• 28¬†v√¶gtprocent og derunder, forudsat at ikke over 10¬†v√¶gtprocent af varen passerer gennem en sigte med en maskevidde p√• 0,2¬†mm, eller, s√•fremt mere end 10¬†v√¶gtprocent af varen passerer gennem sigten, at askeindholdet i det sigtede produkt er 1,5¬†v√¶gtprocent og derover 2302 40 10  
I andre tilf√¶lde 2302 40 90  
Af b√¶lgfrugter 2302 50 00  
23.03 Restprodukter fra stivelsesfremstilling og lignende restprodukter, roeaffald, bagasse og andre affaldsprodukter fra sukkerfremstilling, samt mask, b√¶rme og andre restprodukter fra √łl- eller alkoholfremstilling, ogs√• i form af pellets    
Restprodukter fra stivelsesfremstilling og lignende restprodukter    
Restprodukter fra fremstilling af majsstivelse (bortset fra koncentreret majsst√łbevand), med proteinindhold, beregnet p√• grundlag af t√łrstofindholdet, p√•    
Over 40¬†v√¶gtprocent 2303 10 11  
40¬†v√¶gtprocent og derunder 2303 10 19  
Andre varer 2303 10 90  
Roeaffald, bagasse og andre affaldsprodukter fra sukkerfremstilling    
Roeaffald 2303 20 10  
Andre varer 2303 20 90  
Mask, b√¶rme og andre restprodukter fra √łl- eller alkoholfremstilling 2303 30 00  
23.04 Oliekager og andre faste restprodukter fra udvinding af sojaolie, ogs√• formalede eller i form af pellets 2304 00 00  
23.05 Oliekager og andre faste restprodukter fra udvinding af jordn√łddeolie, ogs√• formalede eller i form af pellets 2305 00 00  
23.06 Oliekager og andre faste restprodukter fra udvinding af vegetabilske eller mikrobielle fedtstoffer eller olier, ogs√• formalede eller i form af pellets, undtagen varer henh√łrende under pos.¬†2304 eller 2305    
Af bomuldsfr√ł 2306 10 00  
Af h√łrfr√ł 2306 20 00  
Af solsikkefr√ł 2306 30 00  
Af rybs- eller rapsfr√ł    
Af rybs- eller rapsfr√ł med lavt indhold af erucasyre 2306 41 00  
I andre tilf√¶lde 2306 49 00  
Af kokosn√łdder eller kopra 2306 50 00  
Af palmen√łdder eller palmekerner 2306 60 00  
I andre tilf√¶lde    
Af majskim 2306 90 05  
I andre tilf√¶lde    
Oliekager og andre restprodukter fra udvinding af olivenolie    
Med et indhold af olivenolie p√• 3¬†v√¶gtprocent og derunder 2306 90 11  
Med et indhold af olivenolie p√• over 3¬†v√¶gtprocent 2306 90 19  
Andre varer 2306 90 90  
23.07 Vinb√¶rme; r√• vinsten    
Vinb√¶rme    
Med et totalt alkoholindhold p√• 7,9¬†%¬†mas og derunder og et t√łrstofindhold p√• 25¬†v√¶gtprocent og derover 2307 00 11  
I andre tilf√¶lde 2307 00 19  
R√• vinsten 2307 00 90  
23.08 Vegetabilske produkter og vegetabilsk affald samt rest- og biprodukter fra forarbejdning af vegetabilske produkter, ogs√• i form af pellets, af den art der anvendes som dyrefoder, ikke andetsteds tariferet    
Presserester fra vindruer    
Med et totalt alkoholindhold p√• 4,3¬†%¬†mas og derunder og et t√łrstofindhold p√• 40¬†v√¶gtprocent og derover 2308 00 11  
I andre tilf√¶lde 2308 00 19  
Agern og hestekastanjer; presserester fra andre frugter end vindruer 2308 00 40  
Andre varer 2308 00 90  
23.09 Tilberedninger, af den art der anvendes som dyrefoder    
Hunde- og kattefoder, i pakninger til detailsalg    
Med indhold af stivelse, glucose, glucosesirup og andre glucoseopl√łsninger, maltodextrin, maltodextrinsirup og andre maltodextrinopl√łsninger henh√łrende under underpos.¬†17023050, 17023090, 17024090, 17029050 og 21069055 eller m√¶lkeprodukter    
Med indhold af stivelse, glucose, glucosesirup og andre glucoseopl√łsninger eller maltodextrin, maltodextrinsirup og andre maltodextrinopl√łsninger    
Uden indhold af stivelse eller med indhold af stivelse p√• 10¬†v√¶gtprocent og derunder    
Uden indhold af m√¶lkeprodukter eller med indhold af m√¶lkeprodukter p√• under 10¬†v√¶gtprocent 2309 10 11  
Med indhold af m√¶lkeprodukter p√• 10¬†v√¶gtprocent og derover, men under 50¬†v√¶gtprocent 2309 10 13  
Med indhold af m√¶lkeprodukter p√• 50¬†v√¶gtprocent og derover, men under 75¬†v√¶gtprocent 2309 10 15  
Med indhold af m√¶lkeprodukter p√• 75¬†v√¶gtprocent og derover 2309 10 19  
Med indhold af stivelse p√• over 10¬†v√¶gtprocent, men ikke over 30¬†v√¶gtprocent    
Uden indhold af m√¶lkeprodukter eller med indhold af m√¶lkeprodukter p√• under 10¬†v√¶gtprocent 2309 10 31  
Med indhold af m√¶lkeprodukter p√• 10¬†v√¶gtprocent og derover, men under 50¬†v√¶gtprocent 2309 10 33  
Med indhold af m√¶lkeprodukter p√• 50¬†v√¶gtprocent og derover 2309 10 39  
Med indhold af stivelse p√• over 30¬†v√¶gtprocent    
Uden indhold af m√¶lkeprodukter eller med indhold af m√¶lkeprodukter p√• under 10¬†v√¶gtprocent 2309 10 51  
Med indhold af m√¶lkeprodukter p√• 10¬†v√¶gtprocent og derover, men under 50¬†v√¶gtprocent 2309 10 53  
Med indhold af m√¶lkeprodukter p√• 50¬†v√¶gtprocent og derover 2309 10 59  
Uden indhold af stivelse, glucose, glucosesirup og andre glucoseopl√łsninger eller maltodextrin, maltodextrinsirup og andre maltodextrinopl√łsninger, men med indhold af m√¶lkeprodukter 2309 10 70  
I andre tilf√¶lde 2309 10 90  
Andre varer    
¬ĽSolubles¬ę af fisk eller havpattedyr 2309 90 10  
Varer omhandlet i supplerende bestemmelse¬†5 til dette kapitel 2309 90 20  
Andre varer, herunder tils√¶tningsfoder (premixes)    
Med indhold af stivelse, glucose, glucosesirup og andre glucoseopl√łsninger, maltodextrin, maltodextrinsirup og andre maltodextrinopl√łsninger henh√łrende under underpos.¬†17023050, 17023090, 17024090, 17029050 og 21069055 eller m√¶lkeprodukter    
Med indhold af stivelse, glucose, glucosesirup og andre glucoseopl√łsninger eller maltodextrin, maltodextrinsirup og andre maltodextrinopl√łsninger    
Uden indhold af stivelse eller med indhold af stivelse p√• 10 v√¶gtprocent og derunder    
Uden indhold af m√¶lkeprodukter eller med indhold af m√¶lkeprodukter p√• under 10¬†v√¶gtprocent 2309 90 31  
Med indhold af m√¶lkeprodukter p√• 10¬†v√¶gtprocent og derover, men under 50¬†v√¶gtprocent 2309 90 33  
Med indhold af m√¶lkeprodukter p√• 50¬†v√¶gtprocent og derover, men under 75¬†v√¶gtprocent 2309 90 35  
Med indhold af m√¶lkeprodukter p√• 75¬†v√¶gtprocent og derover 2309 90 39  
Med indhold af stivelse p√• over 10¬†v√¶gtprocent, men ikke over 30¬†v√¶gtprocent    
Uden indhold af m√¶lkeprodukter eller med indhold af m√¶lkeprodukter p√• under 10¬†v√¶gtprocent 2309 90 41  
Med indhold af m√¶lkeprodukter p√• 10¬†v√¶gtprocent og derover, men under 50¬†v√¶gtprocent 2309 90 43  
Med indhold af m√¶lkeprodukter p√• 50¬†v√¶gtprocent og derover 2309 90 49  
Med indhold af stivelse p√• over 30¬†v√¶gtprocent    
Uden indhold af m√¶lkeprodukter eller med indhold af m√¶lkeprodukter p√• under 10¬†v√¶gtprocent 2309 90 51  
Med indhold af m√¶lkeprodukter p√• 10¬†v√¶gtprocent og derover, men under 50¬†v√¶gtprocent 2309 90 53  
Med indhold af m√¶lkeprodukter p√• 50¬†v√¶gtprocent og derover 2309 90 59  
Uden indhold af stivelse, glucose, glucosesirup og andre glucoseopl√łsninger eller maltodextrin, maltodextrinsirup og andre maltodextrinopl√łsninger, men med indhold af m√¶lkeprodukter 2309 90 70  
I andre tilf√¶lde    
Roeaffald tilsat melasse 2309 90 91  
Andre varer 2309 90 96  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.