CN8 / NC8 - 2023 81 CN8 / NC8 - 2023 - DA 83

CN8 / NC8 - 2023 - DA

I-Way To Customs

KAPITEL 82
V√ÜRKT√ėJ, REDSKABER, KNIVE, SKEER OG GAFLER SAMT DELE DERTIL, AF U√ÜDLE METALLER

82.01 Spader, skovle, ryddehakker, spidshakker, hakker, hyppejern, forke, grebe og river; √łkser og lignende huggev√¶rkt√łj; besk√¶resakse af enhver art; leer, segl, h√ł- og halmknive, h√¶kkesakse, kiler og andre redskaber, af den art der anvendes i landbrug, havebrug eller skovbrug ‚ÄĒ alt til brug i h√•nden    
Spader og skovle 8201 10 00 (PCE)
Ryddehakker, spidshakker, hakker, hyppejern og river 8201 30 00  
√ėkser og lignende huggev√¶rkt√łj 8201 40 00  
Beskæresakse (herunder fjerkræsakse) til brug med en hånd 8201 50 00 (PCE)
H√¶kke-, gr√¶s- og grensakse, samt lignende sakse til brug med begge h√¶nder 8201 60 00  
Andre redskaber til brug i h√•nden, af den art der anvendes i landbrug, havebrug eller skovbrug 8201 90 00  
82.02 H√•ndsave; savblade af enhver art (herunder slidse- og notningssavblade samt savblade uden t√¶nder)    
H√•ndsave 8202 10 00  
B√•ndsavblade 8202 20 00  
Rundsavblade (herunder slidse- og notningssavblade)    
Med virksom del af st√•l 8202 31 00  
Andre varer, herunder dele 8202 39 00  
Savk√¶der 8202 40 00  
Andre savblade    
Lige savblade, til savning af metal 8202 91 00  
Andre varer    
Til savning af metal 8202 99 20  
Til savning af andre materialer 8202 99 80  
82.03 File, raspe, knibt√¶nger, bidet√¶nger, nipt√¶nger og lign. samt pincetter, bliksakse, r√łrsk√¶rere, boltsakse, lokt√¶nger og lignende v√¶rkt√łj, til brug i h√•nden    
File, raspe og lignende v√¶rkt√łj 8203 10 00  
Knibt√¶nger, bidet√¶nger, nipt√¶nger, pincetter og lignende v√¶rkt√łj 8203 20 00  
Bliksakse og lignende v√¶rkt√łj 8203 30 00  
R√łrsk√¶rere, boltsakse, lokt√¶nger og lignende v√¶rkt√łj 8203 40 00  
82.04 Skruen√łgler til brug i h√•nden (herunder momentn√łgler); topn√łglehoveder, ogs√• med h√•ndtag    
Skruen√łgler til brug i h√•nden    
Med fast hoved 8204 11 00  
Med indstilleligt hoved 8204 12 00  
Topn√łglehoveder, ogs√• med h√•ndtag 8204 20 00  
82.05 H√•ndv√¶rkt√łj og h√•ndredskaber (herunder monterede glarmesterdiamanter), ikke andetsteds tariferet; bl√¶selamper; skruestikker, skruetvinger og lign. (undtagen tilbeh√łr eller dele til v√¶rkt√łjsmaskiner eller vandsk√¶remaskiner); ambolte; feltesser; h√•nd- eller foddrevne slibesten med stativ    
Bore- og gevindv√¶rkt√łj 8205 10 00  
Hamre 8205 20 00  
H√łvle, stemmejern, mejsler og andet sk√¶rende v√¶rkt√łj til tr√¶bearbejdning 8205 30 00  
Skruetr√¶kkere 8205 40 00  
Andet v√¶rkt√łj og andre redskaber til brug i h√•nden (herunder monterede glarmesterdiamanter)    
Til husholdningsbrug 8205 51 00  
I andre tilf√¶lde    
V√¶rkt√łj for murere, formere, cementst√łbere, gipsere og malere 8205 59 10  
Andre varer 8205 59 80  
Bl√¶selamper 8205 60 00  
Skruestikker, skruetvinger og lign. 8205 70 00  
Andre varer, herunder s√¶t af varer henh√łrende under mindst to af de ovenn√¶vnte underpositioner under denne position    
Ambolte; feltesser; h√•nd- eller foddrevne slibesten med stativ 8205 90 10  
S√¶t af varer henh√łrende under mindst to af de underpositioner henh√łrende under denne position 8205 90 90  
82.06 V√¶rkt√łj henh√łrende under mindst to af positionerne¬†8202-8205, i s√¶t til detailsalg 8206 00 00  
82.07 Udskifteligt v√¶rkt√łj til h√•ndv√¶rkt√łj, ogs√• mekanisk, eller til v√¶rkt√łjsmaskiner (fx til presning, stansning, lokning, gevindsk√¶ring, boring, udboring, r√łmning, fr√¶sning, drejning og skruning), herunder matricer til tr√•dtr√¶kning eller strengpresning af metal, samt v√¶rkt√łj til bjerg- eller jordboring    
V√¶rkt√łj til bjerg- eller jordboring    
Med virksom del af cermets 8207 13 00  
Andre varer, herunder dele    
Med virksom del af diamant eller agglomereret diamant 8207 19 10  
I andre tilf√¶lde 8207 19 90  
Matricer til tr√•dtr√¶kning eller strengpresning af metal    
Med virksom del af diamant eller agglomereret diamant 8207 20 10  
Med virksom del af andre materialer 8207 20 90  
V√¶rkt√łj til presning, stansning eller lokning    
Til bearbejdning af metal 8207 30 10  
I andre tilf√¶lde 8207 30 90  
V√¶rkt√łj til gevindsk√¶ring    
Til bearbejdning af metal    
V√¶rkt√łj til indvendig gevindsk√¶ring 8207 40 10  
V√¶rkt√łj til udvendig gevindsk√¶ring 8207 40 30  
I andre tilf√¶lde 8207 40 90  
V√¶rkt√łj til boring    
Med virksom del af diamant eller agglomereret diamant 8207 50 10  
Med virksom del af andre materialer    
Mur- og betonbor 8207 50 30  
Andet v√¶rkt√łj    
Til bearbejdning af metal, med virksom del    
Af cermets 8207 50 50  
Af hurtigst√•l 8207 50 60  
Af andre materialer 8207 50 70  
I andre tilf√¶lde 8207 50 90  
V√¶rkt√łj til udboring    
Med virksom del af diamant eller agglomereret diamant 8207 60 10  
Med virksom del af andre materialer    
Diameterboringsv√¶rkt√łj    
Til bearbejdning af metal 8207 60 30  
I andre tilf√¶lde 8207 60 50  
Opr√łmningsv√¶rkt√łj    
Til bearbejdning af metal 8207 60 70  
I andre tilf√¶lde 8207 60 90  
V√¶rkt√łj til fr√¶sning    
Til bearbejdning af metal, med virksom del    
Af cermets 8207 70 10  
Af andre materialer    
Endefr√¶sere 8207 70 31  
Andet v√¶rkt√łj 8207 70 37  
I andre tilf√¶lde 8207 70 90  
V√¶rkt√łj til drejning    
Til bearbejdning af metal, med virksom del    
Af cermets 8207 80 11  
Af andre materialer 8207 80 19  
I andre tilf√¶lde 8207 80 90  
Andet udskifteligt v√¶rkt√łj    
Med virksom del af diamant eller agglomereret diamant 8207 90 10  
Med virksom del af andre materialer    
Sk√¶r og klinger til skruetr√¶kkere 8207 90 30  
Fortandingsv√¶rkt√łj 8207 90 50  
Andet v√¶rkt√łj, med virksom del    
Af cermets    
Til bearbejdning af metal 8207 90 71  
I andre tilf√¶lde 8207 90 78  
Af andre materialer    
Til bearbejdning af metal 8207 90 91  
I andre tilf√¶lde 8207 90 99  
82.08 Knive og sk√¶r til maskiner og mekaniske apparater    
Til bearbejdning af metal 8208 10 00  
Til bearbejdning af tr√¶ 8208 20 00  
Til k√łkkenmaskiner og maskiner til f√łdevareindustrien 8208 30 00  
Til landbrugs-, havebrugs- eller skovbrugsmaskiner 8208 40 00  
I andre tilf√¶lde 8208 90 00  
82.09 Plader, st√¶nger, spidser og lignende umonterede dele til v√¶rkt√łj, af cermets    
Vendesk√¶r 8209 00 20  
Andre varer 8209 00 80  
82.10 Mekaniske redskaber, h√•nddrevne, af v√¶gt ikke over 10¬†kg, til tilberedning, behandling eller servering af f√łdevarer eller drikkevarer 8210 00 00  
82.11 Knive (undtagen varer henh√łrende under pos.¬†8208) med sk√¶rende eller savtakket √¶g (herunder besk√¶reknive), samt blade dertil    
S√¶t 8211 10 00  
Andre varer    
Bordknive med fast blad 8211 91 00  
Andre knive med fast blad 8211 92 00  
Andre knive 8211 93 00  
Knivblade 8211 94 00  
Skafter af u√¶delt metal 8211 95 00  
82.12 Barberknive og barbermaskiner, samt klinger og blade dertil (herunder emner til barberblade i b√•ndform)    
Barberknive og barbermaskiner    
Sikkerhedsbarbermaskiner med ikke-udskifteligt blad 8212 10 10 (PCE)
Andre varer 8212 10 90 (PCE)
Blade til sikkerhedsbarbermaskiner, herunder emner i båndform 8212 20 00 (100)
Andre dele 8212 90 00  
82.13 Sakse og blade dertil 8213 00 00  
82.14 Andre sk√¶re- og klipperedskaber (fx h√•rklippere, fl√¶kkeknive, huggeknive, hakkeknive og papirknive); redskaber til manicure eller pedicure (herunder neglefile), ogs√• i s√¶t    
Papirknive, brev√•bnere, raderknive, lommeblyantspidsere, og blade dertil 8214 10 00  
Redskaber til manicure eller pedicure (herunder neglefile), ogs√• i s√¶t 8214 20 00  
Andre varer 8214 90 00  
82.15 Skeer, gafler, potageskeer, hulskeer, kageskeer, fiskeknive, sm√łrknive, sukkert√¶nger og lignende artikler til k√łkken- og bordbrug    
S√¶t, der indeholder mindst √©n fors√łlvet, forgyldt eller platineret genstand    
S√¶t, der udelukkende indeholder fors√łlvede, forgyldte eller platinerede genstande 8215 10 20  
Andre s√¶t    
Af rustfrit st√•l 8215 10 30  
I andre tilf√¶lde 8215 10 80  
Andre s√¶t    
Af rustfrit st√•l 8215 20 10  
I andre tilf√¶lde 8215 20 90  
Andre varer    
Fors√łlvet, forgyldt eller platineret 8215 91 00  
I andre tilf√¶lde    
Af rustfrit st√•l 8215 99 10  
I andre tilf√¶lde 8215 99 90  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.