CN8 / NC8 - 2023 83 CN8 / NC8 - 2023 - DA 85

CN8 / NC8 - 2023 - DA

I-Way To Customs

KAPITEL 84
ATOMREAKTORER; KEDLER; MASKINER OG APPARATER SAMT MEKANISKE REDSKABER; DELE DERTIL

84.01 Atomreaktorer; ikke-bestrĂĄlede brændselselementer til atomreaktorer; isotopseparatorer    
Atomreaktorer (Euratom) 8401 10 00  
Isotopseparatorer og dele dertil (Euratom) 8401 20 00  
Ikke-bestrålede brændselselementer (Euratom) 8401 30 00 (gi)
Dele til atomreaktorer (Euratom) 8401 40 00  
84.02 Dampkedler (undtagen centralvarmekedler, som ogsĂĄ kan producere lavtryksdamp); kedler med overhedning    
Dampkedler    
Vandrørskedler med dampproduktion over 45 ton pr. time 8402 11 00  
Vandrørskedler med dampproduktion 45 ton pr. time eller derunder 8402 12 00  
Andre dampkedler, herunder hybridkedler    
Røgrørskedler 8402 19 10  
Andre dampkedler 8402 19 90  
Kedler med overhedning 8402 20 00  
Dele 8402 90 00  
84.03 Kedler til centralopvarmning, bortset fra kedler henhørende under pos. 8402    
Kedler    
Af støbejern 8403 10 10  
I andre tilfælde 8403 10 90  
Dele    
Af støbejern 8403 90 10  
I andre tilfælde 8403 90 90  
84.04 Hjælpeapparater til kedler henhørende under pos. 8402 eller 8403 (fx economisere, overhedere, sodblæsere eller rekuperatorer); kondensatorer til dampmaskiner    
Hjælpeapparater til kedler henhørende under pos. 8402 eller 8403 8404 10 00  
Kondensatorer til dampmaskiner 8404 20 00  
Dele 8404 90 00  
84.05 Luftgas- og vandgasgeneratorer, ogsĂĄ med renseapparater; acetylengasgeneratorer og lignende gasgeneratorer, som arbejder med vand, ogsĂĄ med renseapparater    
Luftgas- og vandgasgeneratorer, ogsĂĄ med renseapparater; acetylengasgeneratorer og lignende gasgeneratorer, som arbejder med vand, ogsĂĄ med renseapparater 8405 10 00  
Dele 8405 90 00  
84.06 Dampturbiner    
Turbiner til fremdrift af skibe og bĂĄde 8406 10 00  
Andre turbiner    
Med effekt over 40 MW 8406 81 00  
Med effekt 40 MW og derunder 8406 82 00  
Dele    
Rotorer samt rotor- og statorblade 8406 90 10  
Andre varer 8406 90 90  
84.07 Forbrændingsmotorer med gnisttænding, med frem- og tilbagegĂĄende eller roterende stempel    
Flyvemaskinemotorer 8407 10 00 (PCE)
Motorer til fremdrift af skibe og bĂĄde    
PĂĄhængsmotorer    
Med slagvolumen 325 cm³ og derunder 8407 21 10 (PCE)
Med slagvolumen over 325 cmÂł    
Med effekt 30 kW og derunder 8407 21 91 (PCE)
Med effekt over 30 kW 8407 21 99 (PCE)
Andre varer 8407 29 00 (PCE)
Motorer med frem- og tilbagegĂĄende stempel, af den art der anvendes til fremdrift af køretøjer henhørende under kapitel 87    
Med slagvolumen 50 cm³ og derunder 8407 31 00 (PCE)
Med slagvolumen over 50 cmÂł, men ikke over 250 cmÂł    
Med slagvolumen over 50 cm³, men ikke over 125 cm³ 8407 32 10 (PCE)
Med slagvolumen over 125 cm³, men ikke over 250 cm³ 8407 32 90 (PCE)
Med slagvolumen over 250 cmÂł, men ikke over 1000 cmÂł    
Med slagvolumen over 250 cm³, men ikke over 500 cm³ 8407 33 20 (PCE)
Med slagvolumen over 500 cm³, men ikke over 1 000 cm³ 8407 33 80 (PCE)
Med slagvolumen over 1000 cmÂł    
Til industriel samling af: Enakslede have- og landbrugstraktorer henhørende under underpos. 870110; Motorkøretøjer henhørende under pos. 8703; Motorkøretøjer til godsbefordring henhørende under pos. 8704 med motor med slagvolumen under 2800 cm³; Motorkøretøjer henhørende under pos. 8705 8407 34 10 (PCE)
I andre tilfælde    
Brugte 8407 34 30 (PCE)
Nye, med slagvolumen    
1500 cm³ og derunder 8407 34 91 (PCE)
Over 1500 cm³ 8407 34 99 (PCE)
Andre motorer    
Med slagvolumen 250 cm³ og derunder 8407 90 10 (PCE)
Med slagvolumen over 250 cmÂł    
Til industriel samling af: Enakslede have- og landbrugstraktorer henhørende under underpos. 870110; Motorkøretøjer henhørende under pos. 8703; Motorkøretøjer til godsbefordring henhørende under pos. 8704 med motor med slagvolumen under 2800 cm³; Motorkøretøjer henhørende under pos. 8705 8407 90 50 (PCE)
I andre tilfælde    
Med effekt 10 kW og derunder 8407 90 80 (PCE)
Med effekt over 10 kW 8407 90 90 (PCE)
84.08 Forbrændingsmotorer med kompressionstænding med stempel (diesel- eller semidieselmotorer)    
Motorer til fremdrift af skibe og bĂĄde    
Brugte    
Til søgående fartøjer henhørende under pos. 8901-8906, bugserbåde henhørende under underpos. 89040010 og krigsskibe henhørende under underpos. 89061000 8408 10 11 (PCE)
I andre tilfælde 8408 10 19 (PCE)
Nye, med effekt    
50 kW og derunder    
Til søgående fartøjer henhørende under pos. 8901-8906, bugserbåde henhørende under underpos. 89040010 og krigsskibe henhørende under underpos. 89061000 8408 10 23 (PCE)
I andre tilfælde 8408 10 27 (PCE)
Over 50 kW, men ikke over 100 kW    
Til søgående fartøjer henhørende under pos. 8901-8906, bugserbåde henhørende under underpos. 89040010 og krigsskibe henhørende under underpos. 89061000 8408 10 31 (PCE)
I andre tilfælde 8408 10 39 (PCE)
Over 100 kW, men ikke over 200 kW    
Til søgående fartøjer henhørende under pos. 8901-8906, bugserbåde henhørende under underpos. 89040010 og krigsskibe henhørende under underpos. 89061000 8408 10 41 (PCE)
I andre tilfælde 8408 10 49 (PCE)
Over 200 kW, men ikke over 300 kW    
Til søgående fartøjer henhørende under pos. 8901-8906, bugserbåde henhørende under underpos. 89040010 og krigsskibe henhørende under underpos. 89061000 8408 10 51 (PCE)
I andre tilfælde 8408 10 59 (PCE)
Over 300 kW, men ikke over 500 kW    
Til søgående fartøjer henhørende under pos. 8901-8906, bugserbåde henhørende under underpos. 89040010 og krigsskibe henhørende under underpos. 89061000 8408 10 61 (PCE)
I andre tilfælde 8408 10 69 (PCE)
Over 500 kW, men ikke over 1000 kW    
Til søgående fartøjer henhørende under pos. 8901-8906, bugserbåde henhørende under underpos. 89040010 og krigsskibe henhørende under underpos. 89061000 8408 10 71 (PCE)
I andre tilfælde 8408 10 79 (PCE)
Over 1000 kW, men ikke over 5000 kW    
Til søgående fartøjer henhørende under pos. 8901-8906, bugserbåde henhørende under underpos. 89040010 og krigsskibe henhørende under underpos. 89061000 8408 10 81 (PCE)
I andre tilfælde 8408 10 89 (PCE)
Over 5000 kW    
Til søgående fartøjer henhørende under pos. 8901-8906, bugserbåde henhørende under pos. 89040010 og krigsskibe henhørende under pos. 89061000 8408 10 91 (PCE)
I andre tilfælde 8408 10 99 (PCE)
Motorer, af den art der anvendes til fremdrift af køretøjer henhørende under kapitel 87    
Til industriel samling af: Enakslede have- og landbrugstraktorer henhørende under underpos. 870110; Motorkøretøjer henhørende under pos. 8703; Motorkøretøjer til godsbefordring, henhørende under pos. 8704, med motor med slagvolumen under 2500 cm³; Motorkøretøjer henhørende under pos. 8705 8408 20 10 (PCE)
I andre tilfælde    
Til landbrugstraktorer og traktorer til skovbrug, pĂĄ hjul, med effekt    
50 kW og derunder 8408 20 31 (PCE)
Over 50 kW, men ikke over 100 kW 8408 20 35 (PCE)
Over 100 kW 8408 20 37 (PCE)
Til andre køretøjer henhørende under kapitel 87, med effekt    
50 kW og herunder 8408 20 51 (PCE)
Over 50 kW, men ikke over 100 kW 8408 20 55 (PCE)
Over 100 kW, men ikke over 200 kW 8408 20 57 (PCE)
Over 200 kW 8408 20 99 (PCE)
Andre motorer    
Til fremdrift af lokomotiver, motorvogne og motordræsiner til jernbaner og sporveje 8408 90 21 (PCE)
I andre tilfælde    
Brugte 8408 90 27 (PCE)
Nye, med effekt    
15 kW og derunder 8408 90 41 (PCE)
Over 15 kW, men ikke over 30 kW 8408 90 43 (PCE)
Over 30 kW, men ikke over 50 kW 8408 90 45 (PCE)
Over 50 kW, men ikke over 100 kW 8408 90 47 (PCE)
Over 100 kW, men ikke over 200 kW 8408 90 61 (PCE)
Over 200 kW, men ikke over 300 kW 8408 90 65 (PCE)
Over 300 kW, men ikke over 500 kW 8408 90 67 (PCE)
Over 500 kW, men ikke over 1000 kW 8408 90 81 (PCE)
Over 1000 kW, men ikke over 5000 kW 8408 90 85 (PCE)
Over 5000 kW 8408 90 89 (PCE)
84.09 Dele, som udelukkende eller hovedsagelig anvendes til forbrændingsmotorer henhørende under pos. 8407 eller 8408    
Til flyvemaskinemotorer 8409 10 00  
Til andre motorer    
Udelukkende eller hovedsagelig bestemt til stempelmotorer med gnisttænding 8409 91 00  
I andre tilfælde 8409 99 00  
84.10 Hydrauliske turbiner, vandhjul og regulatorer dertil    
Hydrauliske turbiner og vandhjul    
Med effekt 1000 kW og derunder 8410 11 00  
Med effekt over 1000 kW, men ikke over 10000 kW 8410 12 00  
Med effekt over 10000 kW 8410 13 00  
Dele, herunder regulatorer 8410 90 00  
84.11 Turboreaktorer, propelturbiner og andre gasturbiner    
Turboreaktorer    
Med reaktionseffekt 25 kN og derunder 8411 11 00 (PCE)
Med reaktionseffekt over 25 kN    
Med reaktionseffekt over 25 kN, men ikke over 44 kN 8411 12 10 (PCE)
Med reaktionseffekt over 44 kN, men ikke over 132 kN 8411 12 30 (PCE)
Med reaktionseffekt over 132 kN 8411 12 80 (PCE)
Propelturbiner    
Med effekt 1100 kW og derunder 8411 21 00 (PCE)
Med effekt over 1100 kW    
Med effekt over 1100 kW, men ikke over 3730 kW 8411 22 20 (PCE)
Med effekt over 3730 kW 8411 22 80 (PCE)
Andre gasturbiner    
Med effekt 5000 kW og derunder 8411 81 00 (PCE)
Med effekt over 5000 kW    
Med effekt over 5000 kW, men ikke over 20000 kW 8411 82 20 (PCE)
Med effekt over 20000 kW, men ikke over 50000 kW 8411 82 60 (PCE)
Med effekt over 50000 kW 8411 82 80 (PCE)
Dele    
Til turboreaktorer og propelturbiner 8411 91 00  
Andre dele 8411 99 00  
84.12 Andre kraftmaskiner og motorer    
Reaktionsmotorer, undtagen turboreaktorer 8412 10 00 (PCE)
Hydrauliske kraftmaskiner og motorer    
Med lineær bevægelse (cylindre)    
Hydrauliske systemer 8412 21 20  
Andre varer 8412 21 80  
I andre tilfælde    
Hydrauliske systemer 8412 29 20  
Andre varer    
Hydrauliske motorer 8412 29 81  
Andre varer 8412 29 89  
Pneumatiske kraftmaskiner og motorer    
Med lineær bevægelse (cylindre) 8412 31 00  
I andre tilfælde 8412 39 00  
Andre varer    
Dampkraftmaskiner 8412 80 10  
Andre varer 8412 80 80  
Dele    
Til reaktionsmotorer, undtagen turboreaktorer 8412 90 20  
Til hydrauliske kraftmaskiner og motorer 8412 90 40  
Andre dele 8412 90 80  
84.13 Væskepumper, ogsĂĄ med mĂĄlere; væskeelevatorer    
Pumper med mĂĄleanordning eller konstrueret til indbygning af en mĂĄleanordning    
Pumper til fordeling af brændstof eller smøremidler, af den art der anvendes på tankstationer eller i autoværksteder 8413 11 00 (PCE)
Andre varer 8413 19 00 (PCE)
Håndpumper, undtagen håndpumper henhørende under underpos. 841311 eller 841319 8413 20 00 (PCE)
Brændstof-, smøremiddel- og kølevæskepumper til stempeldrevne forbrændingsmotorer    
Indsprøjtningspumper 8413 30 20 (PCE)
Andre varer 8413 30 80 (PCE)
Betonpumper 8413 40 00 (PCE)
Andre fortrængningspumper med stempel eller membran    
Hydrauliske aggregater 8413 50 20  
Doseringspumper 8413 50 40 (PCE)
Andre varer    
Stempelpumper    
Hydrauliske pumper 8413 50 61 (PCE)
Andre pumper 8413 50 69 (PCE)
Andre varer 8413 50 80 (PCE)
Andre roterende fortrængningspumper    
Hydrauliske aggregater 8413 60 20  
Andre varer    
Tandhjulspumper    
Hydrauliske pumper 8413 60 31 (PCE)
Andre pumper 8413 60 39 (PCE)
Vingepumper    
Hydrauliske pumper 8413 60 61 (PCE)
Andre pumper 8413 60 69 (PCE)
Skruespindelpumper 8413 60 70 (PCE)
Andre fortrængningspumper 8413 60 80 (PCE)
Andre centrifugalpumper    
Dykpumper    
Et-trins 8413 70 21 (PCE)
Fler-trins 8413 70 29 (PCE)
Cirkulationspumper uden akseltætning, til centralvarme- og varmtvandsanlæg 8413 70 30 (PCE)
Andre centrifugalpumper, med trykstudsdiameter    
15 mm og derunder 8413 70 35 (PCE)
Over 15 mm    
Kanalhjulspumper og sidekanalpumper 8413 70 45 (PCE)
Radialstrømningspumper    
Et-trins    
Enkeltsugende pumper    
I sammenbygget stand (monoblok) 8413 70 51 (PCE)
I andre tilfælde 8413 70 59 (PCE)
Dobbeltsugende pumper 8413 70 65 (PCE)
Fler-trins 8413 70 75 (PCE)
Andre centrifugalpumper    
Et-trins 8413 70 81 (PCE)
Fler-trins 8413 70 89 (PCE)
Andre pumper; væskeelevatorer    
Pumper 8413 81 00 (PCE)
Væskeelevatorer 8413 82 00 (PCE)
Dele    
Til pumper 8413 91 00  
Til væskeelevatorer 8413 92 00  
84.14 Luftpumper, vakuumpumper, luft- og andre gaskompressorer samt ventilatorer; emhætter med indbygget ventilator, ogsĂĄ med filter; gastætte biologiske sikkerhedskabinetter, ogsĂĄ med filter    
Vakuumpumper    
Af den art der anvendes til fremstilling af halvledere eller udelukkende eller hovedsagelig anvendes til fremstilling af fladskærme 8414 10 15 (PCE)
I andre tilfælde    
Stempel-, lamel-, molekular- og Roots-vakuumpumper 8414 10 25 (PCE)
Andre varer    
Diffusions-, cryo- og adsorptionspumper 8414 10 81 (PCE)
Andre varer 8414 10 89 (PCE)
HĂĄnd- eller fodbetjente luftpumper    
Cykelpumper 8414 20 20 (PCE)
Andre varer 8414 20 80 (PCE)
Kompressorer, af den art der anvendes til kølemaskiner og lign.    
Med effekt 0,4 kW og derunder 8414 30 20 (PCE)
Med effekt over 0,4 kW    
Hermetiske eller halvhermetiske 8414 30 81 (PCE)
I andre tilfælde 8414 30 89 (PCE)
Luftkompressorer monteret pĂĄ et chassis med hjul, til bugsering    
Med kapacitet pr. minut på 2 m³ og derunder 8414 40 10 (PCE)
Med kapacitet pr. minut på over 2 m³ 8414 40 90 (PCE)
Ventilatorer    
Bord-, gulv-, væg-, vindues-, loft- og tagventilatorer med indbygget elektrisk motor, med effekt 125 W og derunder 8414 51 00 (PCE)
Andre varer    
Ventilatorer, der udelukkende eller hovedsagelig anvendes til køling af mikroprocessorer, telekommunikationsapparater, automatiske databehandlingsmaskiner eller enheder til automatiske databehandlingsmaskiner 8414 59 15 (PCE)
Andre varer    
Aksialventilatorer 8414 59 25 (PCE)
Centrifugalventilatorer 8414 59 35 (PCE)
Andre varer 8414 59 95 (PCE)
Emhætter med største vandrette side 120 cm og derunder 8414 60 00 (PCE)
Gastætte biologiske sikkerhedskabinetter 8414 70 00 (PCE)
Andre varer    
Turbokompressorer    
Et-trins 8414 80 11 (PCE)
Fler-trins 8414 80 19 (PCE)
Oscillerende fortrængningskompressorer, med overtryk pĂĄ    
15 bar og derunder, med kapacitet pr. time    
60 m³ og derunder 8414 80 22 (PCE)
Over 60 m³ 8414 80 28 (PCE)
Over 15 bar, med kapacitet pr. time    
120 m³ og derunder 8414 80 51 (PCE)
Over 120 m³ 8414 80 59 (PCE)
Roterende fortrængningskompressorer    
Med en aksel 8414 80 73 (PCE)
Med flere aksler    
Skruekompressorer 8414 80 75 (PCE)
Andre varer 8414 80 78 (PCE)
Andre varer 8414 80 80 (PCE)
Dele 8414 90 00  
84.15 Luftkonditioneringsmaskiner bestĂĄende af en motordreven ventilator og elementer til ændring af luftens temperatur og fugtighed, herunder maskiner uden mulighed for særskilt regulering af fugtighedsgraden    
Til fastmontering i vinduer, pĂĄ vægge, lofter eller gulve, sammenbygget til en enhed eller som »splitsystem«    
Sammenbygget til en enhed 8415 10 10  
»Split-system« 8415 10 90  
Af den art der anvendes til personer, i motorkøretøjer 8415 20 00  
I andre tilfælde    
Med køleelement og ventil til vending af køle-/varmekredsløbet (reversible varmepumper) 8415 81 00  
I andre tilfælde, med køleelement 8415 82 00  
Uden køleelement 8415 83 00  
Dele 8415 90 00  
84.16 Fyringsaggregater til flydende brændstof, pulveriseret fast brændsel eller gas; mekaniske stokere samt mekaniske riste, mekaniske askeudtømningsapparater og lignende apparater dertil    
Fyringsaggregater til flydende brændstof    
Automatiske fyringsaggregater 8416 10 10 (PCE)
Andre varer 8416 10 90 (PCE)
Andre fyringsaggregater, herunder kombinerede brændere    
Udelukkende til gas, i sammenbygget stand (monoblok) med indbygget ventilator og styre- og kontrolanordning 8416 20 10 (PCE)
I andre tilfælde    
Kombinerede brændere 8416 20 20 (PCE)
I andre tilfælde 8416 20 80  
Mekaniske stokere samt mekaniske riste, mekaniske askeudtømningsapparater og lignende apparater dertil 8416 30 00  
Dele 8416 90 00  
84.17 Industri- og laboratorieovne, herunder forbrændingsovne (undtagen elektriske ovne henhørende under pos. 8514)    
Ovne til ristning, smeltning eller anden varmebehandling af malm eller metal 8417 10 00  
Bageriovne, herunder ovne til bagning af biskuitter    
Tunnelovne 8417 20 10  
Andre varer 8417 20 90  
Andre varer    
Ovne til brænding af keramiske produkter 8417 80 30 (PCE)
Ovne til brænding af cement, glas eller kemiske produkter 8417 80 50 (PCE)
Andre varer 8417 80 70  
Dele 8417 90 00  
84.18 Køleskabe, frysere og andre maskiner og apparater til køling og frysning, elektriske og andre; varmepumper, undtagen luftkonditioneringsmaskiner henhørende under pos. 8415    
Kombinerede køle- og fryseskabe med separate udvendige døre eller skuffer eller kombinationer heraf    
Med rumindhold over 340 liter 8418 10 20 (PCE)
I andre tilfælde 8418 10 80 (PCE)
Køleskabe til husholdningsbrug    
Med kompressoraggregat    
Med rumindhold over 340 liter 8418 21 10 (PCE)
I andre tilfælde    
Bordmodeller 8418 21 51 (PCE)
Indbygningsmodeller 8418 21 59 (PCE)
Andre modeller, med rumindhold    
250 liter og derunder 8418 21 91 (PCE)
Over 250 liter, men ikke over 340 liter 8418 21 99 (PCE)
I andre tilfælde 8418 29 00 (PCE)
Frysebokse med rumindhold 800 liter og derunder    
Med rumindhold 400 liter og derunder 8418 30 20 (PCE)
Med rumindhold over 400 liter, men ikke over 800 liter 8418 30 80 (PCE)
Fryseskabe med rumindhold 900 liter og derunder    
Med rumindhold 250 liter og derunder 8418 40 20 (PCE)
Med rumindhold over 250 liter, men ikke over 900 liter 8418 40 80 (PCE)
Andre møbler (bokse, skabe, diske, reoler og lign.) til opbevaring og udstilling, med indbygget køle- eller fryseudstyr    
Køle- og frysediske samt køle- og frysereoler, med indbygget køleaggregat eller fordamper    
Til frosne varer 8418 50 11 (PCE)
I andre tilfælde 8418 50 19 (PCE)
Andre køle- og frysemøbler 8418 50 90 (PCE)
Andre maskiner og apparater til køling og frysning; varmepumper    
Varmepumper, undtagen luftkonditioneringsmaskiner henhørende under pos. 8415 8418 61 00  
Andre varer 8418 69 00  
Dele    
Møbler bestemt til indbygning af køle- og fryseudstyr 8418 91 00  
Andre varer    
Fordampere og kondensatorer, bortset fra varer til apparater til husholdningsbrug 8418 99 10  
Andre varer 8418 99 90  
84.19 Maskiner, apparater og anlæg, ogsĂĄ elektrisk opvarmede (undtagen ovne og andre apparater henhørende under pos. 8514), til behandling af materialer ved processer, der indbefatter temperaturændringer, sĂĄsom opvarmning, kogning, ristning, destillation, rektifikation, sterilisation, pasteurisering, dampning, tørring, inddampning, fordampning, kondensering eller afkøling (undtagen maskiner og apparater, af den art der anvendes til husholdningsbrug); gennemstrømnings- eller akkumulerende vandvarmere, ikke-elektriske    
Vandvarmere, ikke-elektriske    
Gasvandvarmere af gennemstrømningstypen 8419 11 00  
Solvandvarmere 8419 12 00  
Andre ikke-elektriske vandvarmere 8419 19 00  
Sterilisationsapparater til medicinsk eller kirurgisk formĂĄl eller til laboratoriebrug 8419 20 00  
Maskiner, apparater og anlæg til tørring    
Frysetørringsapparater, frysetørringsenheder og tørretĂĄrne 8419 33 00  
Andre, til landbrugsprodukter 8419 34 00  
Andre, til træ, papirmasse, papir eller pap 8419 35 00  
I andre tilfælde 8419 39 00  
Apparater til destillation eller rektifikation 8419 40 00  
Varmevekslere    
Varmevekslere fremstillet af fluorholdige polymerer og med rørĂĄbninger til indløb og udløb med en indvendig diameter pĂĄ højst 3 cm 8419 50 20  
Andre varer 8419 50 80  
Apparater til fremstilling af flydende luft eller andre gasser 8419 60 00  
Andre maskiner, apparater og anlæg    
Til tilberedning af varme drikke, til madlavning eller til opvarmning af fødevarer    
Kaffemaskiner (perkolatorer) og andre apparater til tilberedning af kaffe og andre varme drikke 8419 81 20  
Andre varer 8419 81 80  
I andre tilfælde    
KøletĂĄrne og lignende apparater og anlæg til genafkøling af recirkulerende vand, i hvilke varmeudvekslingen ikke foregĂĄr gennem vægge 8419 89 10  
Apparater og anlæg til metalpĂĄdampning under vakuum 8419 89 30  
Andre varer 8419 89 98  
Dele    
Til sterilisationsapparater henhørende under underpos. 84192000 8419 90 15  
I andre tilfælde 8419 90 85  
84.20 Kalandere og andre valsemaskiner, undtagen maskiner til metal eller glas, samt valser dertil    
Kalandere og andre valsemaskiner    
Af den art der anvendes i tekstilindustrien 8420 10 10  
Af den art der anvendes i papirindustrien 8420 10 30  
I andre tilfælde    
Rullelaminatorer, der udelukkende eller hovedsagelig anvendes til fremstilling af substrater til trykte kredsløb eller trykte kredsløb 8420 10 81  
Andre varer 8420 10 89  
Dele    
Valser    
Af støbejern 8420 91 10  
I andre tilfælde 8420 91 80  
Andre dele 8420 99 00  
84.21 Centrifuger, herunder tørrecentrifuger; maskiner og apparater til filtrering eller rensning af væsker eller gasser    
Centrifuger, herunder tørrecentrifuger    
Mælkeseparatorer 8421 11 00  
Tørrecentrifuger til tøj 8421 12 00 (PCE)
Andre centrifuger    
Af den art der anvendes i laboratorier 8421 19 20  
I andre tilfælde 8421 19 70  
Maskiner og apparater til filtrering eller rensning af væsker    
Til filtrering eller rensning af vand 8421 21 00  
Til filtrering eller rensning af drikkevarer, undtagen vand 8421 22 00  
Olie- og benzinfiltre til forbrændingsmotorer 8421 23 00  
I andre tilfælde    
Fremstillet af flourholdige polymerer, og hvor tykkelsen pĂĄ filterets eller renseanordningens membran ikke overstiger 140 mikrometer 8421 29 20  
I andre tilfælde 8421 29 80  
Maskiner og apparater til filtrering eller rensning af gasser    
Luftfiltre til forbrændingsmotorer 8421 31 00  
Katalysatorer eller partikelfiltre, ogsĂĄ kombinationer heraf, til rensning eller filtrering af udstødningsgasser fra forbrændingsmotorer 8421 32 00  
Andre varer    
Med kappe af rustfrit stĂĄl og med rørĂĄbninger til indløb og udløb med en indvendig diameter pĂĄ højst 1,3 cm 8421 39 15  
I andre tilfælde    
Maskiner og apparater til filtrering eller rensning af luft 8421 39 25  
Maskiner og apparater til filtrering eller rensning af andre gasser    
Ved en katalytisk proces 8421 39 35  
I andre tilfælde 8421 39 85  
Dele    
Til centrifuger, herunder tørrecentrifuger 8421 91 00  
I andre tilfælde    
Dele af maskiner og apparater henhørende under underpos. 84212920 eller 84213915 8421 99 10  
Andre varer 8421 99 90  
84.22 Opvaskemaskiner; maskiner og apparater til rensning eller tørring af flasker og andre beholdere; maskiner og apparater til pĂĄfyldning, lukning, forsegling eller etikettering af flasker, dĂĄser, æsker, sække og andre beholdere; maskiner og apparater til kapsling af flasker, glas, rør og lignende beholdere; andre emballeringsmaskiner og emballeringsapparater (herunder maskiner til emballering med krympefolie); maskiner og apparater til tilsætning af kulsyre til drikkevarer    
Opvaskemaskiner    
Til husholdningsbrug 8422 11 00 (PCE)
I andre tilfælde 8422 19 00 (PCE)
Maskiner og apparater til rensning eller tørring af flasker og andre beholdere 8422 20 00  
Maskiner og apparater til pĂĄfyldning, lukning, forsegling eller etikettering af flasker, dĂĄser, æsker, sække og andre beholdere; maskiner og apparater til kapsling af flasker, glas, rør og lignende beholdere; maskiner og apparater til tilsætning af kulsyre til drikkevarer 8422 30 00  
Andre emballeringsmaskiner og emballeringsapparater (herunder maskiner til emballering med krympefolie) 8422 40 00  
Dele    
Til opvaskemaskiner 8422 90 10  
I andre tilfælde 8422 90 90  
84.23 Vægte, herunder tælle- og kontrolvægte (undtagen vægte, følsomme for 5 centigram og derunder); vægtlodder af enhver art    
Personvægte, herunder vægte til vejning af spædbørn; husholdningsvægte    
Husholdningsvægte 8423 10 10 (PCE)
Andre vægte 8423 10 90 (PCE)
Kontinuerligt virkende vægte til vejning af varer pĂĄ transportbĂĄnd    
Som anvender elektroniske midler til at måle vægt 8423 20 10 (PCE)
I andre tilfælde 8423 20 90 (PCE)
Vægte til afvejning af konstante vægtmængder, vægte til afvejning af en forud bestemt vægtmængde i sække eller andre beholdere, herunder doseringsvægte    
Som anvender elektroniske midler til at måle vægt 8423 30 10 (PCE)
I andre tilfælde 8423 30 90 (PCE)
Andre vægte    
Med kapacitet 30 kg og derunder    
Som anvender elektroniske midler til at mĂĄle vægt    
Kontrolvægte og automatiske kontrolmaskiner og -apparater, der virker på grundlag af en forudindstillet vægt 8423 81 21 (PCE)
Vægte til vejning og etikettering af indpakkede varer 8423 81 23 (PCE)
Butiksvægte 8423 81 25 (PCE)
Andre vægte 8423 81 29 (PCE)
I andre tilfælde 8423 81 80 (PCE)
Med kapacitet over 30 kg, men ikke over 5000 kg    
Som anvender elektroniske midler til at måle vægt, undtagen vægte, der anvendes til at veje motorkøretøjer 8423 82 20 (PCE)
I andre tilfælde    
Kontrolvægte og automatiske kontrolmaskiner og -apparater, der virker på grundlag af en forudindstillet vægt 8423 82 81 (PCE)
Andre vægte 8423 82 89 (PCE)
I andre tilfælde    
Som anvender elektroniske midler til at måle vægt 8423 89 20 (PCE)
I andre tilfælde 8423 89 80 (PCE)
Vægtlodder af enhver art; dele til vægte    
Dele til vægte henhørende under underpos. 84232010, 84233010, 84238121, 84238123, 84238125, 84238129, 84238220 eller 84238920 8423 90 10  
Andre varer 8423 90 90  
84.24 Mekaniske apparater (ogsĂĄ hĂĄnddrevne) til udsprøjtning, forstøvning eller spredning af væsker eller pulvere; ildslukningsapparater, ogsĂĄ med ladning; sprøjtepistoler og lignende redskaber; dampstrĂĄle- og sandstrĂĄleblæsere og lignende maskiner    
Ildslukningsapparater, ogsĂĄ med ladning 8424 10 00  
Sprøjtepistoler og lignende redskaber 8424 20 00  
DampstrĂĄle- og sandstrĂĄleblæsere og lignende maskiner    
Vandrensere, med indbygget motor    
Med varmeaggregat 8424 30 01 (PCE)
I andre tilfælde 8424 30 08 (PCE)
Andre maskiner    
Trykluftdrevne 8424 30 10  
I andre tilfælde 8424 30 90  
Apparater til spredning og udsprøjtning, til land- eller havebrug    
Håndholdte sprøjter 8424 41 00 (PCE)
Andre varer    
Apparater til spredning og udsprøjtning, bestemt til at monteres på eller trækkes af traktorer 8424 49 10 (PCE)
Andre varer 8424 49 90 (PCE)
Andre maskiner og apparater    
Til land- eller havebrug    
Vandingsapparater 8424 82 10  
Andre varer 8424 82 90  
I andre tilfælde    
Mekaniske apparater til udsprøjtning, forstøvning eller spredning, der udelukkende eller hovedsagelig anvendes til fremstilling af trykte kredsløb eller printplader med trykte kredsløb 8424 89 40  
Andre varer 8424 89 70  
Dele    
Dele til mekaniske apparater henhørende under underpos. 84248940 8424 90 20  
Andre varer 8424 90 80  
84.25 Taljer og hejseværker, undtagen hejseværker med spande (»skips«); spil og ankerspil; donkrafte    
Taljer og hejseværker, undtagen hejseværker med spande (»skips«) eller apparater, af den art der anvendes til løftning af køretøjer    
Med elektromotor 8425 11 00 (PCE)
I andre tilfælde 8425 19 00 (PCE)
Spil; ankerspil    
Med elektromotor 8425 31 00 (PCE)
I andre tilfælde 8425 39 00 (PCE)
Donkrafte; apparater, af den art der anvendes til løftning af køretøjer    
Stationære autoløftere, af den art der anvendes i værksteder 8425 41 00 (PCE)
Andre donkrafte, hydrauliske 8425 42 00 (PCE)
Andre varer 8425 49 00 (PCE)
84.26 Lossebomme til skibe; svingkraner og andre kraner, herunder kabelkraner; mobile portalkraner, portalløftetrucks og krantrucks    
Løbekraner, krantransportører, brokraner, mobile portalkraner (undtagen af svingtypen) og portalløftetrucks    
Løbekraner pĂĄ skinner 8426 11 00  
Mobile portalkraner pĂĄ gummihjul samt portalløftetrucks 8426 12 00  
Andre varer 8426 19 00  
TĂĄrnkraner 8426 20 00  
Portalkraner af svingtypen 8426 30 00  
Andre maskiner og apparater, selvbevægende    
PĂĄ gummihjul 8426 41 00  
I andre tilfælde 8426 49 00  
Andre maskiner og apparater    
Bestemt til montering pĂĄ vejgĂĄende køretøjer    
Hydrauliske kraner til lastning eller losning af køretøjer 8426 91 10 (PCE)
Andre varer 8426 91 90  
I andre tilfælde 8426 99 00  
84.27 Gaffeltrucks; andre trucks med anordning til løftning eller flytning    
Selvbevægende trucks med elektromotor    
Med løftehøjde 1 m og derover 8427 10 10 (PCE)
I andre tilfælde 8427 10 90 (PCE)
Andre selvbevægende trucks    
Med løftehøjde 1 m og derover    
Terrængående gaffeltrucks og andre trucks til stabling 8427 20 11 (PCE)
Andre varer 8427 20 19 (PCE)
I andre tilfælde 8427 20 90 (PCE)
Andre trucker 8427 90 00 (PCE)
84.28 Andre maskiner og apparater til løftning, lastning, losning eller flytning (fx elevatorer, rulletrapper, transportører og tovbaner)    
Person- og vareelevatorer, herunder hejseværker med spande (»skips«)    
Elektrisk drevne 8428 10 20  
I andre tilfælde 8428 10 80  
Pneumatiske elevatorer og transportører    
Til løse materialer 8428 20 20  
I andre tilfælde 8428 20 80  
Andre elevatorer og transportører til kontinuerlig transport af varer    
Specielt konstrueret til brug ved underjordiske arbejder 8428 31 00  
I andre tilfælde, med spande 8428 32 00  
I andre tilfælde, med bĂĄnd eller remme 8428 33 00  
I andre tilfælde    
Rullebaner og hjulbaner (»castors«) 8428 39 20  
Andre varer 8428 39 90  
Rulletrapper og rullende fortove 8428 40 00  
Tovbaner (herunder stolelifte og skilifte); trækmekanismer og spil til funicularer 8428 60 00  
Industrirobotter 8428 70 00  
Andre maskiner og apparater    
Læsseapparater, specielt konstrueret til brug i landbruget    
Konstrueret til montering pĂĄ landbrugstraktorer 8428 90 71  
I andre tilfælde 8428 90 79  
Andre maskiner og apparater 8428 90 90  
84.29 Bulldozere, angledozere, vejhøvle (graders og levellers), scrapere, gravemaskiner, læssemaskiner, stampemaskiner og vejtromler, selvkørende    
Bulldozere og angledozere    
PĂĄ larvebĂĄnd 8429 11 00 (PCE)
I andre tilfælde 8429 19 00 (PCE)
Vejhøvle (graders og levellers) 8429 20 00 (PCE)
Scrapere 8429 30 00 (PCE)
Stampemaskiner og vejtromler    
Vejtromler    
Vibrationstromler 8429 40 10 (PCE)
Andre tromler 8429 40 30 (PCE)
Stampemaskiner 8429 40 90 (PCE)
Gravemaskiner og læssemaskiner    
Læssemaskiner med frontmonteret læsseblad    
Læssemaskiner specielt konstrueret til brug ved underjordiske arbejder 8429 51 10 (PCE)
Andre læssemaskiner    
Læssemaskiner med skovl, på larvebånd 8429 51 91 (PCE)
Andre maskiner 8429 51 99 (PCE)
Maskiner, hvis overbygning kan drejes 360o    
Gravemaskiner pĂĄ larvebĂĄnd 8429 52 10 (PCE)
Andre maskiner 8429 52 90 (PCE)
Andre maskiner 8429 59 00 (PCE)
84.30 Andre maskiner og apparater til jordarbejde, minedrift, stenbrydning og lign. (fx maskiner til planering, udgravning, stampning, komprimering eller boring); piloteringsmaskiner (rambukke) og maskiner til optrækning af pæle; sneplove og sneblæsere    
Piloteringsmaskiner (rambukke) og maskiner til optrækning af pæle 8430 10 00 (PCE)
Sneplove og sneblæsere 8430 20 00 (PCE)
Skrammaskiner til brydning af kul, malm og lign., samt maskiner og apparater til tunnelboring    
Selvkørende 8430 31 00  
I andre tilfælde 8430 39 00  
Andre maskiner og apparater til boring    
Selvkørende 8430 41 00  
I andre tilfælde 8430 49 00  
Andre maskiner og apparater, selvkørende 8430 50 00  
Andre maskiner og apparater, ikke-selvkørende    
Maskiner og apparater til stampning og komprimering 8430 61 00 (PCE)
Andre maskiner og apparater 8430 69 00  
84.31 Dele, som udelukkende eller hovedsagelig anvendes til maskiner eller apparater henhørende under pos. 8425-8430    
Til maskiner og apparater henhørende under pos. 8425 8431 10 00  
Til maskiner og apparater henhørende under pos. 8427 8431 20 00  
Til maskiner og apparater henhørende under pos. 8428    
Til person- og vareelevatorer eller rulletrapper 8431 31 00  
Til andre maskiner og apparater 8431 39 00  
Til maskiner og apparater henhørende under pos. 8426, 8429 eller 8430    
Spande, grabber, gribere og skovle 8431 41 00  
Blade til bulldozere eller angledozere 8431 42 00  
Dele til maskiner og apparater til boring, henhørende under underpos. 843041 eller 843049 8431 43 00  
Andre varer    
Af støbejern eller af støbestĂĄl 8431 49 20  
I andre tilfælde 8431 49 80  
84.32 Landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsmaskiner og -apparater til jordens bearbejdning og dyrkning; tromler til plæner eller sportspladser    
Plove 8432 10 00 (PCE)
Harver, kultivatorer, luge-, hakke- og hyppemaskiner    
Tallerkenharver 8432 21 00 (PCE)
Andre varer    
Kultivatorer 8432 29 10 (PCE)
Harver 8432 29 30 (PCE)
Selvkørende hakkemaskiner 8432 29 50 (PCE)
Andre maskiner og apparater 8432 29 90 (PCE)
SĂĄ-, plante- og priklemaskiner    
SĂĄ-, plante- og priklemaskiner til direkte sĂĄning 8432 31 00 (PCE)
Andre varer    
SĂĄmaskiner    
Enkorn-radsåmaskiner med centraltræk 8432 39 11 (PCE)
Andre varer 8432 39 19 (PCE)
Plante- og priklemaskiner 8432 39 90 (PCE)
Gødningsspredere    
Husdyrgødningsspredere 8432 41 00 (PCE)
Kunstgødningsspredere 8432 42 00 (PCE)
Andre maskiner og apparater 8432 80 00  
Dele 8432 90 00  
84.33 Høstmaskiner og tærskeværker, herunder halm- og foderpressere; slĂĄmaskiner (herunder plæneklippere); maskiner til rensning eller sortering af æg, frugt eller andre landbrugsprodukter, undtagen maskiner og apparater henhørende under pos. 8437    
Plæneklippere    
Med motor og horisontalt roterende skær    
Med elektromotor 8433 11 10 (PCE)
Med anden motor    
Selvkørende    
Med førersæde 8433 11 51 (PCE)
I andre tilfælde 8433 11 59 (PCE)
Ikke selvkørende 8433 11 90 (PCE)
I andre tilfælde    
Med motor    
Med elektromotor 8433 19 10 (PCE)
Med anden motor    
Selvkørende    
Med førersæde 8433 19 51 (PCE)
I andre tilfælde 8433 19 59 (PCE)
Ikke selvkørende 8433 19 70 (PCE)
Uden motor 8433 19 90 (PCE)
SlĂĄmaskiner, herunder knivbjælker til montering pĂĄ en traktor    
Med motor 8433 20 10 (PCE)
I andre tilfælde    
Til montering pĂĄ eller tilkobling til traktorer 8433 20 50 (PCE)
I andre tilfælde 8433 20 90 (PCE)
Andre maskiner og apparater til høhøstning 8433 30 00 (PCE)
Halm- og foderpressere, herunder opsamlingspressere 8433 40 00 (PCE)
Andre maskiner og apparater til høstning; tærskeværker    
Mejetærskere 8433 51 00 (PCE)
Andre maskiner og apparater til tærskning 8433 52 00 (PCE)
Maskiner til optagning af rodfrugter og rodknolde    
Kartoffeloptagere 8433 53 10 (PCE)
Roeoptagere og roeaftoppere 8433 53 30 (PCE)
Andre varer 8433 53 90 (PCE)
Andre maskiner og apparater til høstning    
Grøntfoderhøstere    
Selvkørende 8433 59 11 (PCE)
I andre tilfælde 8433 59 19 (PCE)
Andre varer 8433 59 85 (PCE)
Maskiner til rensning eller sortering af æg, frugt eller andre landbrugsprodukter 8433 60 00  
Dele 8433 90 00  
84.34 Malkemaskiner og mejerimaskiner    
Malkemaskiner 8434 10 00  
Mejerimaskiner 8434 20 00  
Dele 8434 90 00  
84.35 Pressere, persere og andre maskiner og apparater til brug ved fremstilling af vin, cider, frugtsaft eller lignende drikkevarer    
Maskiner og apparater 8435 10 00  
Dele 8435 90 00  
84.36 Andre maskiner og apparater til landbrug, havebrug, skovbrug, fjerkræavl eller biavl, herunder spiringsanlæg med mekanisk udstyr eller udstyr til opvarmning; rugemaskiner og kyllingemødre    
Maskiner og apparater til tilberedning af dyrefoder 8436 10 00  
Maskiner og apparater til fjerkræavl; rugemaskiner og kyllingemødre    
Rugemaskiner og kyllingemødre 8436 21 00  
Andre maskiner og apparater 8436 29 00  
Andre maskiner og apparater    
Til skovbrug 8436 80 10 (PCE)
I andre tilfælde 8436 80 90  
Dele    
Til maskiner og apparater til fjerkræavl eller til rugemaskiner og kyllingemødre 8436 91 00  
I andre tilfælde 8436 99 00  
84.37 Maskiner og apparater til rensning og sortering af frø, korn eller tørrede bælgfrugter; maskiner og apparater til møllerier og maskiner og apparater til anden behandling af korn og tørrede bælgfrugter (undtagen maskiner og apparater af landbrugstyper)    
Maskiner og apparater til rensning og sortering af frø, korn eller tørrede bælgfrugter 8437 10 00 (PCE)
Andre maskiner og apparater 8437 80 00  
Dele 8437 90 00  
84.38 Maskiner og apparater, ikke tariferet i nogen anden position i dette kapitel, til industriel tilberedning eller fremstilling af fødevarer eller drikkevarer, undtagen maskiner og apparater til udvinding eller tilberedning af animalske eller fede vegetabilske eller mikrobielle olier og fedtstoffer    
Bagerimaskiner samt maskiner og apparater til fremstilling af makaroni, spaghetti og lign.    
Bagerimaskiner 8438 10 10  
Maskiner og apparater til fremstilling af makaroni, spaghetti og lign. 8438 10 90  
Maskiner og apparater til fremstilling af sukkervarer, kakao og chokolade 8438 20 00  
Maskiner og apparater til sukkerfabrikker 8438 30 00  
Maskiner og apparater til bryggerier 8438 40 00  
Maskiner og apparater til behandling og tilberedning af kød og fjerkræ 8438 50 00  
Maskiner og apparater til behandling og tilberedning af frugt, nødder og grøntsager 8438 60 00  
Andre maskiner og apparater    
Til behandling og tilberedning af kaffe og te 8438 80 10  
I andre tilfælde    
Til behandling, tilberedning eller fremstilling af drikkevarer 8438 80 91  
I andre tilfælde 8438 80 99  
Dele 8438 90 00  
84.39 Maskiner og apparater til fremstilling af papirmasse eller til fremstilling og efterbehandling af papir og pap    
Maskiner og apparater til fremstilling af papirmasse 8439 10 00  
Maskiner og apparater til fremstilling af papir og pap 8439 20 00  
Maskiner og apparater til efterbehandling af papir og pap 8439 30 00  
Dele    
Til maskiner og apparater til fremstilling af papirmasse 8439 91 00  
I andre tilfælde 8439 99 00  
84.40 Maskiner og apparater til bogindbinding, herunder symaskiner til hæftning af bøger    
Maskiner og apparater    
Falsemaskiner 8440 10 10  
Optagningsmaskiner 8440 10 20  
Sy- og hæftemaskiner 8440 10 30  
Limbindemaskiner 8440 10 40  
Andre maskiner og apparater 8440 10 90  
Dele 8440 90 00  
84.41 Andre maskiner og apparater til forarbejdning af papirmasse, papir og pap, herunder papir- og papskæremaskiner af enhver art    
Skæremaskiner    
Kombinerede rulleopskærings- og genoprulningsmaskiner 8441 10 10  
Langskære- og tværskæremaskiner 8441 10 20  
Skæremaskiner af guillotine-typen 8441 10 30  
Andre skæremaskiner 8441 10 70  
Maskiner til fremstilling af sække, poser og konvolutter 8441 20 00  
Maskiner til fremstilling af æsker, kasser, rør, tromler, kartoner og lignende varer, pĂĄ anden mĂĄde end ved formpresning 8441 30 00  
Maskiner til formpresning af varer af papirmasse, papir eller pap 8441 40 00  
Andre maskiner og apparater 8441 80 00  
Dele    
Til skæremaskiner 8441 90 10  
I andre tilfælde 8441 90 90  
84.42 Maskiner, apparater og redskaber (undtagen maskiner henhørende under pos. 8456-8465) til fremstilling og bearbejdning af trykplader, trykcylindre og lign.; trykplader, trykcylindre og lign.; plader, cylindre og litografiske sten, behandlet til grafisk brug (slebet, poleret og lign.)    
Maskiner, apparater og redskaber 8442 30 00 (PCE)
Dele til forannævnte maskiner, apparater og redskaber 8442 40 00  
Trykplader, trykcylindre og lign.; plader, cylindre og litografiske sten, behandlet til grafisk brug (slebet, poleret og lign.) 8442 50 00  
84.43 Trykkemaskiner, som anvender plader, cylindre og lign. henhørende under pos. 8442; andre printere, kopieringsmaskiner og telefaxapparater, ogsĂĄ kombineret; dele og tilbehør    
Trykkemaskiner, som anvender plader, cylindre og lign. henhørende under pos. 8442    
Offset-trykkemaskiner med papirtilførsel fra ruller 8443 11 00 (PCE)
Offset-trykkemaskiner med papirtilførsel af ark, hvis ene sidelængde ikke overstiger 22 cm og den anden ikke 36 cm, i ikke-foldet stand (kontoroffset-maskiner) 8443 12 00 (PCE)
Andre offset-trykkemaskiner    
Til trykning af ark    
Brugte 8443 13 10 (PCE)
Nye, til ark af format    
53 × 75 cm eller derunder 8443 13 32 (PCE)
Over 53 × 75 cm, men ikke over 75 × 107 cm 8443 13 34 (PCE)
Over 75 × 107 cm 8443 13 38 (PCE)
I andre tilfælde 8443 13 90 (PCE)
Bogtrykkemaskiner (højtrykspressere) med papirtilførsel fra ruller, undtagen til flexografisk trykning 8443 14 00 (PCE)
Bogtrykkemaskiner (højtrykspressere), med anden papirtilførsel end fra ruller, undtagen til flexografisk trykning 8443 15 00 (PCE)
Flexografitrykkemaskiner og -apparater 8443 16 00 (PCE)
Dybtrykmaskiner og -apparater 8443 17 00 (PCE)
Andre maskiner    
Til trykning af tekstilmaterialer 8443 19 20 (PCE)
Til brug ved fremstilling af halvledere 8443 19 40 (PCE)
I andre tilfælde 8443 19 70 (PCE)
Andre printere, kopieringsmaskiner og telefaxapparater, ogsĂĄ kombineret    
Maskiner, der udfører to eller flere af funktionerne trykning (printning), kopiering eller faxtransmission og kan tilsluttes til en automatisk databehandlingsmaskine eller et netværk 8443 31 00 (PCE)
Andre maskiner, der kan tilsluttes til en automatisk databehandlingsmaskine eller et netværk    
Printere 8443 32 10 (PCE)
Andre maskiner 8443 32 80 (PCE)
Andre maskiner og apparater 8443 39 00 (PCE)
Dele og tilbehør    
Dele og tilbehør til trykkemaskiner, som anvender plader, cylindre og lign. henhørende under pos. 8442    
Til maskiner henhørende under underpos. 84431940 8443 91 10  
I andre tilfælde    
Af støbejern eller af støbestĂĄl 8443 91 91  
I andre tilfælde 8443 91 99  
Andre varer    
Sammensatte elektroniske komponenter 8443 99 10  
Andre varer 8443 99 90  
84.44 Maskiner til fremstilling (ekstrusion), strækning, teksturering og skæring af kemofibre    
Maskiner til ekstrusion 8444 00 10 (PCE)
Andre maskiner 8444 00 90 (PCE)
84.45 Maskiner til bearbejdning af tekstilfibre; spinde- og tvindemaskiner samt andre maskiner til fremstilling af tekstilgarn; spolemaskiner (herunder skudgarnsspolemaskiner) og maskiner til bearbejdning af tekstilgarn med henblik pĂĄ anvendelse i de under pos. 8446 og 8447 nævnte maskiner    
Maskiner til bearbejdning af tekstilfibre    
Kartemaskiner 8445 11 00 (PCE)
Kæmmemaskiner 8445 12 00 (PCE)
Forspindemaskiner 8445 13 00 (PCE)
Andre maskiner 8445 19 00 (PCE)
Spindemaskiner 8445 20 00 (PCE)
Tvindemaskiner og maskiner til fremstilling af flertrĂĄdet eller kabelslĂĄet garn 8445 30 00 (PCE)
Spolemaskiner (herunder skudgarnsspolemaskiner) 8445 40 00 (PCE)
Andre maskiner 8445 90 00 (PCE)
84.46 Vævestole    
Til vævning af stof af bredde 30 cm og derunder 8446 10 00 (PCE)
Skyttevæve, til vævning af stof af bredde over 30 cm    
Motordrevne 8446 21 00 (PCE)
I andre tilfælde 8446 29 00 (PCE)
Skytteløse væve, til vævning af stof af bredde over 30 cm 8446 30 00 (PCE)
84.47 Strikkemaskiner, stitch-bondingmaskiner, maskiner til fremstilling af overspundet garn, tyl, blonder og kniplinger, broderier, possement og net samt maskiner til tufting    
Rundstrikkemaskiner    
Med cylinderdiameter på 165 mm og derunder 8447 11 00 (PCE)
Med cylinderdiameter over 165 mm 8447 12 00 (PCE)
Fladstrikkemaskiner; stitch-bondingmaskiner    
Kædestole, herunder Raschelmaskiner; stitch-bondingmaskiner 8447 20 20 (PCE)
Andre maskiner 8447 20 80 (PCE)
Andre maskiner 8447 90 00 (PCE)
84.48 Hjælpemaskiner og hjælpeapparater til brug i forbindelse med de under pos. 8444-8447 hørende maskiner (fx skaftmaskiner, jacquardmaskiner, kæde- og skudvogtere samt skytteskiftningsmaskiner); dele og tilbehør, som udelukkende eller hovedsagelig anvendes til maskiner henhørende under denne position eller under pos. 8444-8447 (fx spindler og spindelvinger, kartebeslag, kamme, spindedyser, væveskytter, vævelidser (søller), skaftrammer samt nĂĄle til strikkemaskiner)    
Hjælpemaskiner og hjælpeapparater til brug i forbindelse med de under pos. 8444-8447 hørende maskiner    
Skaft- og jacquardmaskiner; kortreduktions-, kortkopierings-, korthugge- og kortsnøremaskiner til jacquardkort 8448 11 00  
Andre varer 8448 19 00  
Dele og tilbehør til maskiner henhørende under pos. 8444 eller til deres hjælpemaskiner og hjælpeapparater 8448 20 00  
Dele og tilbehør til maskiner henhørende under pos. 8445 eller til deres hjælpemaskiner og hjælpeapparater    
Kartebeslag 8448 31 00  
Til maskiner til behandling af tekstilfibre, undtagen kartebeslag 8448 32 00  
Spindler og spindelvinger, spinderinge og spindeløbere 8448 33 00  
Andre varer 8448 39 00  
Dele og tilbehør til vævestole eller til deres hjælpemaskiner og hjælpeapparater    
Væveblade, vævelidser (søller) og skaftrammer 8448 42 00  
Andre varer 8448 49 00  
Dele og tilbehør til maskiner og apparater henhørende under pos. 8447 eller til deres hjælpemaskiner og hjælpeapparater    
Sinkers (platiner), nĂĄle og lignende varer til dannelse af masker    
Sinkers (platiner) 8448 51 10  
Andre varer 8448 51 90  
Andre varer 8448 59 00  
84.49 Maskiner og apparater til fremstilling og efterbehandling af filt og fiberdug i metermĂĄl eller i anden form, herunder maskiner og apparater til fremstilling af filthatte; blokke til fremstilling af hatte 8449 00 00  
84.50 Vaskemaskiner, ogsĂĄ med tørremaskine    
Maskiner med en kapacitet pĂĄ 10 kg tørt tøj og derunder    
Fuldautomatiske    
Med en kapacitet pĂĄ 6 kg tørt tøj og derunder    
Frontbetjente 8450 11 11 (PCE)
Topbetjente 8450 11 19 (PCE)
Med en kapacitet på over 6 kg, men ikke over 10 kg tørt tøj 8450 11 90 (PCE)
I andre tilfælde, med indbygget tørrecentrifuge 8450 12 00 (PCE)
I andre tilfælde 8450 19 00 (PCE)
Maskiner med en kapacitet på over 10 kg tørt tøj 8450 20 00 (PCE)
Dele 8450 90 00  
84.51 Maskiner og apparater (undtagen maskiner henhørende under pos. 8450) til vask, rensning, vridning, tørring, strygning, presning (herunder fikseringspresser), blegning, farvning, appretering, overfladebehandling, overtrækning eller imprægnering af tekstilgarn, tekstilstof eller forarbejdede tekstilvarer samt maskiner til pĂĄlægning af masse pĂĄ tekstilstof eller andet støttemateriale ved fremstilling af gulvbelægning (fx linoleum); maskiner til oprulning, afrulning, sammenlægning, tilskæring og takning af tekstilstof    
Tørrensemaskiner (kemisk rensning) 8451 10 00  
Tørremaskiner    
Med en kapacitet pĂĄ 10 kg tørt tøj og derunder 8451 21 00  
I andre tilfælde 8451 29 00  
Presse- og strygemaskiner, herunder fikseringspresser 8451 30 00 (PCE)
Maskiner til vask, blegning og farvning 8451 40 00  
Maskiner til oprulning, afrulning, sammenlægning, tilskæring og takning af tekstilstof 8451 50 00  
Andre maskiner og apparater    
Maskiner til pĂĄlægning af masse pĂĄ tekstilstof eller andet støttemateriale ved fremstilling af linoleum eller anden gulvbelægning 8451 80 10  
Maskiner til appretering eller overfladebehandling 8451 80 30  
Andre maskiner og apparater 8451 80 80  
Dele 8451 90 00  
84.52 Symaskiner, undtagen symaskiner til hæftning af bøger henhørende under pos. 8440; møbler, borde og overtræk, specielt konstrueret til symaskiner; symaskinenĂĄle    
Symaskiner til husholdningsbrug    
Symaskiner (skyttemaskiner), hvis hoved vejer 16 kg og derunder uden motor eller 17 kg og derunder med motor; symaskinhoveder (til skyttemaskiner), der vejer 16 kg og derunder uden motor eller 17 kg og derunder med motor    
Symaskiner af værdi (uden stativ, bord eller møbel) over 65 € 8452 10 11 (PCE)
Andre varer 8452 10 19 (PCE)
Andre symaskiner og symaskinhoveder 8452 10 90 (PCE)
Andre symaskiner    
Fuldautomatiske 8452 21 00 (PCE)
I andre tilfælde 8452 29 00 (PCE)
SymaskinenĂĄle 8452 30 00 (100)
Møbler, borde og overtræk til symaskiner samt dele dertil; andre dele til symaskiner 8452 90 00  
84.53 Maskiner og apparater (undtagen symaskiner) til beredning, garvning og forarbejdning af huder, skind eller læder og til fremstilling eller reparation af fodtøj eller andre varer af huder, skind eller læder    
Maskiner og apparater til beredning, garvning og forarbejdning af huder, skind eller læder 8453 10 00  
Maskiner og apparater til fremstilling eller reparation af fodtøj 8453 20 00  
Andre maskiner og apparater 8453 80 00  
Dele 8453 90 00  
84.54 Konvertorer, støbeskeer, kokiller og støbemaskiner, af den art der anvendes i den metallurgiske industri og i metalstøberier    
Konvertorer 8454 10 00  
Kokiller og støbeskeer 8454 20 00  
Støbemaskiner    
Trykstøbemaskiner 8454 30 10  
Andre støbemaskiner 8454 30 90  
Dele 8454 90 00  
84.55 Valsemaskiner til valsning af metaller samt valser dertil    
Rørvalsemaskiner 8455 10 00  
Andre valsemaskiner    
Til varmvalsning eller til kombineret kold- og varmvalsning 8455 21 00  
Til koldvalsning 8455 22 00  
Valser    
Af støbejern 8455 30 10  
Af frismedet stĂĄl    
Arbejdsvalser til varmvalsning; støttevalser til varm- og koldvalsning 8455 30 31  
Arbejdsvalser til koldvalsning 8455 30 39  
I andre tilfælde 8455 30 90  
Andre dele 8455 90 00  
84.56 Værktøjsmaskiner til bearbejdning af ethvert materiale, som fjerner materiale ved hjælp af laserstrĂĄler eller andre lys- og fotonstrĂĄler, ultralyd, elektroerosion, elektrokemiske processer, elektronstrĂĄler, ionstrĂĄler eller plasmabue; vandskæremaskiner    
Maskiner, som fungerer ved hjælp af laserstrĂĄler eller andre lys- og fotonstrĂĄler    
Maskiner, som fungerer ved hjælp af laserstrĂĄler    
Som udelukkende eller hovedsagelig anvendes til fremstilling af trykte kredsløb, printplader med trykte kredsløb, dele henhørende under pos. 8517 eller dele af automatiske databehandlingsmaskiner 8456 11 10 (PCE)
I andre tilfælde 8456 11 90 (PCE)
Maskiner, som fungerer ved hjælp af andre lys- og fotonstrĂĄler    
Som udelukkende eller hovedsagelig anvendes til fremstilling af trykte kredsløb, printplader med trykte kredsløb, dele henhørende under pos. 8517 eller dele af automatiske databehandlingsmaskiner 8456 12 10 (PCE)
I andre tilfælde 8456 12 90 (PCE)
Maskiner, som fungerer ved hjælp af ultralyd 8456 20 00 (PCE)
Maskiner, som fungerer ved hjælp af elektroerosion    
Numerisk styrede    
Maskiner som fungerer ved hjælp af trådelektroder 8456 30 11 (PCE)
Andre varer 8456 30 19 (PCE)
I andre tilfælde 8456 30 90 (PCE)
Maskiner, som fungerer ved hjælp af plasmabue 8456 40 00 (PCE)
Vandskæremaskiner 8456 50 00 (PCE)
Andre maskiner 8456 90 00 (PCE)
84.57 Maskincentre, enkeltstationsmaskiner med flere bearbejdningsenheder, transfermaskiner (flerstationsmaskiner)    
Maskincentre    
Horisontale 8457 10 10 (PCE)
I andre tilfælde 8457 10 90 (PCE)
Enkeltstationsmaskiner med flere bearbejdningsenheder 8457 20 00 (PCE)
Transfermaskiner (flerstationsmaskiner)    
Numerisk styrede 8457 30 10 (PCE)
I andre tilfælde 8457 30 90 (PCE)
84.58 Drejebænke (herunder drejecentre), til fjernelse af metal    
Horisontale drejebænke    
Numerisk styrede    
Drejecentre 8458 11 20 (PCE)
Automatdrejebænke    
Enspindlede 8458 11 41 (PCE)
Flerspindlede 8458 11 49 (PCE)
Andre drejebænke 8458 11 80 (PCE)
I andre tilfælde 8458 19 00 (PCE)
Andre drejebænke    
Numerisk styrede    
Drejecentre 8458 91 20 (PCE)
Andre drejebænke 8458 91 80 (PCE)
I andre tilfælde 8458 99 00 (PCE)
84.59 Værktøjsmaskiner (herunder kombinerede bore-, fræse- og gevindskæremaskiner) til boring, udboring, fræsning og gevindskæring i metal, undtagen drejebænke (herunder drejecentre) henhørende under pos. 8458    
Kombinerede bore-, fræse- og gevindskæremaskiner 8459 10 00 (PCE)
Andre boremaskiner    
Numerisk styrede 8459 21 00 (PCE)
I andre tilfælde 8459 29 00 (PCE)
Andre bore- og fræsemaskiner    
Numerisk styrede 8459 31 00 (PCE)
I andre tilfælde 8459 39 00 (PCE)
Andre udboremaskiner    
Numerisk styrede 8459 41 00 (PCE)
I andre tilfælde 8459 49 00 (PCE)
Fræsemaskiner pĂĄ stativ    
Numerisk styrede 8459 51 00 (PCE)
I andre tilfælde 8459 59 00 (PCE)
Andre fræsemaskiner    
Numerisk styrede    
Maskiner til fræsning af værktøj 8459 61 10 (PCE)
Andre varer 8459 61 90 (PCE)
I andre tilfælde    
Maskiner til fræsning af værktøj 8459 69 10 (PCE)
Andre varer 8459 69 90 (PCE)
Andre gevindskæremaskiner 8459 70 00 (PCE)
84.60 Slibemaskiner, hvæssemaskiner, honemaskiner, lappemaskiner, poleremaskiner og lignende maskiner til overfladebehandling af metal eller cermets ved hjælp af slibesten, slibeskiver eller slibe- eller poleremidler, undtagen tandhjulsfremstillingsmaskiner henhørende under pos. 8461    
Planslibemaskiner    
Numerisk styrede 8460 12 00 (PCE)
I andre tilfælde 8460 19 00 (PCE)
Andre slibemaskiner    
Centerless-rundslibemaskiner, numerisk styrede 8460 22 00 (PCE)
Andre rundslibemaskiner, numerisk styrede 8460 23 00 (PCE)
Andre varer, numerisk styrede 8460 24 00 (PCE)
Andre varer    
Til cylindriske overflader 8460 29 10 (PCE)
I andre tilfælde 8460 29 90 (PCE)
Slibe- og hvæssemaskiner    
Numerisk styrede 8460 31 00 (PCE)
I andre tilfælde 8460 39 00 (PCE)
Honemaskiner og lappemaskiner    
Numerisk styrede 8460 40 10 (PCE)
I andre tilfælde 8460 40 90 (PCE)
Andre maskiner 8460 90 00 (PCE)
84.61 Høvlemaskiner, shapingmaskiner, notstikkemaskiner, rømmemaskiner, maskiner til fremstilling og færdigbearbejdning af tandhjul, maskinsave, afskæremaskiner og andre spĂĄntagende værktøjsmaskiner til bearbejdning af metal eller cermets, ikke andetsteds tariferet    
Shaping- og notstikkemaskiner 8461 20 00 (PCE)
Rømmemaskiner    
Numerisk styrede 8461 30 10 (PCE)
I andre tilfælde 8461 30 90 (PCE)
Maskiner til fremstilling og færdigbearbejdning af tandhjul    
Tandhjulsfremstillingsmaskiner (herunder maskiner til slibning af tandhjul)    
Til fremstilling af cylindriske tandhjul    
Numerisk styrede 8461 40 11 (PCE)
I andre tilfælde 8461 40 19 (PCE)
Til fremstilling af andre tandhjul    
Numerisk styrede 8461 40 31 (PCE)
I andre tilfælde 8461 40 39 (PCE)
Maskiner til færdigbearbejdning af tandhjul    
Med mikrometrisk indstillingsanordning, hvormed hver akse kan indstilles med en nøjagtighed pĂĄ mindst 0,01 mm    
Numerisk styrede 8461 40 71 (PCE)
I andre tilfælde 8461 40 79 (PCE)
I andre tilfælde 8461 40 90 (PCE)
Maskinsave og afskæremaskiner    
Maskinsave    
Rundsave 8461 50 11 (PCE)
Andre maskinsave 8461 50 19 (PCE)
Afskæremaskiner 8461 50 90 (PCE)
Andre maskiner 8461 90 00 (PCE)
84.62 Værktøjsmaskiner (herunder pressere) til frismedning, hamring og sænksmedning af metal (undtagen valsemaskiner); værktøjsmaskiner (herunder pressere, skærelinjer og afkortningslinjer) til bearbejdning af metal ved bøjning, bukning, kantbukning, retning, klipning, lokning, stansning eller udhugning (undtagen trækkebænke); pressere, undtagen de forannævnte, til bearbejdning af metal eller sintrede metalcarbider    
Varmedeformationsmaskiner til frismedning, sænksmedning (herunder pressere) og hammersmedning    
Maskiner til lukket sænksmedning    
Numerisk styrede 8462 11 10 (PCE)
I andre tilfælde 8462 11 90 (PCE)
I andre tilfælde    
Numerisk styrede 8462 19 10 (PCE)
I andre tilfælde 8462 19 90 (PCE)
Bøjemaskiner, bukkemaskiner, kantbukkemaskiner og rettemaskiner (herunder foldemaskiner) til plane produkter    
Profilformningsmaskiner    
Numerisk styrede 8462 22 10 (PCE)
I andre tilfælde 8462 22 90 (PCE)
Numerisk styrede foldemaskiner 8462 23 00 (PCE)
Numerisk styrede panelbukkere 8462 24 00 (PCE)
Numerisk styrede rulleformningsmaskiner 8462 25 00 (PCE)
Andre numerisk styrede bøjemaskiner, bukkemaskiner, kantbukkemaskiner og rettemaskiner 8462 26 00 (PCE)
I andre tilfælde 8462 29 00 New (PCE)
Skærelinjer, afkortningslinjer og andre klippemaskiner (undtagen pressere) til plane produkter, undtagen kombinerede lokke- og klippemaskiner    
Skærelinjer og afkortningslinjer    
Numerisk styrede 8462 32 10 (PCE)
I andre tilfælde 8462 32 90 (PCE)
Numerisk styrede klippemaskiner 8462 33 00 (PCE)
I andre tilfælde 8462 39 00 (PCE)
Lokke-, stanse- eller udhugge maskiner (undtagen pressere) til plane produkter, herunder kombinerede lokke- og klippemaskiner    
Numerisk styrede 8462 42 00 (PCE)
I andre tilfælde 8462 49 00 (PCE)
Maskiner til bearbejdning af rør, hulprofilrør og barrer (undtagen pressere)    
Numerisk styrede 8462 51 00 (PCE)
I andre tilfælde 8462 59 00 (PCE)
Pressere til koldbearbejdning af metal    
Hydrauliske pressere    
Numerisk styrede 8462 61 10 (PCE)
I andre tilfælde 8462 61 90 (PCE)
Mekaniske pressere    
Numerisk styrede 8462 62 10 (PCE)
I andre tilfælde 8462 62 90 (PCE)
Servopressere    
Numerisk styrede 8462 63 10 (PCE)
I andre tilfælde 8462 63 90 (PCE)
I andre tilfælde    
Numerisk styrede 8462 69 10 (PCE)
I andre tilfælde 8462 69 90 (PCE)
Andre maskiner    
Numerisk styrede 8462 90 10 (PCE)
I andre tilfælde 8462 90 90 (PCE)
84.63 Andre ikke-spĂĄntagende værktøjsmaskiner til bearbejdning af metal eller cermets    
Trækkebænke til stænger, rør, profiler, trĂĄd og lign.    
Trækkebænke til tråd 8463 10 10 (PCE)
Andre trækkebænke 8463 10 90 (PCE)
Gevindvalsemaskiner 8463 20 00 (PCE)
Maskiner til bearbejdning af trĂĄd 8463 30 00 (PCE)
Andre maskiner 8463 90 00 (PCE)
84.64 Værktøjsmaskiner til bearbejdning af sten, keramisk materiale, beton, asbestcement og lignende mineralske materialer eller til bearbejdning af glas i kold tilstand    
Maskinsave 8464 10 00 (PCE)
Slibe- og poleremaskiner    
Til bearbejdning af glas    
Til optisk glas 8464 20 11 (PCE)
I andre tilfælde 8464 20 19  
I andre tilfælde 8464 20 80  
Andre maskiner 8464 90 00  
84.65 Værktøjsmaskiner (herunder sømme-, hæfte-, klæbe- og andre samlemaskiner) til bearbejdning af træ, kork, ben, hĂĄrdgummi, hĂĄrd plast og lignende hĂĄrde materialer    
Maskiner, som kan udføre forskellige arbejdsfunktioner uden værktøjsskift    
Med manuel ilægning af emnet mellem hver funktion 8465 10 10 (PCE)
Med automatisk ilægning af emnet mellem hver funktion 8465 10 90 (PCE)
Maskincentre 8465 20 00 (PCE)
Andre maskiner    
Maskinsave    
Bånd- og kædesave 8465 91 10 (PCE)
Rundsave 8465 91 20 (PCE)
Andre varer 8465 91 90 (PCE)
Høvle- og fræsemaskiner 8465 92 00 (PCE)
Slibe- og poleremaskiner 8465 93 00 (PCE)
Maskiner til bøjning og samling 8465 94 00 (PCE)
Bore- og stemmemaskiner 8465 95 00 (PCE)
Kløve, skrælle- og skæremaskiner 8465 96 00 (PCE)
Andre maskiner 8465 99 00 (PCE)
84.66 Dele og tilbehør, som udelukkende eller hovedsagelig anvendes til maskiner henhørende under pos. 8456-8465, herunder materiale- og værktøjsholdere, selvĂĄbnende gevindskærehoveder, delehoveder og andet specialtilbehør til maskiner; værktøjsholdere til hĂĄndværktøj af enhver art    
Værktøjsholdere og selvĂĄbnende gevindskærehoveder    
Værktøjsholdere    
Dorne, tænger og bøsninger 8466 10 20  
Andre værktøjsholdere    
Til drejebænke 8466 10 31  
I andre tilfælde 8466 10 38  
SelvĂĄbnende gevindskærehoveder 8466 10 80  
Materialeholdere    
Opspændingsværktøjer samt sæt af standarddele dertil 8466 20 20  
Andre materialeholdere    
Til drejebænke 8466 20 91  
I andre tilfælde 8466 20 98  
Delehoveder og andet specialtilbehør til maskiner 8466 30 00  
Andre varer    
Til maskiner henhørende under pos. 8464    
Af støbejern eller af støbestĂĄl 8466 91 20  
I andre tilfælde 8466 91 95  
Til maskiner henhørende under pos. 8465    
Af støbejern eller af støbestĂĄl 8466 92 20  
I andre tilfælde 8466 92 80  
Til maskiner henhørende under pos. 8456-8461    
Dele og tilbehør til maskiner henhørende under underpos. 84561110, 84561210, 845620, 845630, 845710, 845891, 84592100, 845961 og 846150, der udelukkende eller hovedsagelig anvendes til fremstilling af trykte kredsløb, printplader med trykte kredsløb, dele henhørende under pos. 8517 eller dele til automatiske databehandlingsmaskiner 8466 93 40  
Andre varer    
Til maskiner henhørende under underpos. 84565000 8466 93 50  
I andre tilfælde 8466 93 60  
Til maskiner henhørende under pos. 8462-8463 8466 94 00  
84.67 HĂĄndværktøj, pneumatisk, hydraulisk eller med indbygget elektrisk eller ikke-elektrisk motor    
Pneumatisk hĂĄndværktøj    
Roterende (ogsĂĄ med slageffekt)    
Til bearbejdning af metaller 8467 11 10  
I andre tilfælde 8467 11 90  
I andre tilfælde 8467 19 00  
Med indbygget elektromotor    
Boremaskiner    
Som fungerer uden ydre energikilde 8467 21 10 (PCE)
I andre tilfælde    
Elektropneumatiske 8467 21 91 (PCE)
Andre boremaskiner 8467 21 99 (PCE)
Save    
Kædesave 8467 22 10 (PCE)
Rundsave 8467 22 30 (PCE)
Andre save 8467 22 90 (PCE)
Andre varer    
Som fungerer uden ydre energikilde 8467 29 20 (PCE)
I andre tilfælde    
Slibemaskiner og pudsemaskiner    
Vinkelslibere 8467 29 51 (PCE)
BĂĄndpudsere 8467 29 53 (PCE)
Andre slibemaskiner og pudsemaskiner 8467 29 59 (PCE)
Høvle 8467 29 70 (PCE)
Hækkeklippere og græstrimmere 8467 29 80 (PCE)
Andre varer 8467 29 85 (PCE)
Andet hĂĄndværktøj    
Kædesave 8467 81 00 (PCE)
Andre varer 8467 89 00  
Dele    
Til kædesave 8467 91 00  
Til pneumatisk hĂĄndværktøj 8467 92 00  
I andre tilfælde 8467 99 00  
84.68 Maskiner og apparater til lodning og svejsning, ogsĂĄ anvendelige til skæring, undtagen maskiner og apparater henhørende under pos. 8515; gasdrevne flammehærdere    
Svejsebrændere som holdes i hĂĄnden 8468 10 00  
Andre gasdrevne maskiner og apparater 8468 20 00  
Andre maskiner og apparater 8468 80 00  
Dele 8468 90 00  
84.70 Regnemaskiner og maskiner i lommeformat til optagelse, gengivelse og visning af data, med indbyggede regnefunktioner; bogholderimaskiner, frankeringsmaskiner, billetmaskiner og lignende maskiner med indbygget regnemekanisme; kasseapparater    
Elektroniske regnemaskiner, der kan fungere uden ydre elektrisk energikilde, samt maskiner i lommeformat til optagelse, gengivelse og visning af data, med indbyggede regnefunktioner 8470 10 00 (PCE)
Andre elektroniske regnemaskiner    
Med indbygget trykkeanordning 8470 21 00 (PCE)
I andre tilfælde 8470 29 00 (PCE)
Andre regnemaskiner 8470 30 00 (PCE)
Kasseapparater 8470 50 00 (PCE)
Andre varer 8470 90 00 (PCE)
84.71 Automatiske databehandlingsmaskiner og enheder dertil; magnetiske og optiske læsere, maskiner til overførsel af data til datamedier i kodet form samt maskiner til bearbejdning af sĂĄdanne data, ikke andetsteds tariferet    
Bærbare automatiske databehandlingsmaskiner, af vægt ikke over 10 kg, bestående af mindst en centralenhed, et tastatur og en skærm 8471 30 00 (PCE)
Andre automatiske databehandlingsmaskiner    
Bestående af mindst en centralenhed og en indlæse- og udlæseenhed (som kan være kombinerede), sammenbygget i et fælles kabinet 8471 41 00 (PCE)
Andre, der foreligger som anlæg 8471 49 00 (PCE)
Bearbejdningsenheder, undtagen de under underpos. 847141 eller 847149 hørende, uanset om de i et fælles kabinet indeholder en eller to af følgende enheder: lagerenheder, indlæseenheder, udlæseenheder 8471 50 00 (PCE)
Indlæse- eller udlæseenheder, ogsĂĄ sammenbygget med en lagerenhed i et fælles kabinet    
Tastaturer 8471 60 60 (PCE)
Andre varer 8471 60 70 (PCE)
Lagerenheder    
Centrallagerenheder 8471 70 20 (PCE)
Andre lagerenheder    
Pladelagerenheder    
Optiske, herunder magnetisk-optiske 8471 70 30 (PCE)
I andre tilfælde    
Pladelagre med faste plader 8471 70 50 (PCE)
Andre varer 8471 70 70 (PCE)
BĂĄndlagerenheder 8471 70 80 (PCE)
Andre lagerenheder 8471 70 98 (PCE)
Andre enheder til automatiske databehandlingsmaskiner 8471 80 00 (PCE)
Andre varer 8471 90 00 (PCE)
84.72 Andre maskiner og apparater til kontorbrug (fx duplikatorer af hektograftypen og stencilduplikatorer, adresseringsmaskiner, automatiske seddelautomater, møntsorterings-, mønttælle- og møntpakkemaskiner, blyantspidsemaskiner, perforeringsmaskiner og hæftemaskiner)    
Duplikatorer 8472 10 00 (PCE)
Maskiner til brevbehandling (sortering, sammenfoldning, kuvertering, omvikling med bånd, åbning, lukning, forsegling samt påsætning og stempling af frimærker) 8472 30 00 (PCE)
Andre maskiner og apparater    
Møntsorterings-, mønttælle- og møntpakkemaskiner 8472 90 10 (PCE)
Andre varer 8472 90 80  
84.73 Dele og tilbehør (undtagen beskyttelsesovertræk, transportkasser og lign.), som udelukkende eller hovedsagelig anvendes til maskiner og apparater henhørende under pos. 8470-8472    
Dele og tilbehør til maskiner henhørende under pos. 8470    
Til elektroniske regnemaskiner henhørende under underpos. 847010, 847021 og 847029    
Sammensatte elektroniske komponenter 8473 21 10  
Andre varer 8473 21 90  
I andre tilfælde    
Sammensatte elektroniske komponenter 8473 29 10  
Andre varer 8473 29 90  
Dele og tilbehør til maskiner henhørende under pos. 8471    
Sammensatte elektroniske komponenter 8473 30 20  
Andre varer 8473 30 80  
Dele og tilbehør til maskiner henhørende under pos. 8472    
Sammensatte elektroniske komponenter 8473 40 10  
Andre varer 8473 40 80  
Dele og tilbehør, der er lige anvendelige til maskiner og apparater henhørende under pos. 8470-8472    
Sammensatte elektroniske komponenter 8473 50 20  
Andre varer 8473 50 80  
84.74 Maskiner og apparater til sortering, harpning, vaskning, knusning, formaling, blanding og æltning af jord, sten, malm og andre faste mineralske stoffer, ogsĂĄ i pulver- og pastaform; maskiner og apparater til agglomerering og formning af faste brændselsstoffer, keramiske masser, uhærdet cement, gips og andre mineralske produkter i pulver- eller pastaform; maskiner til fremstilling af støbeforme af sand    
Maskiner til sortering, harpning eller vaskning 8474 10 00  
Maskiner til knusning og formaling 8474 20 00  
Blande- og æltemaskiner    
Beton- og mørtelblandemaskiner 8474 31 00  
Maskiner til blanding af mineralske produkter med bitumen 8474 32 00  
Andre blande- og æltemaskiner 8474 39 00  
Andre maskiner og apparater    
Maskiner og apparater til agglomerering og formning af keramiske masser 8474 80 10  
Andre varer 8474 80 90  
Dele    
Af støbejern eller af støbestĂĄl 8474 90 10  
I andre tilfælde 8474 90 90  
84.75 Maskiner til samling af elektriske lamper, elektronrør og blitzlamper, indkapslet i glas; maskiner og apparater til fremstilling og bearbejdning af glas og glasvarer i varm tilstand    
Maskiner til samling af elektriske lamper, elektronrør og blitzlamper, indkapslet i glas 8475 10 00  
Maskiner og apparater til fremstilling og bearbejdning af glas og glasvarer i varm tilstand    
Maskiner og apparater til fremstilling af optiske fibre eller grundformer dertil 8475 21 00  
Andre varer 8475 29 00  
Dele    
Til maskiner henhørende under underpos. 84752100 8475 90 10  
I andre tilfælde 8475 90 90  
84.76 Salgsautomater (fx frimærke-, cigaret-, fødevare- og drikkevareautomater), herunder vekselautomater    
Drikkevareautomater    
Med køle- eller varmeanordning 8476 21 00 (PCE)
I andre tilfælde 8476 29 00 (PCE)
Andre maskiner    
Med køle- eller varmeanordning 8476 81 00 (PCE)
I andre tilfælde    
Vekselautomater 8476 89 10 (PCE)
Andre varer 8476 89 90 (PCE)
Dele    
Dele til vekselautomater 8476 90 10  
Andre varer 8476 90 90  
84.77 Maskiner og apparater til bearbejdning af gummi og plast eller til fremstilling af varer af disse materialer, ikke andetsteds tariferet i dette kapitel    
Sprøjtestøbemaskiner 8477 10 00 (PCE)
Ekstrudere 8477 20 00 (PCE)
Maskiner og apparater til formblæsning 8477 30 00 (PCE)
Maskiner og apparater til vakuumstøbning og anden termoformning 8477 40 00 (PCE)
Andre maskiner og apparater til støbning og formning    
Til formpresning eller regummiering af dæk, eller til formning af slanger 8477 51 00 (PCE)
I andre tilfælde    
Pressere 8477 59 10 (PCE)
Andre maskiner og apparater til støbning og formning 8477 59 80 (PCE)
Andre maskiner og apparater    
Maskiner og apparater til fremstilling af celleplast, cellegummi eller tilsvarende materialer    
Maskiner til forarbejdning af reaktive harpikser 8477 80 11 (PCE)
Andre maskiner og apparater 8477 80 19 (PCE)
Andre maskiner og apparater    
Fragmenteringsmaskiner 8477 80 91 (PCE)
Blandemaskiner, æltemaskiner og røremaskiner 8477 80 93 (PCE)
Skæremaskiner og spaltemaskiner 8477 80 95 (PCE)
Andre maskiner og apparater 8477 80 99  
Dele    
Af støbejern eller af støbestĂĄl 8477 90 10  
I andre tilfælde 8477 90 80  
84.78 Maskiner og apparater til forarbejdning af tobak, ikke andetsteds tariferet i dette kapitel    
Maskiner og apparater 8478 10 00  
Dele 8478 90 00  
84.79 Maskiner, apparater og mekaniske redskaber med selvstændig funktion, ikke andetsteds tariferet i dette kapitel    
Maskiner og apparater til bygge- og anlægsarbejder og lign. 8479 10 00  
Maskiner og apparater til udvinding eller tilberedning af animalske eller fede vegetabilske eller mikrobielle olier og fedtstoffer 8479 20 00  
Pressere til fremstilling af spĂĄnplader og fiberplader af træ eller andre træagtige materialer; andre maskiner og apparater til behandling af træ eller kork    
Pressere 8479 30 10  
Andre varer 8479 30 90  
Maskiner til fremstilling af reb, tovværk og kabler 8479 40 00 (PCE)
Industrirobotter, ikke andetsteds tariferet 8479 50 00  
Luftkølere af fordampningstypen 8479 60 00  
Passager- og landgangsbroer    
Af den art der anvendes i lufthavne 8479 71 00  
I andre tilfælde 8479 79 00  
Andre maskiner, apparater og mekaniske redskaber    
Til behandling af metal, herunder apparater til bevikling af elektriske spoler og lign. 8479 81 00  
Til blanding, æltning, knusning, formaling, harpning, filtrering, homogenisering, emulgering eller sammenrøring 8479 82 00  
Kolde isostatiske pressere 8479 83 00  
I andre tilfælde    
Mobile hydrauliske maskiner til understøttelse i miner 8479 89 30  
Centralsmøreanlæg 8479 89 60  
Automatiske elektroniske komponentplaceringsmaskiner, der udelukkende eller hovedsagelig anvendes til fremstilling af printplader med trykte kredsløb 8479 89 70  
Andre varer 8479 89 97  
Dele    
Til maskiner henhørende under underpos. 84798970 8479 90 15  
I andre tilfælde    
Af støbejern eller af støbestĂĄl 8479 90 20  
I andre tilfælde 8479 90 70  
84.80 Formkasser til metalstøbning; bundplader til støbeforme; støbeformsmodeller; støbeforme til metaller (bortset fra kokiller), metalcarbider, glas, mineralske materialer, gummi og plast    
Formkasser til metalstøbning 8480 10 00  
Bundplader til støbeforme 8480 20 00  
Støbeformsmodeller    
Af træ 8480 30 10  
I andre tilfælde 8480 30 90  
Støbeforme til metaller og metalcarbider    
Til sprøjtestøbning eller presning 8480 41 00  
I andre tilfælde 8480 49 00  
Støbeforme til glas 8480 50 00  
Støbeforme til mineralske materialer 8480 60 00  
Støbeforme til gummi og plast    
Til sprøjtestøbning eller presning 8480 71 00  
I andre tilfælde 8480 79 00  
84.81 Haner, ventiler og lignende tilbehør til rørledninger, kedler, tanke, kar og lignende beholdere, herunder trykreguleringsventiler og termostatregulerede ventiler    
Trykreducerende ventiler    
Sammenbygget med filtre eller smøreapparater 8481 10 05  
I andre tilfælde    
Af støbejern eller stĂĄl 8481 10 19  
I andre tilfælde 8481 10 99  
Ventiler til oliehydrauliske og pneumatiske transmissioner    
Ventiler til oliehydrauliske transmissioner 8481 20 10  
Ventiler til pneumatiske transmissioner 8481 20 90  
Kontraventiler    
Af støbejern eller stĂĄl 8481 30 91  
I andre tilfælde 8481 30 99  
Sikkerheds- og aflastningsventiler    
Af støbejern eller stĂĄl 8481 40 10  
I andre tilfælde 8481 40 90  
Andre haner, ventiler og lign.    
Sanitetsventiler    
Blandingsventiler 8481 80 11  
Andre varer 8481 80 19  
Ventiler til centralvarmeradiatorer    
Termostatregulerede ventiler 8481 80 31  
Andre varer 8481 80 39  
Ventiler til dæk og slanger 8481 80 40  
Andre varer    
Procesreguleringsventiler    
Temperaturregulatorer 8481 80 51  
Andre varer 8481 80 59  
Andre varer    
Skydeventiler    
Af støbejern 8481 80 61  
Af stĂĄl 8481 80 63  
I andre tilfælde 8481 80 69  
Sædeventiler    
Af støbejern 8481 80 71  
Af stĂĄl 8481 80 73  
I andre tilfælde 8481 80 79  
Kugleventiler og haner med told 8481 80 81  
Spjældventiler 8481 80 85  
Membranventiler 8481 80 87  
Andre varer 8481 80 99  
Dele 8481 90 00  
84.82 Kugle- og rullelejer    
Kuglelejer    
Med største udvendige diameter pĂĄ 30 mm og derunder 8482 10 10  
I andre tilfælde 8482 10 90  
Koniske rullelejer, herunder monteringssæt til koniske rullelejer 8482 20 00  
Sfæriske rullelejer 8482 30 00  
NĂĄlelejer, herunder monteringssæt til lejehus og nĂĄlelejer 8482 40 00  
Andre cylindriske rullelejer, herunder monteringssæt til lejehus og rullelejer 8482 50 00  
Andre varer, herunder kombinerede kugle- og rullelejer 8482 80 00  
Dele    
Kugler, nĂĄle og ruller    
Koniske ruller 8482 91 10  
Andre varer 8482 91 90  
Andre dele 8482 99 00  
84.83 Transmissionsaksler (herunder kamaksler og krumtapaksler) og krumtappe; lejehuse og aksellejer; tandhjulsudvekslinger og friktionsgear; kugle- og rulleskruer; gearkasser og andre regulerbare gear, herunder drejningsmomentomformere; svinghjul og remskiver, herunder taljeblokke; akselkoblinger og andre koblinger, herunder universalkoblinger    
Transmissionsaksler (herunder kamaksler og krumtapaksler) og krumtappe    
Krumtappe og krumtapaksler    
Af støbejern eller af støbestĂĄl 8483 10 21  
Af frismedet stĂĄl 8483 10 25  
I andre tilfælde 8483 10 29  
Leddelte aksler 8483 10 50  
Andre varer 8483 10 95  
Lejehuse med kugle- og rullelejer 8483 20 00  
Lejehuse uden kugle- og rullelejer; aksellejer    
Lejehuse    
Til kugle- og rullelejer 8483 30 32  
I andre tilfælde 8483 30 38  
Aksellejer 8483 30 80  
Tandhjulsudvekslinger og friktionsgear, undtagen enkelte tandhjul og andre enkeltkomponenter til kraftoverførsel; kugle- og rulleskruer; gearkasser og andre regulerbare gear, herunder drejningsmomentomformere    
Tandhjulsudvekslinger, undtagen friktionsgear    
Med cylindriske tandhjul 8483 40 21  
Med koniske eller cylinderkoniske tandhjul 8483 40 23  
Snekkegear 8483 40 25  
Andre varer 8483 40 29  
Kugle- og rulleskruer 8483 40 30  
Gearkasser og andre regulerbare gear    
Gearkasser 8483 40 51  
Andre varer 8483 40 59  
Andre varer 8483 40 90  
Svinghjul og remskiver, herunder taljeblokke    
Af støbejern eller af støbestĂĄl 8483 50 20  
I andre tilfælde 8483 50 80  
Akselkoblinger og andre koblinger, herunder universalkoblinger    
Af støbejern eller af støbestĂĄl 8483 60 20  
I andre tilfælde 8483 60 80  
Tandhjul og andre komponenter til kraftoverførsel, som foreligger særskilt; dele    
Dele til lejehuse 8483 90 20  
I andre tilfælde    
Af støbejern eller af støbestĂĄl 8483 90 81  
I andre tilfælde 8483 90 89  
84.84 Pakninger og lign. af metalplader i forbindelse med andet materiale eller af to eller flere lag metal; sæt og assortimenter af pakninger og lign. af forskellig beskaffenhed i poser, hylstre eller lignende emballager; mekaniske pakninger    
Pakninger og lign. af metalplader i forbindelse med andet materiale eller af to eller flere lag metal 8484 10 00  
Mekaniske pakninger 8484 20 00  
Andre varer 8484 90 00  
84.85 Maskiner til additiv fremstilling    
Ved nedsmeltning af metal 8485 10 00 (PCE)
Ved plast- eller gummiaflejring 8485 20 00 (PCE)
Ved gips-, cement-, keramik- eller glasaflejring    
Ved gips-, cement- eller keramikaflejring 8485 30 10 (PCE)
I andre tilfælde 8485 30 90 (PCE)
Andre varer    
Maskiner til additiv fremstilling ved aflejring af sand, beton eller andre mineralske produkter 8485 80 10 New (PCE)
I andre tilfælde 8485 80 90 New (PCE)
Dele    
Dele til maskiner henhørende under underpos. 84853010 eller 84858010 8485 90 10  
I andre tilfælde 8485 90 90  
84.86 Maskiner og apparater, der udelukkende eller hovedsagelig anvendes til fremstilling af halvlederstave, -skiver og -komponenter samt elektroniske integrerede kredsløb og fladskærme; maskiner og apparater som nævnt i bestemmelse 11 C til dette kapitel; dele og tilbehør    
Maskiner og apparater, der anvendes til fremstilling af halvlederstave og -skiver 8486 10 00  
Maskiner og apparater, der anvendes til fremstilling af halvlederkomponenter og elektroniske integrerede kredsløb 8486 20 00  
Maskiner og apparater, der anvendes til fremstilling af fladskærme 8486 30 00  
Maskiner og apparater som nævnt i bestemmelse 11 C til dette kapitel 8486 40 00  
Dele og tilbehør 8486 90 00  
84.87 Dele til maskiner, apparater og mekaniske redskaber ikke andetsteds tariferet i dette kapitel og ikke forsynet med elektriske forbindelsesdele, isolatorer, spoler, kontakter eller andre elektriske dele    
Skruer til skibe og bĂĄde samt blade dertil    
Af bronze 8487 10 10 (PCE)
I andre tilfælde 8487 10 90 (PCE)
Andre varer    
Af støbejern 8487 90 40  
Af jern og stĂĄl    
Af stĂĄlstøbegods 8487 90 51  
Af sænk- eller frismedet jern eller stĂĄl 8487 90 57  
I andre tilfælde 8487 90 59  
I andre tilfælde 8487 90 90  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.