CN8 / NC8 - 2023 55 CN8 / NC8 - 2023 - DA 57

CN8 / NC8 - 2023 - DA

I-Way To Customs

KAPITEL 56
VAT, FILT OG FIBERDUG; SÆRLIGT GARN; SEJLGARN, REB OG TOVVÆRK SAMT VARER DERAF

56.01 Vat af tekstilmaterialer samt varer af vat; tekstilfibre, hvis længde ikke overstiger 5 mm (flok), støv og nopper af tekstilmaterialer    
Vat af tekstilmaterialer samt varer af vat    
Af bomuld    
Hygroskopisk 5601 21 10  
I andre tilfælde 5601 21 90  
Af kemofibre    
Ruller med en diameter pĂĄ 8 mm og derunder 5601 22 10  
Andre varer 5601 22 90  
I andre tilfælde 5601 29 00  
Flok, støv og nopper af tekstilmaterialer 5601 30 00  
56.02 Filt, ogsĂĄ imprægneret, overtrukket, belagt eller lamineret    
NĂĄlefilt og stof fremstillet ved hjælp af kædesting (stitch-bonding)    
Hverken imprægneret, overtrukket, belagt eller lamineret    
NĂĄlefilt    
Af jute eller andre bastfibre henhørende under pos. 5303 5602 10 11  
Af andre tekstilmaterialer 5602 10 19  
Stof fremstillet ved hjælp af kædesting (stitch-bonding)    
Af uld eller fine dyrehĂĄr 5602 10 31  
Af andre tekstilmaterialer 5602 10 38  
Imprægneret, overtrukket, belagt eller lamineret 5602 10 90  
Andet filt, hverken imprægneret, overtrukket, belagt eller lamineret    
Af uld eller fine dyrehĂĄr 5602 21 00  
Af andre tekstilmaterialer 5602 29 00  
Andre varer 5602 90 00  
56.03 Fiberdug, ogsĂĄ imprægneret, overtrukket, belagt eller lamineret    
Af endeløse kemofibre    
Af vægt ikke over 25 g pr. m²    
Overtrukket eller belagt 5603 11 10  
I andre tilfælde 5603 11 90  
Af vægt over 25 g pr. m², men ikke over 70 g pr. m²    
Overtrukket eller belagt 5603 12 10  
I andre tilfælde 5603 12 90  
Af vægt over 70 g pr. m², men ikke over 150 g pr. m²    
Overtrukket eller belagt 5603 13 10  
I andre tilfælde 5603 13 90  
Af vægt over 150 g pr. m²    
Overtrukket eller belagt 5603 14 10  
I andre tilfælde 5603 14 90  
I andre tilfælde    
Af vægt ikke over 25 g pr. m²    
Overtrukket eller belagt 5603 91 10  
I andre tilfælde 5603 91 90  
Af vægt over 25 g pr. m², men ikke over 70 g pr. m²    
Overtrukket eller belagt 5603 92 10  
I andre tilfælde 5603 92 90  
Af vægt over 70 g pr. m², men ikke over 150 g pr. m²    
Overtrukket eller belagt 5603 93 10  
I andre tilfælde 5603 93 90  
Af vægt over 150 g pr. m²    
Overtrukket eller belagt 5603 94 10  
I andre tilfælde 5603 94 90  
56.04 TrĂĄde og snore af gummi, overtrukket med tekstil; tekstilgarn samt strimler og lignende som nævnt i pos. 5404 eller 5405, imprægneret, overtrukket, belagt eller beklædt med gummi eller plast    
TrĂĄde og snore af gummi, overtrukket med tekstil 5604 10 00  
Andre varer    
Garn af høj styrke, af polyestere, af nylon eller andre polyamider eller af viskose, imprægneret eller overtrukket 5604 90 10  
Andre varer 5604 90 90  
56.05 Metalliseret garn, ogsĂĄ overspundet, bestĂĄende af tekstilgarn eller strimler og lignende som nævnt i pos. 5404 eller 5405, i forbindelse med metal i form af trĂĄd, bĂĄnd eller pulver eller overtrukket med metal 5605 00 00  
56.06 Overspundet garn samt overspundne strimler og lignende som nævnt i pos. 5404 eller 5405 (bortset fra garn henhørende under pos. 5605 og overspundet garn af hestehĂĄr); chenillegarn; krimmergarn (»chaĂ®nettegarn«)    
Krimmergarn (»chaĂ®nettegarn«) 5606 00 10  
Andre varer    
Overspundet garn 5606 00 91  
Andre varer 5606 00 99  
56.07 Sejlgarn, reb og tovværk, flettet eller ikke, ogsĂĄ imprægneret, overtrukket, belagt eller beklædt med gummi eller plast    
Af sisal eller andre agavefibre    
Binde- og pressegarn 5607 21 00  
Andre varer 5607 29 00  
Af polyethylen eller polypropylen    
Binde- og pressegarn 5607 41 00  
Andre varer    
Af finhed over 50000 decitex (5 g/m)    
Flettede 5607 49 11  
I andre tilfælde 5607 49 19  
Af finhed ikke over 50000 decitex (5 g/m) 5607 49 90  
Af andre syntetiske fibre    
Af nylon eller andre polyamider eller af polyestere    
Af finhed over 50000 decitex (5 g/m)    
Flettede 5607 50 11  
I andre tilfælde 5607 50 19  
Af finhed ikke over 50000 decitex (5 g/m) 5607 50 30  
Af andre syntetiske fibre 5607 50 90  
I andre tilfælde    
Af abaca (manilahamp eller Musa textilis Nee) eller andre hĂĄrde bladfibre; af jute eller andre bastfibre henhørende under pos. 5303 5607 90 20  
I andre tilfælde 5607 90 90  
56.08 Knyttede netstoffer af sejlgarn, reb og tovværk; konfektionerede fiskenet samt andre konfektionerede net, af tekstilmaterialer    
Af kemofibre    
Konfektionerede fiskenet    
Af sejlgarn, reb og tovværk 5608 11 20  
I andre tilfælde 5608 11 80  
Andre varer    
Konfektionerede net    
Af nylon eller andre polyamider    
Af sejlgarn, reb og tovværk 5608 19 11  
I andre tilfælde 5608 19 19  
I andre tilfælde 5608 19 30  
Andre varer 5608 19 90  
I andre tilfælde 5608 90 00  
56.09 Varer fremstillet af garn, strimler og lignende som nævnt i pos. 5404 eller 5405 eller sejlgarn, reb og tovværk, ikke andetsteds tariferet 5609 00 00  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.