CN8 / NC8 - 2023 23 CN8 / NC8 - 2023 - DA 25

CN8 / NC8 - 2023 - DA

I-Way To Customs

KAPITEL 24
TOBAK OG FABRIKEREDE TOBAKSERSTATNINGER; PRODUKTER, OGSÅ MED INDHOLD AF NIKOTIN, BESTEMT TIL INHALATION UDEN FORBRÆNDING; ANDRE NIKOTINHOLDIGE PRODUKTER TIL INDTAGELSE AF NIKOTIN I DEN MENNESKELIGE KROP

24.01 Tobak, rĂĄ eller ufabrikeret; tobaksaffald    
Tobak, ikke strippet    
»Light air cured« tobak 2401 10 35  
»Sun cured« Orient 2401 10 60  
»Dark air cured« tobak 2401 10 70  
»Flue cured« tobak 2401 10 85  
I andre tilfælde 2401 10 95  
Tobak, delvis eller helt strippet    
»Light air cured« tobak 2401 20 35  
»Sun cured« Orient 2401 20 60  
»Dark air cured« tobak 2401 20 70  
»Flue cured« tobak 2401 20 85  
I andre tilfælde 2401 20 95  
Tobaksaffald 2401 30 00  
24.02 Cigarer, cerutter, cigarillos og cigaretter, af tobak eller tobakserstatning    
Cigarer, cerutter og cigarillos, med indhold af tobak 2402 10 00 (100)
Cigaretter med indhold af tobak    
Med indhold af kryddernellike 2402 20 10 (100)
I andre tilfælde 2402 20 90 (100)
Andre varer 2402 90 00  
24.03 Andre tobaksvarer og fabrikerede tobakserstatninger; homogeniseret eller rekonstitueret tobak; ekstrakter og essenser af tobak    
Røgtobak, ogsĂĄ med indhold af tobakserstatning, uanset mængdeforholdet    
Vandpibetobak som nævnt i underpositionsbestemmelse 1 til dette kapitel 2403 11 00  
Andre varer    
I pakninger af nettovægt 500 g og derunder 2403 19 10  
I andre tilfælde 2403 19 90  
Andre varer    
Homogeniseret eller rekonstitueret tobak 2403 91 00  
Andre varer    
SkrĂĄ og snus (snus til nasalt brug) 2403 99 10  
Andre varer 2403 99 90  
24.04 Produkter med indhold af tobak, rekonstitueret tobak, nikotin eller tobaks- og nikotinerstatninger, bestemt til inhalation uden forbrænding; andre nikotinholdige produkter til indtagelse af nikotin i den menneskelige krop    
Produkter bestemt til inhalation uden forbrænding    
Med indhold af tobak eller rekonstitueret tobak 2404 11 00  
Andre varer, med indhold af nikotin 2404 12 00  
Andre varer    
Med indhold af tobakserstatning 2404 19 10  
Andre varer 2404 19 90  
Andre varer    
Til oral anvendelse    
Nikotinholdige produkter til at understøtte tobaksafvænning 2404 91 10  
Andre varer 2404 91 90  
Til transdermal anvendelse 2404 92 00  
I andre tilfælde 2404 99 00  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.