CN8 / NC8 - 2023 76 CN8 / NC8 - 2023 - DA 79

CN8 / NC8 - 2023 - DA

I-Way To Customs

KAPITEL 78
BLY OG VARER DERAF

78.01 Ubearbejdet bly    
Raffineret bly 7801 10 00  
Andre varer    
Med antimon, beregnet efter v√¶gt, som den v√¶sentligste anden bestanddel 7801 91 00  
I andre tilf√¶lde    
Med indhold af s√łlv p√• 0,02¬†v√¶gtprocent og derover, til raffinering 7801 99 10  
I andre tilf√¶lde 7801 99 90  
78.02 Affald og skrot, af bly 7802 00 00  
78.04 Plader, b√•nd og folie, af bly; pulver og flager, af bly    
Plader, b√•nd og folie    
B√•nd og folie, af tykkelse ikke over 0,2¬†mm (uden underlag) 7804 11 00  
Andre varer 7804 19 00  
Pulver og flager 7804 20 00  
78.06 Andre varer af bly    
Beholdere med blyafsk√¶rmning mod radioaktiv bestr√•ling til transport eller opbevaring af radioaktive stoffer (Euratom) 7806 00 10  
Andre varer 7806 00 80  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.