CN8 / NC8 - 2023 75 CN8 / NC8 - 2023 - DA 78

CN8 / NC8 - 2023 - DA

I-Way To Customs

KAPITEL 76
ALUMINIUM OG VARER DERAF

76.01 Ubearbejdet aluminium    
Ulegeret aluminium    
Slabs 7601 10 10 New  
Andre varer 7601 10 90 New  
Aluminiumlegeringer    
Slabs 7601 20 30 New  
Knipler 7601 20 40 New  
Andre varer 7601 20 80  
76.02 Affald og skrot, af aluminium    
Affald    
Drejesp√•ner, fr√¶sesp√•ner, h√łvlsp√•ner, savsp√•ner og filsp√•ner; affald af farvet, overtrukket eller sammenkl√¶bet folie af tykkelse (uden underlag) 0,2¬†mm og derunder 7602 00 11  
Andre varer (herunder kasserede emner fra fabrikation) 7602 00 19  
Skrot 7602 00 90  
76.03 Pulver og flager, af aluminium    
Pulver med ikke-lamelagtig struktur 7603 10 00  
Pulver med lamelagtig struktur; flager 7603 20 00  
76.04 St√¶nger og profiler, af aluminium    
Af ulegeret aluminium    
St√¶nger 7604 10 10  
Profiler 7604 10 90  
Af aluminiumlegeringer    
Hule profiler 7604 21 00  
Andre varer    
St√¶nger 7604 29 10  
Profiler 7604 29 90  
76.05 Tr√•d af aluminium    
Af ulegeret aluminium    
Med st√łrste tv√¶rm√•l p√• over 7¬†mm 7605 11 00  
I andre tilf√¶lde 7605 19 00  
Af aluminiumlegeringer    
Med st√łrste tv√¶rm√•l p√• over 7¬†mm 7605 21 00  
I andre tilf√¶lde 7605 29 00  
76.06 Plader og b√•nd, af aluminium, af tykkelse over 0,2¬†mm    
Af rektangul√¶r eller kvadratisk form    
Af ulegeret aluminium    
Sandwichplade af aluminium 7606 11 30 (MTK)
I andre tilf√¶lde    
Malet, lakeret eller overtukket med plast 7606 11 50  
I andre tilf√¶lde, af tykkelse    
Under 3¬†mm 7606 11 91  
3¬†mm og derover, men under 6¬†mm 7606 11 93  
6¬†mm og derover 7606 11 99  
Af aluminiumlegeringer    
Materiale til drikked√•sers kroppe, ender (l√•g) og ringe    
Materiale til drikked√•sers kroppe 7606 12 11  
Materiale til drikked√•sers ender (l√•g) og ringe 7606 12 19  
Sandwichplade af aluminium 7606 12 30 (MTK)
I andre tilf√¶lde    
Malet, lakeret eller overtrukket med plast 7606 12 50  
I andre tilf√¶lde, af tykkelse    
Under 3¬†mm 7606 12 92  
3¬†mm og derover, men under 6¬†mm 7606 12 93  
6¬†mm og derover 7606 12 99  
I anden form    
Af ulegeret aluminium 7606 91 00  
Af aluminiumlegeringer 7606 92 00  
76.07 Folie af aluminium, af tykkelse (uden underlag) ikke over 0,2¬†mm, ogs√• med p√•tryk eller med underlag af papir, pap, plast og lignende materialer    
Uden underlag    
Kun valset    
Af tykkelse under 0,021¬†mm    
I ruller af v√¶gt ikke over¬†10¬†kg 7607 11 11  
I andre tilf√¶lde 7607 11 19  
Af tykkelse 0,021¬†mm og derover, men ikke over 0,2¬†mm 7607 11 90  
I andre tilf√¶lde    
Af tykkelse under 0,021¬†mm 7607 19 10  
Af tykkelse 0,021¬†mm og derover, men ikke over 0,2¬†mm 7607 19 90  
Med underlag    
Af tykkelse (uden underlag), under 0,021¬†mm 7607 20 10  
Af tykkelse (uden underlag) 0,021¬†mm og derover, men ikke over 0,2¬†mm    
Sandwichplade af aluminium 7607 20 91 (MTK)
I andre tilf√¶lde 7607 20 99  
76.08 R√łr af aluminium    
Af ulegeret aluminium 7608 10 00  
Af aluminiumlegeringer    
Svejsede 7608 20 20  
I andre tilf√¶lde    
Kun strengpressede 7608 20 81  
I andre tilf√¶lde 7608 20 89  
76.09 R√łrfittings (fx samleled, r√łrkn√¶, muffer), af aluminium 7609 00 00  
76.10 Konstruktioner (undtagen pr√¶fabrikerede bygninger henh√łrende under pos.¬†9406) og dele til konstruktioner (fx broer og brosektioner, t√•rne, gittermaster, tage og tagkonstruktioner, d√łre, vinduer og rammer dertil samt d√łrt√¶rskler, r√¶kv√¶rker, s√łjler og piller), af aluminium; plader, st√¶nger, profiler, r√łr og lign., af aluminium, forarbejdet til brug i konstruktioner    
D√łre, vinduer og rammer dertil samt d√łrt√¶rskler 7610 10 00 (PCE)
Andre varer    
Broer og brosektioner, t√•rne og gittermaster 7610 90 10  
Andre varer 7610 90 90  
76.11 Tanke, kar og lignende beholdere til ethvert materiale (undtagen beholdere til komprimerede eller flydende gasser), af aluminium, med et rumindhold p√• over 300¬†liter, ogs√• varmeisolerede eller med indvendig bekl√¶dning, men uden mekanisk udstyr og uden udstyr til opvarmning eller afk√łling 7611 00 00  
76.12 Fade, tromler, dunke, d√•ser og lignende beholdere (herunder tuber og tabletr√łr), til ethvert materiale (undtagen beholdere til komprimerede eller flydende gasser), af aluminium, med et rumindhold p√• ikke over 300¬†liter, ogs√• varmeisolerede eller med indvendig bekl√¶dning, men uden mekanisk udstyr og uden udstyr til opvarmning eller afk√łling    
Tuber 7612 10 00  
Andre varer    
Beholdere, af den art der anvendes til aerosoler 7612 90 20 (PCE)
Fremstillet af folie af tykkelse 0,2¬†mm og derunder 7612 90 30  
Andre varer 7612 90 80  
76.13 Beholdere af aluminium, til komprimerede eller flydende gasser 7613 00 00  
76.14 Snoet tr√•d, kabler, flettede b√•nd og lign., af aluminium, ikke isoleret til elektrisk brug    
Med kerne af st√•l 7614 10 00  
I andre tilf√¶lde 7614 90 00  
76.15 Bord-, k√łkken- og andre husholdningsartikler og dele dertil, af aluminium; gryderensere, svampe, handsker og lignende varer til rensning eller polering, af aluminium; sanitetsartikler og dele dertil, af aluminium    
Bord-, k√łkken- og andre husholdningsartikler og dele dertil; gryderensere, svampe, handsker og lignende varer til rensning eller polering    
St√łbte 7615 10 10  
Fremstillet af folie af tykkelse 0,2¬†mm og derunder 7615 10 30  
I andre tilf√¶lde 7615 10 80  
Sanitetsartikler og dele dertil 7615 20 00  
76.16 Andre varer af aluminium    
Stifter, s√łm, tegnestifter, h√¶fteklammer (bortset fra varer henh√łrende under pos.¬†8305), skruer, bolte, m√łtrikker, skruekroge, √łjeskruer, nitter, underlagsskiver (ogs√• fjedrende) og lign. 7616 10 00  
Andre varer    
Tr√•ddug, tr√•dnet og tr√•dgitter, af aluminiumtr√•d 7616 91 00  
Andre varer    
St√łbte 7616 99 10  
I andre tilf√¶lde 7616 99 90  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.