CN8 / NC8 - 2023 66 CN8 / NC8 - 2023 - DA 68

CN8 / NC8 - 2023 - DA

I-Way To Customs

KAPITEL 67
BEARBEJDEDE FJER OG DUN SAMT VARER AF FJER OG DUN; KUNSTIGE BLOMSTER; VARER AF MENNESKEHÅR

67.01 Fugleskind og andre dele af fugle med pĂ„siddende fjer eller dun, fjer, dele af fjer, dun og varer af disse materialer (bortset fra varer henhĂžrende under pos. 0505, og forarbejdede fjerposer og fjerskafter) 6701 00 00  
67.02 Kunstige blomster, blade og frugter samt dele deraf; varer af kunstige blomster, blade eller frugter    
Af plast 6702 10 00  
Af andre materialer 6702 90 00  
67.03 MenneskehĂ„r, der er sorteret med rodenderne i samme retning, bleget eller bearbejdet pĂ„ anden mĂ„de; uld og andre dyrehĂ„r eller andre tekstilmaterialer, bearbejdet til fremstilling af parykker og lign. 6703 00 00  
67.04 Parykker, kunstigt skĂŠg, Ăžjenbryn og Ăžjenvipper, fletninger og lign., af menneske- eller dyrehĂ„r eller af tekstilmaterialer; varer af menneskehĂ„r, ikke andetsteds tariferet    
Af syntetiske tekstilmaterialer    
Komplette parykker 6704 11 00  
Andre varer 6704 19 00  
Af menneskehĂ„r 6704 20 00  
Af andre materialer 6704 90 00  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.