CN8 / NC8 - 2023 34 CN8 / NC8 - 2023 - DA 36

CN8 / NC8 - 2023 - DA

I-Way To Customs

KAPITEL 35
PROTEINER; MODIFICERET STIVELSE; LIM OG KLISTER; ENZYMER

35.01 Casein, caseinater og andre caseinderivater; caseinlim    
Casein    
Til fremstilling af regenererede tekstilfibre 3501 10 10  
Til anden industriel anvendelse, bortset fra fremstilling af næringsmidler og foderstoffer 3501 10 50  
I andre tilfælde 3501 10 90  
Andre varer    
Caseinlim 3501 90 10  
Andre varer 3501 90 90  
35.02 Albuminer (herunder koncentrater af to eller flere valleproteiner, med indhold af valleproteiner pĂĄ over 80 vægtprocent, beregnet pĂĄ grundlag af tørstofindholdet), albuminater og andre albuminderivater    
Ægalbumin    
Tørret    
Uegnet, eller som skal gøres uegnet, til menneskeføde 3502 11 10  
I andre tilfælde 3502 11 90  
I andre tilfælde    
Uegnet, eller som skal gøres uegnet, til menneskeføde 3502 19 10  
I andre tilfælde 3502 19 90  
Mælkealbumin (lactalbumin), herunder koncentrater af to eller flere valleproteiner    
Uegnet, eller som skal gøres uegnet, til menneskeføde 3502 20 10  
I andre tilfælde    
Tørret (som blade, flager, krystaller, pulvere osv.) 3502 20 91  
I andre tilfælde 3502 20 99  
Andre varer    
Albuminer, undtagen ægalbumin og mælkealbumin (lactalbumin)    
Uegnet, eller som skal gøres uegnet, til menneskeføde 3502 90 20  
I andre tilfælde 3502 90 70  
Albuminater og andre albuminderivater 3502 90 90  
35.03 Gelatine (herunder gelatinefolier i kvadratisk eller rektangulær form, ogsĂĄ overfladebearbejdet eller farvet) og gelatinederivater; husblas; anden lim af animalsk oprindelse, undtagen caseinlim henhørende under pos. 3501    
Gelatine og gelatinederivater 3503 00 10  
Andre varer 3503 00 80  
35.04 Peptoner og derivater deraf; andre proteinstoffer og derivater deraf, ikke andetsteds tariferet; hudpulver, ogsĂĄ behandlet med chromsalt    
Koncentrater af mælkeproteiner som nævnt i supplerende bestemmelse 1 til dette kapitel 3504 00 10  
I andre tilfælde 3504 00 90  
35.05 Dekstrin og anden modificeret stivelse (herunder forklistret og esterificeret stivelse); lim pĂĄ basis af stivelse, dekstrin eller anden modificeret stivelse    
Dekstrin og anden modificeret stivelse    
Dekstrin 3505 10 10  
Anden modificeret stivelse    
Stivelse, esterificeret eller etherificeret 3505 10 50  
Andre varer 3505 10 90  
Lim    
Med indhold af stivelse, dekstrin eller anden modificeret stivelse pĂĄ under 25 vægtprocent 3505 20 10  
Med indhold af stivelse, dekstrin eller anden modificeret stivelse pĂĄ 25 vægtprocent og derover, men under 55 vægtprocent 3505 20 30  
Med indhold af stivelse, dekstrin eller anden modificeret stivelse pĂĄ 55 vægtprocent og derover, men under 80 vægtprocent 3505 20 50  
Med indhold af stivelse, dekstrin eller anden modificeret stivelse pĂĄ 80 vægtprocent og derover 3505 20 90  
35.06 Tilberedt lim og klister samt andre tilberedte klæbemidler, ikke andetsteds tariferet; varer af enhver art der er anvendelige som lim eller klister, i pakninger til detailsalg, der tilkendegiver, at varerne er til brug som lim eller klister, og hvis nettovægt ikke overstiger 1 kg pr. stk.    
Varer af enhver art der er anvendelige som lim eller klister, i pakninger til detailsalg, der tilkendegiver, at varerne er til brug som lim eller klister, og hvis nettovægt ikke overstiger 1 kg pr. stk. 3506 10 00  
Andre varer    
Klæbemidler pĂĄ basis af polymerer henhørende under pos. 3901-3913 eller gummi    
Optisk klare free-film klæbemidler og optisk klare hærdende flydende klæbemidler, der udelukkende eller hovedsagelig anvendes til fremstilling af fladskærme eller berøringsfølsomme skærmpaneler 3506 91 10  
Andre varer 3506 91 90  
Andre varer 3506 99 00  
35.07 Enzymer; tilberedte enzymer, ikke andetsteds tariferet    
Osteløbe og koncentrater deraf 3507 10 00  
Andre varer    
Lipoprotein lipase; aspergillus alkalin protease 3507 90 30  
Andre varer 3507 90 90  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.