CN8 / NC8 - 2023 40 CN8 / NC8 - 2023 - DA 42

CN8 / NC8 - 2023 - DA

I-Way To Customs

KAPITEL 41
RÅ HUDER OG SKIND (UNDTAGEN PELSSKIND) SAMT LÆDER

41.01 R√• huder og skind af hornkv√¶g (herunder b√łfler) eller dyr af hestefamilien (friske eller saltede, t√łrrede, kalkede, picklede eller p√• anden m√•de konserverede, men ikke garvede, pergamentbehandlede eller p√• anden m√•de beredte), ogs√• afh√•rede eller spaltede    
Hele huder og skind, ikke spaltet, af v√¶gt pr. skind ikke over 8¬†kg i kun t√łrret stand, 10¬†kg i t√łrsaltet stand, eller 16¬†kg i frisk, v√•dsaltet eller p√• anden m√•de konserveret stand    
Friske 4101 20 10 (PCE)
Vådsaltede 4101 20 30 (PCE)
T√łrrede eller t√łrsaltede 4101 20 50 (PCE)
I andre tilfælde 4101 20 80 (PCE)
Hele huder og skind, af v√¶gt over 16¬†kg pr.¬†stk    
Friske 4101 50 10 (PCE)
Vådsaltede 4101 50 30 (PCE)
T√łrrede eller t√łrsaltede 4101 50 50 (PCE)
I andre tilfælde 4101 50 90 (PCE)
Andre varer, herunder kruponer og halve kruponer 4101 90 00  
41.02 R√• skind af f√•r og lam (friske eller saltede, t√łrrede, kalkede, picklede eller p√• anden m√•de konserverede, men ikke garvede, pergamentbehandlede eller p√• anden m√•de beredte), ogs√• afh√•rede eller spaltede, bortset fra s√•danne, der er undtaget i henhold til bestemmelse¬†1¬†c) til dette kapitel    
Med uld    
Af lam 4102 10 10 (PCE)
Af får 4102 10 90 (PCE)
Uden uld    
Picklede 4102 21 00 (PCE)
I andre tilfælde 4102 29 00 (PCE)
41.03 Andre r√• huder og skind (friske eller saltede, t√łrrede, kalkede, picklede eller p√• anden m√•de konserverede, men ikke garvede, pergamentbehandlede eller p√• anden m√•de beredte), ogs√• afh√•rede eller spaltede, bortset fra s√•danne, der er undtaget i henhold til bestemmelse¬†1¬†b) eller¬†c) til dette kapitel    
Af reptiler 4103 20 00 (PCE)
Af svin 4103 30 00 (PCE)
I andre tilf√¶lde 4103 90 00  
41.04 Garvede eller ¬Ľcrust¬ę huder og skind af hornkv√¶g (herunder b√łfler) eller dyr af hestefamilien, uden h√•r, ogs√• spaltede, men ikke yderligere beredte    
I v√•d tilstand (herunder wet-blue)    
Narvl√¶der, ikke spaltet; narvl√¶der, spaltet    
Hele huder og skind af hornkv√¶g (herunder b√łfler), med areal pr.¬†stk. ikke over 2,6¬†m¬≤ (28¬†kvadratfod) 4104 11 10 (PCE)
Andre varer    
Af hornkv√¶g (herunder b√łfler)    
Hele huder og skind, med areal pr. stk. over 2,6 m² (28 kvadratfod) 4104 11 51 (PCE)
Andre varer 4104 11 59 (PCE)
I andre tilfælde 4104 11 90 (PCE)
Andre varer    
Hele huder og skind af hornkv√¶g (herunder b√łfler), med areal pr.¬†stk. ikke over 2,6¬†m¬≤ (28¬†kvadratfod) 4104 19 10 (PCE)
Andre varer    
Af hornkv√¶g (herunder b√łfler)    
Hele huder og skind, med areal pr. stk. over 2,6 m² (28 kvadratfod) 4104 19 51 (PCE)
Andre varer 4104 19 59 (PCE)
I andre tilfælde 4104 19 90 (PCE)
I t√łr tilstand (¬Ľcrust¬ę-l√¶der)    
Narvl√¶der, ikke spaltet; narvl√¶der, spaltet    
Hele huder og skind af hornkv√¶g (herunder b√łfler), med areal pr.¬†stk. ikke over 2,6¬†m¬≤ (28¬†kvadratfod)    
Af indiske ¬Ľkips¬ę, ogs√• uden hoved og ben, af nettov√¶gt 4,5¬†kg og derunder pr.¬†stk., vegetabilsk garvet, ogs√• videre behandlet, men ikke umiddelbart anvendeligt til fremstilling af l√¶dervarer 4104 41 11 (PCE)
I andre tilfælde 4104 41 19 (PCE)
Andre varer    
Af hornkv√¶g (herunder b√łfler)    
Hele huder og skind, med areal pr. stk. over 2,6 m² (28 kvadratfod) 4104 41 51 (PCE)
Andre varer 4104 41 59 (PCE)
I andre tilfælde 4104 41 90 (PCE)
Andre varer    
Hele huder og skind af hornkv√¶g (herunder b√łfler), med areal pr.¬†stk. ikke over 2,6¬†m¬≤ (28¬†kvadratfod)    
Af indiske ¬Ľkips¬ę, ogs√• uden hoved og ben, af nettov√¶gt 4,5¬†kg og derunder pr.¬†stk., vegetabilsk garvet, ogs√• videre behandlet, men ikke umiddelbart anvendeligt til fremstilling af l√¶dervarer 4104 49 11 (PCE)
I andre tilfælde 4104 49 19 (PCE)
Andre varer    
Af hornkv√¶g (herunder b√łfler)    
Hele huder og skind, med areal pr. stk. over 2,6 m² (28 kvadratfod) 4104 49 51 (PCE)
Andre varer 4104 49 59 (PCE)
I andre tilfælde 4104 49 90 (PCE)
41.05 Garvede eller ¬Ľcrust¬ę skind af f√•r og lam, uden h√•r, ogs√• spaltede, men ikke yderligere beredte    
I våd tilstand (herunder wet-blue) 4105 10 00 (PCE)
I t√łr tilstand (¬Ľcrust¬ę skind)    
Vegetabilsk forgarvet, af skind af indiske hårfår (métis), også videre behandlet, men ikke umiddelbart anvendeligt til fremstilling af lædervarer 4105 30 10 (PCE)
I andre tilfælde 4105 30 90 (PCE)
41.06 Garvede eller ¬Ľcrust¬ę skind af andre dyr, uden h√•r, ogs√• spaltede, men ikke yderligere beredte    
Af geder eller gedekid    
I våd tilstand (herunder wet-blue) 4106 21 00 (PCE)
I t√łr tilstand (¬Ľcrust¬ę skind)    
Vegetabilsk forgarvet, af skind af indiske geder, også videre behandlet, men ikke umiddelbart anvendeligt til fremstilling af lædervarer 4106 22 10 (PCE)
I andre tilfælde 4106 22 90 (PCE)
Af svin    
I våd tilstand (herunder wet-blue) 4106 31 00 (PCE)
I t√łr tilstand (¬Ľcrust¬ę skind) 4106 32 00 (PCE)
Af reptiler    
Vegetabilsk forgarvet 4106 40 10 (PCE)
I andre tilfælde 4106 40 90 (PCE)
I andre tilf√¶lde    
I v√•d tilstand (herunder wet-blue) 4106 91 00  
I t√łr tilstand (¬Ľcrust¬ę skind) 4106 92 00 (PCE)
41.07 L√¶der, yderligere beredt efter garvning eller ¬Ľcrusting¬ę, herunder pergamentbehandlet l√¶der, af hornkv√¶g (herunder b√łfler) eller af dyr af hestefamilien, uden h√•r, ogs√• spaltet, undtagen l√¶der henh√łrende under pos.¬†4114    
Hele huder og skind    
Narvl√¶der, ikke spaltet    
L√¶der af hele huder af hornkv√¶g (herunder b√łfler), med areal pr.¬†stk. ikke over 2,6¬†m¬≤ (28¬†kvadratfod)    
Boxcalf 4107 11 11 (MTK)
Andre varer 4107 11 19 (MTK)
Andre varer 4107 11 90 (MTK)
Narvl√¶der, spaltet    
L√¶der af hele huder af hornkv√¶g (herunder b√łfler), med areal pr.¬†stk. ikke over 2,6¬†m¬≤ (28¬†kvadratfod)    
Boxcalf 4107 12 11 (MTK)
Andre varer 4107 12 19 (MTK)
Andre varer    
L√¶der af hornkv√¶g (herunder b√łfler) 4107 12 91 (MTK)
Læder af dyr af hestefamilien 4107 12 99 (MTK)
Andre varer    
L√¶der af hele huder af hornkv√¶g (herunder b√łfler), med areal pr.¬†stk. ikke over 2,6¬†m¬≤ (28¬†kvadratfod) 4107 19 10 (MTK)
Andre varer 4107 19 90 (MTK)
Andre varer, herunder sider    
Narvl√¶der, ikke spaltet    
S√•lel√¶der 4107 91 10  
Andre varer 4107 91 90 (MTK)
Narvl√¶der, spaltet    
L√¶der af hornkv√¶g (herunder b√łfler) 4107 92 10 (MTK)
Læder af dyr af hestefamilien 4107 92 90 (MTK)
Andre varer    
L√¶der af hornkv√¶g (herunder b√łfler) 4107 99 10 (MTK)
Læder af dyr af hestefamilien 4107 99 90 (MTK)
41.12 L√¶der, yderligere beredt efter garvning eller ¬Ľcrusting¬ę, herunder pergamentbehandlet l√¶der, af f√•r og lam, uden h√•r, ogs√• spaltet, undtagen l√¶der henh√łrende under pos.¬†4114 4112 00 00 (MTK)
41.13 L√¶der, yderligere beredt efter garvning eller ¬Ľcrusting¬ę, herunder pergamentbehandlet l√¶der, af andre dyr, uden h√•r, ogs√• spaltet, undtagen l√¶der henh√łrende under pos.¬†4114    
Af geder eller gedekid 4113 10 00 (MTK)
Af svin 4113 20 00 (MTK)
Af reptiler 4113 30 00 (MTK)
I andre tilfælde 4113 90 00 (MTK)
41.14 Semsgarvet l√¶der (vaskeskind); lakl√¶der og lamineret lakl√¶der; metalliseret l√¶der    
Semsgarvet l√¶der (vaskeskind)    
Af fåre- eller lammeskind 4114 10 10 (PCE)
Af andre skind 4114 10 90 (PCE)
Laklæder og lamineret laklæder; metalliseret læder 4114 20 00 (MTK)
41.15 Kunstl√¶der p√• basis af l√¶der eller l√¶derfibre, i plader eller b√•nd, ogs√• i ruller; afklip og andet affald af l√¶der eller af kunstl√¶der, ikke anvendeligt til fremstilling af l√¶dervarer; l√¶derst√łv, l√¶derpulver og l√¶dermel    
Kunstl√¶der p√• basis af l√¶der eller l√¶derfibre, i plader eller b√•nd, ogs√• i ruller 4115 10 00  
Afklip og andet affald af l√¶der eller af kunstl√¶der, ikke anvendeligt til fremstilling af l√¶dervarer; l√¶derst√łv, l√¶derpulver og l√¶dermel 4115 20 00  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.