CN8 / NC8 - 2023 42 CN8 / NC8 - 2023 - DA 44

CN8 / NC8 - 2023 - DA

I-Way To Customs

KAPITEL 43
PELSSKIND OG KUNSTIGT PELSSKIND SAMT VARER DERAF

43.01 RĂĄ pelsskind (herunder hoveder, haler, ben og andre stykker eller afklip, der er anvendelige til buntmagerarbejder), undtagen rĂĄ huder og skind henhørende under pos. 4101, 4102 eller 4103    
Af mink, hele, ogsĂĄ uden hoved, hale eller ben 4301 10 00 (PCE)
Af astrakan, breitschwanz, caracul, persianer og lignende lammeskind, samt skind af indiske, kinesiske, mongolske eller tibetanske lam, hele, ogsĂĄ uden hoved, hale eller ben 4301 30 00 (PCE)
Af ræv, hele, også uden hoved, hale eller ben 4301 60 00 (PCE)
Andre pelsskind, hele, ogsĂĄ uden hoved, hale eller ben 4301 80 00  
Hoveder, haler, ben og andre stykker eller afklip, der er anvendelige til buntmagerarbejder 4301 90 00  
43.02 Garvede eller beredte pelsskind (herunder hoveder, haler, ben og andre stykker eller afklip), ogsĂĄ sammensatte (uden tilføjelse af andre materialer), undtagen varer henhørende under pos. 4303    
Pelsskind, hele, ogsĂĄ uden hoved, hale eller ben, ikke sammensatte    
Af mink 4302 11 00 (PCE)
Af andre dyr    
Af bæver, bisamrotte eller ræv 4302 19 15 (PCE)
Af kanin eller hare 4302 19 35 (PCE)
Af sæl af enhver art    
Af grønlandssælunger (»whitecoats«) eller klapmydsunger (»blue-backs«) 4302 19 41 (PCE)
I andre tilfælde 4302 19 49 (PCE)
Af fĂĄr eller lam    
Af astrakan, breitschwanz, caracul, persianer eller lignende lammeskind, samt skind af indiske, kinesiske, mongolske eller tibetanske lam 4302 19 75 (PCE)
Af andre dyr 4302 19 80 (PCE)
I andre tilfælde 4302 19 99  
Hoveder, haler, ben og andre stykker eller afklip, ikke sammensatte 4302 20 00  
Hele pelsskind samt stykker eller afklip deraf, sammensatte    
Rykkede pelsskind 4302 30 10  
Andre varer    
Af kanin eller hare 4302 30 25 (PCE)
Af sæl af enhver art    
Af grønlandssælunger (»whitecoats«) eller klapmydsunger (»blue-backs«) 4302 30 51 (PCE)
I andre tilfælde 4302 30 55 (PCE)
I andre tilfælde 4302 30 99  
43.03 Beklædningsgenstande og tilbehør dertil samt andre varer af pelsskind    
Beklædningsgenstande og tilbehør dertil    
Af pelsskind af grønlandssælunger (»whitecoats«) eller klapmydsunger (»blue-backs«) 4303 10 10  
I andre tilfælde 4303 10 90  
Andre varer 4303 90 00  
43.04 Kunstigt pelsskind og varer deraf 4304 00 00  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.