CN8 / NC8 - 2023 30 CN8 / NC8 - 2023 - DA 32

CN8 / NC8 - 2023 - DA

I-Way To Customs

KAPITEL 31
G√ėDNINGSSTOFFER

31.01 Animalske eller vegetabilske g√łdningsstoffer ogs√• indbyrdes blandede eller kemisk behandlede; g√łdningsstoffer fremstillet ved blanding eller kemisk behandling af animalske eller vegetabilske produkter 3101 00 00  
31.02 Kv√¶lstofholdige g√łdningsstoffer, mineralske eller kemiske    
Urinstof, ogs√• i vandig opl√łsning    
Urinstof med indhold af kv√¶lstof p√• over 45¬†v√¶gtprocent (beregnet p√• grundlag af t√łrsubstansen) 3102 10 10 (KNI)
Andre varer 3102 10 90 (KNI)
Ammoniumsulfat; dobbeltsalte og blandinger af ammoniumsulfat og ammoniumnitrat    
Ammoniumsulfat 3102 21 00 (KNI)
Andre varer 3102 29 00 (KNI)
Ammoniumnitrat, ogs√• i vandig opl√łsning    
I vandig opl√łsning 3102 30 10 (KNI)
I andre tilfælde 3102 30 90 (KNI)
Blandinger af ammoniumnitrat med calciumcarbonat eller andre uorganiske stoffer uden g√łdningsv√¶rdi    
Med indhold af kvælstof på 28 vægtprocent og derunder 3102 40 10 (KNI)
Med indhold af kvælstof på over 28 vægtprocent 3102 40 90 (KNI)
Natriumnitrat 3102 50 00 (KNI)
Dobbeltsalte eller blandinger af calciumnitrat og ammoniumnitrat 3102 60 00 (KNI)
Blandinger af urinstof og ammoniumnitrat, i vandig eller ammoniakalsk opl√łsning 3102 80 00 (KNI)
Andre varer, herunder blandinger, der ikke er nævnt i ovenstående underpositioner 3102 90 00 (KNI)
31.03 Phosphorholdige g√łdningsstoffer, mineralske eller kemiske    
Superphosphat    
Med indhold af diphosphorpentaoxid (P2O5) på over 35 vægtprocent 3103 11 00 (KPP)
I andre tilfælde 3103 19 00 (KPP)
Andre varer 3103 90 00 (KPP)
31.04 Kaliumholdige g√łdningsstoffer, mineralske eller kemiske    
Kaliumchlorid    
Med indhold af kalium beregnet som K2O p√• 40¬†v√¶gtprocent og derunder (beregnet p√• grundlag af t√łrsubstansen) 3104 20 10 (KPO)
Med indhold af kalium beregnet som K2O p√• over 40¬†v√¶gtprocent, men ikke over 62¬†v√¶gtprocent (beregnet p√• grundlag af t√łrsubstansen) 3104 20 50 (KPO)
Med indhold af kalium beregnet som K2O p√• over 62¬†v√¶gtprocent (beregnet p√• grundlag af t√łrsubstansen) 3104 20 90 (KPO)
Kaliumsulfat 3104 30 00 (KPO)
Andre varer 3104 90 00 (KPO)
31.05 Mineralske eller kemiske g√łdningsstoffer indeholdende to eller tre af g√łdningselementerne kv√¶lstof, phosphor og kalium; andre g√łdningsstoffer; varer henh√łrende under dette kapitel, i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttov√¶gt 10¬†kg og derunder    
Varer henh√łrende under dette kapitel, i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttov√¶gt 10¬†kg og derunder 3105 10 00  
Mineralske eller kemiske g√łdningsstoffer indeholdende de tre g√łdningselementer kv√¶lstof, phosphor og kalium    
Med indhold af kv√¶lstof p√• over 10¬†v√¶gtprocent (beregnet p√• grundlag af t√łrsubstansen) 3105 20 10  
I andre tilf√¶lde 3105 20 90  
Diammoniumhydrogenortophosphat (diammoniumphosphat) 3105 30 00  
Ammoniumdihydrogenortophosphat (monoammoniumphosphat), ogs√• blandet med diammoniumhydrogenortophosphat (diammoniumphosphat) 3105 40 00  
Andre mineralske eller kemiske g√łdningsstoffer indeholdende de to g√łdningselementer kv√¶lstof og phosphor    
Med indhold af nitrater og phosphater 3105 51 00  
I andre tilf√¶lde 3105 59 00  
Mineralske eller kemiske g√łdningsstoffer indeholdende de to g√łdningselementer phosphor og kalium 3105 60 00  
Andre varer    
Med indhold af kv√¶lstof p√• over 10¬†v√¶gtprocent (beregnet p√• grundlag af t√łrsubstansen) 3105 90 20  
I andre tilf√¶lde 3105 90 80  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.