CN8 / NC8 - 2023 69 CN8 / NC8 - 2023 - DA 71

CN8 / NC8 - 2023 - DA

I-Way To Customs

KAPITEL 70
GLAS OG GLASVARER

70.01 GlasskĂĄr og andet glasaffald, undtagen glas fra katodestrĂĄlerør eller andet aktiveret glas henhørende under pos. 8549; glasmasse    
GlasskĂĄr og andet glasaffald 7001 00 10  
Glasmasse    
Optisk glas 7001 00 91  
Andre varer 7001 00 99  
70.02 Glas i form af kugler (undtagen mikrokugler henhørende under pos. 7018), stænger eller rør, ubearbejdet    
Kugler 7002 10 00  
Stænger    
Af optisk glas 7002 20 10  
Af andet glas 7002 20 90  
Rør    
Af kvartsglas 7002 31 00  
Af andet glas, med en lineær udvidelseskoefficient pĂĄ ikke over 5 × 10–6 pr. kelvin mellem 0 °C og 300 °C 7002 32 00  
I andre tilfælde 7002 39 00  
70.03 Planglas og glasprofiler, støbt eller valset, ogsĂĄ med et absorberende, reflekterende eller ikke-reflekterende lag, men ikke yderligere bearbejdet    
Planglas, ikke armeret    
Farvet i massen, matteret, overfanget eller med et absorberende, reflekterende eller ikke-reflekterende lag    
Af optisk glas 7003 12 10 (MTK)
Af andet glas    
Med et ikke-reflekterende lag 7003 12 91 (MTK)
I andre tilfælde 7003 12 99 (MTK)
I andre tilfælde    
Af optisk glas 7003 19 10 (MTK)
Af andet glas 7003 19 90 (MTK)
Planglas, armeret 7003 20 00 (MTK)
Glasprofiler 7003 30 00  
70.04 Planglas, trukket eller blæst, ogsĂĄ med et absorberende, reflekterende eller ikke-reflekterende lag, men ikke yderligere bearbejdet    
Planglas, farvet i massen, matteret, overfanget eller med et absorberende, reflekterende eller ikke-reflekterende lag    
Optisk glas 7004 20 10 (MTK)
Andet glas    
Med et ikke-reflekterende lag 7004 20 91 (MTK)
I andre tilfælde 7004 20 99 (MTK)
Andet planglas    
Optisk glas 7004 90 10 (MTK)
Andet glas 7004 90 80 (MTK)
70.05 Floatglas og andet planglas, der er slebet eller poleret, ogsĂĄ med et absorberende, reflekterende eller ikke-reflekterende lag, men ikke yderligere bearbejdet    
Ikke armeret glas, med et absorberende, reflekterende eller ikke-reflekterende lag    
Med et ikke-reflekterende lag 7005 10 05 (MTK)
I andre tilfælde, af tykkelse    
Ikke over 3,5 mm 7005 10 25 (MTK)
Over 3,5 mm, men ikke over 4,5 mm 7005 10 30 (MTK)
Over 4,5 mm 7005 10 80 (MTK)
Andet ikke armeret glas    
Farvet i massen, matteret, overfanget eller kun slebet    
Af tykkelse ikke over 3,5 mm 7005 21 25 (MTK)
Af tykkelse over 3,5 mm, men ikke over 4,5 mm 7005 21 30 (MTK)
Af tykkelse over 4,5 mm 7005 21 80 (MTK)
I andre tilfælde    
Af tykkelse ikke over 3,5 mm 7005 29 25 (MTK)
Af tykkelse over 3,5 mm, men ikke over 4,5 mm 7005 29 35 (MTK)
Af tykkelse over 4,5 mm 7005 29 80 (MTK)
Armeret glas 7005 30 00 (MTK)
70.06 Glas som nævnt i pos. 7003, 7004 eller 7005, bøjet, facet- eller kantslebet, graveret, boret, emaljeret eller pĂĄ anden mĂĄde bearbejdet, men ikke indrammet eller i forbindelse med andre materialer    
Optisk glas 7006 00 10  
Andre varer 7006 00 90  
70.07 Sikkerhedsglas, bestĂĄende af hærdet eller lamineret glas    
Hærdet sikkerhedsglas    
Af størrelse og form, der muliggør anvendelse i køretøjer, luftfartøjer, rumfartøjer samt skibe, bĂĄde og andre fartøjer    
Af størrelse og form, der muliggør anvendelse i motorkøretøjer og traktorer 7007 11 10  
I andre tilfælde 7007 11 90  
I andre tilfælde    
Emaljeret 7007 19 10 (MTK)
Farvet i massen, matteret, overfanget eller med et absorberende eller reflekterende lag 7007 19 20 (MTK)
I andre tilfælde 7007 19 80 (MTK)
Lamineret sikkerhedsglas    
Af størrelse og form, der muliggør anvendelse i køretøjer, luftfartøjer, rumfartøjer samt skibe, bĂĄde og andre fartøjer    
Af størrelse og form, der muliggør anvendelse i motorkøretøjer og traktorer 7007 21 20  
I andre tilfælde 7007 21 80  
I andre tilfælde 7007 29 00 (MTK)
70.08 Isolationsruder bestĂĄende af flere lag glas    
Farvet i massen, matteret, overfanget eller med et absorberende eller reflekterende lag 7008 00 20 (MTK)
I andre tilfælde    
To lag glas, der er sammenføjet i hele omkredsen med en lufttæt ramme og adskilt ved et luftlag, andre gasarter eller et tomrum 7008 00 81 (MTK)
Andre varer 7008 00 89 (MTK)
70.09 Glasspejle, ogsĂĄ indrammede, herunder bakspejle    
Bakspejle til køretøjer 7009 10 00 (PCE)
Andre varer    
Ikke indrammede 7009 91 00  
Indrammede 7009 92 00  
70.10 Balloner, flasker, flakoner, krukker, tabletglas, ampuller og andre beholdere af glas, af den art der anvendes til transport af varer eller som emballage; henkogningsglas; propper, lĂĄg og andre lukkeanordninger, af glas    
Ampuller 7010 10 00 (PCE)
Propper, lĂĄg og andre lukkeanordninger 7010 20 00  
Andre varer    
Henkogningsglas (steriliseringsglas) 7010 90 10 (PCE)
Andre varer    
Fremstillet af glasrør 7010 90 21 (PCE)
Andre beholdere, med nominelt rumindhold    
2,5 liter og derover 7010 90 31 (PCE)
Under 2,5 liter    
Til fødevarer og drikkevarer    
Flasker    
Af ikke farvet glas, med nominelt rumindhold    
1 liter og derover 7010 90 41 (PCE)
Over 0,33 liter, men under 1 liter 7010 90 43 (PCE)
0,15 liter og derover, men ikke over 0,33 liter 7010 90 45 (PCE)
Under 0,15 liter 7010 90 47 (PCE)
Af farvet glas, med nominelt rumindhold    
1 liter og derover 7010 90 51 (PCE)
Over 0,33 liter, men under 1 liter 7010 90 53 (PCE)
0,15 liter og derover, men ikke over 0,33 liter 7010 90 55 (PCE)
Under 0,15 liter 7010 90 57 (PCE)
Andre beholdere, med nominelt rumindhold    
0,25 liter og derover 7010 90 61 (PCE)
Under 0,25 liter 7010 90 67 (PCE)
Til farmaceutiske produkter, med nominelt rumindhold    
Over 0,055 liter 7010 90 71 (PCE)
0,055 liter og derunder 7010 90 79 (PCE)
Til andre produkter    
Af ikke farvet glas 7010 90 91 (PCE)
Af farvet glas 7010 90 99 (PCE)
70.11 Ă…bne glaskolber og glasrør, uden montering, samt dele dertil, af glas, til glødelamper, elektriske lyskilder, katodestrĂĄlerør eller lignende    
Til glødelamper 7011 10 00  
Til katodestrĂĄlerør 7011 20 00  
I andre tilfælde 7011 90 00  
70.13 Bordservice, køkken-, toilet- og kontorartikler, dekorationsgenstande til indendørs brug og lignende varer, af glas, undtagen varer henhørende under pos. 7010 eller 7018    
Af glaskeramisk materiale 7013 10 00 (PCE)
Drikkeglas pĂĄ stilk og fod, undtagen af glaskeramisk materiale    
Af blykrystal    
Fremstillet ved manuel glasudtagning 7013 22 10 (PCE)
Fremstillet ved mekanisk glasudtagning 7013 22 90 (PCE)
I andre tilfælde    
Fremstillet ved manuel glasudtagning 7013 28 10 (PCE)
Fremstillet ved mekanisk glasudtagning 7013 28 90 (PCE)
Andre drikkeglas, undtagen af glaskeramisk materiale    
Af blykrystal    
Fremstillet ved manuel glasudtagning    
Slebne eller pĂĄ anden mĂĄde dekorerede 7013 33 11 (PCE)
I andre tilfælde 7013 33 19 (PCE)
Fremstillet ved mekanisk glasudtagning    
Slebne eller pĂĄ anden mĂĄde dekorerede 7013 33 91 (PCE)
I andre tilfælde 7013 33 99 (PCE)
I andre tilfælde    
Af hærdet glas 7013 37 10 (PCE)
I andre tilfælde    
Fremstillet ved manuel glasudtagning    
Slebne eller pĂĄ anden mĂĄde dekorerede 7013 37 51 (PCE)
I andre tilfælde 7013 37 59 (PCE)
Fremstillet ved mekanisk glasudtagning    
Slebne eller pĂĄ anden mĂĄde dekorerede 7013 37 91 (PCE)
I andre tilfælde 7013 37 99 (PCE)
Bordservice (undtagen drikkeglas) og køkkenartikler, undtagen af glaskeramisk materiale    
Af blykrystal    
Fremstillet ved manuel glasudtagning 7013 41 10 (PCE)
Fremstillet ved mekanisk glasudtagning 7013 41 90 (PCE)
Af glas, med en lineær udvidelseskoefficient på ikke over 5 × 10–6 pr. kelvin mellem 0 °C og 300 °C 7013 42 00 (PCE)
I andre tilfælde    
Af hærdet glas 7013 49 10 (PCE)
I andre tilfælde    
Fremstillet ved manuel glasudtagning 7013 49 91 (PCE)
Fremstillet ved mekanisk glasudtagning 7013 49 99 (PCE)
Andre varer    
Af blykrystal    
Fremstillet ved manuel glasudtagning 7013 91 10 (PCE)
Fremstillet ved mekanisk glasudtagning 7013 91 90 (PCE)
I andre tilfælde 7013 99 00 (PCE)
70.14 Refleksglas og optiske artikler af glas (bortset fra varer henhørende under pos. 7015), ikke optisk bearbejdet 7014 00 00  
70.15 Urglas og lignende glas samt korrigerende og ikke korrigerende brilleglas, hvælvede, bøjede eller lignende, ikke optisk bearbejdet; hule glaskugler og segmenter deraf, til fremstilling af de nævnte varer    
Korrigerende brilleglas 7015 10 00  
Andre varer 7015 90 00  
70.16 Brosten, blokke, mursten, fliser, tagsten og andre varer af presset eller støbt glas, ogsĂĄ armeret, af den art der anvendes til bygnings- eller konstruktionsbrug; glasterninger og andre smĂĄ glasstykker, ogsĂĄ pĂĄ underlag, til mosaikker eller lignende dekorative formĂĄl; blyindfattede ruder og lignende varer; porøst glas (skumglas) i blokke, fliser, plader, skaller eller lignende former    
Glasterninger og andre smĂĄ glasstykker, ogsĂĄ pĂĄ underlag, til mosaikker eller lignende dekorative formĂĄl 7016 10 00  
Andre varer    
Blyindfattede ruder og lign. 7016 90 10 (MTK)
Blokke og mursten, af den art der anvendes til bygnings eller konstruktionsbrug 7016 90 40  
Andre varer 7016 90 70  
70.17 Laboratorieartikler, hygiejniske artikler og farmaceutiske artikler, af glas, ogsĂĄ graderede eller justerede    
Af kvartsglas 7017 10 00  
Af andet glas, med en lineær udvidelseskoefficient pĂĄ ikke over 5 × 10–6 pr. kelvin mellem 0 °C og 300 °C 7017 20 00  
I andre tilfælde 7017 90 00  
70.18 Glasperler, imitationer af naturperler, imitationer af ædel- og halvædelsten og lignende smĂĄgenstande af glas samt varer deraf, undtagen bijouterivarer; glasøjne, undtagen proteser; statuetter og andre dekorationsgenstande forarbejdet ved anvendelse af glasblæselampe, undtagen bijouterivarer; mikrokugler af glas med diameter pĂĄ 1 mm og derunder    
Glasperler, imitationer af naturperler, imitationer af ædel- og halvædelsten og lignende smĂĄgenstande af glas    
Glasperler    
Slebne og mekanisk polerede 7018 10 11  
I andre tilfælde 7018 10 19  
Imitationer af naturperler 7018 10 30  
Imitationer af ædel- og halvædelsten    
Slebne og mekanisk polerede 7018 10 51  
I andre tilfælde 7018 10 59  
Andre varer 7018 10 90  
Mikrokugler af glas med diameter pĂĄ 1 mm og derunder 7018 20 00  
Andre varer    
Glasøjne; varer fremstillet af glasperler, imitationer af naturperler, imitationer af ædel- og halvædelsten og lignende smĂĄgenstande af glas 7018 90 10  
Andre varer 7018 90 90  
70.19 Glasfibre (herunder glasuld) og varer deraf (f.eks. garn, rovings og vævet stof)    
FiberbĂĄnd, rovings, garn og afhuggede trĂĄde samt mĂĄtter heraf    
Afhuggede trĂĄde, af længde 50 mm og derunder 7019 11 00  
Rovings 7019 12 00  
Andre varer af garn, fiberbĂĄnd 7019 13 00  
Mekanisk agglomererede mĂĄtter 7019 14 00  
Kemisk agglomererede mĂĄtter 7019 15 00  
Andre varer 7019 19 00  
Mekanisk agglomererede stoffer    
Tætvævede stoffer af rovings 7019 61 00  
Andre tætte stoffer af rovings 7019 62 00  
Tætvævede stoffer, lærredsvævede, af garn, ikke overtrukket eller lamineret 7019 63 00  
Tætvævede stoffer, lærredsvævede, af garn, overtrukket eller lamineret 7019 64 00  
Løstvævede stoffer af bredde 30 cm eller derunder 7019 65 00  
Løstvævede stoffer af bredde over 30 cm 7019 66 00  
Andre varer    
Stingfæstede stoffer og nĂĄlede stoffer 7019 69 10  
Andre varer 7019 69 90  
Kemisk agglomererede stoffer    
Slør (tynde plader) 7019 71 00  
Andre tætte stoffer 7019 72 00  
Andre ĂĄbne stoffer 7019 73 00  
Glasuld og varer af glasuld    
Plader, mĂĄtter og lignende varer 7019 80 10  
Andre varer 7019 80 90  
Andre varer 7019 90 00  
70.20 Andre varer af glas    
Reaktorrør og holdere af kvartsglas bestemt til indsætning i diffusions- og iltningsovne til fremstilling af halvledermaterialer 7020 00 05  
Glaskolber til termoflasker og andre termobeholdere med vakuumisolering    
Ufærdige 7020 00 07  
I andre tilfælde 7020 00 08  
Andre varer    
Af kvartsglas 7020 00 10  
Af glas, med en lineær udvidelseskoefficient pĂĄ ikke over 5 × 10–6 pr. kelvin mellem 0 °C og 300 °C 7020 00 30  
Af andet glas 7020 00 80  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.