CN8 / NC8 - 2023 65 CN8 / NC8 - 2023 - DA 67

CN8 / NC8 - 2023 - DA

I-Way To Customs

KAPITEL 66
PARAPLYER, PARASOLLER, SPADSERESTOKKE, SIDDESTOKKE, PISKE, RIDEPISKE SAMT DELE DERTIL

66.01 Paraplyer og parasoller (herunder stokkeparaplyer, haveparasoller og lign.)    
Haveparasoller og lign. 6601 10 00 (PCE)
Andre varer    
Med sammenskydelig stok eller skaft 6601 91 00 (PCE)
I andre tilfælde    
Med overtræk af vævet tekstilstof 6601 99 20 (PCE)
I andre tilfælde 6601 99 90 (PCE)
66.02 Spadserestokke, siddestokke, piske, ridepiske og lign. 6602 00 00  
66.03 Dele, besætning og tilbehør til varer henhørende under pos. 6601 og 6602    
Stel til paraplyer og parasoller, herunder stel monteret pĂĄ skaft 6603 20 00  
Andre varer    
HĂĄndtag, greb og knopper 6603 90 10  
Andre varer 6603 90 90  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.