CN8 / NC8 - 2023 50 CN8 / NC8 - 2023 - DA 52

CN8 / NC8 - 2023 - DA

I-Way To Customs

KAPITEL 51
ULD SAMT FINE ELLER GROVE DYREHÅR; GARN OG VÆVET STOF AF HESTEHÅR

51.01 Uld, ikke kartet eller kæmmet    
Uvasket uld, herunder skindvasket uld    
Klippet uld 5101 11 00  
Andre varer 5101 19 00  
Affedtet, ikke carboniseret    
Klippet uld 5101 21 00  
Andre varer 5101 29 00  
Carboniseret 5101 30 00  
51.02 Fine eller grove dyrehĂĄr, ikke kartet eller kæmmet    
Fine dyrehĂĄr    
Af kashmirged 5102 11 00  
I andre tilfælde    
Af angorakanin 5102 19 10  
Af alpaka, lama og vikunna 5102 19 30  
Af kamel (herunder dromedar), yakokse, angoraged, tibetansk ged og lignende geder 5102 19 40  
Af kanin (undtagen angorakanin), hare, bæver, bæverrotte og bisamrotte 5102 19 90  
Grove dyrehĂĄr 5102 20 00  
51.03 Affald af uld samt af fine eller grove dyrehĂĄr, herunder garnaffald, men ikke opkradset tekstilmateriale    
Kæmlinge (noils) af uld eller fine dyrehĂĄr    
Ikke carboniseret 5103 10 10  
Carboniseret 5103 10 90  
Andet affald af uld eller fine dyrehĂĄr 5103 20 00  
Affald af grove dyrehĂĄr 5103 30 00  
51.04 Opkradset tekstilmateriale af uld samt af fine eller grove dyrehĂĄr 5104 00 00  
51.05 Uld samt fine eller grove dyrehĂĄr, kartet eller kæmmet (herunder kæmmet uld i smĂĄstykker)    
Kartet uld 5105 10 00  
Uldtops og andet kæmmet uld    
Kæmmet uld i smĂĄstykker 5105 21 00  
Andre varer 5105 29 00  
Fine dyrehĂĄr, kartet eller kæmmet    
Af kashmirged 5105 31 00  
I andre tilfælde 5105 39 00  
Grove dyrehĂĄr, kartet eller kæmmet 5105 40 00  
51.06 Garn af kartet uld, ikke i detailsalgsoplægninger    
Med indhold af uld pĂĄ 85 vægtprocent eller derover    
Ubleget 5106 10 10  
I andre tilfælde 5106 10 90  
Med indhold af uld pĂĄ under 85 vægtprocent    
Med indhold af uld og fine dyrehĂĄr pĂĄ 85 vægtprocent eller derover 5106 20 10  
I andre tilfælde    
Ubleget 5106 20 91  
I andre tilfælde 5106 20 99  
51.07 Garn af kæmmet uld, ikke i detailsalgsoplægninger    
Med indhold af uld pĂĄ 85 vægtprocent eller derover    
Ubleget 5107 10 10  
I andre tilfælde 5107 10 90  
Med indhold af uld pĂĄ under 85 vægtprocent    
Med indhold af uld og fine dyrehĂĄr pĂĄ 85 vægtprocent eller derover    
Ubleget 5107 20 10  
I andre tilfælde 5107 20 30  
I andre tilfælde    
Blandet hovedsagelig eller udelukkende med korte syntetiske fibre    
Ubleget 5107 20 51  
I andre tilfælde 5107 20 59  
Blandet pĂĄ anden mĂĄde    
Ubleget 5107 20 91  
I andre tilfælde 5107 20 99  
51.08 Garn af fine dyrehĂĄr, kartet eller kæmmet, ikke i detailsalgsoplægninger    
Kartet    
Ubleget 5108 10 10  
I andre tilfælde 5108 10 90  
Kæmmet    
Ubleget 5108 20 10  
I andre tilfælde 5108 20 90  
51.09 Garn af uld eller fine dyrehĂĄr, i detailsalgsoplægninger    
Med indhold af uld eller fine dyrehĂĄr pĂĄ 85 vægtprocent eller derover    
I nøgler, strenge eller fed af vægt over 125 g, men ikke over 500 g 5109 10 10  
I andre tilfælde 5109 10 90  
I andre tilfælde 5109 90 00  
51.10 Garn af grove dyrehĂĄr eller af hestehĂĄr (herunder overspundet garn af hestehĂĄr), ogsĂĄ i detailsalgsoplægninger 5110 00 00  
51.11 Vævet stof af kartet uld eller kartede fine dyrehĂĄr    
Med indhold af uld eller fine dyrehĂĄr pĂĄ 85 vægtprocent eller derover    
Af vægt ikke over 300 g pr. m² 5111 11 00 (MTK)
I andre tilfælde 5111 19 00 (MTK)
I andre tilfælde, blandet hovedsagelig eller udelukkende med endeløse kemofibre 5111 20 00 (MTK)
I andre tilfælde, blandet hovedsagelig eller udelukkende med korte kemofibre    
Af vægt ikke over 300 g pr. m² 5111 30 10 (MTK)
Af vægt over 300 g pr. m² 5111 30 80 (MTK)
I andre tilfælde    
Med indhold af tekstilmaterialer henhørende under kapitel 50 på over 10 vægtprocent 5111 90 10 (MTK)
I andre tilfælde    
Af vægt ikke over 300 g pr. m² 5111 90 91 (MTK)
Af vægt over 300 g pr. m² 5111 90 98 (MTK)
51.12 Vævet stof af kæmmet uld eller kæmmede fine dyrehĂĄr    
Med indhold af uld eller fine dyrehĂĄr pĂĄ 85 vægtprocent eller derover    
Af vægt ikke over 200 g pr. m² 5112 11 00 (MTK)
I andre tilfælde 5112 19 00 (MTK)
I andre tilfælde, blandet hovedsagelig eller udelukkende med endeløse kemofibre 5112 20 00 (MTK)
I andre tilfælde, blandet hovedsagelig eller udelukkende med korte kemofibre    
Af vægt ikke over 200 g pr. m² 5112 30 10 (MTK)
Af vægt over 200 g pr. m² 5112 30 80 (MTK)
I andre tilfælde    
Med indhold af tekstilmaterialer henhørende under kapitel 50 på over 10 vægtprocent 5112 90 10 (MTK)
I andre tilfælde    
Af vægt ikke over 200 g pr. m² 5112 90 91 (MTK)
Af vægt over 200 g pr. m² 5112 90 98 (MTK)
51.13 Vævet stof af grove dyrehår eller hestehår 5113 00 00 (MTK)


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.