CN8 / NC8 - 2023 48 CN8 / NC8 - 2023 - DA 50

CN8 / NC8 - 2023 - DA

I-Way To Customs

KAPITEL 49
B√ėGER, AVISER, BILLEDER OG ANDRE TRYKSAGER; H√ÖNDSKREVNE ELLER MASKINSKREVNE ARBEJDER SAMT TEGNINGER

49.01 Trykte b√łger, brochurer og lignende tryksager, ogs√• som enkelte ark    
Som enkeltark, ogs√• sammenfoldede 4901 10 00  
I andre tilf√¶lde    
Ordb√łger og leksika, ogs√• i h√¶fter 4901 91 00  
Andre varer 4901 99 00  
49.02 Aviser og tidsskrifter, ogs√• illustrerede eller med indhold af reklamer    
Udgivet mindst 4¬†gange ugentlig 4902 10 00  
I andre tilf√¶lde 4902 90 00  
49.03 B√łrnebilledb√łger samt tegne- eller maleb√łger til b√łrn 4903 00 00  
49.04 Noder, h√•ndskrevne eller trykte, ogs√• indbundne eller illustrerede 4904 00 00  
49.05 Landkort, s√łkort og lignende kort af enhver art (herunder atlas, v√¶gkort samt topografiske kort og glober), trykte    
I bogform 4905 20 00  
Andre varer 4905 90 00  
49.06 Bygnings- og maskintegninger samt andre tegninger til industrielle, kommercielle, topografiske eller lignende form√•l, fremstillet i h√•nden (originale); h√•ndskrevne tekster; fotografiske reproduktioner p√• lysf√łlsomt papir samt karbonkopier af ovenn√¶vnte varer 4906 00 00  
49.07 Umakulerede frim√¶rker, stempelm√¶rker og lignende m√¶rker, der er gangbare eller bliver gangbare i det land, hvor de har eller vil f√• en godkendt p√•lydende v√¶rdi; stempelpapir; pengesedler; checks; aktier, obligationer og lignende v√¶rdipapirer    
Umakulerede frim√¶rker, stempelm√¶rker og lignende m√¶rker 4907 00 10  
Pengesedler 4907 00 30  
Andre varer 4907 00 90  
49.08 Overf√łringsbilleder af enhver art    
Med indhold af ikke-frittet glasmasse 4908 10 00  
I andre tilf√¶lde 4908 90 00  
49.09 Postkort, trykte eller illustrerede; trykte kort med lyk√łnskninger eller personlige meddelelser, ogs√• illustrerede, med eller uden konvolutter eller p√•sat udstyr 4909 00 00  
49.10 Kalendere af enhver art, trykte, herunder kalenderblokke 4910 00 00  
49.11 Andre tryksager, herunder trykte billeder og fotografier    
Reklametryksager, varekataloger og lignende varer    
Varekataloger 4911 10 10  
Andre varer 4911 10 90  
Andre tryksager    
Billeder, tegninger og fotografier 4911 91 00  
Andre varer 4911 99 00  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.