CN8 / NC8 - 2023 79 CN8 / NC8 - 2023 - DA 81

CN8 / NC8 - 2023 - DA

I-Way To Customs

KAPITEL 80
TIN OG VARER DERAF

80.01 Ubearbejdet tin    
Ulegeret tin 8001 10 00  
Tinlegeringer 8001 20 00  
80.02 Affald og skrot, af tin 8002 00 00  
80.03 StĂŠnger, profiler og trĂ„d, af tin 8003 00 00  
80.07 Andre varer af tin    
Plader og bĂ„nd, af tykkelse over 0,2 mm 8007 00 10  
Andre varer 8007 00 80  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.