CN8 / NC8 - 2023 39 CN8 / NC8 - 2023 - DA 41

CN8 / NC8 - 2023 - DA

I-Way To Customs

KAPITEL 40
GUMMI OG VARER DERAF

40.01 Naturgummi, balata, guttaperka, guayulegummi, chiclegummi og lignende naturlige gummiarter i ubearbejdet form eller som plader eller bĂĄnd    
Naturlig gummilatex, ogsĂĄ forvulkaniseret 4001 10 00  
Naturgummi i andre former    
»Smoked sheets« 4001 21 00  
Teknisk specificeret naturgummi (TSNR) 4001 22 00  
Andre varer 4001 29 00  
Balata, guttaperka, guayulegummi, chiclegummi og lignende naturlige gummiarter 4001 30 00  
40.02 Syntetgummi og factis fremstillet af olier, i ubearbejdet form eller som plader eller bĂĄnd; blandinger af produkter henhørende under pos. 4001 med produkter henhørende under denne position, i ubearbejdet form eller som plader eller bĂĄnd    
Styrenbutadiengummi (SBR); styrenbutadiencarboxylgummi (XSBR)    
Latex 4002 11 00  
Andre varer    
Styrenbutadiengummi fremstillet ved emulsionspolymerisation (E-SBR), i baller 4002 19 10  
Blokcopolymerer af styrenbutadienstyren, fremstillet ved opløsningspolymerisation (SBS, termoplastiske elastomerer), i granulater, smuld eller pulvere 4002 19 20  
Styrenbutadiengummi, fremstillet ved opløsningspolymerisation (S-SBR), i baller 4002 19 30  
Andre varer 4002 19 90  
Butadiengummi (BR) 4002 20 00  
Isobutenisoprengummi (butylgummi) (IIR); halogeneret isobutenisoprengummi (CIIR eller BIIR)    
Isobutenisoprengummi (butylgummi) (IIR) 4002 31 00  
Andre varer 4002 39 00  
Chloroprengummi (chlorbutadiengummi) (CR)    
Latex 4002 41 00  
Andre varer 4002 49 00  
Acrylonitrilbutadiengummi (NBR)    
Latex 4002 51 00  
Andre varer 4002 59 00  
Isoprengummi (IR) 4002 60 00  
Gummi af ethylenpropylendien (ikke konjugeret) (ethenpropengummi) (EPDM) 4002 70 00  
Blandinger af produkter henhørende under pos. 4001 med produkter henhørende under denne position 4002 80 00  
Andre varer    
Latex 4002 91 00  
Andre varer    
Varer modificeret ved tilsætning af plast 4002 99 10  
Andre varer 4002 99 90  
40.03 Regenereret gummi, i ubearbejdet form eller som plader eller bĂĄnd 4003 00 00  
40.04 Affald, afklip og skrot af gummi (bortset fra hĂĄrdgummi) samt pulver eller granulater deraf 4004 00 00  
40.05 Blandet gummi, ikke-vulkaniseret, i ubearbejdet form eller som plader eller bĂĄnd    
Gummi tilsat kønrøg eller siliciumdioxid 4005 10 00  
Opløsninger; dispersioner undtagen varer henhørende under pos. 400510 4005 20 00  
Andre varer    
Plader og bĂĄnd 4005 91 00  
Andre varer 4005 99 00  
40.06 Ikke-vulkaniseret gummi i andre former (fx stænger, rør og profiler) samt varer af ikke-vulkaniseret gummi (fx rondeller og ringe)    
Slidbanegummi (»camel-back«) 4006 10 00  
Andre varer 4006 90 00  
40.07 TrĂĄde og snore af blødgummi 4007 00 00  
40.08 Plader, bĂĄnd, strimler, stænger og profiler, af blødgummi    
Af cellegummi (skumgummi og lign.)    
Plader, bĂĄnd og strimler 4008 11 00  
Andre varer 4008 19 00  
Af anden gummi    
Plader, bĂĄnd og strimler    
Gulvbelægningsmaterialer og måtter 4008 21 10 (MTK)
Andre varer 4008 21 90  
Andre varer 4008 29 00  
40.09 Rør og slanger af blødgummi, ogsĂĄ med fittings (fx muffer, rørknæ, forbindelsesstykker)    
Ikke forstærket eller pĂĄ anden mĂĄde i forbindelse med andre materialer    
Uden fittings 4009 11 00  
Med fittings 4009 12 00  
Forstærket eller pĂĄ anden mĂĄde i forbindelse kun med metal    
Uden fittings 4009 21 00  
Med fittings 4009 22 00  
Forstærket eller pĂĄ anden mĂĄde i forbindelse kun med tekstilmaterialer    
Uden fittings 4009 31 00  
Med fittings 4009 32 00  
Forstærket eller pĂĄ anden mĂĄde i forbindelse med andre materialer    
Uden fittings 4009 41 00  
Med fittings 4009 42 00  
40.10 Driv- og transportremme af blødgummi    
Transportremme    
Forstærket udelukkende med metal 4010 11 00  
Forstærket udelukkende med tekstilmaterialer 4010 12 00  
I andre tilfælde 4010 19 00  
Drivremme    
Endeløse drivremme med trapezformet tværsnit (V-remme), med langsgĂĄende riller, med omkreds pĂĄ over 60 cm, men ikke over 180 cm 4010 31 00  
Endeløse drivremme med trapezformet tværsnit (V-remme), undtagen med langsgĂĄende riller, med omkreds pĂĄ over 60 cm, men ikke over 180 cm 4010 32 00  
Endeløse drivremme med trapezformet tværsnit (V-remme), med langsgĂĄende riller, med omkreds pĂĄ over 180 cm, men ikke over 240 cm 4010 33 00  
Endeløse drivremme med trapezformet tværsnit (V-remme), undtagen med langsgĂĄende riller, med omkreds pĂĄ over 180 cm, men ikke over 240 cm 4010 34 00  
Endeløse synkrondrivremme (tandremme), med omkreds pĂĄ over 60 cm, men ikke over 150 cm 4010 35 00  
Endeløse synkrondrivremme (tandremme), med omkreds pĂĄ over 150 cm, men ikke over 198 cm 4010 36 00  
Andre varer 4010 39 00  
40.11 Nye dæk, af gummi    
Af den art der anvendes til personmotorkøretøjer (herunder stationcars og racerbiler) 4011 10 00 (PCE)
Af den art der anvendes til busser og lastbiler    
Med belastningsevne 121 eller derunder 4011 20 10 (PCE)
Med belastningsevne over 121 4011 20 90 (PCE)
Af den art der anvendes til luftfartøjer 4011 30 00 (PCE)
Af den art der anvendes til motorcykler 4011 40 00 (PCE)
Af den art der anvendes til cykler 4011 50 00 (PCE)
Af den art der anvendes til landbrugs- og skovbrugskøretøjer og -maskiner 4011 70 00 (PCE)
Af den art, der anvendes til entreprenør- eller minedriftskøretøjer og -maskiner 4011 80 00 (PCE)
I andre tilfælde 4011 90 00 (PCE)
40.12 Regummerede eller brugte dæk, af gummi; massive og hule ringe, slidbaner til dæk samt fælgbĂĄnd, af gummi    
Regummerede dæk    
Af den art der anvendes til personmotorkøretøjer (herunder stationcars og racerbiler) 4012 11 00 (PCE)
Af den art der anvendes til busser og lastbiler 4012 12 00 (PCE)
Af den art der anvendes til luftfartøjer 4012 13 00 (PCE)
I andre tilfælde 4012 19 00 (PCE)
Brugte dæk 4012 20 00 (PCE)
Andre varer    
Massive og hule ringe 4012 90 20  
Slidbaner til dæk 4012 90 30  
FælgbĂĄnd 4012 90 90  
40.13 Slanger af gummi    
Af den art der anvendes til personmotorkøretøjer (herunder stationcars og racerbiler), busser eller lastbiler 4013 10 00 (PCE)
Af den art der anvendes til cykler 4013 20 00 (PCE)
I andre tilfælde 4013 90 00 (PCE)
40.14 Hygiejniske eller farmaceutiske artikler (herunder sutter), af blødgummi, ogsĂĄ med dele af hĂĄrdgummi    
Præservativer 4014 10 00  
Andre varer 4014 90 00  
40.15 Beklædningsgenstande (herunder handsker, vanter og luffer) og tilbehør dertil, af blødgummi    
Handsker, vanter og luffer    
Til medicinsk, kirurgisk, dental eller veterinær brug 4015 12 00 (NPR)
I andre tilfælde 4015 19 00 (NPR)
Andre varer 4015 90 00  
40.16 Andre varer af blødgummi    
Af cellegummi (skumgummi og lign.) 4016 10 00  
I andre tilfælde    
Gulvbelægningsmaterialer og mĂĄtter 4016 91 00  
Viskelæder 4016 92 00  
Pakninger, underlagskiver og lignende varer 4016 93 00  
Stødfangere (fendere), ogsĂĄ oppustelige, til bĂĄde og skibe 4016 94 00  
Andre oppustelige varer 4016 95 00  
Andre varer    
Til motorkøretøjer henhørende under pos. 8701-8705    
BestĂĄende af sammenklæbet metal og gummi 4016 99 52  
I andre tilfælde 4016 99 57  
I andre tilfælde    
BestĂĄende af sammenklæbet metal og gummi 4016 99 91  
I andre tilfælde 4016 99 97  
40.17 HĂĄrdgummi (fx ebonit) i enhver form, herunder affald og skrot; varer af hĂĄrdgummi 4017 00 00  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.