CN8 / NC8 - 2023 52 CN8 / NC8 - 2023 - DA 54

CN8 / NC8 - 2023 - DA

I-Way To Customs

KAPITEL 53
ANDRE VEGETABILSKE TEKSTILFIBRE; PAPIRGARN OG VÆVET STOF AF PAPIRGARN

53.01 Hør, rĂĄ eller beredt, men ikke spundet; blĂĄr og affald af hør (herunder garnaffald og opkradset tekstilmateriale)    
Hør, rĂĄ eller rødnet 5301 10 00  
Hør, brækket, skættet, heglet eller pĂĄ anden mĂĄde beredt, men ikke spundet    
Brækket eller skættet 5301 21 00  
I andre tilfælde 5301 29 00  
BlĂĄr og affald af hør 5301 30 00  
53.02 Hamp (Cannabis sativa L.), rĂĄ eller beredt, men ikke spundet; blĂĄr og affald af hamp (herunder garnaffald og opkradset tekstilmateriale)    
Hamp, rĂĄ eller rødnet 5302 10 00  
Andre varer 5302 90 00  
53.03 Jute og andre bastfibre (undtagen hør, hamp og ramie), rĂĄ eller beredt, men ikke spundet; blĂĄr og affald af disse fibre (herunder garnaffald og opkradset tekstilmateriale)    
Jute og andre bastfibre, rĂĄ eller rødnet 5303 10 00  
Andre varer 5303 90 00  
53.05 Kokos, abaca (Manilahamp eller Musa textilis Nee), ramie og andre vegetabilske tekstilfibre, ikke andetsteds tariferet, rĂĄ eller beredt, men ikke spundet; blĂĄr og affald af disse fibre (herunder garnaffald og opkradset tekstilmateriale) 5305 00 00  
53.06 Garn af hør    
EnkelttrĂĄdet    
Ikke i detailsalgsoplægninger    
Af finhed 833,3 decitex eller derover (ikke over 12 metrisk nummerering) 5306 10 10  
Af finhed under 833,3 decitex, men ikke under 277,8 decitex (over 12, men ikke over 36 metrisk nummerering) 5306 10 30  
Af finhed under 277,8 decitex (over 36 metrisk nummerering) 5306 10 50  
I detailsalgsoplægninger 5306 10 90  
FlertrĂĄdet eller kabelslĂĄet    
Ikke i detailsalgsoplægninger 5306 20 10  
I detailsalgsoplægninger 5306 20 90  
53.07 Garn af jute eller andre bastfibre henhørende under pos. 5303    
EnkelttrĂĄdet 5307 10 00  
FlertrĂĄdet eller kabelslĂĄet 5307 20 00  
53.08 Garn af andre vegetabilske tekstilfibre; papirgarn    
Kokosgarn 5308 10 00  
Hampegarn    
Ikke i detailsalgsoplægninger 5308 20 10  
I detailsalgsoplægninger 5308 20 90  
Andre varer    
Ramiegarn    
Af finhed 277,8 decitex eller derover (ikke over 36 metrisk nummerering) 5308 90 12  
Af finhed under 277,8 decitex (over 36 metrisk nummering) 5308 90 19  
Papirgarn 5308 90 50  
Andre varer 5308 90 90  
53.09 Vævet stof af hør    
Med indhold af hør pĂĄ 85 vægtprocent eller derover    
Ubleget eller bleget    
Ubleget 5309 11 10 (MTK)
Bleget 5309 11 90 (MTK)
I andre tilfælde 5309 19 00 (MTK)
Med indhold af hør pĂĄ under 85 vægtprocent    
Ubleget eller bleget 5309 21 00 (MTK)
I andre tilfælde 5309 29 00 (MTK)
53.10 Vævet stof af jute eller andre bastfibre henhørende under pos. 5303    
Ubleget    
Af bredde 150 cm eller derunder 5310 10 10 (MTK)
Af bredde over 150 cm 5310 10 90 (MTK)
I andre tilfælde 5310 90 00 (MTK)
53.11 Vævet stof af andre vegetabilske tekstilfibre; vævet stof af papirgarn    
Af ramie 5311 00 10 (MTK)
Andre varer 5311 00 90 (MTK)


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.