CN8 / NC8 - 2023 51 CN8 / NC8 - 2023 - DA 53

CN8 / NC8 - 2023 - DA

I-Way To Customs

KAPITEL 52
BOMULD

52.01 Bomuld, ikke kartet eller k√¶mmet    
Hygroskopisk (vandsugende) eller bleget 5201 00 10  
I andre tilf√¶lde 5201 00 90  
52.02 Affald af bomuld (herunder garnaffald og opkradset tekstilmateriale)    
Garnaffald 5202 10 00  
Andre varer    
Opkradset tekstilmateriale 5202 91 00  
Andre varer 5202 99 00  
52.03 Bomuld, kartet eller k√¶mmet 5203 00 00  
52.04 Sytr√•d af bomuld, ogs√• i detailsalgsopl√¶gninger    
Ikke i detailsalgsopl√¶gninger    
Med indhold af bomuld p√• 85¬†v√¶gtprocent eller derover 5204 11 00  
I andre tilf√¶lde 5204 19 00  
I detailsalgsopl√¶gninger 5204 20 00  
52.05 Garn af bomuld (undtagen sytr√•d), med indhold af bomuld p√• 85 v√¶gtprocent eller derover, ikke i detailsalgsopl√¶gninger    
Enkelttr√•det garn af ikke-k√¶mmede fibre    
Af finhed 714,29¬†decitex eller derover (ikke over 14 metrisk nummerering) 5205 11 00  
Af finhed under 714,29¬†decitex, men ikke under 232,56¬†decitex (over 14, men ikke over 43 metrisk nummerering) 5205 12 00  
Af finhed under 232,56¬†decitex, men ikke under 192,31¬†decitex (over 43, men ikke over 52 metrisk nummerering) 5205 13 00  
Af finhed under 192,31¬†decitex, men ikke under 125¬†decitex (over 52, men ikke over 80 metrisk nummerering) 5205 14 00  
Af finhed under 125¬†decitex (over 80 metrisk nummerering)    
Af finhed under 125¬†decitex, men ikke under 83,33¬†decitex (over 80, men ikke over 120 metrisk nummerering) 5205 15 10  
Af finhed under 83,33¬†decitex (over 120 metrisk nummerering) 5205 15 90  
Enkelttr√•det garn af k√¶mmede fibre    
Af finhed 714,29¬†decitex eller derover (ikke over 14 metrisk nummerering) 5205 21 00  
Af finhed under 714,29¬†decitex, men ikke under 232,56¬†decitex (over 14, men ikke over 43 metrisk nummerering) 5205 22 00  
Af finhed under 232,56¬†decitex, men ikke under 192,31¬†decitex (over 43, men ikke over 52 metrisk nummerering) 5205 23 00  
Af finhed under 192,31¬†decitex, men ikke under 125¬†decitex (over 52, men ikke over 80 metrisk nummerering) 5205 24 00  
Af finhed under 125¬†decitex, men ikke under 106,38¬†decitex (over 80, men ikke over 94 metrisk nummerering) 5205 26 00  
Af finhed under 106,38¬†decitex, men ikke under 83,33¬†decitex (over 94, men ikke over 120 metrisk nummerering) 5205 27 00  
Af finhed under 83,33¬†decitex (over 120 metrisk nummerering) 5205 28 00  
Flertr√•det eller kabelsl√•et garn af ikke-k√¶mmede fibre    
Af finhed pr. tr√•d p√• 714,29¬†decitex eller derover (ikke over 14 metrisk nummerering pr. tr√•d) 5205 31 00  
Af finhed pr. tr√•d p√• under 714,29¬†decitex, men ikke under 232,56¬†decitex (over 14, men ikke over 43 metrisk nummerering pr. tr√•d) 5205 32 00  
Af finhed pr. tr√•d p√• under 232,56¬†decitex, men ikke under 192,31¬†decitex (over 43, men ikke over 52 metrisk nummerering pr. tr√•d) 5205 33 00  
Af finhed pr. tr√•d p√• under 192,31¬†decitex, men ikke under 125¬†decitex (over 52, men ikke over 80 metrisk nummerering pr. tr√•d) 5205 34 00  
Af finhed pr. tr√•d p√• under 125¬†decitex (over 80 metrisk nummerering pr. tr√•d) 5205 35 00  
Flertr√•det eller kabelsl√•et garn af k√¶mmede fibre    
Af finhed pr. tr√•d p√• 714,29¬†decitex eller derover (ikke over 14 metrisk nummerering pr. tr√•d) 5205 41 00  
Af finhed pr. tr√•d p√• under 714,29¬†decitex, men ikke under 232,56¬†decitex (over 14, men ikke over 43 metrisk nummerering pr. tr√•d) 5205 42 00  
Af finhed pr. tr√•d p√• under 232,56¬†decitex, men ikke under 192,31¬†decitex (over 43, men ikke over 52 metrisk nummerering pr. tr√•d) 5205 43 00  
Af finhed pr. tr√•d p√• under 192,31¬†decitex, men ikke under 125¬†decitex (over 52, men ikke over 80 metrisk nummerering pr. tr√•d) 5205 44 00  
Af finhed pr. tr√•d p√• under 125¬†decitex, men ikke under 106,38¬†decitex (over 80, men ikke over 94 metrisk nummerering pr. tr√•d) 5205 46 00  
Af finhed pr. tr√•d p√• under 106,38¬†decitex, men ikke under 83,33¬†decitex (over 94, men ikke over 120 metrisk nummerering pr. tr√•d) 5205 47 00  
Af finhed pr. tr√•d p√• under 83,33¬†decitex (over 120 metrisk nummerering pr. tr√•d) 5205 48 00  
52.06 Garn af bomuld (undtagen sytr√•d), med indhold af bomuld p√• under 85¬†v√¶gtprocent, ikke i detailsalgsopl√¶gninger    
Enkelttr√•det garn af ikke-k√¶mmede fibre    
Af finhed 714,29¬†decitex eller derover (ikke over 14 metrisk nummerering) 5206 11 00  
Af finhed under 714,29¬†decitex, men ikke under 232,56¬†decitex (over 14, men ikke over 43 metrisk nummerering) 5206 12 00  
Af finhed under 232,56¬†decitex, men ikke under 192,31¬†decitex (over 43, men ikke over 52 metrisk nummerering) 5206 13 00  
Af finhed under 192,31¬†decitex, men ikke under 125 ¬†decitex (over 52, men ikke over 80 metrisk nummerering) 5206 14 00  
Af finhed under 125¬†decitex (over 80 metrisk nummerering) 5206 15 00  
Enkelttr√•det garn af k√¶mmede fibre    
Af finhed 714,29¬†decitex eller derover (ikke over 14 metrisk nummerering) 5206 21 00  
Af finhed under 714,29¬†decitex, men ikke under 232,56¬†decitex (over 14, men ikke over 43 metrisk nummerering) 5206 22 00  
Af finhed under 232,56¬†decitex, men ikke under 192,31¬†decitex (over 43, men ikke over 52 metrisk nummerering) 5206 23 00  
Af finhed under 192,31¬†decitex, men ikke under 125¬†decitex (over 52, men ikke over 80 metrisk nummerering) 5206 24 00  
Af finhed under 125¬†decitex (over 80 metrisk nummerering) 5206 25 00  
Flertr√•det eller kabelsl√•et garn af ikke-k√¶mmede fibre    
Af finhed pr. tr√•d p√• 714,29¬†decitex eller derover (ikke over 14 metrisk nummerering pr. tr√•d) 5206 31 00  
Af finhed pr. tr√•d p√• under 714,29¬†decitex, men ikke under 232,56¬†decitex (over 14, men ikke over 43 metrisk nummerering pr. tr√•d) 5206 32 00  
Af finhed pr. tr√•d p√• under 232,56¬†decitex, men ikke under 192,31¬†decitex (over 43, men ikke over 52 metrisk nummerering pr. tr√•d) 5206 33 00  
Af finhed pr. tr√•d p√• under 192,31¬†decitex, men ikke under 125¬†decitex (over 52, men ikke over 80 metrisk nummerering pr. tr√•d) 5206 34 00  
Af finhed pr. tr√•d p√• under 125¬†decitex (over 80 metrisk nummerering pr. tr√•d) 5206 35 00  
Flertr√•det eller kabelsl√•et garn af k√¶mmede fibre    
Af finhed pr. tr√•d p√• 714,29¬†decitex eller derover (ikke over 14 metrisk nummerering pr. tr√•d) 5206 41 00  
Af finhed pr. tr√•d p√• under 714,29¬†decitex, men ikke under 232,56¬†decitex (over 14, men ikke over 43 metrisk nummerering pr. tr√•d) 5206 42 00  
Af finhed pr. tr√•d p√• under 232,56¬†decitex, men ikke under 192,31¬†decitex (over 43, men ikke over 52 metrisk nummerering pr. tr√•d) 5206 43 00  
Af finhed pr. tr√•d p√• under 192,31¬†decitex, men ikke under 125¬†decitex (over 52, men ikke over 80 metrisk nummerering pr. tr√•d) 5206 44 00  
Af finhed pr. tr√•d p√• under 125¬†decitex (over 80 metrisk nummerering pr. tr√•d) 5206 45 00  
52.07 Garn af bomuld (undtagen sytr√•d), i detailsalgsopl√¶gninger    
Med indhold af bomuld p√• 85¬†v√¶gtprocent eller derover 5207 10 00  
I andre tilf√¶lde 5207 90 00  
52.08 V√¶vet stof af bomuld, med indhold af bomuld p√• 85¬†v√¶gtprocent eller derover, af v√¶gt 200¬†g eller derunder pr.¬†m¬≤    
Ubleget    
L√¶rredsv√¶vet, af v√¶gt 100¬†g eller derunder pr.¬†m¬≤    
Bandager, kompresser og gazebind 5208 11 10 (MTK)
Andre varer 5208 11 90 (MTK)
L√¶rredsv√¶vet, af v√¶gt over 100¬†g pr.¬†m¬≤    
L√¶rredsv√¶vet, af v√¶gt over 100¬†g pr.¬†m¬≤, men ikke over 130¬†g pr.¬†m¬≤, af bredde    
165 cm eller derunder 5208 12 16 (MTK)
Over 165 cm 5208 12 19 (MTK)
L√¶rredsv√¶vet, af v√¶gt over 130¬†g pr.¬†m¬≤, af bredde    
165 cm eller derunder 5208 12 96 (MTK)
Over 165 cm 5208 12 99 (MTK)
Kipervævet med 3 eller 4 bindinger (inkl. heraf afledte bindinger) 5208 13 00 (MTK)
Andre varer 5208 19 00 (MTK)
Bleget    
L√¶rredsv√¶vet, af v√¶gt 100¬†g eller derunder pr.¬†m¬≤    
Bandager, kompresser og gazebind 5208 21 10 (MTK)
Andre varer 5208 21 90 (MTK)
L√¶rredsv√¶vet, af v√¶gt over 100¬†g pr.¬†m¬≤    
L√¶rredsv√¶vet, af v√¶gt over 100¬†g pr.¬†m¬≤, men ikke over 130¬†g pr.¬†m¬≤, af bredde    
165 cm eller derunder 5208 22 16 (MTK)
Over 165 cm 5208 22 19 (MTK)
L√¶rredsv√¶vet, af v√¶gt over 130¬†g pr.¬†m¬≤, af bredde    
165 cm eller derunder 5208 22 96 (MTK)
Over 165 cm 5208 22 99 (MTK)
Kipervævet med 3 eller 4 bindinger (inkl. heraf afledte bindinger) 5208 23 00 (MTK)
Andre varer 5208 29 00 (MTK)
Farvet    
Lærredsvævet, af vægt 100 g eller derunder pr. m² 5208 31 00 (MTK)
L√¶rredsv√¶vet, af v√¶gt over 100¬†g pr.¬†m¬≤    
L√¶rredsv√¶vet, af v√¶gt over 100¬†g pr.¬†m¬≤, men ikke over 130¬†g pr.¬†m¬≤, af bredde    
165 cm eller derunder 5208 32 16 (MTK)
Over 165 cm 5208 32 19 (MTK)
L√¶rredsv√¶vet, af v√¶gt over 130¬†g pr.¬†m¬≤, af bredde    
165 cm eller derunder 5208 32 96 (MTK)
Over 165 cm 5208 32 99 (MTK)
Kipervævet med 3 eller 4 bindinger (inkl. heraf afledte bindinger) 5208 33 00 (MTK)
Andre varer 5208 39 00 (MTK)
Fremstillet af garn af forskellige farver    
Lærredsvævet, af vægt 100 g eller derunder pr. m² 5208 41 00 (MTK)
Lærredsvævet, af vægt over 100 g pr. m² 5208 42 00 (MTK)
Kipervævet med 3 eller 4 bindinger (inkl. heraf afledte bindinger) 5208 43 00 (MTK)
Andre varer 5208 49 00 (MTK)
Trykt    
Lærredsvævet, af vægt 100 g eller derunder pr. m² 5208 51 00 (MTK)
Lærredsvævet, af vægt over 100 g pr. m² 5208 52 00 (MTK)
Andre varer    
Kipervævet med 3 eller 4 bindinger (inkl. heraf afledte bindinger) 5208 59 10 (MTK)
Andre varer 5208 59 90 (MTK)
52.09 V√¶vet stof af bomuld, med indhold af bomuld p√• 85¬†v√¶gtprocent eller derover, af v√¶gt over 200¬†g pr.¬†m¬≤    
Ubleget    
Lærredsvævet 5209 11 00 (MTK)
Kipervævet med 3 eller 4 bindinger (inkl. heraf afledte bindinger) 5209 12 00 (MTK)
Andre varer 5209 19 00 (MTK)
Bleget    
Lærredsvævet 5209 21 00 (MTK)
Kipervævet med 3 eller 4 bindinger (inkl. heraf afledte bindinger) 5209 22 00 (MTK)
Andre varer 5209 29 00 (MTK)
Farvet    
Lærredsvævet 5209 31 00 (MTK)
Kipervævet med 3 eller 4 bindinger (inkl. heraf afledte bindinger) 5209 32 00 (MTK)
Andre varer 5209 39 00 (MTK)
Fremstillet af garn af forskellige farver    
Lærredsvævet 5209 41 00 (MTK)
Denimstof 5209 42 00 (MTK)
Andet kipervævet stof med 3 eller 4 bindinger (inkl. heraf afledte bindinger) 5209 43 00 (MTK)
Andre varer 5209 49 00 (MTK)
Trykt    
Lærredsvævet 5209 51 00 (MTK)
Kipervævet med 3 eller 4 bindinger (inkl. heraf afledte bindinger) 5209 52 00 (MTK)
Andre varer 5209 59 00 (MTK)
52.10 V√¶vet stof af bomuld, med indhold af bomuld p√• under 85¬†v√¶gtprocent, blandet hovedsagelig eller udelukkende med kemofibre, af v√¶gt 200¬†g eller derunder pr.¬†m¬≤    
Ubleget    
Lærredsvævet 5210 11 00 (MTK)
Andre varer 5210 19 00 (MTK)
Bleget    
Lærredsvævet 5210 21 00 (MTK)
Andre varer 5210 29 00 (MTK)
Farvet    
Lærredsvævet 5210 31 00 (MTK)
Kipervævet med 3 eller 4 bindinger (inkl. heraf afledte bindinger) 5210 32 00 (MTK)
Andre varer 5210 39 00 (MTK)
Fremstillet af garn af forskellige farver    
Lærredsvævet 5210 41 00 (MTK)
Andre varer 5210 49 00 (MTK)
Trykt    
Lærredsvævet 5210 51 00 (MTK)
Andre varer 5210 59 00 (MTK)
52.11 V√¶vet stof af bomuld, med indhold af bomuld p√• under 85¬†v√¶gtprocent, blandet hovedsagelig eller udelukkende med kemofibre, af v√¶gt over 200¬†g pr.¬†m¬≤    
Ubleget    
Lærredsvævet 5211 11 00 (MTK)
Kipervævet med 3 eller 4 bindinger (inkl. heraf afledte bindinger) 5211 12 00 (MTK)
Andre varer 5211 19 00 (MTK)
Bleget 5211 20 00 (MTK)
Farvet    
Lærredsvævet 5211 31 00 (MTK)
Kipervævet med 3 eller 4 bindinger (inkl. heraf afledte bindinger) 5211 32 00 (MTK)
Andre varer 5211 39 00 (MTK)
Fremstillet af garn af forskellige farver    
Lærredsvævet 5211 41 00 (MTK)
Denimstof 5211 42 00 (MTK)
Andet kipervævet stof med 3 eller 4 bindinger (inkl. heraf afledte bindinger) 5211 43 00 (MTK)
Andre varer    
Jacquardvævet 5211 49 10 (MTK)
Andre varer 5211 49 90 (MTK)
Trykt    
Lærredsvævet 5211 51 00 (MTK)
Kipervævet med 3 eller 4 bindinger (inkl. heraf afledte bindinger) 5211 52 00 (MTK)
Andre varer 5211 59 00 (MTK)
52.12 Andet v√¶vet stof af bomuld    
Af v√¶gt 200¬†g eller derunder pr.¬†m¬≤    
Ubleget    
Blandet hovedsagelig eller udelukkende med h√łr 5212 11 10 (MTK)
Blandet på anden måde 5212 11 90 (MTK)
Bleget    
Blandet hovedsagelig eller udelukkende med h√łr 5212 12 10 (MTK)
Blandet på anden måde 5212 12 90 (MTK)
Farvet    
Blandet hovedsagelig eller udelukkende med h√łr 5212 13 10 (MTK)
Blandet på anden måde 5212 13 90 (MTK)
Af garn af forskellige farver    
Blandet hovedsagelig eller udelukkende med h√łr 5212 14 10 (MTK)
Blandet på anden måde 5212 14 90 (MTK)
Trykt    
Blandet hovedsagelig eller udelukkende med h√łr 5212 15 10 (MTK)
Blandet på anden måde 5212 15 90 (MTK)
Af v√¶gt over 200¬†g pr.¬†m¬≤    
Ubleget    
Blandet hovedsagelig eller udelukkende med h√łr 5212 21 10 (MTK)
Blandet på anden måde 5212 21 90 (MTK)
Bleget    
Blandet hovedsagelig eller udelukkende med h√łr 5212 22 10 (MTK)
Blandet på anden måde 5212 22 90 (MTK)
Farvet    
Blandet hovedsagelig eller udelukkende med h√łr 5212 23 10 (MTK)
Blandet på anden måde 5212 23 90 (MTK)
Af garn af forskellige farver    
Blandet hovedsagelig eller udelukkende med h√łr 5212 24 10 (MTK)
Blandet på anden måde 5212 24 90 (MTK)
Trykt    
Blandet hovedsagelig eller udelukkende med h√łr 5212 25 10 (MTK)
Blandet på anden måde 5212 25 90 (MTK)


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.