CN8 / NC8 - 2023 67 CN8 / NC8 - 2023 - DA 69

CN8 / NC8 - 2023 - DA

I-Way To Customs

KAPITEL 68
VARER AF STEN, GIPS, CEMENT, ASBEST, GLIMMER OG LIGNENDE MATERIALER

68.01 Brosten, kantsten og fortovssten af naturlige stenarter (undtagen skifer) 6801 00 00  
68.02 Bearbejdede monument- og bygningssten (undtagen skifer) samt varer af monument- og bygningssten, bortset fra varer henh√łrende under pos.¬†6801; terninger og lignende varer til mosaikarbejder, af naturlige stenarter (herunder skifer), ogs√• p√• et underlag; granulater, splinter og pulver af naturlige stenarter (herunder skifer), kunstigt farvet    
Fliser, terninger og lignende varer, ogs√• i anden form end kvadratisk eller rektangul√¶r, hvis st√łrste overflade kan indeholdes i et kvadrat med en sidel√¶ngde p√• mindre end 7¬†cm; granulater, splinter og pulver, kunstigt farvet 6802 10 00  
Monument- og bygningssten og varer deraf, kun tilhuggede eller udsavede, med plan eller j√¶vn overflade    
Marmor, travertin og alabast 6802 21 00  
Granit 6802 23 00  
Andre stenarter 6802 29 00  
Andre varer    
Marmor, travertin og alabast 6802 91 00  
Anden kalksten 6802 92 00  
Granit    
Poleret, dekoreret eller p√• anden m√•de bearbejdet, men uden billedehuggerarbejde, af nettov√¶gt 10¬†kg og derover 6802 93 10  
I andre tilf√¶lde 6802 93 90  
Andre stenarter    
Poleret, dekoreret eller p√• anden m√•de bearbejdet, men uden billedehuggerarbejde, af nettov√¶gt 10¬†kg og derover 6802 99 10  
I andre tilf√¶lde 6802 99 90  
68.03 Bearbejdet skifer og varer af skifer (herunder varer af agglomereret skifer)    
Tagskifer og skifer til facadebekl√¶dning 6803 00 10  
Andre varer 6803 00 90  
68.04 M√łllesten, slibesten og lignende varer, uden stativ, til formaling, defibrering, slibning, polering, afretning eller sk√¶ring, hv√¶ssesten og polersten til brug i h√•nden, samt dele deraf, af naturlige stenarter, agglomererede naturlige eller kunstige slibemidler eller af keramisk materiale, ogs√• med dele af andre materialer    
M√łllesten til formaling eller defibrering 6804 10 00  
Andre m√łllesten, slibesten og lignende varer    
Af agglomererede naturlige eller syntetiske diamanter 6804 21 00  
Af andre agglomererede slibemidler eller af keramiske materialer    
Af kunstige slibemidler, med bindemiddel    
Af kunstharpikser    
Ikke forst√¶rket 6804 22 12  
Forst√¶rket 6804 22 18  
Af keramisk materiale eller silicater 6804 22 30  
Af andre materialer 6804 22 50  
I andre tilf√¶lde 6804 22 90  
Af naturlige stenarter 6804 23 00  
Hv√¶ssesten og polersten til brug i h√•nden 6804 30 00  
68.05 Slibemidler, naturlige eller kunstige, som pulver eller korn, p√• underlag af tekstilstof, papir, pap eller andre materialer, ogs√• tilsk√•ret, syet eller samlet p√• anden m√•de    
P√• underlag kun af v√¶vet tekstilstof 6805 10 00  
P√• underlag kun af papir eller pap 6805 20 00  
P√• underlag af andre materialer 6805 30 00  
68.06 Slaggeuld, stenuld og lignende mineralsk uld; ekspanderet vermiculit, ekspanderet ler, skumslagger og lignende ekspanderede mineralske stoffer; blandinger og varer af varmeisolerende, lydisolerende eller lydabsorberende mineralske stoffer (undtagen varer henh√łrende under pos.¬†6811, 6812 og kapitel¬†69)    
Slaggeuld, stenuld og lignende mineralsk uld (herunder indbyrdes blandinger af disse varer), i l√łs masse, plader eller ruller 6806 10 00  
Ekspanderet vermiculit, ekspanderet ler, skumslagger og lignende ekspanderede mineralske stoffer (herunder indbyrdes blandinger af disse varer)    
Ekspanderet ler 6806 20 10  
Andre varer 6806 20 90  
Andre varer 6806 90 00  
68.07 Varer af asfalt eller af lignende materialer (fx af kunstig asfaltbitumen eller stenkulstj√¶rebeg)    
I ruller 6807 10 00 (MTK)
I andre tilf√¶lde 6807 90 00  
68.08 Tavler, plader, fliser, blokke og lignende varer, af vegetabilske fibre, af halm eller af flis, sp√•ner, savsmuld eller andet affald af tr√¶, agglomereret med cement, gips eller andre mineralske bindemidler 6808 00 00  
68.09 Varer af gips eller af blandinger p√• basis af gips    
Plader, tavler, fliser og lignende varer, ikke dekorerede    
Beklædt eller forstærket kun med papir eller pap 6809 11 00 (MTK)
I andre tilfælde 6809 19 00 (MTK)
Andre varer 6809 90 00  
68.10 Varer af cement, beton eller kunststen, ogs√• forst√¶rkede    
Tagsten, fliser, mursten og lignende varer    
Blokke og mursten til bygningsbrug    
Af letbeton (p√• basis af bimsbeton, granulerede slagger og lign.) 6810 11 10  
I andre tilf√¶lde 6810 11 90  
Andre varer 6810 19 00  
Andre varer    
Pr√¶fabrikerede elementer til bygge- eller konstruktionsarbejder 6810 91 00  
Andre varer 6810 99 00  
68.11 Varer af asbestcement, cellulosecement og lign.    
Med indhold af asbest 6811 40 00  
Uden indhold af asbest    
B√łlgeplader 6811 81 00  
Andre plader, tavler, fliser, tagsten og lignende varer 6811 82 00  
Andre varer 6811 89 00  
68.12 Bearbejdede asbestfibre; blandinger p√• basis af asbest eller asbest og magnesiumcarbonat; varer af s√•danne blandinger eller af asbest (fx garn, v√¶vet stof, bekl√¶dningsgenstande, hovedbekl√¶dning, fodt√łj, pakninger), ogs√• forst√¶rkede, undtagen varer henh√łrende under pos.¬†6811 eller 6813    
Af crocidolit    
Bearbejdede fibre; blandinger p√• basis af asbest eller asbest og magnesiumcarbonat 6812 80 10  
Andre varer 6812 80 90  
I andre tilf√¶lde    
Bekl√¶dningsgenstande, tilbeh√łr til bekl√¶dningsgenstande, fodt√łj og hovedbekl√¶dning 6812 91 00  
Andre varer    
Bearbejdede asbestfibre; blandinger p√• basis af asbest eller asbest og magnesiumcarbonat 6812 99 10  
Andre varer 6812 99 90  
68.13 Friktionsmateriale og varer deraf (fx plader, ruller, b√•nd, segmenter, skiver, ringe, puder), ikke monterede, til bremser, koblinger og lign., fremstillet p√• basis af asbest, andre mineralske stoffer eller cellulose, ogs√• i forbindelse med tekstil eller andre materialer    
Med indhold af asbest 6813 20 00  
Uden indhold af asbest    
Bremsebel√¶gninger 6813 81 00  
Andre varer 6813 89 00  
68.14 Bearbejdet glimmer og varer af glimmer, herunder agglomereret eller rekonstitueret glimmer, ogs√• p√• underlag af papir, pap eller andre materialer    
Plader og b√•nd af agglomereret eller rekonstitueret glimmer, ogs√• p√• underlag 6814 10 00  
Andre varer 6814 90 00  
68.15 Varer af sten eller andre mineralske stoffer (herunder kulfibre, varer af kulfibre samt varer af t√łrv), ikke andetsteds tariferet    
Kulfibre; varer af kulfibre til ikke-elektrisk brug; andre varer af grafit eller andet kul til ikke-elektrisk brug    
Kulfibre 6815 11 00  
Stoffer af kulfibre 6815 12 00  
Andre varer af kulfibre 6815 13 00  
Andre varer 6815 19 00  
Varer af t√łrv 6815 20 00  
Andre varer    
Med indhold af magnesit, magnesia i form af periclase, dolomit, herunder i form af br√¶ndt dolomit, eller chromit 6815 91 00  
I andre tilf√¶lde 6815 99 00  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.