CN8 / NC8 - 2023 71 CN8 / NC8 - 2023 - DA 73

CN8 / NC8 - 2023 - DA

I-Way To Customs

KAPITEL 72
JERN OG ST√ÖL

I. R√ÖPRODUKTER; PRODUKTER I FORM AF GRANULAT ELLER PULVER    
72.01 R√•jern og spejljern, i blokke, klumper eller andre ubearbejdede former    
Ulegeret r√•jern med indhold af phosphor p√• 0,5¬†v√¶gtprocent og derunder    
Med indhold af mangan p√• 0,4¬†v√¶gtprocent og derover    
Med indhold af silicium p√• 1¬†v√¶gtprocent og derunder 7201 10 11  
Med indhold af silicium p√• over 1¬†v√¶gtprocent 7201 10 19  
Med indhold af mangan p√• 0,1¬†v√¶gtprocent og derover, men under 0,4¬†v√¶gtprocent 7201 10 30  
Med indhold af mangan p√• under 0,1¬†v√¶gtprocent 7201 10 90  
Ulegeret r√•jern med indhold af phosphor p√• over 0,5¬†v√¶gtprocent 7201 20 00  
Legeret r√•jern; spejljern    
Legeret r√•jern med indhold af titan p√• 0,3¬†v√¶gtprocent og derover, men ikke over 1¬†v√¶gtprocent, og af vanadium p√• 0,5¬†v√¶gtprocent og derover, men ikke over 1¬†v√¶gtprocent 7201 50 10  
Andre varer 7201 50 90  
72.02 Ferrolegeringer    
Ferromangan    
Med indhold af kulstof p√• over 2¬†v√¶gtprocent    
Af kornst√łrrelse ikke over 5¬†mm og med indhold af mangan p√• over 65¬†v√¶gtprocent 7202 11 20  
I andre tilf√¶lde 7202 11 80  
I andre tilf√¶lde 7202 19 00  
Ferrosilicium    
Med indhold af silicium p√• over 55¬†v√¶gtprocent 7202 21 00  
I andre tilf√¶lde    
Med indhold af magnesium p√• 4¬†v√¶gtprocent og derover, men ikke over 10¬†v√¶gtprocent 7202 29 10  
I andre tilf√¶lde 7202 29 90  
Ferrosiliciummangan 7202 30 00  
Ferrochrom    
Med indhold af kulstof p√• over 4¬†v√¶gtprocent    
Med indhold af kulstof p√• over 4¬†v√¶gtprocent, men ikke over 6¬†v√¶gtprocent 7202 41 10  
Med indhold af kulstof p√• over 6¬†v√¶gtprocent 7202 41 90  
I andre tilf√¶lde    
Med indhold af kulstof p√• 0,05¬†v√¶gtprocent og derunder 7202 49 10  
Med indhold af kulstof p√• over 0,05¬†v√¶gtprocent, men ikke over 0,5¬†v√¶gtprocent 7202 49 50  
Med indhold af kulstof p√• over 0,5¬†v√¶gtprocent, men ikke over 4¬†v√¶gtprocent 7202 49 90  
Ferrosiliciumchrom 7202 50 00  
Ferronikkel 7202 60 00  
Ferromolybden 7202 70 00  
Ferrowolfram og ferrosiliciumwolfram 7202 80 00  
Andre varer    
Ferrotitan og ferrosiliciumtitan 7202 91 00  
Ferrovanadium 7202 92 00  
Ferroniobium 7202 93 00  
Andre varer    
Ferrophosphat 7202 99 10  
Ferrosiliciummagnesium 7202 99 30  
Andre varer 7202 99 80  
72.03 Jern- og st√•lprodukter fremstillet ved direkte reduktion af jernmalm eller andre por√łse jern- og st√•lprodukter, i klumper, piller (pellets) eller lignende former; jern af renhed mindst 99,94¬†v√¶gtprocent, i klumper, piller (pellets) eller lignende former    
Jern- og st√•lprodukter fremstillet ved direkte reduktion af jernmalm 7203 10 00  
Andre varer 7203 90 00  
72.04 Affald og skrot af jern og st√•l; ingots af omsmeltet jern- og st√•laffald    
Affald og skrot, af st√łbejern 7204 10 00  
Affald og skrot, af legeret st√•l    
Af rustfrit st√•l    
Med indhold af nikkel p√• 8¬†v√¶gtprocent og derover 7204 21 10  
I andre tilf√¶lde 7204 21 90  
I andre tilf√¶lde 7204 29 00  
Affald og skrot, af fortinnet jern og st√•l 7204 30 00  
Andet affald og skrot    
Dreje- og fr√¶seaffald, sp√•ner, slibe-, save-, h√łvle-, stansnings- og klipningsaffald, ogs√• i pakker    
Dreje- og fr√¶seaffald, sp√•ner, slibe-, save- og h√łvleaffald 7204 41 10  
Stansnings- og klipningsaffald    
I pakker 7204 41 91  
I andre tilf√¶lde 7204 41 99  
Andre varer    
Fragmenteret affald og skrot (shredderskrot) 7204 49 10  
Andre varer    
I pakker 7204 49 30  
I andre tilf√¶lde 7204 49 90  
Ingots af omsmeltet jern- og st√•laffald 7204 50 00  
72.05 Granulater og pulver, af r√•jern, spejljern eller andet jern og st√•l    
Granulater 7205 10 00  
Pulver    
Af legeret st√•l 7205 21 00  
I andre tilf√¶lde 7205 29 00  
II. JERN OG ULEGERET ST√ÖL    
72.06 Jern og ulegeret st√•l, i ingots eller andre ubearbejdede former, undtagen jern henh√łrende under pos.¬†7203    
Ingots 7206 10 00  
Andre varer 7206 90 00  
72.07 Halvfabrikata, af jern og ulegeret st√•l    
Med indhold af kulstof p√• under 0,25¬†v√¶gtprocent    
Med kvadratisk eller rektangul√¶rt tv√¶rsnit, hvis bredde er mindre end to gange tykkelsen    
Fremstillet ved valsning eller kontinuerlig st√łbning    
Af automatst√•l 7207 11 11  
I andre tilf√¶lde    
Af tykkelse 130¬†mm og derunder 7207 11 14  
Af tykkelse over 130¬†mm 7207 11 16  
Smedede 7207 11 90  
I andre tilf√¶lde, med rektangul√¶rt tv√¶rsnit    
Fremstillet ved valsning eller kontinuerlig st√łbning 7207 12 10  
Smedede 7207 12 90  
I andre tilf√¶lde    
Med cirkul√¶rt eller polygonalt tv√¶rsnit    
Fremstillet ved valsning eller kontinuerlig st√łbning 7207 19 12  
Smedede 7207 19 19  
I andre tilf√¶lde 7207 19 80  
Med indhold af kulstof p√• 0,25¬†v√¶gtprocent eller derover    
Med kvadratisk tv√¶rsnit, eller med rektangul√¶rt tv√¶rsnit, hvis bredde er mindre end to gange tykkelsen    
Fremstillet ved valsning eller kontinuerlig st√łbning    
Af automatst√•l 7207 20 11  
I andre tilf√¶lde    
Med indhold af kulstof p√• 0,25¬†v√¶gtprocent og derover, men under 0,6¬†v√¶gtprocent 7207 20 15  
Med indhold af kulstof p√• 0,6¬†v√¶gtprocent og derover 7207 20 17  
Smedede 7207 20 19  
I andre tilf√¶lde, med rektangul√¶rt tv√¶rsnit    
Fremstillet ved valsning eller kontinuerlig st√łbning 7207 20 32  
Smedede 7207 20 39  
Med cirkul√¶rt eller polygonalt tv√¶rsnit    
Fremstillet ved valsning eller kontinuerlig st√łbning 7207 20 52  
Smedede 7207 20 59  
I andre tilf√¶lde 7207 20 80  
72.08 Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret st√•l, af bredde 600¬†mm og derover, varmvalsede, ikke pletterede, belagte eller overtrukne    
I oprullet stand, kun varmvalset, med reliefm√łnster 7208 10 00  
I andre tilf√¶lde, i oprullet stand, kun varmvalsede, dekaperet    
Af tykkelse 4,75¬†mm og derover 7208 25 00  
Af tykkelse 3¬†mm og derover, men under 4,75¬†mm 7208 26 00  
Af tykkelse under 3¬†mm 7208 27 00  
I andre tilf√¶lde, i oprullet stand, kun varmvalsede    
Af tykkelse over 10¬†mm 7208 36 00  
Af tykkelse 4,75¬†mm og derover, men ikke over 10¬†mm 7208 37 00  
Af tykkelse 3¬†mm og derover, men under 4,75¬†mm 7208 38 00  
Af tykkelse under 3¬†mm 7208 39 00  
Ikke oprullet, kun varmvalset, med reliefm√łnster 7208 40 00  
I andre tilf√¶lde, ikke oprullet, kun varmvalsede    
Af tykkelse over 10¬†mm    
Af tykkelse over 15¬†mm 7208 51 20  
Af tykkelse over 10¬†mm, men ikke over 15¬†mm, af bredde    
2050¬†mm og derover 7208 51 91  
Under 2050¬†mm 7208 51 98  
I andre tilf√¶lde, af tykkelse 4,75¬†mm og derover, men ikke over 10¬†mm    
Valset p√• fire flader eller i en lukket valsekaliber, af bredde ikke over 1250¬†mm 7208 52 10  
I andre tilf√¶lde, af bredde    
2050¬†mm og derover 7208 52 91  
Under 2050¬†mm 7208 52 99  
I andre tilf√¶lde, af tykkelse 3¬†mm og derover, men under 4,75¬†mm    
Valset p√• fire flader eller i en lukket valsekaliber, af bredde ikke over 1250¬†mm og af tykkelse 4¬†mm og derover 7208 53 10  
I andre tilf√¶lde 7208 53 90  
Af tykkelse under 3¬†mm 7208 54 00  
I andre tilf√¶lde    
Perforerede 7208 90 20  
I andre tilf√¶lde 7208 90 80  
72.09 Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret st√•l, af bredde 600¬†mm og derover, koldvalsede, ikke pletterede, belagte eller overtrukne    
I oprullet stand, kun koldvalsede    
Af tykkelse 3¬†mm og derover 7209 15 00  
Af tykkelse over 1¬†mm, men under 3¬†mm    
¬ĽElektriske¬ę 7209 16 10  
I andre tilf√¶lde 7209 16 90  
Af tykkelse 0,5¬†mm og derover, men ikke over 1¬†mm    
¬ĽElektriske¬ę 7209 17 10  
I andre tilf√¶lde 7209 17 90  
Af tykkelse under 0,5¬†mm    
¬ĽElektriske¬ę 7209 18 10  
I andre tilf√¶lde    
Af tykkelse 0,35¬†mm og derover, men under 0,5¬†mm 7209 18 91  
Af tykkelse under 0,35¬†mm 7209 18 99  
Ikke oprullet, kun koldvalsede    
Af tykkelse 3¬†mm og derover 7209 25 00  
Af tykkelse over 1¬†mm, men under 3¬†mm    
¬ĽElektriske¬ę 7209 26 10  
I andre tilf√¶lde 7209 26 90  
Af tykkelse 0,5¬†mm og derover, men ikke over 1¬†mm    
¬ĽElektriske¬ę 7209 27 10  
I andre tilf√¶lde 7209 27 90  
Af tykkelse under 0,5¬†mm    
¬ĽElektriske¬ę 7209 28 10  
I andre tilf√¶lde 7209 28 90  
I andre tilf√¶lde    
Perforerede 7209 90 20  
I andre tilf√¶lde 7209 90 80  
72.10 Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret st√•l, af bredde 600¬†mm og derover, pletterede, belagte eller overtrukne    
Belagt eller overtrukket med tin    
Af tykkelse 0,5¬†mm og derover 7210 11 00  
Af tykkelse under 0,5¬†mm    
Hvidblik 7210 12 20  
Andre varer 7210 12 80  
Belagt eller overtrukket med bly, herunder terneplader 7210 20 00  
Elektrolytisk belagt eller overtrukket med zink 7210 30 00  
Belagt eller overtrukket med zink p√• anden m√•de    
B√łlgede 7210 41 00  
I andre tilf√¶lde 7210 49 00  
Belagt eller overtrukket med chromoxider eller med chrom og chromoxider 7210 50 00  
Belagt eller overtrukket med aluminium    
Belagt eller overtrukket med aluminium-zinklegeringer 7210 61 00  
I andre tilf√¶lde 7210 69 00  
Malet, lakeret eller overtrukket med plast    
Hvidblik, lakeret; produkter belagt eller overtrukket med chromoxider eller med chrom og chromoxider, lakeret 7210 70 10  
Andre varer 7210 70 80  
I andre tilf√¶lde    
Pletteret 7210 90 30  
Fortinnet og med p√•tryk 7210 90 40  
I andre tilf√¶lde 7210 90 80  
72.11 Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret st√•l, af bredde under 600¬†mm, ikke pletterede, belagte eller overtrukne    
Kun varmvalsede    
Valset p√• fire flader eller i en lukket valsekaliber, af bredde over 150¬†mm og af tykkelse 4¬†mm og derover, ikke oprullet og uden reliefm√łnster 7211 13 00  
I andre tilf√¶lde, af tykkelse 4,75¬†mm og derover 7211 14 00  
I andre tilf√¶lde 7211 19 00  
Kun koldvalsede    
Med indhold af kulstof p√• under 0,25 v√¶gtprocent    
¬ĽElektriske¬ę 7211 23 20  
I andre tilf√¶lde    
Af tykkelse 0,35¬†mm og derover 7211 23 30  
Af tykkelse under 0,35¬†mm 7211 23 80  
I andre tilf√¶lde 7211 29 00  
I andre tilf√¶lde    
Perforerede 7211 90 20  
I andre tilf√¶lde 7211 90 80  
72.12 Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret st√•l, af bredde under 600¬†mm, pletterede, belagte eller overtrukne    
Belagt eller overtrukket med tin    
Hvidblik, ikke yderligere bearbejdet end overfladebehandlet 7212 10 10  
Andre varer 7212 10 90  
Elektrolytisk belagt eller overtrukket med zink 7212 20 00  
Belagt eller overtrukket med zink p√• anden m√•de 7212 30 00  
Malet, lakeret eller overtrukket med plast    
Hvidblik, ikke yderligere bearbejdet end lakeret; produkter belagt eller overtrukket med chromoxider eller med chrom og chromoxider, lakeret 7212 40 20  
Andre varer 7212 40 80  
Belagt eller overtrukket p√• anden m√•de    
Belagt eller overtrukket med chromoxider eller med chrom og chromoxider 7212 50 20  
Forchromet eller forniklet 7212 50 30  
Forkobret 7212 50 40  
Belagt eller overtrukket med aluminium    
Belagt eller overtrukket med aluminium-zinklegeringer 7212 50 61  
I andre tilf√¶lde 7212 50 69  
I andre tilf√¶lde 7212 50 90  
Pletteret 7212 60 00  
72.13 Varmvalsede st√¶nger i uregelm√¶ssigt oprullede ringe, af jern og ulegeret st√•l    
Med indsnit, riller, ribber og lign., der er fremkommet under valsningen 7213 10 00  
I andre tilf√¶lde, af automatst√•l 7213 20 00  
I andre tilf√¶lde    
Med cirkelformet tv√¶rsnit af diameter under 14¬†mm    
Af den art der anvendes til armering af beton 7213 91 10  
Af den art der anvendes til forst√¶rkning af d√¶k 7213 91 20  
I andre tilf√¶lde    
Med indhold af kulstof p√• 0,06¬†v√¶gtprocent og derunder 7213 91 41  
Med indhold af kulstof p√• over 0,06¬†v√¶gtprocent, men under 0,25¬†v√¶gtprocent 7213 91 49  
Med indhold af kulstof p√• 0,25¬†v√¶gtprocent og derover, men ikke over 0,75¬†v√¶gtprocent 7213 91 70  
Med indhold af kulstof p√• over 0,75¬†v√¶gtprocent 7213 91 90  
I andre tilf√¶lde    
Med indhold af kulstof p√• under 0,25¬†v√¶gtprocent 7213 99 10  
Med indhold af kulstof p√• 0,25¬†v√¶gtprocent og derover 7213 99 90  
72.14 Andre st√¶nger af jern og ulegeret st√•l, kun smedede, varmvalsede, varmtrukne eller varmstrengpressede, herunder varer, der er snoet efter valsningen    
Smedet 7214 10 00  
Med indsnit, riller, ribber og lign., der er fremkommet under valsningen eller snoet efter valsningen 7214 20 00  
I andre tilf√¶lde, af automatst√•l 7214 30 00  
I andre tilf√¶lde    
Med rektangul√¶rt tv√¶rsnit    
Med indhold af kulstof p√• under 0,25¬†v√¶gtprocent 7214 91 10  
Med indhold af kulstof p√• 0,25¬†v√¶gtprocent og derover 7214 91 90  
I andre tilf√¶lde    
Med indhold af kulstof p√• under 0,25¬†v√¶gtprocent    
Af den art der anvendes til armering af beton 7214 99 10  
I andre tilf√¶lde, med cirkelformet tv√¶rsnit af diameter    
80¬†mm og derover 7214 99 31  
Under 80¬†mm 7214 99 39  
I andre tilf√¶lde 7214 99 50  
Med indhold af kulstof p√• 0,25¬†v√¶gtprocent og derover    
Med cirkelformet tv√¶rsnit af diameter    
80¬†mm og derover 7214 99 71  
Under 80¬†mm 7214 99 79  
I andre tilf√¶lde 7214 99 95  
72.15 Andre st√¶nger af jern og ulegeret st√•l    
Af automatst√•l, kun koldbehandlede 7215 10 00  
I andre tilf√¶lde, kun koldbehandlede    
Med indhold af kulstof p√• under 0,25¬†v√¶gtprocent    
Med rektangul√¶rt tv√¶rsnit 7215 50 11  
I andre tilf√¶lde 7215 50 19  
Med indhold af kulstof p√• 0,25¬†v√¶gtprocent og derover 7215 50 80  
I andre tilf√¶lde 7215 90 00  
72.16 Profiler af jern og ulegeret st√•l    
U-, I- eller H-profiler, kun varmvalsede, varmtrukne eller strengpressede, af h√łjde under 80¬†mm 7216 10 00  
L- eller T-profiler, kun varmvalsede, varmtrukne eller strengpressede, af h√łjde under 80¬†mm    
L-profiler 7216 21 00  
T-profiler 7216 22 00  
U-, I- eller H-profiler, kun varmvalsede, varmtrukne eller strengpressede, af h√łjde 80¬†mm og derover    
U-profiler    
Af h√łjde 80¬†mm og derover, men ikke over 220¬†mm 7216 31 10  
Af h√łjde over 220¬†mm 7216 31 90  
I-profiler    
Af h√łjde 80¬†mm og derover, men ikke over 220¬†mm    
Parallelflangede 7216 32 11  
I andre tilf√¶lde 7216 32 19  
Af h√łjde over 220¬†mm    
Parallelflangede 7216 32 91  
I andre tilf√¶lde 7216 32 99  
H-profiler    
Af h√łjde 80¬†mm og derover, men ikke over 180¬†mm 7216 33 10  
Af h√łjde over 180¬†mm 7216 33 90  
L- eller T-profiler, kun varmvalsede, varmtrukne eller strengpressede, af h√łjde 80¬†mm og derover    
L-profiler 7216 40 10  
T-profiler 7216 40 90  
Andre profiler, kun varmvalsede, varmtrukne eller strengpressede    
Med et tv√¶rsnit, som kan indpasses i et kvadrat, hvis sidel√¶ngde ikke overstiger 80¬†mm 7216 50 10  
I andre tilf√¶lde    
Vulstfladjern 7216 50 91  
Andre varer 7216 50 99  
Profiler, kun koldbehandlede    
Fremstillet af fladvalsede produkter    
C-, L-, U-, Z- eller omega-profiler eller √•bne r√łr 7216 61 10  
Andre varer 7216 61 90  
I andre tilf√¶lde 7216 69 00  
Andre varer    
Koldbehandlede, fremstillet af fladvalsede produkter    
Profilplader 7216 91 10  
Andre varer 7216 91 80  
I andre tilf√¶lde 7216 99 00  
72.17 Tr√•d af jern og ulegeret st√•l    
Ikke belagt eller overtrukket, ogs√• poleret    
Med indhold af kulstof p√• under 0,25¬†v√¶gtprocent    
Med st√łrste tv√¶rm√•l under 0,8¬†mm 7217 10 10  
Med st√łrste tv√¶rm√•l 0,8¬†mm og derover    
Med indsnit, riller, ribber og lign., der er fremkommet under valsningen 7217 10 31  
I andre tilf√¶lde 7217 10 39  
Med indhold af kulstof p√• 0,25¬†v√¶gtprocent og derover, men under 0,6¬†v√¶gtprocent 7217 10 50  
Med indhold af kulstof p√• 0,6¬†v√¶gtprocent og derover 7217 10 90  
Belagt eller overtrukket med zink    
Med indhold af kulstof p√• under 0,25¬†v√¶gtprocent    
Med st√łrste tv√¶rm√•l under 0,8¬†mm 7217 20 10  
Med st√łrste tv√¶rm√•l 0,8¬†mm og derover 7217 20 30  
Med indhold af kulstof p√• 0,25¬†v√¶gtprocent og derover, men under 0,6¬†v√¶gtprocent 7217 20 50  
Med indhold af kulstof p√• 0,6¬†v√¶gtprocent og derover 7217 20 90  
Belagt eller overtrukket med andre u√¶dle metaller    
Med indhold af kulstof p√• under 0,25¬†v√¶gtprocent    
Forkobret 7217 30 41  
I andre tilf√¶lde 7217 30 49  
Med indhold af kulstof p√• 0,25¬†v√¶gtprocent og derover, men under 0,6¬†v√¶gtprocent 7217 30 50  
Med indhold af kulstof p√• 0,6¬†v√¶gtprocent og derover 7217 30 90  
I andre tilf√¶lde    
Med indhold af kulstof p√• under 0,25¬†v√¶gtprocent 7217 90 20  
Med indhold af kulstof p√• 0,25¬†v√¶gtprocent og derover, men under 0,6¬†v√¶gtprocent 7217 90 50  
Med indhold af kulstof p√• 0,6¬†v√¶gtprocent og derover 7217 90 90  
III. RUSTFRIT ST√ÖL    
72.18 Rustfrit st√•l i ingots eller andre ubearbejdede former; halvfabrikata af rustfrit st√•l    
Ingots og andre ubearbejdede former 7218 10 00  
Andre varer    
Med rektangul√¶rt tv√¶rsnit    
Med indhold af nikkel p√• 2,5¬†v√¶gtprocent og derover 7218 91 10  
Med indhold af nikkel p√• under 2,5¬†v√¶gtprocent 7218 91 80  
I andre tilf√¶lde    
Med kvadratisk tv√¶rsnit    
Fremstillet ved valsning eller kontinuerlig st√łbning 7218 99 11  
Smedede 7218 99 19  
I andre tilf√¶lde    
Fremstillet ved valsning eller kontinuerlig st√łbning 7218 99 20  
Smedede 7218 99 80  
72.19 Fladvalsede produkter af rustfrit st√•l, af bredde 600¬†mm og derover    
Kun varmvalsede, i oprullet stand    
Af tykkelse over 10¬†mm 7219 11 00  
Af tykkelse 4,75¬†mm og derover, men ikke over 10¬†mm    
Med indhold af nikkel p√• 2,5¬†v√¶gtprocent og derover 7219 12 10  
Med indhold af nikkel p√• under 2,5¬†v√¶gtprocent 7219 12 90  
Af tykkelse 3¬†mm og derover, men under 4,75¬†mm    
Med indhold af nikkel p√• 2,5¬†v√¶gtprocent og derover 7219 13 10  
Med indhold af nikkel p√• under 2,5¬†v√¶gtprocent 7219 13 90  
Af tykkelse under 3¬†mm    
Med indhold af nikkel p√• 2,5¬†v√¶gtprocent og derover 7219 14 10  
Med indhold af nikkel p√• under 2,5¬†v√¶gtprocent 7219 14 90  
Kun varmvalsede, ikke oprullet    
Af tykkelse over 10¬†mm    
Med indhold af nikkel p√• 2,5¬†v√¶gtprocent og derover 7219 21 10  
Med indhold af nikkel p√• under 2,5¬†v√¶gtprocent 7219 21 90  
Af tykkelse 4,75¬†mm og derover, men ikke over 10¬†mm    
Med indhold af nikkel p√• 2,5¬†v√¶gtprocent og derover 7219 22 10  
Med indhold af nikkel p√• under 2,5¬†v√¶gtprocent 7219 22 90  
Af tykkelse 3¬†mm og derover, men under 4,75¬†mm 7219 23 00  
Af tykkelse under 3¬†mm 7219 24 00  
Kun koldvalsede    
Af tykkelse 4,75¬†mm og derover 7219 31 00  
Af tykkelse 3¬†mm og derover, men under 4,75¬†mm    
Med indhold af nikkel p√• 2,5¬†v√¶gtprocent og derover 7219 32 10  
Med indhold af nikkel p√• under 2,5¬†v√¶gtprocent 7219 32 90  
Af tykkelse over 1¬†mm, men under 3¬†mm    
Med indhold af nikkel p√• 2,5¬†v√¶gtprocent og derover 7219 33 10  
Med indhold af nikkel p√• under 2,5¬†v√¶gtprocent 7219 33 90  
Af tykkelse 0,5¬†mm og derover, men ikke over 1¬†mm    
Med indhold af nikkel p√• 2,5¬†v√¶gtprocent og derover 7219 34 10  
Med indhold af nikkel p√• under 2,5¬†v√¶gtprocent 7219 34 90  
Af tykkelse under 0,5¬†mm    
Med indhold af nikkel p√• 2,5¬†v√¶gtprocent og derover 7219 35 10  
Med indhold af nikkel p√• under 2,5¬†v√¶gtprocent 7219 35 90  
I andre tilf√¶lde    
Perforerede 7219 90 20  
I andre tilf√¶lde 7219 90 80  
72.20 Fladvalsede produkter af rustfrit st√•l, af bredde under 600¬†mm    
Kun varmvalsede    
Af tykkelse 4,75¬†mm og derover 7220 11 00  
Af tykkelse under 4,75¬†mm 7220 12 00  
Kun koldvalsede    
Af tykkelse 3¬†mm og derover    
Med indhold af nikkel p√• 2,5¬†v√¶gtprocent og derover 7220 20 21  
Med indhold af nikkel p√• under 2,5¬†v√¶gtprocent 7220 20 29  
Af tykkelse over 0,35¬†mm, men under 3¬†mm    
Med indhold af nikkel p√• 2,5¬†v√¶gtprocent og derover 7220 20 41  
Med indhold af nikkel p√• under 2,5¬†v√¶gtprocent 7220 20 49  
Af tykkelse 0,35¬†mm og derunder    
Med indhold af nikkel p√• 2,5¬†v√¶gtprocent og derover 7220 20 81  
Med indhold af nikkel p√• under 2,5¬†v√¶gtprocent 7220 20 89  
I andre tilf√¶lde    
Perforerede 7220 90 20  
I andre tilf√¶lde 7220 90 80  
72.21 Varmvalsede st√¶nger i uregelm√¶ssigt oprullede ringe, af rustfrit st√•l    
Med indhold af nikkel p√• 2,5¬†v√¶gtprocent og derover 7221 00 10  
Med indhold af nikkel p√• under 2,5¬†v√¶gtprocent 7221 00 90  
72.22 Andre st√¶nger af rustfrit st√•l; profiler af rustfrit st√•l    
St√¶nger, kun varmvalsede, varmtrukne eller strengpressede    
Med cirkul√¶rt tv√¶rsnit    
Af diameter 80¬†mm og derover    
Med indhold af nikkel p√• 2,5¬†v√¶gtprocent og derover 7222 11 11  
Med indhold af nikkel p√• under 2,5¬†v√¶gtprocent 7222 11 19  
Af diameter under 80¬†mm    
Med indhold af nikkel p√• 2,5¬†v√¶gtprocent og derover 7222 11 81  
Med indhold af nikkel p√• under 2,5¬†v√¶gtprocent 7222 11 89  
I andre tilf√¶lde    
Med indhold af nikkel p√• 2,5¬†v√¶gtprocent og derover 7222 19 10  
Med indhold af nikkel p√• under 2,5¬†v√¶gtprocent 7222 19 90  
St√¶nger, kun koldbehandlede    
Med cirkul√¶rt tv√¶rsnit    
Af diameter 80¬†mm og derover    
Med indhold af nikkel p√• 2,5¬†v√¶gtprocent og derover 7222 20 11  
Med indhold af nikkel p√• under 2,5¬†v√¶gtprocent 7222 20 19  
Af diameter 25¬†mm og derover, men under 80¬†mm    
Med indhold af nikkel p√• 2,5¬†v√¶gtprocent og derover 7222 20 21  
Med indhold af nikkel p√• under 2,5¬†v√¶gtprocent 7222 20 29  
Af diameter under 25¬†mm    
Med indhold af nikkel p√• 2,5¬†v√¶gtprocent og derover 7222 20 31  
Med indhold af nikkel p√• under 2,5¬†v√¶gtprocent 7222 20 39  
I andre tilf√¶lde    
Med indhold af nikkel p√• 2,5¬†v√¶gtprocent og derover 7222 20 81  
Med indhold af nikkel p√• under 2,5¬†v√¶gtprocent 7222 20 89  
Andre st√¶nger    
Smedede    
Med indhold af nikkel p√• 2,5¬†v√¶gtprocent og derover 7222 30 51  
Med indhold af nikkel p√• under 2,5¬†v√¶gtprocent 7222 30 91  
I andre tilf√¶lde 7222 30 97  
Profiler    
Kun varmvalsede, varmtrukne eller strengpressede 7222 40 10  
Kun koldbehandlede 7222 40 50  
I andre tilf√¶lde 7222 40 90  
72.23 Tr√•d af rustfrit st√•l    
Med indhold af nikkel p√• 2,5¬†v√¶gtprocent og derover    
Med indhold af nikkel p√• 28¬†v√¶gtprocent og derover, men ikke over 31¬†v√¶gtprocent, og af chrom p√• 20¬†v√¶gtprocent og derover, men ikke over 22¬†v√¶gtprocent 7223 00 11  
I andre tilf√¶lde 7223 00 19  
Med indhold af nikkel p√• under 2,5¬†v√¶gtprocent    
Med indhold af chrom p√• 13¬†v√¶gtprocent og derover, men ikke over 25¬†v√¶gtprocent, og af aluminium p√• 3,5¬†v√¶gtprocent og derover, men ikke over 6¬†v√¶gtprocent 7223 00 91  
I andre tilf√¶lde 7223 00 99  
IV. ANDET LEGERET ST√ÖL; HULE BOREST√ÜNGER, AF LEGERET ELLER ULEGERET ST√ÖL    
72.24 Andet legeret st√•l i ingots eller andre ubearbejdede former; halvfabrikata af andet legeret st√•l    
Ingots og andre ubearbejdede former    
Af v√¶rkt√łjsst√•l 7224 10 10  
I andre tilf√¶lde 7224 10 90  
Andre varer    
Af v√¶rkt√łjsst√•l 7224 90 02  
I andre tilf√¶lde    
Med rektangul√¶rt eller kvadratisk tv√¶rsnit    
Varmvalsede eller fremstillet ved kontinuerlig st√łbning    
Hvis bredde er mindre end to gange tykkelsen    
Af hurtigst√•l 7224 90 03  
Med indhold af kulstof p√• 0,7¬†v√¶gtprocent og derunder, af mangan p√• 0,5¬†v√¶gtprocent og derover, men ikke over 1,2¬†v√¶gtprocent, af silicium p√• 0,6¬†v√¶gtprocent og derover, men ikke over 2,3¬†v√¶gtprocent; med indhold af bor p√• 0,0008¬†v√¶gtprocent og derover, uden at nogen anden bestanddel n√•r op p√• den minimumsm√¶ngde, der er anf√łrt i bestemmelse¬†1¬†f) til dette kapitel 7224 90 05  
I andre tilf√¶lde 7224 90 07  
I andre tilf√¶lde 7224 90 14  
Smedede 7224 90 18  
I andre tilf√¶lde    
Varmvalsede eller fremstillet ved kontinuerlig st√łbning    
Med indhold af kulstof p√• 0,9¬†v√¶gtprocent og derover, men ikke over 1,15¬†v√¶gtprocent, og af chrom p√• 0,5¬†v√¶gtprocent og derover, men ikke over 2¬†v√¶gtprocent, ogs√• med indhold af molybden p√• ikke over 0,5¬†v√¶gtprocent 7224 90 31  
I andre tilf√¶lde 7224 90 38  
Smedede 7224 90 90  
72.25 Fladvalsede produkter af andet legeret st√•l, af bredde 600¬†mm og derover    
Af silicium-elektrisk st√•l    
Korn-orienteret 7225 11 00  
I andre tilf√¶lde    
Varmvalsede 7225 19 10  
Koldvalsede 7225 19 90  
I andre tilf√¶lde, kun varmvalsede, i oprullet stand    
Af v√¶rkt√łjsst√•l 7225 30 10  
Af hurtigst√•l 7225 30 30  
I andre tilf√¶lde 7225 30 90  
I andre tilf√¶lde, kun varmvalsede, ikke oprullet    
Af v√¶rkt√łjsst√•l 7225 40 12  
Af hurtigst√•l 7225 40 15  
I andre tilf√¶lde    
Af tykkelse over 10¬†mm 7225 40 40  
Af tykkelse 4,75¬†mm og derover, men ikke over 10¬†mm 7225 40 60  
Af tykkelse under 4,75¬†mm 7225 40 90  
I andre tilf√¶lde, kun koldvalsede    
Af hurtigst√•l 7225 50 20  
I andre tilf√¶lde 7225 50 80  
I andre tilf√¶lde    
Elektrolytisk belagt eller overtrukket med zink 7225 91 00  
Belagt eller overtrukket med zink p√• anden m√•de 7225 92 00  
I andre tilf√¶lde 7225 99 00  
72.26 Fladvalsede produkter af andet legeret st√•l, af bredde under 600¬†mm    
Af silicium-elektrisk st√•l    
Korn-orienteret 7226 11 00  
I andre tilf√¶lde    
Kun varmvalsede 7226 19 10  
I andre tilf√¶lde 7226 19 80  
Af hurtigst√•l 7226 20 00  
I andre tilf√¶lde    
Kun varmvalsede    
Af v√¶rkt√łjsst√•l 7226 91 20  
I andre tilf√¶lde    
Af tykkelse 4,75¬†mm og derover 7226 91 91  
Af tykkelse under 4,75¬†mm 7226 91 99  
Kun koldvalsede 7226 92 00  
I andre tilf√¶lde    
Elektrolytisk belagt eller overtrukket med zink 7226 99 10  
Belagt eller overtrukket med zink p√• anden m√•de 7226 99 30  
I andre tilf√¶lde 7226 99 70  
72.27 Varmvalsede st√¶nger i uregelm√¶ssigt oprullede ringe, af andet legeret st√•l    
Af hurtigst√•l 7227 10 00  
Af siliciummanganst√•l 7227 20 00  
I andre tilf√¶lde    
Med indhold af bor p√• 0,0008¬†v√¶gtprocent og derover, uden at nogen anden bestanddel n√•r op p√• den minimumsm√¶ngde, der er anf√łrt i bestemmelse¬†1¬†f) til dette kapitel 7227 90 10  
Med indhold af kulstof p√• 0,9¬†v√¶gtprocent og derover, men ikke over 1,15¬†v√¶gtprocent, og af chrom p√• 0,5¬†v√¶gtprocent og derover, men ikke over 2¬†v√¶gtprocent, ogs√• med indhold af molybden p√• ikke over 0,5¬†v√¶gtprocent 7227 90 50  
I andre tilf√¶lde 7227 90 95  
72.28 Andre st√¶nger af andet legeret st√•l; profiler af andet legeret st√•l; hule borest√¶nger af legeret eller ulegeret st√•l    
St√¶nger af hurtigst√•l    
Kun varmvalsede, varmtrukne eller strengpressede; varmvalsede, varmtrukne eller strengpressede, kun pletteret 7228 10 20  
Smedede 7228 10 50  
I andre tilf√¶lde 7228 10 90  
St√¶nger af siliciummanganst√•l    
Med rektangul√¶rt tv√¶rsnit, varmvalset p√• fire sider 7228 20 10  
I andre tilf√¶lde    
Kun varmvalsede, varmtrukne eller strengpressede; varmvalsede, varmtrukne eller strengpressede, kun pletteret 7228 20 91  
I andre tilf√¶lde 7228 20 99  
Andre st√¶nger, kun varmvalsede, varmtrukne eller strengpressede    
Af v√¶rkt√łjsst√•l 7228 30 20  
Med indhold af kulstof p√• 0,9¬†v√¶gtprocent og derover, men ikke over 1,15¬†v√¶gtprocent, og af chrom p√• 0,5¬†v√¶gtprocent og derover, men ikke over 2¬†v√¶gtprocent, ogs√• med indhold af molybden p√• ikke over 0,5¬†v√¶gtprocent    
Med cirkul√¶rt tv√¶rsnit, af diameter 80¬†mm og derover 7228 30 41  
I andre tilf√¶lde 7228 30 49  
I andre tilf√¶lde    
Med cirkul√¶rt tv√¶rsnit, af diameter    
80¬†mm og derover 7228 30 61  
Under 80¬†mm 7228 30 69  
Med rektangul√¶rt tv√¶rsnit, varmvalset p√• fire flader 7228 30 70  
I andre tilf√¶lde 7228 30 89  
Andre st√¶nger, kun smedede    
Af v√¶rkt√łjsst√•l 7228 40 10  
I andre tilf√¶lde 7228 40 90  
Andre st√¶nger, kun koldbehandlede    
Af v√¶rkt√łjsst√•l 7228 50 20  
Med indhold af kulstof p√• 0,9¬†v√¶gtprocent og derover, men ikke over 1,15¬†v√¶gtprocent, og af chrom p√• 0,5¬†v√¶gtprocent og derover, men ikke over 2¬†v√¶gtprocent, ogs√• med indhold af molybden p√• ikke over 0,5¬†v√¶gtprocent 7228 50 40  
I andre tilf√¶lde    
Med cirkul√¶rt tv√¶rsnit, af diameter    
80¬†mm og derover 7228 50 61  
Under 80¬†mm 7228 50 69  
I andre tilf√¶lde 7228 50 80  
Andre st√¶nger    
Af v√¶rkt√łjsst√•l 7228 60 20  
I andre tilf√¶lde 7228 60 80  
Profiler    
Kun varmvalsede, varmtrukne eller strengpressede 7228 70 10  
I andre tilf√¶lde 7228 70 90  
Hule borest√¶nger 7228 80 00  
72.29 Tr√•d af andet legeret st√•l    
Af siliciummanganst√•l 7229 20 00  
I andre tilf√¶lde    
Af hurtigst√•l 7229 90 20  
Med indhold af kulstof p√• 0,9¬†v√¶gtprocent og derover, men ikke over 1,15¬†v√¶gtprocent, og af chrom p√• 0,5¬†v√¶gtprocent og derover, men ikke over 2¬†v√¶gtprocent, ogs√• med indhold af molybden p√• ikke over 0,5¬†v√¶gtprocent 7229 90 50  
I andre tilf√¶lde 7229 90 90  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.