CN8 / NC8 - 2023 74 CN8 / NC8 - 2023 - DA 76

CN8 / NC8 - 2023 - DA

I-Way To Customs

KAPITEL 75
NIKKEL OG VARER DERAF

75.01 Nikkelsten, nikkeloxidsinter og andre mellemprodukter fra fremstillingen af nikkel    
Nikkelsten 7501 10 00  
Nikkeloxidsinter og andre mellemprodukter fra fremstillingen af nikkel 7501 20 00  
75.02 Ubearbejdet nikkel    
Ulegeret nikkel 7502 10 00  
Nikkellegeringer 7502 20 00  
75.03 Affald og skrot, af nikkel    
Af ulegeret nikkel 7503 00 10  
Af nikkellegeringer 7503 00 90  
75.04 Pulver og flager, af nikkel 7504 00 00  
75.05 Stænger, profiler og trÃ¥d, af nikkel    
Stænger og profiler    
Af ulegeret nikkel 7505 11 00  
Af nikkellegeringer 7505 12 00  
TrÃ¥d    
Af ulegeret nikkel 7505 21 00  
Af nikkellegeringer 7505 22 00  
75.06 Plader, bÃ¥nd og folie, af nikkel    
Af ulegeret nikkel 7506 10 00  
Af nikkellegeringer 7506 20 00  
75.07 Rør og rørfittings (fx samleled, rørknæ, muffer), af nikkel    
Rør    
Af ulegeret nikkel 7507 11 00  
Af nikkellegeringer 7507 12 00  
Rørfittings 7507 20 00  
75.08 Andre varer af nikkel    
TrÃ¥ddug, trÃ¥dnet og trÃ¥dgitter, af nikkel 7508 10 00  
Andre varer 7508 90 00  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.