CN8 / NC8 - 2023 33 CN8 / NC8 - 2023 - DA 35

CN8 / NC8 - 2023 - DA

I-Way To Customs

KAPITEL 34
SÆBE, ORGANISKE OVERFLADEAKTIVE STOFFER SAMT VASKEOG RENGØRINGSMIDLER, SMØREMIDLER, SYNTETISK VOKS OG TILBEREDT VOKS, PUDSEOG SKUREMIDLER, LYS OG LIGNENDE PRODUKTER, MODELLERMASSE, DENTALVOKS OG ANDRE DENTALPRÆPARATER PÅ BASIS AF GIPS

34.01 Sæbe; organiske overfladeaktive stoffer og præparater til brug som sæbe, i form af stænger, blokke eller støbte stykker og figurer, ogsÃ¥ med indhold af sæbe; organiske overfladeaktive stoffer og præparater til vask af huden, i flydende form eller som creme, i pakninger til detailsalg, ogsÃ¥ med indhold af sæbe; papir, vat, filt og fiberdug, imprægneret eller overtrukket med sæbe eller rensemidler    
Sæbe og organiske overfladeaktive stoffer og præparater, i form af stænger, blokke eller støbte stykker og figurer, samt papir, vat, filt og fiberdug, imprægneret eller overtrukket med sæbe eller rensemidler    
Til toiletbrug (herunder til medicinsk brug) 3401 11 00  
I andre tilfælde 3401 19 00  
Sæbe i anden form    
Flager, granulater eller pulvere 3401 20 10  
I anden form 3401 20 90  
Organiske overfladeaktive stoffer og præparater til vask af huden, i flydende form eller som creme, i pakninger til detailsalg, ogsÃ¥ med indhold af sæbe 3401 30 00  
34.02 Organiske overfladeaktive stoffer (undtagen sæbe); overfladeaktive præparater, tilberedte vaskemidler (herunder hjælpepræparater til vask) og tilberedte rengørings- og rensemidler, ogsÃ¥ med indhold af sæbe, undtagen varer henhørende under pos. 3401    
Anionaktive organiske overfladeaktive stoffer, ogsÃ¥ i pakninger til detailsalg    
Lineær alkylbenzensulfonsyre og salte deraf 3402 31 00  
Andre stoffer    
Vandige opløsninger med indhold af dinatrium alkyl[oxydi(benzensulfonat)] pÃ¥ 30 vægtprocent og derover, men ikke over 50 vægtprocent 3402 39 10  
Andre varer 3402 39 90  
Andre organiske overfladeaktive stoffer, ogsÃ¥ i pakninger til detailsalg    
Kationaktive stoffer 3402 41 00  
Nonionaktive stoffer 3402 42 00  
Andre stoffer 3402 49 00  
Præparater i pakninger til detailsalg    
Overfladeaktive præparater 3402 50 10  
Tilberedte vaskemidler samt rengørings- og rensemidler 3402 50 90  
Andre varer    
Overfladeaktive præparater 3402 90 10  
Tilberedte vaskemidler samt rengørings- og rensemidler 3402 90 90  
34.03 Tilberedte smøremidler (herunder skæreolier, gevindløsningspræparater, antirust- og antikorrosionspræparater og præparater til frigørelse af støbeforme, pÃ¥ basis af smøremidler) samt præparater, af den art der anvendes til olie- eller fedtbehandling af tekstilmaterialer, læder, pelsskind eller andre materialer, med undtagelse af produkter, der som karaktergivende bestanddele indeholder 70 vægtprocent eller derover af olier udvundet af jordolier eller af olier hidrørende fra bituminøse mineraler    
Med indhold af olier udvundet af jordolier eller af olier hidrørende fra bituminøse mineraler    
Præparater til behandling af tekstilmaterialer, læder, pelsskind eller andre materialer 3403 11 00  
Andre varer    
Præparater, der indeholder 70 vægtprocent eller derover af olier udvundet af jordolier eller af olier hidrørende fra bituminøse mineraler, men ikke som karaktergivende bestanddel 3403 19 10  
Smøremidler med et biobaseret kulstofindhold pÃ¥ mindst 25 %, og som er mindst 60 % bionedbrydelige 3403 19 20  
Andre varer 3403 19 80  
I andre tilfælde    
Præparater til behandling af tekstilmaterialer, læder, pelsskind eller andre materialer 3403 91 00  
Andre varer 3403 99 00  
34.04 Syntetisk voks og tilberedt voks    
Af poly(oxyethylen) (polyethylenglycol) 3404 20 00  
Andre varer 3404 90 00  
34.05 Pudse- og polermidler (til fodtøj, møbler, gulve, karrosserier, glasvarer eller metalvarer), skurepasta og skurepulver og lignende varer (herunder papir, vat, filt, fiberdug, skumplast eller skumgummi, imprægneret eller overtrukket med disse præparater), undtagen voks henhørende under pos. 3404    
Skocreme og lignende præparater til behandling af fodtøj eller læder 3405 10 00  
Polermidler og lignende præparater til vedligeholdelse af træmøbler, gulve eller andet træværk 3405 20 00  
Polermidler og lignende præparater til karrosserier, undtagen polermidler til metalvarer 3405 30 00  
Skurepasta og skurepulver samt andre skurepræparater 3405 40 00  
Andre varer    
Pudse- og polermidler til metalvarer 3405 90 10  
Andre varer 3405 90 90  
34.06 Stearin-, paraffin- og vokslys samt lignende varer 3406 00 00  
34.07 Modellermasse, ogsÃ¥ som legetøj; sÃ¥kaldt dentalvoks samt aftryksmasse til dentalbrug, i assortimenter, pakninger til detailsalg, i plader, hesteskoform, som stænger eller i lignende former; andre præparater til dentalbrug, pÃ¥ basis af gips (af brændt gips eller calciumsulfat) 3407 00 00  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.