CN8 / NC8 - 2023 47 CN8 / NC8 - 2023 - DA 49

CN8 / NC8 - 2023 - DA

I-Way To Customs

KAPITEL 48
PAPIR OG PAP; VARER AF PAPIRMASSE, PAPIR OG PAP

48.01 Avispapir, i ruller og ark 4801 00 00  
48.02 Papir og pap, ikke belagt, af den art der anvendes til skrivning, trykning eller anden grafisk brug, ikke-perforeret papir til hulkort og hulbĂĄnd, i ruller eller kvadratiske eller rektangulære ark, uanset størrelse, undtagen papir henhørende under pos. 4801 eller 4803; hĂĄndgjort papir og pap    
HĂĄndgjort papir og pap 4802 10 00  
RĂĄpapir og -pap, af den art der anvendes til lysfølsomt, varmefølsomt eller elektrofølsomt papir og pap 4802 20 00  
TapetrĂĄpapir    
Træfrit eller med indhold af mekanisk træmasse pĂĄ ikke over 10 vægtprocent af den samlede fibermængde 4802 40 10  
I andre tilfælde 4802 40 90  
Andet papir og pap, træfrit eller med indhold af mekanisk træmasse eller kemisk-mekanisk træmasse pĂĄ ikke over 10 vægtprocent af den samlede fibermængde    
Af vægt under 40 g pr. m² 4802 54 00  
Af vægt 40 g pr. m² eller derover, men ikke over 150 g pr. m², i ruller    
Af vægt 40 g pr. m² eller derover, men under 60 g pr. m² 4802 55 15  
Af vægt 60 g pr. m² eller derover, men under 75 g pr. m² 4802 55 25  
Af vægt 75 g pr. m² eller derover, men under 80 g pr. m² 4802 55 30  
Af vægt 80 g pr. m² eller derover 4802 55 90  
Af vægt 40 g pr. m² eller derover, men ikke over 150 g pr. m², i ark, hvis ene sidelængde ikke overstiger 435 mm og den anden ikke 297 mm, i udfoldet stand    
Hvis ene sidelængde mĂĄler 297 mm og den anden 210 mm (A4-format) 4802 56 20  
I andre tilfælde 4802 56 80  
I andre tilfælde, af vægt 40 g pr. m² eller derover, men ikke over 150 g pr. m² 4802 57 00  
Af vægt over 150 g pr. m²    
I ruller 4802 58 10  
I andre tilfælde 4802 58 90  
Andet papir og pap, med indhold af mekanisk træmasse eller kemisk-mekanisk træmasse pĂĄ over 10 vægtprocent af den samlede fibermængde    
I ruller    
Af vægt under 72 g pr. m² og med indhold af mekanisk træmasse pĂĄ over 50 vægtprocent af den samlede fibermængde 4802 61 15  
I andre tilfælde 4802 61 80  
I ark, hvis ene sidelængde ikke overstiger 435 mm og den anden ikke 297 mm, i udfoldet stand 4802 62 00  
I andre tilfælde 4802 69 00  
48.03 Papir, af den art der anvendes til toiletpapir, renseservietter, hĂĄndklæder og servietter, og lignende papir til husholdnings- eller toiletbrug, samt cellulosevat og cellulosefiberdug, ogsĂĄ kreppet, plisseret, mønsterpresset, mønsterpræget, perforeret, med farvet eller dekoreret overflade eller med pĂĄtryk, i ruller eller ark    
Cellulosevat 4803 00 10  
Kreppet papir og cellulosefiberdug (tissue), af vægt pr. lag    
Ikke over 25 g pr. m² 4803 00 31  
Over 25 g pr. m² 4803 00 39  
Andre varer 4803 00 90  
48.04 Kraftpapir og kraftpap, ikke belagt, i ruller og ark, undtagen varer henhørende under pos. 4802 eller 4803    
Kraftliner    
Ubleget    
Med indhold af sulfat- eller natroncellulose af nĂĄletræ pĂĄ 80 vægtprocent og derover af den samlede fibermængde    
Af vægt under 150 g pr. m² 4804 11 11  
Af vægt 150 g pr. m² eller derover, men under 175 g pr. m² 4804 11 15  
Af vægt 175 g pr. m² eller derover 4804 11 19  
I andre tilfælde 4804 11 90  
I andre tilfælde    
Med indhold af sulfat- eller natroncellulose af nĂĄletræ pĂĄ 80 vægtprocent og derover af den samlede fibermængde    
BestĂĄende af et eller flere ublegede lag og et udvendigt lag, der er bleget, halvbleget eller farvet, af vægt pr. m²    
Under 175 g 4804 19 12  
175 g eller derover 4804 19 19  
I andre tilfælde 4804 19 30  
I andre tilfælde 4804 19 90  
Sækkepapir    
Ubleget    
Med indhold af sulfat- eller natroncellulose af nĂĄletræ pĂĄ 80 vægtprocent og derover af den samlede fibermængde 4804 21 10  
I andre tilfælde 4804 21 90  
I andre tilfælde    
Med indhold af sulfat- eller natroncellulose af nĂĄletræ pĂĄ 80 vægtprocent og derover af den samlede fibermængde 4804 29 10  
I andre tilfælde 4804 29 90  
Andet kraftpapir og kraftpap af vægt ikke over 150 g pr. m²    
Ubleget    
Med indhold af sulfat- eller natroncellulose af nĂĄletræ pĂĄ 80 vægtprocent og derover af den samlede fibermængde    
Kraftpapir til isolering af elektriske kabler og komponenter 4804 31 51  
Andre varer 4804 31 58  
I andre tilfælde 4804 31 80  
I andre tilfælde    
Med indhold af sulfat- eller natroncellulose af nĂĄletræ pĂĄ 80 vægtprocent og derover af den samlede fibermængde    
Ensartet bleget i massen 4804 39 51  
I andre tilfælde 4804 39 58  
I andre tilfælde 4804 39 80  
Andet kraftpapir og kraftpap af vægt over 150 g pr. m², men under 225 g pr. m²    
Ubleget    
Saturating kraft 4804 41 91  
Andre varer 4804 41 98  
Ensartet bleget i massen, med indhold af kemisk træmasse pĂĄ over 95 vægtprocent af den samlede fibermængde 4804 42 00  
I andre tilfælde 4804 49 00  
Andet kraftpapir og kraftpap af vægt 225 g pr. m² eller derover    
Ubleget 4804 51 00  
Ensartet bleget i massen, med indhold af kemisk træmasse pĂĄ over 95 vægtprocent af den samlede fibermængde 4804 52 00  
I andre tilfælde    
Med indhold af sulfat- eller natroncellulose af nĂĄletræ pĂĄ 80 vægtprocent og derover af den samlede fibermængde 4804 59 10  
I andre tilfælde 4804 59 90  
48.05 Andet papir og pap, ikke belagt, i ruller eller ark, ikke yderligere bearbejdet eller behandlet end nævnt i bestemmelse 3 til dette kapitel    
Papir til indlæg i bølgepap (fluting)    
Halvkemisk papir til indlæg i bølgepap (fluting) 4805 11 00  
Af masse af halm 4805 12 00  
Andre varer    
Wellenstoff 4805 19 10  
Andre varer 4805 19 90  
Testliner (af genbrugsmasse)    
Af vægt ikke over 150 g pr. m² 4805 24 00  
Af vægt over 150 g pr. m² 4805 25 00  
Sulfitpapir til indpakning 4805 30 00  
Filtrerpapir og filtrerpap 4805 40 00  
Kludepapir og kludepap 4805 50 00  
Andre varer    
Af vægt ikke over 150 g pr. m² 4805 91 00  
Af vægt over 150 g pr. m², men under 225 g pr. m² 4805 92 00  
Af vægt 225 g pr. m² eller derover    
Af genbrugspapir 4805 93 20  
I andre tilfælde 4805 93 80  
48.06 Ægte pergamentpapir og -pap, imiteret pergamentpapir, kalkerpapir og pergamyn samt andet glittet gennemsigtigt eller gennemskinneligt papir, i ruller og ark    
Ægte pergamentpapir og -pap 4806 10 00  
Imiteret pergamentpapir 4806 20 00  
Kalkerpapir 4806 30 00  
Pergamyn og andet glittet gennemsigtigt eller gennemskinneligt papir    
Pergamyn 4806 40 10  
Andre varer 4806 40 90  
48.07 Papir og pap bestĂĄende af sammenklæbede lag af papir eller pap, uden imprægnering eller belægning pĂĄ overfladen, ogsĂĄ med indvendig forstærkning, i ruller og ark    
Af genbrugspapir, ogsĂĄ belagt med papir 4807 00 30  
I andre tilfælde 4807 00 80  
48.08 Bølgepapir og bølgepap, ogsĂĄ med pĂĄklæbede plane flader, samt kreppet, plisseret, mønsterpresset, mønsterpræget og perforeret papir, i ruller eller ark, undtagen varer henhørende under pos. 4803    
Bølgepapir og bølgepap, ogsĂĄ perforeret 4808 10 00  
Kraftpapir, kreppet eller plisseret, ogsĂĄ mønsterpresset, mønsterpræget eller perforeret 4808 40 00  
Andre varer 4808 90 00  
48.09 Karbonpapir, selvkopierende papir samt andet kopierings- og overføringspapir (herunder belagt eller imprægneret papir til stencils eller offsetplader), ogsĂĄ med pĂĄtryk, i ruller eller ark    
Selvkopierende papir 4809 20 00  
Andre varer 4809 90 00  
48.10 Papir og pap belagt pĂĄ den ene eller pĂĄ begge sider med kaolin eller andre uorganiske stoffer, ogsĂĄ med bindemiddel, uden anden belægning, ogsĂĄ med farvet eller dekoreret overflade eller med pĂĄtryk, i ruller eller kvadratiske eller rektangulære ark, uanset størrelse    
Papir og pap, af den art der anvendes til skrivning, trykning eller anden grafisk brug, træfrit eller med indhold af mekanisk træmasse eller kemisk-mekanisk træmasse pĂĄ ikke over 10 vægtprocent af den samlede fibermængde    
I ruller 4810 13 00  
I ark, hvis ene sidelængde ikke overstiger 435 mm og den anden ikke 297 mm, i udfoldet stand 4810 14 00  
I andre tilfælde 4810 19 00  
Papir og pap, af den art der anvendes til skrivning, trykning eller anden grafisk brug, med indhold af mekanisk træmasse eller kemisk-mekanisk træmasse pĂĄ over 10 vægtprocent af den samlede fibermængde    
»Light weight coated« (LWC) papir 4810 22 00  
Andre varer    
I ruller 4810 29 30  
I andre tilfælde 4810 29 80  
Kraftpapir og kraftpap, undtagen af den art der anvendes til skrivning, trykning eller anden grafisk brug    
Ensartet bleget i massen, med indhold af kemisk træmasse pĂĄ over 95 vægtprocent af den samlede fibermængde, af vægt ikke over 150 g pr. m² 4810 31 00  
Ensartet bleget i massen, med indhold af kemisk træmasse pĂĄ over 95 vægtprocent af den samlede fibermængde, af vægt over 150 g pr. m²    
Belagt med kaolin 4810 32 10  
I andre tilfælde 4810 32 90  
I andre tilfælde 4810 39 00  
Andet papir og pap    
Flerlaget    
Med alle lag bleget 4810 92 10  
Med kun et af yderlagene bleget 4810 92 30  
I andre tilfælde 4810 92 90  
I andre tilfælde    
Bleget papir og pap, belagt med kaolin 4810 99 10  
I andre tilfælde 4810 99 80  
48.11 Papir, pap, cellulosevat og cellulosefiberdug, overtrukket, imprægneret, belagt, farvet eller dekoreret pĂĄ overfladen eller med pĂĄtryk, i ruller eller kvadratiske eller rektangulære ark, uanset størrelse, undtagen varer henhørende under pos. 4803, 4809 og 4810    
Papir og pap, behandlet med tjære, bitumen eller asfalt 4811 10 00  
Papir og pap, belagt med klæbestof    
Selvklæbende    
Af bredde ikke over 10 cm og med klæbemiddel af ikke-vulkaniseret naturgummi eller syntetgummi 4811 41 20  
I andre tilfælde 4811 41 90  
I andre tilfælde 4811 49 00  
Papir og pap, overtrukket, imprægneret eller belagt med plast (undtagen klæbestof)    
Bleget, af vægt over 150 g pr. m² 4811 51 00  
I andre tilfælde 4811 59 00  
Papir og pap, overtrukket, imprægneret eller belagt med voks, paraffin, stearin, olie eller glycerin 4811 60 00  
Andet papir og pap samt cellulosevat og cellulosefiberdug 4811 90 00  
48.12 Filtrerblokke og filtrerplader af papirmasse 4812 00 00  
48.13 Cigaretpapir, ogsĂĄ tilskĂĄret, i hæfter eller i form af hylstre    
I hæfter eller i form af hylstre 4813 10 00  
I ruller af bredde ikke over 5 cm 4813 20 00  
I andre tilfælde    
I ruller af bredde over 5 cm, men ikke over 15 cm 4813 90 10  
I andre tilfælde 4813 90 90  
48.14 Tapet og lignende vægbeklædning; gennemskinneligt vinduespapir    
Tapet og lignende vægbeklædning bestĂĄende af papir, der pĂĄ overfladen er overtrukket eller belagt med et lag plast, der er kornet, mønsterpresset, mønsterpræget, farvet, mønstertrykt eller pĂĄ anden mĂĄde dekoreret 4814 20 00  
Andre varer    
Tapet og lignende vægbeklædning bestĂĄende af papir, der er kornet, mønsterpresset, mønsterpræget, farvet, mønstertrykt eller pĂĄ anden mĂĄde dekoreret, belagt med et gennemsigtigt beskyttelseslag af plast 4814 90 10  
Andre varer 4814 90 70  
48.16 Karbonpapir, selvkopierende papir samt andet kopierings- og overføringspapir (undtagen varer henhørende under pos. 4809), stencils og offsetplader af papir, ogsĂĄ i æsker    
Selvkopierende papir 4816 20 00  
Andre varer 4816 90 00  
48.17 Konvolutter, lukkede brevkort, ikke-illustrerede postkort samt korrespondancekort, af papir eller pap; æsker, mapper og lignende af papir eller pap, indeholdende assortimenter af brevpapir, konvolutter mv.    
Konvolutter 4817 10 00  
Lukkede brevkort, ikke-illustrerede postkort samt korrespondancekort 4817 20 00  
Æsker, mapper og lignende af papir eller pap, indeholdende assortimenter af brevpapir, konvolutter mv. 4817 30 00  
48.18 Toiletpapir og lignende papir, cellulosevat eller cellulosefiberdug, af den art der anvendes til husholdnings- eller hygiejnebrug, i ruller af bredde ikke over 36 cm eller i tilskĂĄret form; lommetørklæder, renseservietter, hĂĄndklæder, duge, servietter, lagner og lignende varer til husholdnings-, hygiejne- eller hospitalsbrug, beklædningsgenstande og tilbehør dertil, af papirmasse, papir, cellulosevat eller cellulosefiberdug    
Toiletpapir    
Af vægt pr. lag ikke over 25 g pr. m² 4818 10 10  
Af vægt pr. lag over 25 g pr. m² 4818 10 90  
Lommetørklæder, renseservietter og hĂĄndklæder    
Lommetørklæder og renseservietter 4818 20 10  
HĂĄndklæder    
I ruller 4818 20 91  
I andre tilfælde 4818 20 99  
Duge og servietter 4818 30 00  
Beklædningsgenstande og tilbehør dertil 4818 50 00  
Andre varer    
Varer, af den art der anvendes til kirurgisk, medicinsk eller sanitær brug, ikke i pakninger til detailsalg 4818 90 10  
Andre varer 4818 90 90  
48.19 Æsker, kartoner, sække, poser og andre emballagegenstande af papir, pap, cellulosevat eller cellulosefiberdug; kartoteksæsker, brevbakker og lignende varer af papir eller pap, af den art der anvendes i kontorer, butikker og lign.    
Æsker og kartoner af bølgepapir eller bølgepap 4819 10 00  
Sammenfoldelige æsker og kartoner, ikke af bølgepapir eller bølgepap 4819 20 00  
Sække og poser af bredde i bunden 40 cm eller derover 4819 30 00  
Andre sække og poser, herunder kræmmerhuse 4819 40 00  
Andre emballagegenstande, herunder omslag til grammofonplader 4819 50 00  
Kartoteksæsker, brevbakker og lignende varer, af den art der anvendes i kontorer, butikker og lign. 4819 60 00  
48.20 Protokoller, regnskabsbøger, notesbøger, ordrebøger, kvitteringsblokke, brevpapirsblokke, notesblokke, dagbøger og lignende varer, stilehæfter, skriveunderlag, samlebind og dokumentomslag, blanketsæt og kopieringssæt samt lignende varer af papir eller pap; album til prøver eller samlinger samt bogomslag, af papir eller pap    
Protokoller, regnskabsbøger, notesbøger, ordrebøger, kvitteringsblokke, brevpapirsblokke, notesblokke, dagbøger og lignende varer    
Protokoller, regnskabsbøger, ordrebøger og kvitteringsblokke 4820 10 10  
Notesbøger, brevpapirsblokke og notesblokke 4820 10 30  
Dagbøger 4820 10 50  
Andre varer 4820 10 90  
Stilehæfter 4820 20 00  
Samlebind (bortset fra bogomslag) og dokumentomslag 4820 30 00  
Blanketsæt og kopieringssæt 4820 40 00  
Album til prøver eller samlinger 4820 50 00  
Andre varer 4820 90 00  
48.21 Etiketter og mærkesedler af enhver art, af papir eller pap, ogsĂĄ med pĂĄtryk    
Med pĂĄtryk    
Selvklæbende 4821 10 10  
I andre tilfælde 4821 10 90  
I andre tilfælde    
Selvklæbende 4821 90 10  
I andre tilfælde 4821 90 90  
48.22 Bobiner, spoler og lignende varer af papirmasse, papir eller pap, ogsĂĄ perforerede eller hærdede    
Af den art der anvendes til opvinding af tekstilgarn 4822 10 00  
I andre tilfælde 4822 90 00  
48.23 Andet papir, pap, cellulosevat og cellulosefiberdug, tilskĂĄret; andre varer af papirmasse, papir, pap, cellulosevat eller cellulosefiberdug    
Filtrerpapir og filtrerpap 4823 20 00  
Diagrampapir i ruller, ark eller skiver 4823 40 00  
Bakker, fade, tallerkener, bægre og lignende varer, af papir eller pap    
Af bambus 4823 61 00  
I andre tilfælde    
Bakker, fade og tallerkener 4823 69 10  
Andre varer 4823 69 90  
Formstøbte eller formpressede varer af papirmasse    
Ægemballage af papirmasse 4823 70 10  
Andre varer 4823 70 90  
Andre varer    
Papir og pap, af den art der anvendes til skrivning, trykning eller anden grafisk brug 4823 90 40  
Andre varer 4823 90 85  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.