CN8 / NC8 - 2023 46 CN8 / NC8 - 2023 - DA 48

CN8 / NC8 - 2023 - DA

I-Way To Customs

KAPITEL 47
PAPIRMASSE AF TRÆ ELLER ANDRE CELLULOSEHOLDIGE MATERIALER; GENBRUGSPAPIR OG -PAP (AFFALD)

47.01 Mekanisk træmasse    
Termomekanisk træmasse 4701 00 10 (kg)
Anden mekanisk træmasse 4701 00 90 (kg)
47.02 Dissolvingmasse af kemisk træmasse 4702 00 00 (kg)
47.03 Kemisk træmasse (natroncellulose eller sulfatcellulose), undtagen dissolvingmasse    
Ubleget    
Af nåletræ 4703 11 00 (kg)
Af andet træ 4703 19 00 (kg)
Halvbleget eller bleget    
Af nåletræ 4703 21 00 (kg)
Af andet træ 4703 29 00 (kg)
47.04 Kemisk træmasse (sulfitcellulose), undtagen dissolvingmasse    
Ubleget    
Af nåletræ 4704 11 00 (kg)
Af andet træ 4704 19 00 (kg)
Halvbleget eller bleget    
Af nåletræ 4704 21 00 (kg)
Af andet træ 4704 29 00 (kg)
47.05 Træmasse fremstillet ved en kombineret kemisk-mekanisk proces 4705 00 00 (kg)
47.06 Papirmasse fremstillet af genbrugspapir og -pap (affald) eller af andre celluloseholdige materialer    
Af bomuldslinters 4706 10 00  
Papirmasse fremstillet af genbrugspapir og -pap (affald) 4706 20 00 (kg)
I andre tilfælde, af bambus 4706 30 00 (kg)
I andre tilfælde    
Mekanisk masse 4706 91 00 (kg)
Kemisk masse 4706 92 00 (kg)
Fremstillet ved en kombineret kemisk-mekanisk proces 4706 93 00 (kg)
47.07 Genbrugspapir og -pap (affald)    
Af ubleget kraftpapir eller kraftpap samt af bølgepapir og bølgepap 4707 10 00  
Af andet papir eller pap, hovedsagelig fremstillet af bleget kemisk masse, ikke farvet i massen 4707 20 00  
Af papir eller pap, hovedsagelig fremstillet af mekanisk masse (fx aviser, blade og lignende tryksager)    
Gamle og usolgte aviser og ugeblade, telefonbøger, brochurer og reklametryksager 4707 30 10  
Andre varer 4707 30 90  
Andre varer, herunder usorteret affald    
Usorteret 4707 90 10  
Sorteret 4707 90 90  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.