CN8 / NC8 - 2023 70 CN8 / NC8 - 2023 - DA 72

CN8 / NC8 - 2023 - DA

I-Way To Customs

KAPITEL 71
NATURPERLER, KULTURPERLER, √ÜDELOG HALV√ÜDELSTEN, √ÜDLE METALLER, √ÜDELMETALDUBL√Č SAMT VARER AF DISSE MATERIALER; BIJOUTERIVARER; M√ėNTER

I. NATURPERLER OG KULTURPERLER, √ÜDEL- OG HALV√ÜDELSTEN    
71.01 Naturperler og kulturperler, ogs√• bearbejdede eller sorterede, men ikke trukket p√• snor, monterede eller indfattede; naturperler og kulturperler, trukket p√• snor af hensyn til forsendelsen    
Naturperler 7101 10 00 (GRM)
Kulturperler    
Ubearbejdede 7101 21 00 (GRM)
Bearbejdede 7101 22 00 (GRM)
71.02 Diamanter, ogs√• bearbejdede, men ikke monterede eller indfattede    
Usorterede 7102 10 00 (CTM)
Til industriel anvendelse    
Ubearbejdede eller kun savet, kl√łvet eller groft slebet 7102 21 00 (CTM)
I andre tilfælde 7102 29 00 (CTM)
Til anden anvendelse    
Ubearbejdede eller kun savet, kl√łvet eller groft slebet 7102 31 00 (CTM)
I andre tilfælde 7102 39 00 (CTM)
71.03 √Üdelsten (undtagen diamanter) og halv√¶delsten, ogs√• bearbejdede eller sorterede, men ikke trukket p√• snor, monterede eller indfattede; usorterede √¶delsten (undtagen diamanter) og halv√¶delsten, trukket p√• snor af hensyn til forsendelsen    
Ubearbejdede eller kun savet eller groft formet 7103 10 00  
P√• anden m√•de bearbejdede    
Rubiner, safirer og smaragder 7103 91 00 (GRM)
Andre varer 7103 99 00 (GRM)
71.04 Syntetiske eller rekonstruerede √¶del- og halv√¶delsten, ogs√• bearbejdede eller sorterede, men ikke trukket p√• snor, monterede eller indfattede; usorterede syntetiske eller rekonstruerede √¶del- og halv√¶delsten, trukket p√• snor af hensyn til forsendelsen    
Piezo-elektrisk kvarts 7104 10 00 (GRM)
Andre varer, ubearbejdede eller kun savet eller groft formet    
Diamanter 7104 21 00 (GRM)
Andre varer 7104 29 00 (GRM)
I andre tilf√¶lde    
Diamanter 7104 91 00 (GRM)
Andre varer 7104 99 00 (GRM)
71.05 St√łv og pulver af naturlige eller syntetiske √¶del- og halv√¶delsten    
Af diamanter 7105 10 00 (GRM)
I andre tilfælde 7105 90 00 (GRM)
II. √ÜDLE METALLER SAMT √ÜDELMETALDUBL√Č    
71.06 S√łlv (herunder forgyldt og platineret s√łlv), ubearbejdet eller i form af halvfabrikata eller som pulver    
Pulver 7106 10 00 (GRM)
Andre varer    
Ubearbejdet 7106 91 00 (GRM)
Halvfabrikata 7106 92 00 (GRM)
71.07 S√łlvdubl√© p√• u√¶dle metaller, ubearbejdet eller i form af halvfabrikata 7107 00 00  
71.08 Guld (herunder platineret guld), ubearbejdet eller i form af halvfabrikata eller som pulver    
Ikke-monet√¶rt    
Pulver 7108 11 00 (GRM)
I andre former, ubearbejdet 7108 12 00 (GRM)
I andre former, halvfabrikata    
Stænger, tråd og profiler, plader og bånd af tykkelse (uden underlag) over 0,15 mm 7108 13 10 (GRM)
Andre varer 7108 13 80 (GRM)
Monetært 7108 20 00 (GRM)
71.09 Gulddubl√© p√• u√¶dle metaller eller p√• s√łlv, ubearbejdet eller i form af halvfabrikata 7109 00 00  
71.10 Platin, ubearbejdet eller i form af halvfabrikata eller som pulver    
Platin    
Ubearbejdet eller som pulver 7110 11 00 (GRM)
I andre tilf√¶lde    
Stænger, tråd og profiler, plader og bånd af tykkelse (uden underlag) over 0,15 mm 7110 19 10 (GRM)
Andre varer 7110 19 80 (GRM)
Palladium    
Ubearbejdet eller som pulver 7110 21 00 (GRM)
I andre tilfælde 7110 29 00 (GRM)
Rhodium    
Ubearbejdet eller som pulver 7110 31 00 (GRM)
I andre tilfælde 7110 39 00 (GRM)
Iridium, osminum og ruthenium    
Ubearbejdet eller som pulver 7110 41 00 (GRM)
I andre tilfælde 7110 49 00 (GRM)
71.11 Platindubl√© p√• u√¶dle metaller, s√łlv eller guld, ubearbejdet eller i form af halvfabrikata 7111 00 00  
71.12 Affald og skrot af √¶dle metaller eller af √¶delmetaldubl√©; andet affald og skrot med indhold af √¶dle metaller eller √¶delmetalforbindelser, af den art der hovedsagelig anvendes til genindvinding af √¶dle metaller, undtagen varer henh√łrende under pos. 8549    
Aske indeholdende √¶dle metaller eller √¶delmetalforbindelser 7112 30 00  
Andre varer    
Af guld eller gulddubl√©, undtagen opfejning indeholdende andre √¶dle metaller 7112 91 00  
Af platin eller platindubl√©, undtagen opfejning indeholdende andre √¶dle metaller 7112 92 00  
Andre varer 7112 99 00  
III. JUVELER, SMYKKER, GULD- OG S√ėLVSMEDEARBEJDER OG ANDRE VARER    
71.13 Juvelerarbejder samt dele deraf, af √¶dle metaller eller af √¶delmetaldubl√©    
Af √¶dle metaller, ogs√• fors√łlvede, forgyldte eller platinerede eller dublerede med √¶dle metaller    
Af s√łlv, ogs√• forgyldte eller platinerede eller dublerede med andre √¶dle metaller 7113 11 00 (GRM)
Af andre √¶dle metaller, ogs√• fors√łlvede, forgyldte eller platinerede eller dublerede med √¶dle metaller 7113 19 00 (GRM)
Af √¶delmetaldubl√© p√• u√¶dle metaller 7113 20 00  
71.14 Guld- og s√łlvsmedearbejder og dele deraf, af √¶dle metaller eller af √¶delmetaldubl√©    
Af √¶dle metaller, ogs√• fors√łlvede, forgyldte eller platinerede eller dublerede med √¶dle metaller    
Af s√łlv, ogs√• forgyldte eller platinerede eller dublerede med andre √¶dle metaller 7114 11 00 (GRM)
Af andre √¶dle metaller, ogs√• fors√łlvede, forgyldte eller platinerede eller dublerede med √¶dle metaller 7114 19 00 (GRM)
Af √¶delmetaldubl√© p√• u√¶dle metaller 7114 20 00  
71.15 Andre varer af √¶dle metaller eller af √¶delmetaldubl√©    
Katalysatorer i form af tr√•dv√¶v eller tr√•dgitter, af platin 7115 10 00  
Andre varer 7115 90 00  
71.16 Varer af naturperler eller kulturperler, √¶del- eller halv√¶delsten (naturlige, syntetiske eller rekonstruerede)    
Af naturperler eller kulturperler 7116 10 00 (GRM)
Af √¶del- eller halv√¶delsten (naturlige, syntetiske eller rekonstruerede)    
Halsk√¶der, armb√•nd og andre varer, udelukkende af naturlige √¶del- og halv√¶delsten, trukket p√• snor, men uden lukkeanordning eller andet tilbeh√łr 7116 20 11 (GRM)
Andre varer 7116 20 80 (GRM)
71.17 Bijouterivarer    
Af u√¶dle metaller, ogs√• fors√łlvede, forgyldte eller platinerede    
Manchetknapper og kraveknapper 7117 11 00  
Andre varer 7117 19 00  
I andre tilf√¶lde 7117 90 00  
71.18 M√łnter    
M√łnter, undtagen guldm√łnter, der ikke er lovlige betalingsmidler 7118 10 00 (GRM)
Andre varer 7118 90 00 (GRM)


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.