CN8 / NC8 - 2023 72 CN8 / NC8 - 2023 - DA 74

CN8 / NC8 - 2023 - DA

I-Way To Customs

KAPITEL 73
VARER AF JERN ELLER ST√ÖL

73.01 Spunsv√¶gjern af jern og st√•l, ogs√• med borede eller lokkede huller eller sammensatte; svejsede profiler, af jern og st√•l    
Spunsv√¶gjern 7301 10 00  
Profiler 7301 20 00  
73.02 F√łlgende materiel af jern og st√•l, til jernbaner og sporveje: skinner, kontraskinner og tandhjulsskinner, tunger, krydsninger, tr√¶kst√¶nger og andet materiel til sporskifter, sveller, skinnelasker, skinnestole, kiler til skinnestole, underlagsplader, klemplader, langplader, sporst√¶nger og andet specielt materiel til samling eller bef√¶stelse af skinner    
Skinner    
Str√łmf√łrende skinner, med dele af andre metaller end jern 7302 10 10  
Andre varer    
Nye    
Vignole skinner    
Af v√¶gt 36¬†kg og derover pr.¬†meter 7302 10 22  
Af v√¶gt under 36¬†kg pr.¬†meter 7302 10 28  
Rilleskinner 7302 10 40  
Andre varer 7302 10 50  
Brugte 7302 10 90  
Tunger, krydsninger, tr√¶kst√¶nger og andet materiel til sporskifter 7302 30 00  
Skinnelasker og underlagsplader 7302 40 00  
Andre varer 7302 90 00  
73.03 R√łr og hule profiler, af st√łbejern    
Trykr√łr 7303 00 10  
Andre varer 7303 00 90  
73.04 R√łr og hule profiler, s√łml√łse, af jern (bortset fra st√łbejern) og st√•l    
R√łr, af den art der anvendes til olie- og gasr√łrledninger    
Af rustfrit st√•l 7304 11 00  
I andre tilf√¶lde    
Med udvendig diameter p√• 168,3¬†mm og derunder 7304 19 10  
Med udvendig diameter p√• over 168,3¬†mm, men ikke over 406,4¬†mm 7304 19 30  
Med udvendig diameter p√• over 406,4¬†mm 7304 19 90  
Foringsr√łr, produktionsr√łr og borer√łr, af den art der anvendes ved udvinding af olie og gas    
Borer√łr af rustfrit st√•l 7304 22 00  
Andre borer√łr 7304 23 00  
Andre varer, af rustfrit st√•l 7304 24 00  
Andre varer    
Med udvendig diameter p√• 168,3¬†mm og derunder 7304 29 10  
Med udvendig diameter p√• over 168,3¬†mm, men ikke over 406,4¬†mm 7304 29 30  
Med udvendig diameter p√• over 406,4¬†mm 7304 29 90  
Andre varer, med cirkul√¶rt tv√¶rsnit, af jern og ulegeret st√•l    
Koldtrukket eller koldvalset    
Pr√¶cisionsr√łr 7304 31 20  
Andre varer 7304 31 80  
I andre tilf√¶lde    
Gevindr√łr (med gevind eller til gevindsk√¶ring) 7304 39 50  
Andre varer, med udvendig diameter    
168,3¬†mm og derunder 7304 39 82  
Over 168,3¬†mm, men ikke over 406,4¬†mm 7304 39 83  
Over 406,4¬†mm 7304 39 88  
Andre varer, med cirkul√¶rt tv√¶rsnit, af rustfrit st√•l    
Koldtrukket eller koldvalset 7304 41 00  
I andre tilf√¶lde    
Med udvendig diameter p√•¬†168,3¬†mm og derunder 7304 49 83  
Med udvendig diameter p√• over¬†168,3¬†mm, men ikke over¬†406,4¬†mm 7304 49 85  
Med udvendig diameter p√• over 406,4¬†mm 7304 49 89  
Andre varer, med cirkul√¶rt tv√¶rsnit, af andet legeret st√•l    
Koldtrukket eller koldvalset    
Lige r√łr med ensartet godstykkelse, af legeret st√•l med indhold af kulstof p√• 0,9 v√¶gtprocent og derover, men ikke over 1,15 v√¶gtprocent, og af chrom p√• 0,5 v√¶gtprocent og derover, men ikke over 2 v√¶gtprocent, ogs√• med indhold af molybd√¶n p√• ikke over 0,5 v√¶gtprocent 7304 51 10  
Andre varer    
Pr√¶cisionsr√łr 7304 51 81  
Andre varer 7304 51 89  
I andre tilf√¶lde    
Lige r√łr med ensartet godstykkelse, af legeret st√•l med indhold af kulstof p√• 0,9 v√¶gtprocent og derover, men ikke over 1,15 v√¶gtprocent, og af chrom p√• 0,5 v√¶gtprocent og derover, men ikke over 2 v√¶gtprocent, ogs√• med indhold af molybd√¶n p√• ikke over 0,5 v√¶gtprocent 7304 59 30  
Andre varer    
Med udvendig diameter p√• 168,3¬†mm og derunder 7304 59 82  
Med udvendig diameter p√• over 168,3¬†mm, men ikke over 406,4¬†mm 7304 59 83  
Med udvendig diameter p√• over 406,4¬†mm 7304 59 89  
Andre varer 7304 90 00  
73.05 Andre r√łr (fx svejsede, nittede eller p√• lignende m√•de lukkede), med cirkul√¶rt tv√¶rsnit, med udvendig diameter p√• over 406,4¬†mm, af jern og st√•l    
R√łr, af den art der anvendes til olie- og gasledninger    
Svejset p√• langs med skjult lysbuesvejsning 7305 11 00  
Med anden svejsning p√• langs 7305 12 00  
I andre tilf√¶lde 7305 19 00  
Foringsr√łr, af den art der anvendes ved udvinding af olie og gas 7305 20 00  
Andre svejsede varer    
Svejset p√• langs 7305 31 00  
I andre tilf√¶lde 7305 39 00  
Andre varer 7305 90 00  
73.06 Andre r√łr og hule profiler (fx svejsede, nittede eller p√• lignende m√•de lukkede eller kun med sammensluttede kanter), af jern og st√•l    
R√łr, af den art der anvendes til olie- og gasr√łrledninger    
Svejsede, af rustfrit st√•l 7306 11 00  
I andre tilf√¶lde 7306 19 00  
Foringsr√łr og produktionsr√łr, af den art der anvendes ved udvinding af olie og gas    
Svejsede, af rustfrit st√•l 7306 21 00  
I andre tilf√¶lde 7306 29 00  
Andre svejsede varer, med cirkul√¶rt tv√¶rsnit, af jern og ulegeret st√•l    
Pr√¶cisionsr√łr    
Koldtrukket eller koldvalset 7306 30 12  
Andre varer 7306 30 18  
Andre varer    
Gevindr√łr (med gevind eller til gevindsk√¶ring)    
Forzinkede 7306 30 41  
I andre tilf√¶lde 7306 30 49  
Andre varer, med udvendig diameter    
168,3¬†mm og derunder    
Forzinkede 7306 30 72  
I andre tilf√¶lde 7306 30 77  
Over 168,3¬†mm, men ikke over 406,4¬†mm 7306 30 80  
Andre svejsede varer, med cirkul√¶rt tv√¶rsnit, af rustfrit st√•l    
Koldtrukket eller koldvalset 7306 40 20  
I andre tilf√¶lde 7306 40 80  
Andre svejsede varer, med cirkul√¶rt tv√¶rsnit, af andet legeret st√•l    
Pr√¶cisionsr√łr    
Koldtrukket eller koldvalset 7306 50 21  
Andre varer 7306 50 29  
Andre varer 7306 50 80  
Andre svejsede varer, med ikke-cirkul√¶rt tv√¶rsnit    
Firkantr√łr (rektangul√¶re eller kvadratiske)    
Af rustfrit st√•l 7306 61 10  
I andre tilf√¶lde    
Med godstykkelse 2¬†mm og derunder 7306 61 92  
Med godstykkelse over 2¬†mm 7306 61 99  
Andre varer med andre ikke-cirkul√¶re tv√¶rsnit    
Af rustfrit st√•l 7306 69 10  
I andre tilf√¶lde 7306 69 90  
Andre varer 7306 90 00  
73.07 R√łrfittings af jern og st√•l (fx samleled, r√łrkn√¶, muffer)    
St√łbte fittings    
Af ikke-deformerbart st√łbejern    
Af den art der anvendes til trykr√łr 7307 11 10  
I andre tilf√¶lde 7307 11 90  
I andre tilf√¶lde    
Af st√łbejern 7307 19 10  
I andre tilf√¶lde 7307 19 90  
Andre varer, af rustfrit st√•l    
Flanger 7307 21 00  
R√łrkn√¶, r√łrb√łjninger og muffer, med gevind    
Muffer 7307 22 10  
R√łrkn√¶ og r√łrb√łjninger 7307 22 90  
Fittings til stuksvejsning    
R√łrkn√¶ og r√łrb√łjninger 7307 23 10  
Andre varer 7307 23 90  
Andre varer    
Med gevind 7307 29 10  
I andre tilf√¶lde 7307 29 80  
Andre varer    
Flanger 7307 91 00  
R√łrkn√¶, r√łrb√łjninger og muffer, med gevind    
Muffer 7307 92 10  
R√łrkn√¶ og r√łrb√łjninger 7307 92 90  
Fittings til stuksvejsning    
Med st√łrste udvendige diameter p√• 609,6¬†mm og derunder    
R√łrkn√¶ og r√łrb√łjninger 7307 93 11  
Andre varer 7307 93 19  
Med st√łrste udvendige diameter p√• over 609,6¬†mm    
R√łrkn√¶ og r√łrb√łjninger 7307 93 91  
Andre varer 7307 93 99  
Andre varer    
Med gevind 7307 99 10  
I andre tilf√¶lde 7307 99 80  
73.08 Konstruktioner (undtagen pr√¶fabrikerede bygninger henh√łrende under pos.¬†9406) og dele til konstruktioner (fx broer og brosektioner, sluseporte, t√•rne, gittermaster, tage og tagkonstruktioner, d√łre, vinduer og rammer dertil samt d√łrt√¶rskler, skodder, r√¶kv√¶rker, s√łjler og piller), af jern og st√•l; plader, st√¶nger, profiler, r√łr og lign., af jern og st√•l, forarbejdet til brug i konstruktioner    
Broer og brosektioner 7308 10 00  
T√•rne og gittermaster 7308 20 00  
D√łre, vinduer og rammer dertil samt d√łrt√¶rskler 7308 30 00 (PCE)
Stillads-, forskallings- og afstivningsmateriel til bygningsarbejder, miner mv. 7308 40 00  
Andre varer    
Udelukkende eller hovedsagelig af plader    
Dobbeltplader med isolerende mellemlag (sandwich-plader) 7308 90 51  
Andre varer 7308 90 59  
I andre tilf√¶lde 7308 90 98  
73.09 Tanke, kar og lignende beholdere til ethvert materiale (undtagen beholdere til komprimerede eller flydende gasser), af jern og st√•l, med et rumindhold p√• over 300¬†liter, ogs√• varmeisolerede eller med indvendig bekl√¶dning, men uden mekanisk udstyr og uden udstyr til opvarmning eller afk√łling    
Til gasser (undtagen komprimerede eller flydende gasser) 7309 00 10  
Til v√¶sker    
Varmeisolerede eller med indvendig bekl√¶dning 7309 00 30  
I andre tilf√¶lde, med rumindhold    
Over 100000¬†liter 7309 00 51  
100000¬†liter og derunder 7309 00 59  
Til faste stoffer 7309 00 90  
73.10 Tanke, fade, tromler, dunke, d√•ser og lignende beholdere til ethvert materiale (undtagen beholdere til komprimerede eller flydende gasser), af jern og st√•l, med et rumindhold p√• ikke over 300¬†liter, ogs√• varmeisolerede eller med indvendig bekl√¶dning, men uden mekanisk udstyr og uden udstyr til opvarmning eller afk√łling    
Med rumindhold 50¬†liter og derover 7310 10 00  
Med rumindhold under 50¬†liter    
D√•ser til lukning ved lodning eller falsning    
D√•ser, af den art der anvendes til f√łdevarer 7310 21 11  
D√•ser, af den art der anvendes til drikkevarer 7310 21 19  
Andre varer, med godstykkelse    
Under 0,5¬†mm 7310 21 91  
0,5¬†mm og derover 7310 21 99  
Andre varer    
Med godstykkelse p√• under 0,5¬†mm 7310 29 10  
Med godstykkelse p√• 0,5¬†mm og derover 7310 29 90  
73.11 Beholdere til komprimerede eller flydende gasser, af jern og st√•l    
S√łml√łse    
Til et tryk p√• 165¬†bar eller derover, med rumindhold    
Under 20 liter 7311 00 11 (PCE)
20 liter og derover, men ikke over 50 liter 7311 00 13 (PCE)
Over 50 l 7311 00 19 (PCE)
I andre tilfælde 7311 00 30 (PCE)
I andre tilf√¶lde, med rumindhold    
Under 1000¬†liter 7311 00 91  
1000¬†liter og derover 7311 00 99  
73.12 Snoet tr√•d, kabler, tovv√¶rk, flettede b√•nd, stropper og lignende varer, af jern og st√•l (undtagen isoleret tr√•d til elektrisk brug)    
Snoet tr√•d, kabler og tovv√¶rk    
Af rustfrit st√•l 7312 10 20  
I andre tilf√¶lde, med st√łrste tv√¶rm√•l    
3¬†mm og derunder    
Overtrukket med kobber-zinklegeringer (messing) 7312 10 41  
I andre tilf√¶lde 7312 10 49  
Over 3¬†mm    
Snoet tr√•d    
Ikke overtrukket 7312 10 61  
Overtrukket    
Forzinket 7312 10 65  
I andre tilf√¶lde 7312 10 69  
Kabler og tovv√¶rk (herunder lukkede tove)    
Ikke overtrukket eller kun forzinket, med st√łrste tv√¶rm√•l    
Over 3¬†mm, men ikke over 12¬†mm 7312 10 81  
Over 12¬†mm, men ikke over 24¬†mm 7312 10 83  
Over 24¬†mm, men ikke over 48¬†mm 7312 10 85  
Over 48¬†mm 7312 10 89  
I andre tilf√¶lde 7312 10 98  
Andre varer 7312 90 00  
73.13 Pigtr√•d af jern og st√•l; snoede b√•nd og snoet fladtr√•d, med eller uden pigge, samt l√łstsnoet dobbelttr√•d, af den art der anvendes til indhegning, af jern og st√•l 7313 00 00  
73.14 Tr√•ddug (herunder endel√łse b√•nd), tr√•dnet og tr√•dgitter, af jern- og st√•ltr√•d; str√¶kmetal, af jern og st√•l    
Tr√•dv√¶v    
Endel√łse b√•nd til maskiner, af rustfrit st√•l 7314 12 00  
Andet tr√•dv√¶v, af rustfrit st√•l 7314 14 00  
Andre varer 7314 19 00  
Tr√•dnet og tr√•dgitter, sammensvejset i ber√łringspunkterne, af tr√•d med st√łrste tv√¶rm√•l p√• 3¬†mm og derover og med maskest√łrrelse p√• 100¬†cm¬≤ og derover    
Af ribbetr√•d 7314 20 10  
I andre tilf√¶lde 7314 20 90  
Andet tr√•dnet og tr√•dgitter, sammensvejset i ber√łringspunkterne    
Forzinket 7314 31 00  
I andre tilf√¶lde 7314 39 00  
Andet tr√•ddug, tr√•dnet og tr√•dgitter    
Forzinket 7314 41 00  
Overtrukket med plast 7314 42 00  
I andre tilf√¶lde 7314 49 00  
Str√¶kmetal 7314 50 00  
73.15 K√¶der og dele dertil, af jern og st√•l    
Ledboltk√¶der og dele dertil    
Rullek√¶der    
Af den art der anvendes til cykler, knallerter og motorcykler 7315 11 10  
I andre tilf√¶lde 7315 11 90  
Andre k√¶der 7315 12 00  
Dele 7315 19 00  
Snek√¶der 7315 20 00  
Andre k√¶der    
Stolpek√¶der 7315 81 00  
Andre k√¶der, med svejsede led 7315 82 00  
Andre k√¶der 7315 89 00  
Andre dele 7315 90 00  
73.16 Ankre, dr√¶g og dele dertil, af jern og st√•l 7316 00 00  
73.17 Spiger, s√łm, stifter, tegnestifter, b√łlges√łm, h√¶fteklammer (bortset fra varer henh√łrende under pos.¬†8305) og lignende varer, af jern og st√•l, ogs√• med hoved af andet materiale, undtagen varer med hoved af kobber    
Af tr√•d    
S√łm i b√•nd eller ruller 7317 00 20  
I andre tilf√¶lde 7317 00 60  
I andre tilf√¶lde 7317 00 80  
73.18 Skruer, bolte, m√łtrikker, svelleskruer, skruekroge, √łjeskruer, nitter, splitter, kiler samt underlagsskiver (herunder fjedrende) og lignende varer, af jern og st√•l    
Varer med gevind    
Svelleskruer 7318 11 00  
Andre tr√¶skruer    
Af rustfrit st√•l 7318 12 10  
I andre tilf√¶lde 7318 12 90  
Skruekroge og √łjeskruer 7318 13 00  
Selvsk√¶rende skruer    
Af rustfrit st√•l 7318 14 10  
I andre tilf√¶lde    
Pladeskruer 7318 14 91  
Andre varer 7318 14 99  
Andre skruer og bolte, ogs√• med tilh√łrende m√łtrikker eller underlagsskiver    
Til fastholdelse af skinnemateriel 7318 15 20  
I andre tilf√¶lde    
Uden hoved    
Af rustfrit st√•l 7318 15 35  
I andre tilf√¶lde, med tr√¶kstyrke    
Under 800¬†MPa 7318 15 42  
800¬†MPa og derover 7318 15 48  
Med hoved    
Med k√¶rv eller krydsk√¶rv    
Af rustfrit st√•l 7318 15 52  
I andre tilf√¶lde 7318 15 58  
Med indvendig sekskant    
Af rustfrit st√•l 7318 15 62  
I andre tilf√¶lde 7318 15 68  
Med sekskanthoved    
Af rustfrit st√•l 7318 15 75  
I andre tilf√¶lde, med tr√¶kstyrke    
Under 800¬†MPa 7318 15 82  
800¬†MPa og derover 7318 15 88  
I andre tilf√¶lde 7318 15 95  
M√łtrikker    
Af rustfrit st√•l    
Blindnittem√łtrikker 7318 16 31  
Andre 7318 16 39  
Andre    
Blindnittem√łtrikker 7318 16 40  
Sikringsm√łtrikker 7318 16 60  
Andre m√łtrikker, med indvendig diameter    
12¬†mm og derunder 7318 16 92  
Over 12¬†mm 7318 16 99  
Andre varer 7318 19 00  
Varer uden gevind    
Fjedrende underlagsskiver og l√•seskiver 7318 21 00  
Andre underlagsskiver 7318 22 00  
Nitter 7318 23 00  
Splitter og kiler 7318 24 00  
Andre varer 7318 29 00  
73.19 Syn√•le, strikkepinde, tr√¶kken√•le, prene, h√¶klen√•le, broderen√•le og lignende varer til anvendelse i h√•nden, af jern og st√•l; sikkerhedsn√•le, knappen√•le og lignende n√•le af jern og st√•l, ikke andetsteds tariferet    
Sikkerhedsn√•le, knappen√•le og lignende n√•le 7319 40 00  
Andre varer    
Syn√•le, stoppen√•le og broderen√•le 7319 90 10  
Andre varer 7319 90 90  
73.20 Fjedre og blade til fjedre, af jern og st√•l    
Bladfjedre og blade dertil    
Varmformede    
Parabelfjedre og blade dertil 7320 10 11  
Andre varer 7320 10 19  
I andre tilf√¶lde 7320 10 90  
Skruefjedre    
Varmformede 7320 20 20  
I andre tilf√¶lde    
Trykfjedre 7320 20 81  
Tr√¶kfjedre 7320 20 85  
Andre varer 7320 20 89  
Andre varer    
Plane spiralfjedre 7320 90 10  
Tallerkenfjedre 7320 90 30  
Andre varer 7320 90 90  
73.21 Komfurer, kogeapparater, bageovne, kaminer (herunder s√•danne, der tillige kan anvendes til centralopvarmning), grillapparater, fyrfade, gasapparater, varmeplader med br√¶nder og lignende ikke-elektrisk udstyr til husholdningsbrug, samt dele dertil, af jern og st√•l    
Apparater til madlavning samt varmeplader med br√¶nder    
Til gas eller b√•de til gas og andet br√¶ndsel    
Gaskomfurer med bageovn; separate bageovne 7321 11 10 (PCE)
Andre varer 7321 11 90 (PCE)
Til flydende brændsel 7321 12 00 (PCE)
Andre apparater, herunder apparater til fast brændsel 7321 19 00 (PCE)
Andre apparater    
Til gas eller både til gas og andet brændsel 7321 81 00 (PCE)
Til flydende brændsel 7321 82 00 (PCE)
Andre apparater, herunder apparater til fast brændsel 7321 89 00 (PCE)
Dele 7321 90 00  
73.22 Radiatorer til centralopvarmning, ikke elektrisk opvarmede, samt dele dertil, af jern og st√•l; varmluftgeneratorer og varmluftfordelere (herunder apparater, der ogs√• kan fordele frisk eller konditioneret luft), ikke elektrisk opvarmede, med motordreven ventilator eller bl√¶ser, samt dele dertil, af jern og st√•l    
Radiatorer og dele dertil    
Af st√łbejern 7322 11 00  
I andre tilf√¶lde 7322 19 00  
Andre varer 7322 90 00  
73.23 Bord-, k√łkken- og andre husholdningsartikler og dele dertil, af jern og st√•l; jern- og st√•luld; gryderensere, svampe, handsker og lignende varer til rensning eller polering, af jern og st√•l    
Jern- og st√•luld; gryderensere, svampe, handsker og lignende varer til rensning eller polering 7323 10 00  
Andre varer    
Af st√łbejern, ikke emaljeret 7323 91 00  
Af st√łbejern, emaljeret 7323 92 00  
Af rustfrit st√•l 7323 93 00  
Af jern (undtagen af st√łbejern) og st√•l, emaljeret 7323 94 00  
I andre tilf√¶lde 7323 99 00  
73.24 Sanitetsartikler samt dele dertil, af jern og st√•l    
Vaske og vaskekummer, af rustfrit st√•l 7324 10 00  
Badekar    
Af st√łbejern, ogs√• emaljerede 7324 21 00 (PCE)
I andre tilfælde 7324 29 00 (PCE)
Andre varer, herunder dele 7324 90 00  
73.25 Andre st√łbte varer, af jern og st√•l    
Af ikke-deformerbart st√łbejern 7325 10 00  
I andre tilf√¶lde    
Kugler og lign., til kuglem√łller 7325 91 00  
Andre varer    
Af st√łbejern 7325 99 10  
I andre tilf√¶lde 7325 99 90  
73.26 Andre varer af jern og st√•l    
Frismedet eller s√¶nksmedet, men ikke yderligere bearbejdet    
Kugler og lign., til kuglem√łller 7326 11 00  
Andre varer    
Frismedet 7326 19 10  
I andre tilf√¶lde 7326 19 90  
Varer af jern- og st√•ltr√•d 7326 20 00  
Andre varer    
Stiger og trappestiger 7326 90 30  
Lastpaller og lign. til varetransport 7326 90 40  
Ruller og tromler til kabler, slanger og lign. 7326 90 50  
Luftspj√¶ld (uden mekanisk indretning), tagrender, kroge og andre artikler til bygningsbrug 7326 90 60  
Andre varer af jern og st√•l    
Frismedet 7326 90 92  
S√¶nksmedet 7326 90 94  
Sintret 7326 90 96  
I andre tilf√¶lde 7326 90 98  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.