CN8 / NC8 - 2023 43 CN8 / NC8 - 2023 - DA 45

CN8 / NC8 - 2023 - DA

I-Way To Customs

KAPITEL 44
TRÆ OG VARER DERAF; TRÆKUL

44.01 Brænde; træ i form af flis eller spĂĄner; savsmuld og træaffald, ogsĂĄ agglomereret til briketter eller lignende former    
Brænde    
Af nĂĄletræ 4401 11 00  
Af andet træ end nĂĄletræ 4401 12 00  
Træ i form af flis eller spĂĄner    
Af nĂĄletræ 4401 21 00  
Af andet træ    
Af eukalyptus (Eucalyptus spp.) 4401 22 10  
I andre tilfælde 4401 22 90  
Savsmuld og træaffald agglomereret til blokke, briketter, træpiller eller lignende former    
Træpiller 4401 31 00  
Træbriketter 4401 32 00  
Andre varer 4401 39 00  
Savsmuld og træaffald, ikke agglomereret    
Savsmuld 4401 41 00  
Andre varer 4401 49 00  
44.02 Trækul (herunder kul af nøddeskaller eller af nødder), ogsĂĄ agglomereret    
Af bambus 4402 10 00  
Af nøddeskaller eller af nødder 4402 20 00  
I andre tilfælde 4402 90 00  
44.03 Træ, ubearbejdet eller afbarket, afgrenet eller groft tildannet pĂĄ to eller fire sider    
Malet, bejdset eller behandlet med creosot eller andre træbeskyttelsesmidler    
Af nåletræ 4403 11 00 (MTQ)
Af andet træ end nåletræ 4403 12 00 (MTQ)
I andre tilfælde, af nĂĄletræ    
Af fyr (Pinus spp.), hvis mindste tværsnit er pĂĄ 15 cm eller derover    
Rundtræ til opskæring 4403 21 10 (MTQ)
Andre varer 4403 21 90 (MTQ)
Af fyr (Pinus spp.), andre varer 4403 22 00 (MTQ)
Af ædelgran (Abies spp.) og gran (Picea spp.), hvis mindste tværsnit er pĂĄ 15 cm eller derover    
Rundtræ til opskæring 4403 23 10 (MTQ)
Andre varer 4403 23 90 (MTQ)
Af ædelgran (Abies spp.) og gran (Picea spp.), andre varer 4403 24 00 (MTQ)
Af andet træ, hvis mindste tværsnit er pĂĄ 15 cm eller derover    
Rundtræ til opskæring 4403 25 10 (MTQ)
Andre varer 4403 25 90 (MTQ)
Af andet træ 4403 26 00 (MTQ)
Andre varer, af tropisk træ    
Mørkerød meranti, lyserød meranti og meranti bakau 4403 41 00 (MTQ)
Teak 4403 42 00 (MTQ)
Andre varer    
Afrikansk mahogni, iroko og sapelli 4403 49 10 (MTQ)
Okoumé og sipo 4403 49 35 (MTQ)
Andre varer 4403 49 85 (MTQ)
I andre tilfælde    
Af eg (Quercus-arter) 4403 91 00 (MTQ)
Af bøg (Fagus spp.), hvis mindste tværsnit er 15 cm eller derover 4403 93 00 (MTQ)
Af bøg (Fagus spp.), andre varer 4403 94 00 (MTQ)
Af birk (Betula spp.), hvis mindste tværsnit er 15 cm eller derover    
Rundtræ til opskæring 4403 95 10 (MTQ)
Andre varer 4403 95 90 (MTQ)
Af birk (Betula spp.), andre varer 4403 96 00 (MTQ)
Af poppel og asp (Populus spp.) 4403 97 00 (MTQ)
Af eucalyptus (Eucalyptus spp.) 4403 98 00 (MTQ)
I andre tilfælde 4403 99 00 (MTQ)
44.04 Emner af træ til tøndebĂĄnd; kløvede stolper; pæle og stokke af træ, tilspidsede, men ikke savskĂĄrne i længderetningen; emner af træ til spadserestokke, paraplyskafter, værktøjsskafter og lign., groft tildannede eller afrundede, men ikke drejede, bøjede eller pĂĄ anden mĂĄde bearbejdede; træspĂĄn og lign    
Af nĂĄletræ 4404 10 00  
Af andet træ 4404 20 00  
44.05 Træuld og træmel 4405 00 00  
44.06 Jernbane- og sporvejssveller af træ    
Ikke imprægnerede    
Af nåletræ 4406 11 00 (MTQ)
Af andet træ 4406 12 00 (MTQ)
I andre tilfælde    
Af nåletræ 4406 91 00 (MTQ)
Af andet træ 4406 92 00 (MTQ)
44.07 Træ, savet eller tilhugget i længderetningen, skĂĄret eller skrællet, ogsĂĄ høvlet, slebet eller samlet ende-til-ende, af tykkelse over 6 mm    
Af nĂĄletræ    
Af fyr (Pinus spp.)    
Samlet ende-til-ende, også høvlet eller slebet 4407 11 10 (MTQ)
Høvlet 4407 11 20 (MTQ)
I andre tilfælde 4407 11 90 (MTQ)
Af ædelgran (Abies spp.) og gran (Picea spp.)    
Samlet ende-til-ende, også høvlet eller slebet 4407 12 10 (MTQ)
Høvlet 4407 12 20 (MTQ)
I andre tilfælde 4407 12 90 (MTQ)
Af S-P-F (rødgran (Picea spp.), fyr (Pinus spp.) og ædelgran (Abies spp.)) 4407 13 00 (MTQ)
Af Hem-fir (vestamerikansk skarntydegran (Tsuga heterophylla) og fyr (Abies spp.)) 4407 14 00 (MTQ)
Andre varer    
Samlet ende-til-ende, også høvlet eller slebet 4407 19 10 (MTQ)
Høvlet 4407 19 20 (MTQ)
I andre tilfælde 4407 19 90 (MTQ)
Af tropisk træ    
Mahogni (Swietenia-arter)    
Slebet; samlet ende-til-ende, også høvlet eller slebet 4407 21 10 (MTQ)
I andre tilfælde    
Høvlet 4407 21 91 (MTQ)
I andre tilfælde 4407 21 99 (MTQ)
Virola, imbuia og balsa    
Slebet; samlet ende-til-ende, også høvlet eller slebet 4407 22 10 (MTQ)
I andre tilfælde    
Høvlet 4407 22 91 (MTQ)
I andre tilfælde 4407 22 99 (MTQ)
Teak    
Slebet; samlet ende-til-ende, også høvlet eller slebet 4407 23 10 (MTQ)
Høvlet 4407 23 20 (MTQ)
I andre tilfælde 4407 23 90 (MTQ)
Mørkerød meranti, lyserød meranti og meranti bakau    
Samlet ende-til-ende, også høvlet eller slebet 4407 25 10 (MTQ)
I andre tilfælde    
Høvlet 4407 25 30 (MTQ)
Slebet 4407 25 50 (MTQ)
I andre tilfælde 4407 25 90 (MTQ)
Hvid lauan, hvid meranti, hvid seraya, gul meranti og alan    
Samlet ende-til-ende, også høvlet eller slebet 4407 26 10 (MTQ)
I andre tilfælde    
Høvlet 4407 26 30 (MTQ)
Slebet 4407 26 50 (MTQ)
I andre tilfælde 4407 26 90 (MTQ)
Sapelli    
Slebet; samlet ende-til-ende, også høvlet eller slebet 4407 27 10 (MTQ)
I andre tilfælde    
Høvlet 4407 27 91 (MTQ)
I andre tilfælde 4407 27 99 (MTQ)
Iroko    
Slebet; samlet ende-til-ende, også høvlet eller slebet 4407 28 10 (MTQ)
I andre tilfælde    
Høvlet 4407 28 91 (MTQ)
I andre tilfælde 4407 28 99 (MTQ)
Andre varer    
Abura, afrikansk mahogni, afrormosia, ako, andiroba, aningrĂ©, avodirĂ©, azobĂ©, balau, bossĂ© clair, bossĂ© foncĂ©, cativo, cedro, dabema, dibĂ©tou, doussiĂ©, framirĂ©, freijo, fromager, fuma, geronggang, ilomba, ipĂ©, jaboty, jelutong, jequitiba, jongkong, kapur, kempas, keruing, kosipo, kotibĂ©, koto, limba, louro, maçaranduba, makorĂ©, mandioqueira, mansonia, mengkulang, merawan, merbau, merpauh, mersawa, moabi, niangon, nyatoh, obeche, okoumĂ©, onzabili, orey, ovengkol, ozigo, padauk, paldao, guatemalansk palisander, para-palisander, rio-palisander, rosenpalisander, pau amarelo, pau marfim, pulai, punah, quaruba, ramin, saqui-saqui, sepetir, sipo, sucupira, suren, tauari, tiama, tola    
Samlet ende-til-ende, også høvlet eller slebet 4407 29 15 (MTQ)
I andre tilfælde    
Para-palisander, rio-palisander, rosenpalisander, høvlet 4407 29 20 (MTQ)
I andre tilfælde    
Høvlet 4407 29 83 (MTQ)
Slebet 4407 29 85 (MTQ)
I andre tilfælde 4407 29 95 (MTQ)
Af andet tropisk træ    
Høvlet; samlet ende-til-ende, også høvlet eller slebet 4407 29 96 (MTQ)
I andre tilfælde    
Slebet 4407 29 97 (MTQ)
I andre tilfælde 4407 29 98 (MTQ)
I andre tilfælde    
Af eg (Quercus-arter)    
Slebet; samlet ende-til-ende, også høvlet eller slebet 4407 91 15 (MTQ)
I andre tilfælde    
Høvlet    
Ikke-sammensatte parketstaver 4407 91 31 (MTK)
Andre varer 4407 91 39 (MTQ)
I andre tilfælde 4407 91 90 (MTQ)
Af bøg (Fagus-arter) 4407 92 00 (MTQ)
Af løn (Acer-arter)    
Høvlet; samlet ende-til-ende, også høvlet eller slebet 4407 93 10 (MTQ)
I andre tilfælde    
Slebet 4407 93 91 (MTQ)
I andre tilfælde 4407 93 99 (MTQ)
Af kirsebærtræ (Prunus-arter)    
Høvlet; samlet ende-til-ende, også høvlet eller slebet 4407 94 10 (MTQ)
I andre tilfælde    
Slebet 4407 94 91 (MTQ)
I andre tilfælde 4407 94 99 (MTQ)
Af ask (Fraxinus-arter)    
Høvlet; samlet ende-til-ende, også høvlet eller slebet 4407 95 10 (MTQ)
I andre tilfælde    
Slebet 4407 95 91 (MTQ)
I andre tilfælde 4407 95 99 (MTQ)
Af birk (Betula spp.)    
Høvlet; samlet ende-til-ende, også høvlet eller slebet 4407 96 10 (MTQ)
I andre tilfælde    
Slebet 4407 96 91 (MTQ)
I andre tilfælde 4407 96 99 (MTQ)
Af poppel og asp (Populus spp.)    
Høvlet; samlet ende-til-ende, også høvlet eller slebet 4407 97 10 (MTQ)
I andre tilfælde    
Slebet 4407 97 91 (MTQ)
I andre tilfælde 4407 97 99 (MTQ)
I andre tilfælde    
Høvlet; samlet ende-til-ende, også høvlet eller slebet 4407 99 27 (MTQ)
I andre tilfælde    
Slebet 4407 99 40 (MTQ)
I andre tilfælde 4407 99 90 (MTQ)
44.08 Plader til fineringsarbejde (herunder sĂĄdanne plader fremstillet ved skæring af lamineret træ), til fremstilling af krydsfinĂ©r eller lignende lamineret træ samt træ, savet i længderetningen, skĂĄret eller skrællet, ogsĂĄ høvlet, slebet, splejset eller samlet ende-til-ende, af tykkelse ikke over 6 mm    
Af nĂĄletræ    
Høvlet; slebet; samlet ende-til-ende, også høvlet eller slebet 4408 10 15 (MTQ)
I andre tilfælde    
Træ til fremstilling af blyanter 4408 10 91 (MTQ)
Andre varer 4408 10 98 (MTQ)
Af tropisk træ    
Mørkerød meranti, lyserød meranti og meranti bakau    
Samlet ende-til-ende, også høvlet eller slebet 4408 31 11 (MTQ)
I andre tilfælde    
Høvlet 4408 31 21 (MTQ)
Slebet 4408 31 25 (MTQ)
I andre tilfælde 4408 31 30 (MTQ)
Andre varer    
Afrikansk mahogni, hvid lauan, limba, mahogni (Swietenia-arter), obeche, okoumĂ©, para-palisander, rio-palisander, rosenpalisander, sapelli, sipo og virola    
Slebet; samlet ende-til-ende, også høvlet eller slebet 4408 39 15 (MTQ)
I andre tilfælde    
Høvlet 4408 39 21 (MTQ)
I andre tilfælde 4408 39 30 (MTQ)
Andre varer    
Høvlet; slebet; samlet ende-til-ende, også høvlet eller slebet 4408 39 55 (MTQ)
I andre tilfælde    
Træ til fremstilling af blyanter 4408 39 70 (MTQ)
Andre varer    
Af tykkelse 1 mm og derunder 4408 39 85 (MTQ)
Af tykkelse over 1 mm 4408 39 95 (MTQ)
I andre tilfælde    
Høvlet; slebet; samlet ende-til-ende, også høvlet eller slebet 4408 90 15 (MTQ)
I andre tilfælde    
Træ til fremstilling af blyanter 4408 90 35 (MTQ)
Andre varer    
Af tykkelse 1 mm og derunder 4408 90 85 (MTQ)
Af tykkelse over 1 mm 4408 90 95 (MTQ)
44.09 Træ (herunder ikke-sammensatte parketstaver), profileret (pløjet, notet, falset, rejfet, kelet, forarbejdet til rund form eller lignende) i hele længden pĂĄ en eller flere kanter, ender eller overflader, ogsĂĄ høvlet, slebet eller samlet ende-til-ende    
Af nĂĄletræ    
Rammelister til malerier, fotografier, spejle eller lignende genstande 4409 10 11 (MTR)
Andre varer 4409 10 18  
Af andet træ    
Af bambus 4409 21 00  
Af tropisk træ 4409 22 00  
I andre tilfælde    
Rammelister til malerier, fotografier, spejle eller lignende genstande 4409 29 10 (MTR)
Andre varer    
Ikke-sammensatte parketstave 4409 29 91 (MTK)
Andre varer 4409 29 99  
44.10 SpĂĄnplader, OSB-plader og lignende plader (fx waferboard) af træ eller andre træagtige materialer, ogsĂĄ agglomereret med harpiks eller andre organiske bindemidler    
Af træ    
SpĂĄnplader    
Ubearbejdet eller kun slebne (rĂĄplader) 4410 11 10 (MTQ)
Belagt med papir imprægneret med melaminplast 4410 11 30 (MTQ)
Belagt med dekorative plastplader 4410 11 50 (MTQ)
I andre tilfælde 4410 11 90 (MTQ)
OSB-plader    
Ubearbejdet eller kun slebne (rĂĄplader) 4410 12 10 (MTQ)
I andre tilfælde 4410 12 90 (MTQ)
Andre varer 4410 19 00 (MTQ)
I andre tilfælde 4410 90 00 (MTQ)
44.11 Træfiberplader og fiberplader af andre træagtige materialer, ogsĂĄ agglomereret med harpiks eller andre organiske bindemidler    
HalvhĂĄrde fiberplader (MDF)    
Af tykkelse 5 mm og derunder    
Ikke mekanisk bearbejdede eller beklædt på overfladen (råplader) 4411 12 10 (MTQ)
I andre tilfælde    
Med densitet pĂĄ over 0,8 g/cmÂł (HDF) 4411 12 92 (MTQ)
Med densitet på 0,8 g/cm³ og derunder 4411 12 94 (MTQ)
Af tykkelse over 5 mm, men ikke over 9 mm    
Ikke mekanisk bearbejdede eller beklædt på overfladen (råplader) 4411 13 10 (MTQ)
I andre tilfælde    
Med densitet pĂĄ over 0,8 g/cmÂł (HDF) 4411 13 92 (MTQ)
Med densitet på 0,8 g/cm³ og derunder 4411 13 94 (MTQ)
Af tykkelse over 9 mm    
Ikke mekanisk bearbejdede eller beklædt på overfladen (råplader) 4411 14 10 (MTQ)
I andre tilfælde    
Med densitet pĂĄ over 0,8 g/cmÂł (HDF) 4411 14 92 (MTQ)
Med densitet pĂĄ over 0,5 g/cmÂł , men ikke over 0,8 g/cmÂł 4411 14 95 (MTQ)
Med densitet på 0,5 g/cm³ og derunder 4411 14 97 (MTQ)
Andre varer    
Med densitet over 0,8 g/cmÂł    
Ikke mekanisk bearbejdede eller beklædt på overfladen (råplader) 4411 92 10 (MTQ)
I andre tilfælde 4411 92 90 (MTQ)
Med densitet over 0,5 g/cm³, men ikke over 0,8 g/cm³ 4411 93 00 (MTQ)
Med densitet 0,5 g/cmÂł og derunder    
Ikke mekanisk bearbejdede eller beklædt på overfladen (råplader) 4411 94 10 (MTQ)
I andre tilfælde 4411 94 90 (MTQ)
44.12 KrydsfinĂ©r, finerede plader og lignende laminerede træprodukter    
Af bambus 4412 10 00 (MTQ)
Andet krydsfinĂ©r udelukkende bestĂĄende af plader af træ (bortset fra bambus), hvoraf hver enkelt er af højst 6 mm tykkelse    
Med mindst et udvendigt lag af tropisk træ    
Af afrikansk mahogni, hvid lauan, limba, lyserød meranti, mahogni (Swietenia-arter), mørkerød meranti, obeche, okoumé, para-palisander, rio-palisander, rosenpalisander, sapelli, sipo eller virola 4412 31 10 (MTQ)
I andre tilfælde 4412 31 90 (MTQ)
Andre varer, med mindst et udvendigt lag af andet træ end nĂĄletræ af sorterne el (Alnus spp.), ask (Fraxinus spp.), bøg (Fagus spp.), birk (Betula spp.), kirsebær (Prunus spp.), ægte kastanje (Castanea spp.), elm (Ulmus spp.), eucalyptus (Eucalyptus spp.), hikkori (Carya spp.), hestekastanje (Aesculus spp.), lind (Tilia spp.), ahorn (Acer spp.), eg (Quercus spp.), platan (Platanus spp.), poppel og asp (Populus spp.), robinie (Robinia spp.), tulipantræ (Liriodendron spp.) eller valnød (Juglans spp.)    
Med mindst et udvendigt lag af birketræ (Betula spp.) 4412 33 10 (MTQ)
Uden udvendigt lag af birketræ, men med mindst et udvendigt lag af poppel eller asp (Populus spp.) 4412 33 20 (MTQ)
Uden udvendigt lag af birketræ, poppel eller asp (Populus spp.), men med mindst et udvendigt lag af eucalyptus (Eucalyptus spp.) 4412 33 30 (MTQ)
I andre tilfælde 4412 33 90 (MTQ)
Andre varer, med mindst et udvendigt lag af andet træ end nåletræ af sorter, som ikke er anført i underpos. 441233 4412 34 00 (MTQ)
Andre varer, med begge udvendige lag af nåletræ 4412 39 00 (MTQ)
Lamineret fineret tømmer (LVL)    
Med mindst et udvendigt lag af tropisk træ    
Med mindst et udvendigt lag af andet træ end nåletræ 4412 41 91 (MTQ)
I andre tilfælde 4412 41 99 (MTQ)
Andre varer med mindst et udvendigt lag af andet træ end nåletræ 4412 42 00 (MTQ)
Andre varer, med begge udvendige lag af nåletræ 4412 49 00 (MTQ)
Stavlimet eller bloklimet finĂ©r    
Med mindst et udvendigt lag af tropisk træ    
Med mindst et udvendigt lag af andet træ end nåletræ 4412 51 10 (MTQ)
I andre tilfælde 4412 51 90 (MTQ)
Andre varer med mindst et udvendigt lag af andet træ end nåletræ 4412 52 00 (MTQ)
Andre varer, med begge udvendige lag af nåletræ 4412 59 00 (MTQ)
Andre varer    
Med mindst et udvendigt lag af tropisk træ    
Indeholdende mindst et lag spĂĄnplader 4412 91 10 (MTQ)
I andre tilfælde    
Med mindst et udvendigt lag af andet træ end nåletræ 4412 91 91 (MTQ)
I andre tilfælde 4412 91 99 (MTQ)
Andre varer med mindst et udvendigt lag af andet træ end nĂĄletræ    
Indeholdende mindst et lag spĂĄnplader 4412 92 10 (MTQ)
I andre tilfælde 4412 92 90 (MTQ)
Andre varer, med begge udvendige lag af nĂĄletræ    
Indeholdende mindst et lag spĂĄnplader 4412 99 10 (MTQ)
I andre tilfælde 4412 99 90 (MTQ)
44.13 Træ med forøget densitet, i blokke, plader, lameller eller profiler 4413 00 00 (MTQ)
44.14 Trærammer til malerier, fotografier, spejle eller lignende genstande    
Af tropisk træ    
Af tropiske træsorter som nævnt i supplerende bestemmelse 2 til dette kapitel 4414 10 10  
I andre tilfælde 4414 10 90  
I andre tilfælde 4414 90 00  
44.15 Pakkasser, tremmekasser, tromler og lignende pakningsgenstande af træ; kabeltromler af træ; lastpaller og lign., af træ; pallerammer af træ    
Pakkasser, tremmekasser, tromler og lignende pakningsgenstande; kabeltromler    
Pakkasser, tremmekasser, tromler og lignende pakningsgenstande 4415 10 10  
Kabeltromler 4415 10 90  
Lastpaller og lign.; pallerammer    
Flade paller; pallerammer 4415 20 20 (PCE)
Andre varer 4415 20 90  
44.16 Fade, tønder, kar, baljer, bøtter og andre bødkerarbejder samt dele dertil, af træ, herunder tøndestaver 4416 00 00  
44.17 Værktøj og redskaber af træ; skafter, hĂĄndtag og lignende dele af træ til værktøj og redskaber; børstetræ, skafter og hĂĄndtag af træ til koste og børster; blokke og læster af træ til fodtøj 4417 00 00  
44.18 Snedker- og tømrerarbejder af træ til bygningsbrug, herunder lamelplader (celleplader) af træ, sammensatte gulvbrædder og tagspĂĄn (»shingles« og »shakes«), af træ    
Vinduer, glasdøre og rammer dertil    
Af tropisk træ 4418 11 00 (PCE)
I andre tilfælde    
Af nåletræ 4418 19 50 (PCE)
I andre tilfælde 4418 19 90 (PCE)
Døre og rammer dertil, samt dørtærskler    
Af tropisk træ    
Af tropiske træsorter som nævnt i supplerende bestemmelse 2 til dette kapitel 4418 21 10 (PCE)
I andre tilfælde 4418 21 90 (PCE)
I andre tilfælde    
Af nåletræ 4418 29 50 (PCE)
I andre tilfælde 4418 29 80 (PCE)
Stolper og bjælker, undtagen produkter henhørende under underpos. 441881 til 441889 4418 30 00  
Forskallinger til betonstøbning 4418 40 00  
TagspĂĄn (»shingles« og »shakes«) 4418 50 00  
Sammensatte gulvbrædder    
Af bambus eller med mindst et toplag (slidlag) af bambus    
Til mosaikgulve 4418 73 10 (MTK)
Andre varer 4418 73 90 (MTK)
Andre varer, til mosaikgulve 4418 74 00 (MTK)
Andre varer, flerlag 4418 75 00 (MTK)
I andre tilfælde 4418 79 00 (MTK)
Bærende konstruktionsdele af træ    
Laminerede bjælker og lignende lamineret træ (limtræ) 4418 81 00  
Krydslamineret træ (CLT eller X-lam) 4418 82 00  
I-bjælker 4418 83 00  
Andre varer 4418 89 00  
Andre varer    
Af bambus 4418 91 00  
Lamelplader 4418 92 00  
Andre varer 4418 99 00  
44.19 Bordservice og køkkenudstyr, af træ    
Af bambus    
Skærebrætter og lignende brætter 4419 11 00  
Spisepinde 4419 12 00  
Andre varer 4419 19 00  
Af tropisk træ    
Af tropiske træsorter som nævnt i supplerende bestemmelse 2 til dette kapitel 4419 20 10  
Af andet træ 4419 20 90  
Af andet træ 4419 90 00  
44.20 Indlagt træ og træmosaik; æsker, skrin og etuier til smykker eller bestik samt lignende varer af træ; statuetter og andre dekorationsgenstande af træ; boligudstyr af træ, ikke henhørende under kapitel 94    
Statuetter og andre dekorationsgenstande    
Af tropisk træ    
Af tropiske træsorter som nævnt i supplerende bestemmelse 2 til dette kapitel 4420 11 10  
Af andet træ 4420 11 90  
I andre tilfælde 4420 19 00  
Andre varer    
Indlagt træ og træmosaik 4420 90 10 (MTQ)
Andre varer    
Af tropiske træsorter som nævnt i supplerende bestemmelse 2 til dette kapitel 4420 90 91  
I andre tilfælde 4420 90 99  
44.21 Andre varer af træ    
Bøjler til tøj 4421 10 00 (PCE)
Ligkister    
Af træfiberplader 4421 20 10 New (PCE)
Andre varer 4421 20 90 New (PCE)
Andre varer    
Af bambus 4421 91 00  
Andre varer    
Af træfiberplader 4421 99 10  
Andre varer 4421 99 99  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.