CN8 / NC8 - 2023 80 CN8 / NC8 - 2023 - DA 82

CN8 / NC8 - 2023 - DA

I-Way To Customs

KAPITEL 81
ANDRE UÆDLE METALLER; SINTREDE KERAMISKE METALLER (CERMETS); VARER AF DISSE MATERIALER

81.01 Wolfram og varer deraf, herunder affald og skrot    
Pulver 8101 10 00  
Andre varer    
Ubearbejdet wolfram, herunder kun sintrede stænger 8101 94 00  
TrĂĄd 8101 96 00  
Affald og skrot 8101 97 00  
Andre varer    
Stænger, undtagen kun sintrede stænger, samt profiler, plader, bĂĄnd og folie 8101 99 10  
Andre varer 8101 99 90  
81.02 Molybden og varer deraf, herunder affald og skrot    
Pulver 8102 10 00  
Andre varer    
Ubearbejdet molybden, herunder kun sintrede stænger 8102 94 00  
Stænger, undtagen kun sintrede stænger, samt profiler, plader, bĂĄnd og folie 8102 95 00  
TrĂĄd 8102 96 00  
Affald og skrot 8102 97 00  
Andre varer 8102 99 00  
81.03 Tantal og varer deraf, herunder affald og skrot    
Ubearbejdet tantal, herunder kun sintrede stænger; pulver 8103 20 00  
Affald og skrot 8103 30 00  
Andre varer    
Digler 8103 91 00  
Andre varer    
Stænger, undtagen kun sintrede stænger, samt profiler, trĂĄd, plader, bĂĄnd og folie 8103 99 10  
Andre varer 8103 99 90  
81.04 Magnesium og varer deraf, herunder affald og skrot    
Ubearbejdet magnesium    
Med indhold af magnesium pĂĄ mindst 99,8 vægtprocent 8104 11 00  
I andre tilfælde 8104 19 00  
Affald og skrot 8104 20 00  
SpĂĄner, dreje- og fræseaffald samt granulater, sorteret efter størrelse; pulver 8104 30 00  
Andre varer 8104 90 00  
81.05 Cobaltsten og andre mellemprodukter fra fremstillingen af cobalt; cobalt og varer deraf, herunder affald og skrot    
Cobaltsten og andre mellemprodukter fra fremstillingen af cobalt; ubearbejdet cobalt; pulver 8105 20 00  
Affald og skrot 8105 30 00  
Andre varer 8105 90 00  
81.06 Bismuth og varer deraf, herunder affald og skrot    
Med indhold af bismut pĂĄ over 99,99 vægtprocent    
Ubearbejdet bismuth; affald og skrot; pulver 8106 10 10  
Andre varer 8106 10 90  
Andre varer    
Ubearbejdet bismuth; affald og skrot; pulver 8106 90 10  
Andre varer 8106 90 90  
81.08 Titan og varer deraf, herunder affald og skrot    
Ubearbejdet titan; pulver 8108 20 00  
Affald og skrot 8108 30 00  
Andre varer    
Stænger, profiler og trĂĄd 8108 90 30  
Plader, bĂĄnd og folie 8108 90 50  
Rør 8108 90 60  
Andre varer 8108 90 90  
81.09 Zirconium og varer deraf, herunder affald og skrot    
Ubearbejdet zirconium; pulver    
Med et hafnium/zirconium-vægtforhold pĂĄ mindre end 1/500 8109 21 00  
Andre varer 8109 29 00  
Affald og skrot    
Med et hafnium/zirconium-vægtforhold pĂĄ mindre end 1/500 8109 31 00  
Andre varer 8109 39 00  
Andre varer    
Med et hafnium/zirconium-vægtforhold pĂĄ mindre end 1/500 8109 91 00  
Andre varer 8109 99 00  
81.10 Antimon og varer deraf, herunder affald og skrot    
Ubearbejdet antimon; pulver 8110 10 00  
Affald og skrot 8110 20 00  
Andre varer 8110 90 00  
81.11 Mangan og varer deraf, herunder affald og skrot    
Ubearbejdet mangan; affald og skrot; pulver    
Ubearbejdet mangan; pulver 8111 00 11  
Affald og skrot 8111 00 19  
Andre varer 8111 00 90  
81.12 Beryllium, chrom, hafnium, rhenium, thallium, cadmium, germanium, vanadium, gallium, indium og niobium (columbium), samt varer deraf, herunder affald og skrot    
Beryllium    
Ubearbejdet; pulver 8112 12 00  
Affald og skrot 8112 13 00  
Andre varer 8112 19 00  
Chrom    
Ubearbejdet; pulver    
Chromlegeringer med indhold af nikkel pĂĄ over 10 vægtprocent 8112 21 10  
Andre varer 8112 21 90  
Affald og skrot 8112 22 00  
Andre varer 8112 29 00  
Hafnium    
Ubearbejdet; affald og skrot; pulver 8112 31 00  
Andre varer 8112 39 00  
Rhenium    
Ubearbejdet; affald og skrot; pulver    
Affald og skrot 8112 41 10  
Andre varer 8112 41 90  
Andre varer 8112 49 00  
Thallium    
Ubearbejdet; pulver 8112 51 00  
Affald og skrot 8112 52 00  
Andre varer 8112 59 00  
Cadmium    
Affald og skrot 8112 61 00  
Andre varer    
Ubearbejdet cadmium; pulver 8112 69 10  
Andre varer 8112 69 90  
Andre varer    
Ubearbejdet; affald og skrot; pulver    
Affald og skrot 8112 92 21  
Andre varer    
Niobium (columbium) 8112 92 40  
Indium 8112 92 81  
Gallium 8112 92 89  
Vanadium 8112 92 91  
Germanium 8112 92 95  
Andre varer    
Germanium 8112 99 40  
Niobium (columbium) 8112 99 50  
Gallium; indium; vanadium 8112 99 70  
81.13 Sintrede keramiske metaller (cermets) og varer deraf, herunder affald og skrot    
Ubearbejdet 8113 00 20  
Affald og skrot 8113 00 40  
Andre varer 8113 00 90  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.