CN8 / NC8 - 2023 31 CN8 / NC8 - 2023 - DA 33

CN8 / NC8 - 2023 - DA

I-Way To Customs

KAPITEL 32
GARVEOG FARVESTOFEKSTRAKTER; GARVESYRER OG DERIVATER DERAF; FARVER, PIGMENTER OG ANDRE FARVESTOFFER; MALING OG LAKKER; KIT, SPARTELMASSE OG LIGN.; TRYKFARVER, BLÆK OG TUSCH

32.01 Vegetabilske garvestofekstrakter; garvesyrer (tanniner) samt salte, ethere, estere og andre derivater deraf    
Quebrachoekstrakt 3201 10 00  
Mimosabarkekstrakt 3201 20 00  
Andre varer    
Sumakekstrakt, valoneaekstrakt, egetr√¶ekstrakt eller kastanjetr√¶ekstrakt 3201 90 20  
Andre varer 3201 90 90  
32.02 Syntetiske organiske garvestoffer; uorganiske garvestoffer; pr√¶parater til garvning, ogs√• med indhold af naturlige garvestoffer; enzymholdige pr√¶parater til garveribrug    
Syntetiske organiske garvestoffer 3202 10 00  
Andre varer 3202 90 00  
32.03 Vegetabilske eller animalske farvestoffer (herunder farvestofekstrakter, men ikke dyrekul), ogs√• kemisk definerede; pr√¶parater som n√¶vnt i bestemmelse 3 til dette kapitel, p√• basis af vegetabilske eller animalske farvestoffer    
Vegetabilske farvestoffer samt pr√¶parater p√• basis deraf 3203 00 10  
Animalske farvestoffer samt pr√¶parater p√• basis deraf 3203 00 90  
32.04 Syntetiske organiske farvestoffer, ogs√• kemisk definerede; pr√¶parater som n√¶vnt i bestemmelse¬†3 til dette kapitel, p√• basis af syntetiske organiske farvestoffer; syntetiske organiske produkter, af den art der anvendes som fluorescerende blegemidler (optisk hvidt) eller som luminophorer, ogs√• kemisk definerede    
Syntetiske organiske farvestoffer samt pr√¶parater som n√¶vnt i bestemmelse¬†3 til dette kapitel, p√• basis af s√•danne farvestoffer    
Dispersionsfarvestoffer samt pr√¶parater p√• basis deraf 3204 11 00  
Syre-farvestoffer, ogs√• metalliserede, samt pr√¶parater p√• basis deraf; bejdsefarvestoffer samt pr√¶parater p√• basis deraf 3204 12 00  
Basiske farvestoffer samt pr√¶parater p√• basis deraf 3204 13 00  
Direkt-farvestoffer samt pr√¶parater p√• basis deraf 3204 14 00  
Kype-farvestoffer (ogs√• som pigmenter) samt pr√¶parater p√• basis deraf 3204 15 00  
Reaktive farvestoffer samt pr√¶parater p√• basis deraf 3204 16 00  
Pigmenter samt pr√¶parater p√• basis deraf 3204 17 00  
Karotenoide farvestoffer samt pr√¶parater p√• basis deraf 3204 18 00  
Andre varer, herunder blandinger af farvestoffer henh√łrende under mindst to af underpositionerne¬†320411 til 320419 3204 19 00  
Syntetiske organiske produkter, af den art der anvendes som fluorescerende blegemidler (optisk hvidt) 3204 20 00  
Andre varer 3204 90 00  
32.05 Substratpigmenter; pr√¶parater som n√¶vnt i bestemmelse¬†3 til dette kapitel, p√• basis af substratpigmenter 3205 00 00  
32.06 Andre farvestoffer; pr√¶parater som n√¶vnt i bestemmelse¬†3 til dette kapitel, undtagen varer henh√łrende under pos.¬†3203, 3204 eller 3205; uorganiske produkter, af den art der anvendes som luminophorer, ogs√• kemisk definerede    
Pigmenter og pr√¶parater p√• basis af titandioxid    
Med indhold af titandioxid p√• 80¬†v√¶gtprocent og derover, beregnet p√• t√łrsubstansen 3206 11 00  
I andre tilf√¶lde 3206 19 00  
Pigmenter og pr√¶parater p√• basis af chromforbindelser 3206 20 00  
Andre farvestoffer og andre pr√¶parater    
Ultramarin og pr√¶parater p√• basis deraf 3206 41 00  
Lithopone samt andre pigmenter og pr√¶parater p√• basis af zinksulfid 3206 42 00  
Andre varer    
Magnetit 3206 49 10  
Andre varer 3206 49 70  
Uorganiske produkter, af den art der anvendes som luminophorer 3206 50 00  
32.07 Tilberedte pigmenter, tilberedte opakiseringsmidler, tilberedte porcel√¶ns-, glas- og emaljefarver, ikke-frittet glasur- og emaljemasse, engober, flydende glansmetalpr√¶parater og lignende pr√¶parater, af den art der anvendes i keramik-, emalje- eller glasindustrien; glasfritte og andet glas i form af pulver, granulater eller flager    
Tilberedte pigmenter, tilberedte opakiseringsmidler og tilberedte porcel√¶ns-, glas- og emaljefarver samt lignende pr√¶parater 3207 10 00  
Ikke-frittet glasur- og emaljemasse, engober og lignende pr√¶parater    
Engober 3207 20 10  
Andre varer 3207 20 90  
Flydende glansmetalpr√¶parater og lignende pr√¶parater 3207 30 00  
Glasfritte og andet glas i form af pulver, granulater eller flager    
Glas, i form af flager af l√¶ngde 0,1¬†mm og derover, men ikke over 3,5¬†mm og af tykkelse 2¬†mikrometer og derover, men ikke over 5¬†mikrometer; glas, i form af pulver eller granulat, med indhold af silicium-dioxid p√• 99¬†v√¶gtprocent og derover 3207 40 40  
Andre varer 3207 40 85  
32.08 Maling og lakker, klare eller pigmenterede, p√• basis af syntetiske polymerer eller kemisk modificerede naturlige polymerer, dispergerede eller opl√łste i et ikke-vandigt medium; opl√łsninger som n√¶vnt i bestemmelse¬†4 til dette kapitel    
P√• basis af polyestere    
Opl√łsninger som n√¶vnt i bestemmelse¬†4 til dette kapitel 3208 10 10  
Andre varer 3208 10 90  
P√• basis af acryl- eller vinylpolymerer    
Opl√łsninger som n√¶vnt i bestemmelse¬†4 til dette kapitel 3208 20 10  
Andre varer 3208 20 90  
I andre tilf√¶lde    
Opl√łsninger som n√¶vnt i bestemmelse¬†4 til dette kapitel    
Polyurethan af 2,2‚Ä≤-(tert-butylimino)diethanol og af 4,4‚Ä≤-methylendicyclohexyl diisocyanat, i form af opl√łsning i N,N-dimethylacetamid, med indhold af polymer p√• 48¬†v√¶gtprocent og derover 3208 90 11  
Copolymer af p-cresol og divinylbenzen, i form af opl√łsning i N,N-dimethylacetamid, med indhold af polymer p√• 48¬†v√¶gtprocent og derover 3208 90 13  
Andre varer 3208 90 19  
Andre varer    
P√• basis af syntetiske polymerer 3208 90 91  
P√• basis af kemisk modificerede naturlige polymerer 3208 90 99  
32.09 Maling og lakker, klare eller pigmenterede, p√• basis af syntetiske polymerer eller kemisk modificerede naturlige polymerer, dispergerede eller opl√łste i et vandigt medium    
P√• basis af acryl- eller vinylpolymerer 3209 10 00  
I andre tilf√¶lde 3209 90 00  
32.10 Anden maling og andre lakker, klare eller pigmenterede; tilberedte koldvandsfarver, af den art der anvendes til farvning af l√¶der    
Lakker og anden maling p√• basis af t√łrrende olier 3210 00 10  
Andre varer 3210 00 90  
32.11 Tilberedte siccativer 3211 00 00  
32.12 Pigmenter (herunder metalpulver og -sk√¶l) dispergerede i ikke-vandige medier, flydende eller som pasta, af den art der anvendes til fremstilling af maling; pr√¶gefolie; farvestoffer formet eller pakket til detailsalg    
Pr√¶gefolie 3212 10 00  
Andre varer 3212 90 00  
32.13 Kunstnerfarver, farver til undervisningsbrug, plakatfarver, farver til nuancemodifikation, hobbyfarver og lignende farver, i tabletter, tuber, krukker, flasker, sk√•le og lignende former eller emballager    
Farver i assortimenter 3213 10 00  
Andre varer 3213 90 00  
32.14 Kit, podevoks, harpikskit og andre udfyldnings- og t√¶tningsmidler og lign.; spartelmasse; ikke-ildfaste pr√¶parater til overfladebehandling af facader, v√¶gge, gulve, lofter og lign.    
Kit, podevoks, harpikskit og andre udfyldnings- og t√¶tningsmidler og lign.; spartelmasse    
Kit, podevoks, harpikskit og andre udfyldnings- og t√¶tningsmidler og lign. 3214 10 10  
Spartelmasse 3214 10 90  
Andre varer 3214 90 00  
32.15 Trykfarver, bl√¶k, tusch og lignende farver, ogs√• koncentreret eller i fast form    
Trykfarver    
Sorte 3215 11 00  
I andre tilf√¶lde 3215 19 00  
Andre varer    
Bl√¶kpatroner (uden integreret printerhoved), som er beregnet til inds√¶tning i apparater henh√łrende under underpos. 844331, 844332 eller 844339, og som har mekaniske eller elektriske komponenter; fast bl√¶k i industrielt fremstillede former til inds√¶tning i apparater henh√łrende under underpos 844331, 844332 eller 844339 3215 90 20  
Andre varer 3215 90 70  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.