CN8 / NC8 - 2023 54 CN8 / NC8 - 2023 - DA 56

CN8 / NC8 - 2023 - DA

I-Way To Customs

KAPITEL 55
KORTE KEMOFIBRE

55.01 B√•nd (tow) af syntetiske filamenter    
Af nylon eller andre polyamider    
Af aramider 5501 11 00  
Andre varer 5501 19 00  
Af polyestere 5501 20 00  
Af acryl eller modacryl 5501 30 00  
Af polypropylen 5501 40 00  
I andre tilf√¶lde 5501 90 00  
55.02 B√•nd (tow) af regenererede filamenter    
Af celluloseacetat 5502 10 00  
I andre tilf√¶lde 5502 90 00  
55.03 Korte syntetiske fibre, ikke kartede, k√¶mmede eller p√• anden m√•de beredte til spinding    
Af nylon eller andre polyamider    
Af aramider 5503 11 00  
I andre tilf√¶lde 5503 19 00  
Af polyestere 5503 20 00  
Af acryl eller modacryl 5503 30 00  
Af polypropylen 5503 40 00  
I andre tilf√¶lde 5503 90 00  
55.04 Korte regenererede fibre, ikke kartede, k√¶mmede eller p√• anden m√•de beredte til spinding    
Af viskose 5504 10 00  
Af andre regenererede fibre 5504 90 00  
55.05 Affald af kemofibre (herunder k√¶mlinge, garnaffald og opkradset tekstilmateriale)    
Af syntetiske fibre    
Af nylon eller andre polyamider 5505 10 10  
Af polyestere 5505 10 30  
Af acryl eller modacryl 5505 10 50  
Af polypropylen 5505 10 70  
Af andre syntetiske fibre 5505 10 90  
Af regenererede fibre 5505 20 00  
55.06 Korte syntetiske fibre, kartede, k√¶mmede eller p√• anden m√•de beredte til spinding    
Af nylon eller andre polyamider 5506 10 00  
Af polyestere 5506 20 00  
Af acryl eller modacryl 5506 30 00  
Af polypropylen 5506 40 00  
Af andre syntetiske fibre 5506 90 00  
55.07 Korte regenererede fibre, kartede, k√¶mmede eller p√• anden m√•de beredte til spinding 5507 00 00  
55.08 Sytr√•d af korte kemofibre, ogs√• i detailsalgsopl√¶gninger    
Af syntetiske fibre    
Ikke i detailsalgsopl√¶gninger 5508 10 10  
I detailsalgsopl√¶gninger 5508 10 90  
Af regenererede fibre    
Ikke i detailsalgsopl√¶gninger 5508 20 10  
I detailsalgsopl√¶gninger 5508 20 90  
55.09 Garn af korte syntetiske fibre (undtagen sytr√•d), ikke i detailsalgsopl√¶gninger    
Med indhold p√• 85¬†v√¶gtprocent eller derover af korte fibre af nylon eller andre polyamider    
Enkelttr√•det 5509 11 00  
Flertr√•det eller kabelsl√•et 5509 12 00  
Med indhold p√• 85¬†v√¶gtprocent eller derover af korte polyesterfibre    
Enkelttr√•det 5509 21 00  
Flertr√•det eller kabelsl√•et 5509 22 00  
Med indhold p√• 85¬†v√¶gtprocent eller derover af korte fibre af acryl eller modacryl    
Enkelttr√•det 5509 31 00  
Flertr√•det eller kabelsl√•et 5509 32 00  
Andet garn, med indhold p√• 85¬†v√¶gtprocent eller derover af korte syntetiske fibre    
Enkelttr√•det 5509 41 00  
Flertr√•det eller kabelsl√•et 5509 42 00  
Andet garn, af korte polyesterfibre    
Blandet hovedsagelig eller udelukkende med korte regenererede fibre 5509 51 00  
Blandet hovedsagelig eller udelukkende med uld eller fine dyreh√•r 5509 52 00  
Blandet hovedsagelig eller udelukkende med bomuld 5509 53 00  
I andre tilf√¶lde 5509 59 00  
Andet garn, af korte fibre af acryl eller modacryl    
Blandet hovedsagelig eller udelukkende med uld eller fine dyreh√•r 5509 61 00  
Blandet hovedsagelig eller udelukkende med bomuld 5509 62 00  
I andre tilf√¶lde 5509 69 00  
Andet garn    
Blandet hovedsagelig eller udelukkende med uld eller fine dyreh√•r 5509 91 00  
Blandet hovedsagelig eller udelukkende med bomuld 5509 92 00  
I andre tilf√¶lde 5509 99 00  
55.10 Garn af korte regenererede fibre (undtagen sytr√•d), ikke i detailsalgsopl√¶gninger    
Med indhold p√• 85¬†v√¶gtprocent eller derover af korte regenererede fibre    
Enkelttr√•det 5510 11 00  
Flertr√•det eller kabelsl√•et 5510 12 00  
Andet garn, blandet hovedsagelig eller udelukkende med uld eller fine dyreh√•r 5510 20 00  
Andet garn, blandet hovedsagelig eller udelukkende med bomuld 5510 30 00  
Andet garn 5510 90 00  
55.11 Garn af korte kemofibre (undtagen sytr√•d), i detailsalgsopl√¶gninger    
Af korte syntetiske fibre, med indhold p√• 85¬†v√¶gtprocent eller derover af disse fibre 5511 10 00  
Af korte syntetiske fibre, med indhold p√• under 85¬†v√¶gtprocent af disse fibre 5511 20 00  
Af korte regenererede fibre 5511 30 00  
55.12 V√¶vet stof med indhold p√• 85¬†v√¶gtprocent eller derover af korte syntetiske fibre    
Med indhold p√• 85¬†v√¶gtprocent eller derover af korte polyesterfibre    
Ubleget eller bleget 5512 11 00 (MTK)
I andre tilf√¶lde    
Trykt 5512 19 10 (MTK)
I andre tilfælde 5512 19 90 (MTK)
Med indhold p√• 85¬†v√¶gtprocent eller derover af korte fibre af acryl eller modacryl    
Ubleget eller bleget 5512 21 00 (MTK)
I andre tilf√¶lde    
Trykt 5512 29 10 (MTK)
I andre tilfælde 5512 29 90 (MTK)
I andre tilf√¶lde    
Ubleget eller bleget 5512 91 00 (MTK)
I andre tilf√¶lde    
Trykt 5512 99 10 (MTK)
I andre tilfælde 5512 99 90 (MTK)
55.13 V√¶vet stof af korte syntetiske fibre, med indhold p√• under 85¬†v√¶gtprocent af disse fibre, blandet hovedsagelig eller udelukkende med bomuld, af v√¶gt 170¬†g eller derunder pr.¬†m¬≤    
Ubleget eller bleget    
Af korte polyesterfibre, l√¶rredsv√¶vet    
Af bredde 165 cm og derunder 5513 11 20 (MTK)
Af bredde over 165 cm 5513 11 90 (MTK)
Af korte polyesterfibre, kipervævet med 3 eller 4 bindinger (inkl. heraf afledte bindinger) 5513 12 00 (MTK)
Andet vævet stof af korte polyesterfibre 5513 13 00 (MTK)
Andet vævet stof 5513 19 00 (MTK)
Farvet    
Af korte polyesterfibre, lærredsvævet 5513 21 00 (MTK)
Andet v√¶vet stof af korte polyesterfibre    
Kipervævet med 3 eller 4 bindinger (inkl. heraf afledte bindinger) 5513 23 10 (MTK)
I andre tilfælde 5513 23 90 (MTK)
Andet vævet stof 5513 29 00 (MTK)
Fremstillet af garn af forskellige farver    
Af korte polyesterfibre, lærredsvævet 5513 31 00 (MTK)
Andet vævet stof 5513 39 00 (MTK)
Trykt    
Af korte polyesterfibre, lærredsvævet 5513 41 00 (MTK)
Andet vævet stof 5513 49 00 (MTK)
55.14 V√¶vet stof af korte syntetiske fibre, med indhold p√• under 85¬†v√¶gtprocent af disse fibre, blandet hovedsagelig eller udelukkende med bomuld, af v√¶gt over 170¬†g pr.¬†m¬≤    
Ubleget eller bleget    
Af korte polyesterfibre, lærredsvævet 5514 11 00 (MTK)
Af korte polyesterfibre, kipervævet med 3 eller 4 bindinger (inkl. heraf afledte bindinger) 5514 12 00 (MTK)
Andet v√¶vet stof    
Af korte polyesterfibre 5514 19 10 (MTK)
I andre tilfælde 5514 19 90 (MTK)
Farvet    
Af korte polyesterfibre, lærredsvævet 5514 21 00 (MTK)
Af korte polyesterfibre, kipervævet med 3 eller 4 bindinger (inkl. heraf afledte bindinger) 5514 22 00 (MTK)
Andet vævet stof af korte polyesterfibre 5514 23 00 (MTK)
Andet vævet stof 5514 29 00 (MTK)
Fremstillet af garn af forskellige farver    
Af korte polyesterfibre, lærredsvævet 5514 30 10 (MTK)
Af korte polyesterfibre, kipervævet med 3 eller 4 bindinger (inkl. heraf afledte bindinger) 5514 30 30 (MTK)
Andet vævet stof af korte polyesterfibre 5514 30 50 (MTK)
Andet vævet stof 5514 30 90 (MTK)
Trykt    
Af korte polyesterfibre, lærredsvævet 5514 41 00 (MTK)
Af korte polyesterfibre, kipervævet med 3 eller 4 bindinger (inkl. heraf afledte bindinger) 5514 42 00 (MTK)
Andet vævet stof af korte polyesterfibre 5514 43 00 (MTK)
Andet vævet stof 5514 49 00 (MTK)
55.15 Andet v√¶vet stof af korte syntetiske fibre    
Af korte polyesterfibre    
Blandet hovedsagelig eller udelukkende med korte fibre af viskose    
Ubleget eller bleget 5515 11 10 (MTK)
Trykt 5515 11 30 (MTK)
I andre tilfælde 5515 11 90 (MTK)
Blandet hovedsagelig eller udelukkende med endel√łse kemofibre    
Ubleget eller bleget 5515 12 10 (MTK)
Trykt 5515 12 30 (MTK)
I andre tilfælde 5515 12 90 (MTK)
Blandet hovedsagelig eller udelukkende med uld eller fine dyreh√•r    
Blandet hovedsagelig eller udelukkende med kartet uld eller kartede fine dyreh√•r    
Ubleget eller bleget 5515 13 11 (MTK)
I andre tilfælde 5515 13 19 (MTK)
Blandet hovedsagelig eller udelukkende med k√¶mmet uld eller k√¶mmede fine dyreh√•r    
Ubleget eller bleget 5515 13 91 (MTK)
I andre tilfælde 5515 13 99 (MTK)
I andre tilf√¶lde    
Ubleget eller bleget 5515 19 10 (MTK)
Trykt 5515 19 30 (MTK)
I andre tilfælde 5515 19 90 (MTK)
Af korte fibre af acryl eller modacryl    
Blandet hovedsagelig eller udelukkende med endel√łse kemofibre    
Ubleget eller bleget 5515 21 10 (MTK)
Trykt 5515 21 30 (MTK)
I andre tilfælde 5515 21 90 (MTK)
Blandet hovedsagelig eller udelukkende med uld eller fine dyreh√•r    
Blandet hovedsagelig eller udelukkende med kartet uld eller kartede fine dyreh√•r    
Ubleget eller bleget 5515 22 11 (MTK)
I andre tilfælde 5515 22 19 (MTK)
Blandet hovedsagelig eller udelukkende med k√¶mmet uld eller k√¶mmede fine dyreh√•r    
Ubleget eller bleget 5515 22 91 (MTK)
I andre tilfælde 5515 22 99 (MTK)
I andre tilfælde 5515 29 00 (MTK)
Andet v√¶vet stof    
Blandet hovedsagelig eller udelukkende med endel√łse kemofibre    
Ubleget eller bleget 5515 91 10 (MTK)
Trykt 5515 91 30 (MTK)
I andre tilfælde 5515 91 90 (MTK)
I andre tilf√¶lde    
Ubleget eller bleget 5515 99 20 (MTK)
Trykt 5515 99 40 (MTK)
I andre tilfælde 5515 99 80 (MTK)
55.16 V√¶vet stof af korte regenererede fibre    
Med indhold p√• 85¬†v√¶gtprocent eller derover af korte regenererede fibre    
Ubleget eller bleget 5516 11 00 (MTK)
Farvet 5516 12 00 (MTK)
Fremstillet af garn af forskellige farver 5516 13 00 (MTK)
Trykt 5516 14 00 (MTK)
Med indhold p√• under 85¬†v√¶gtprocent af korte regenererede fibre, blandet hovedsagelig eller udelukkende med endel√łse kemofibre    
Ubleget eller bleget 5516 21 00 (MTK)
Farvet 5516 22 00 (MTK)
Fremstillet af garn af forskellige farver    
Jacquardvævet, af bredde 140 cm og derover (madraslærred) 5516 23 10 (MTK)
Andre varer 5516 23 90 (MTK)
Trykt 5516 24 00 (MTK)
Med indhold p√• under 85¬†v√¶gtprocent af korte regenererede fibre, blandet hovedsagelig eller udelukkende med uld eller fine dyreh√•r    
Ubleget eller bleget 5516 31 00 (MTK)
Farvet 5516 32 00 (MTK)
Fremstillet af garn af forskellige farver 5516 33 00 (MTK)
Trykt 5516 34 00 (MTK)
Med indhold p√• under 85¬†v√¶gtprocent af korte regenererede fibre, blandet hovedsagelig eller udelukkende med bomuld    
Ubleget eller bleget 5516 41 00 (MTK)
Farvet 5516 42 00 (MTK)
Fremstillet af garn af forskellige farver 5516 43 00 (MTK)
Trykt 5516 44 00 (MTK)
I andre tilf√¶lde    
Ubleget eller bleget 5516 91 00 (MTK)
Farvet 5516 92 00 (MTK)
Fremstillet af garn af forskellige farver 5516 93 00 (MTK)
Trykt 5516 94 00 (MTK)


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.