CN8 / NC8 - 2023 84 CN8 / NC8 - 2023 - DA 86

CN8 / NC8 - 2023 - DA

I-Way To Customs

KAPITEL 85
ELEKTRISKE MASKINER OG APPARATER, ELEKTRISK MATERIEL SAMT DELE DERTIL; LYDOPTAGERE OG LYDGENGIVERE SAMT BILLEDOG LYDOPTAGERE OG BILLEDOG LYDGENGIVERE TIL FJERNSYN SAMT DELE OG TILBEH√ėR DERTIL

85.01 Elektriske motorer og generatorer, med undtagelse af generators√¶t    
Motorer med effekt 37,5¬†watt og derunder    
Synkronmotorer med effekt 18 watt og derunder 8501 10 10 (PCE)
Andre varer    
Universalmotorer 8501 10 91 (PCE)
Vekselstr√łmsmotorer 8501 10 93 (PCE)
J√¶vnstr√łmsmotorer 8501 10 99 (PCE)
Universalmotorer med effekt over 37,5 watt 8501 20 00 (PCE)
Andre j√¶vnstr√łmsmotorer; j√¶vnstr√łmsgeneratorer, undtagen fotovoltaiske generatorer    
Med effekt 750 W og derunder 8501 31 00 (PCE)
Med effekt over 750 W, men ikke over 75 kW 8501 32 00 (PCE)
Med effekt over 75 kW, men ikke over 375 kW 8501 33 00 (PCE)
Med effekt over 375 kW 8501 34 00 (PCE)
Andre enfasede vekselstr√łmsmotorer    
Med effekt ikke over 750 W 8501 40 20 (PCE)
Med effekt over 750 W 8501 40 80 (PCE)
Andre flerfasede vekselstr√łmsmotorer    
Med effekt 750 W og derunder 8501 51 00 (PCE)
Med effekt over 750¬†W, men ikke over 75¬†kW    
Med effekt over 750 W, men ikke over 7,5 kW 8501 52 20 (PCE)
Med effekt over 7,5 kW, men ikke over 37 kW 8501 52 30 (PCE)
Med effekt over 37 kW, men ikke over 75 kW 8501 52 90 (PCE)
Med effekt over 75¬†kW    
Motorer til fremdrift af k√łret√łjer (tr√¶kmotorer) 8501 53 50 (PCE)
Andre varer, med effekt    
Over 75 kW, men ikke over 375 kW 8501 53 81 (PCE)
Over 375 kW, men ikke over 750 kW 8501 53 94 (PCE)
Over 750 kW 8501 53 99 (PCE)
Vekselstr√łmsgeneratorer, undtagen fotovoltaiske generatorer    
Med effekt 75¬†kVA og derunder    
Med effekt 7,5 kVA og derunder 8501 61 20 (PCE)
Med effekt over 7,5 kVA, men ikke over 75 kVA 8501 61 80 (PCE)
Med effekt over 75 kVA, men ikke over 375 kVA 8501 62 00 (PCE)
Med effekt over 375 kVA, men ikke over 750 kVA 8501 63 00 (PCE)
Med effekt over 750 kVA 8501 64 00 (PCE)
Fotovoltaiske j√¶vnstr√łmsgeneratorer    
Med effekt 50 W og derunder 8501 71 00 (PCE)
Med effekt over 50 W 8501 72 00 (PCE)
Fotovoltaiske vekselstr√łmsgeneratorer 8501 80 00 (PCE)
85.02 Elektriske generators√¶t og roterende elektriske omformere    
Generators√¶t med forbr√¶ndingsmotor med stempel og kompressionst√¶nding (diesel- eller semidieselmotorer)    
Med effekt 75¬†kVA og derunder    
Med effekt 7,5 kVA og derunder 8502 11 20 (PCE)
Med effekt over 7,5 kVA, men ikke over 75 kVA 8502 11 80 (PCE)
Med effekt over 75 kVA, men ikke over 375 kVA 8502 12 00 (PCE)
Med effekt over 375¬†kVA    
Med effekt over 375 kVA, men ikke over 750 kVA 8502 13 20 (PCE)
Med effekt over 750 kVA, men ikke over 2000 kVA 8502 13 40 (PCE)
Med effekt over 2000 kVA 8502 13 80 (PCE)
Generators√¶t med forbr√¶ndingsmotor med stempel og gnistt√¶nding    
Med effekt 7,5 kVA og derunder 8502 20 20 (PCE)
Med effekt over 7,5 kVA, men ikke over 375 kVA 8502 20 40 (PCE)
Med effekt over 375 kVA, men ikke over 750 kVA 8502 20 60 (PCE)
Med effekt over 750 kVA 8502 20 80 (PCE)
Andre generators√¶t    
Vinddrevne elektriske generatorer 8502 31 00 (PCE)
Andre varer    
Turbogeneratorer 8502 39 20 (PCE)
Andre varer 8502 39 80 (PCE)
Roterende elektriske omformere 8502 40 00 (PCE)
85.03 Dele, som udelukkende eller hovedsagelig anvendes til maskiner henh√łrende under pos.¬†8501 eller 8502    
Umagnetiske akselringe 8503 00 10  
Andre varer    
Af st√łbejern eller af st√łbest√•l 8503 00 91  
I andre tilf√¶lde 8503 00 99  
85.04 Elektriske transformatorer, statiske omformere (fx ensrettere) og induktionsspoler    
Reaktorer til udladningslamper og -r√łr    
Induktionsspoler, også med tilkoblet kondensator 8504 10 20 (PCE)
Andre varer 8504 10 80 (PCE)
Transformatorer med v√¶skeisolation    
Med effekt 650 kVA og derunder 8504 21 00 (PCE)
Med effekt over 650¬†kVA, men ikke over 10000¬†kVA    
Med effekt over 650 kVA, men ikke over 1600 kVA 8504 22 10 (PCE)
Med effekt over 1600 kVA, men ikke over 10000 kVA 8504 22 90 (PCE)
Med effekt over 10000 kVA 8504 23 00 (PCE)
Andre transformatorer    
Med effekt 1¬†kVA og derunder    
Transformatorer til m√•leinstrumenter    
Spændingstransformatorer 8504 31 21 (PCE)
Andre varer 8504 31 29 (PCE)
Andre varer 8504 31 80 (PCE)
Med effekt over 1 kVA, men ikke over 16 kVA 8504 32 00 (PCE)
Med effekt over 16 kVA, men ikke over 500 kVA 8504 33 00 (PCE)
Med effekt over 500 kVA 8504 34 00 (PCE)
Statiske omformere    
Akkumulatorladere 8504 40 60 New (PCE)
Andre varer    
Ensrettere 8504 40 83 New  
Vekselrettere    
Med effekt 7,5 kVA og derunder 8504 40 85 New  
Med effekt over 7,5 kVA 8504 40 86 New  
Andre varer 8504 40 95 New  
Andre induktionspoler 8504 50 00  
Dele    
Til transformatorer og induktionsspoler    
Ferritkerner 8504 90 11  
St√•llamineringer og -kerner, ogs√• stablet eller snoet 8504 90 13  
Andre varer 8504 90 17  
Til statiske omformere 8504 90 90  
85.05 Elektromagneter; permanente magneter og emner til fremstilling af permanente magneter ved magnetisering; elektromagnetiske og permanentmagnetiske borepatroner, sp√¶ndebakker, skruestikker og lignende emneholdere; elektromagnetiske koblinger og bremser; elektromagnetiske b√¶remagneter    
Permanente magneter og emner til fremstilling af permanente magneter ved magnetisering    
Af metal    
Indeholdende neodym, praseodym, dysprosium eller samarium 8505 11 10 New  
Andre varer 8505 11 90 New  
I andre tilf√¶lde    
Permanente magneter af agglomereret ferrit 8505 19 10  
Andre varer 8505 19 90  
Elektromagnetiske koblinger og bremser 8505 20 00  
Andre varer, herunder dele    
Elektromagneter; elektromagnetiske og permanentmagnetiske borepatroner, sp√¶ndebakker, skruestikker og lignende emneholdere    
Elektromagneter, der udelukkende eller hovedsagelig anvendes til apparater til billeddannelse ved magnetisk resonans, undtagen elektromagneter henh√łrende under pos. 9018 8505 90 21  
Andre varer 8505 90 29  
Elektromagnetiske b√¶remagneter 8505 90 50  
Dele 8505 90 90  
85.06 Prim√¶relementer og prim√¶rbatterier    
Af mangandioxid    
Alkaliske    
Cylindriske celler 8506 10 11 (PCE)
Andre varer 8506 10 18 (PCE)
I andre tilf√¶lde    
Cylindriske celler 8506 10 91 (PCE)
Andre varer 8506 10 98 (PCE)
Af kviks√łlvoxid 8506 30 00 (PCE)
Af s√łlvoxid 8506 40 00 (PCE)
Af lithium    
Cylindriske celler 8506 50 10 (PCE)
Knapceller 8506 50 30 (PCE)
Andre varer 8506 50 90 (PCE)
Af zink-luft 8506 60 00 (PCE)
Andre prim√¶relementer og prim√¶rbatterier    
Zink-kul-t√łrbatterier med sp√¶nding p√• 5,5¬†V eller derover, men ikke over 6,5¬†V 8506 80 05 (PCE)
Andre varer 8506 80 80 (PCE)
Dele 8506 90 00  
85.07 Elektriske akkumulatorer, herunder separatorer (ogs√• kvadratiske eller rektangul√¶re)    
Blyakkumulatorer, af den art der anvendes til start af stempelmotorer    
Der arbejder med flydende elektrolyt 8507 10 20 (PCE)
I andre tilfælde 8507 10 80 (PCE)
Andre blyakkumulatorer    
Der arbejder med flydende elektrolyt 8507 20 20 (NEL)
I andre tilfælde 8507 20 80 (NEL)
Nikkel-cadmium-akkumulatorer    
Hermetisk forseglede 8507 30 20 (PCE)
I andre tilfælde 8507 30 80 (NEL)
Nikkel-hydrid-akkumulatorer 8507 50 00 (PCE)
Lithium-ion-akkumulatorer 8507 60 00 (PCE)
Andre akkumulatorer 8507 80 00 (PCE)
Dele    
Separatorer 8507 90 30  
Andre varer 8507 90 80  
85.08 St√łvsugere    
Med indbygget elektromotor    
Med effekt 1500¬†W og derunder og med st√łvpose eller anden beholder med rumindhold 20¬†l og derunder 8508 11 00 (PCE)
I andre tilfælde 8508 19 00 (PCE)
Andre st√łvsugere 8508 60 00 (PCE)
Dele 8508 70 00  
85.09 Elektromekaniske husholdningsapparater med indbygget elektromotor, undtagen st√łvsugere henh√łrende under pos.¬†8508    
Apparater til formaling, hakning eller blanding af levnedsmidler; frugt- og gr√łntsagssaftpressere 8509 40 00 (PCE)
Andre apparater 8509 80 00  
Dele 8509 90 00  
85.10 Barbermaskiner, h√•rklippemaskiner og apparater til fjernelse af h√•r, med indbygget elektromotor    
Barbermaskiner 8510 10 00 (PCE)
Hårklippemaskiner 8510 20 00 (PCE)
Apparater til fjernelse af hår 8510 30 00 (PCE)
Dele 8510 90 00  
85.11 Elektrisk start- og t√¶ndingsudstyr, af den art der anvendes til motorer med gnist- eller kompressionst√¶nding (fx t√¶ndmagneter, magnetomaskiner, t√¶ndspoler, startmotorer, t√¶ndr√łr og startgl√łder√łr); j√¶vnstr√łms- og vekselstr√łmsgeneratorer samt returstr√łmsrel√¶er, af den art der anvendes i forbindelse med forbr√¶ndingsmotorer    
T√¶ndr√łr 8511 10 00  
T√¶ndmagneter; magnetomaskiner; svinghjulsmagneter 8511 20 00  
Str√łmfordelere og t√¶ndspoler 8511 30 00  
Startmotorer, ogs√• med generatorfunktion 8511 40 00  
Andre generatorer 8511 50 00  
Andre varer 8511 80 00  
Dele 8511 90 00  
85.12 Elektrisk lys- og signaludstyr (undtagen varer henh√łrende under pos.¬†8539), vindspejlviskere, defrostere og dugfjernere, af den art der anvendes til cykler og motork√łret√łjer    
Lys- og visuelt signaludstyr, af den art der anvendes til cykler 8512 10 00  
Andet lys- og visuelt signaludstyr 8512 20 00  
Lydsignaludstyr    
Tyverialarmer af den art der anvendes til motork√łret√łjer 8512 30 10 (PCE)
Andre varer 8512 30 90  
Vindspejlviskere, defrostere og dugfjernere 8512 40 00  
Dele    
Til apparater henh√łrende under underpos.¬†85123010 8512 90 10  
I andre tilf√¶lde 8512 90 90  
85.13 Lommelygter, h√•ndlygter og lignende transportable elektriske lygter med egen str√łmkilde (fx t√łrbatterier, akkumulatorer, dynamoer) undtagen lygter henh√łrende under pos.¬†8512    
Lygter 8513 10 00  
Dele 8513 90 00  
85.14 Elektriske industri- og laboratorieovne (herunder induktionsovne og dielektriske ovne); andre apparater til varmebehandling af materialer ved induktion eller ad dielektrisk vej til brug i industrien eller i laboratorier    
Varmeovne med modstandsopvarmning    
Varme isostatiske pressere 8514 11 00 (PCE)
Andre varer    
Bageriovne og ovne til bagning af biskuitter 8514 19 10 (PCE)
Andre ovne 8514 19 80 (PCE)
Induktionsovne og dielektriske ovne    
Induktionsovne 8514 20 10 (PCE)
Dielektriske ovne 8514 20 80 (PCE)
Andre ovne    
Elektronstr√•leovne    
Der udelukkende eller hovedsagelig anvendes til fremstilling af trykte kredsl√łb eller printplader med trykte kredsl√łb 8514 31 10 (PCE)
I andre tilfælde 8514 31 90 (PCE)
Plasma- og vakuumlysbueovne    
Der udelukkende eller hovedsagelig anvendes til fremstilling af trykte kredsl√łb eller printplader med trykte kredsl√łb 8514 32 10 (PCE)
I andre tilfælde 8514 32 90 (PCE)
I andre tilf√¶lde    
Der udelukkende eller hovedsagelig anvendes til fremstilling af trykte kredsl√łb eller printplader med trykte kredsl√łb 8514 39 10 (PCE)
I andre tilfælde 8514 39 90 (PCE)
Andre apparater til varmebehandling af materialer ved induktion eller ad dielektrisk vej 8514 40 00 (PCE)
Dele    
Af andre ovne henh√łrende under underpos. 85143110, 85143210 eller 85143910 8514 90 30  
I andre tilf√¶lde 8514 90 70  
85.15 Elektriske maskiner og apparater til lodning og svejsning, ogs√• anvendelige til sk√¶ring (herunder apparater som arbejder ved elektrisk opvarmet gas) samt tilsvarende maskiner og apparater, som fungerer ved hj√¶lp af laserstr√•ler eller andre lys- og fotonstr√•ler, ultralyd, elektronstr√•ler, induktion eller plasmabue; elektriske maskiner og apparater til varmspr√łjtning af metal eller cermets    
Maskiner og apparater til lodning    
Loddekolber og loddepistoler 8515 11 00  
Andre varer    
Maskiner til b√łlgelodning, der udelukkende eller hovedsagelig anvendes til fremstilling af printplader med trykte kredsl√łb 8515 19 10  
Andre varer 8515 19 90  
Maskiner og apparater til modstandssvejsning af metal    
Hel- eller halvautomatiske 8515 21 00  
I andre tilf√¶lde 8515 29 00  
Maskiner og apparater til lysbue- og plasmasvejsning af metal    
Hel- eller halvautomatiske 8515 31 00  
I andre tilf√¶lde    
H√•ndapparater til svejsning med overtrukne elektroder, komplette med svejse- eller sk√¶reudstyr, og sammenbygget med    
Transformatorer 8515 39 13  
Generatorer, roterende eller statiske omformere, ensrettere eller ensretterapparater 8515 39 18  
Andre varer 8515 39 90  
Andre maskiner og apparater    
Til behandling af metaller 8515 80 10 (PCE)
I andre tilfælde 8515 80 90 (PCE)
Dele    
Af maskiner til b√łlgelodning henh√łrende under underpos. 85151910 8515 90 20  
I andre tilf√¶lde 8515 90 80  
85.16 Elektriske vandvarmere (gennemstr√łmningsvandvarmere, akkumulerende vandvarmere) og dyppevarmere; elektriske apparater til rum- og jordbundsopvarmning; elektrotermiske h√•rbehandlingsapparater (fx t√łrre- og kr√łlleapparater, kr√łllejernsvarmere) og h√•ndt√łrreapparater; elektriske strygejern; andre elektrotermiske apparater, af den art der anvendes til husholdningsbrug; elektriske varmelegemer (undtagen varer henh√łrende under pos.¬†8545)    
Elektriske vandvarmere (gennemstr√łmningsvandvarmere, akkumulerende vandvarmere) og dyppevarmere    
Gennemstr√łmningsvandvarmere 8516 10 11 (PCE)
Andre varer 8516 10 80 (PCE)
Elektriske apparater til rum- og jordbundsopvarmning    
Akkumulerende radiatorer 8516 21 00 (PCE)
Andre varer    
Radiatorer med væskecirkulation 8516 29 10 (PCE)
Konvektionsovne 8516 29 50 (PCE)
Andre varer    
Med indbygget ventilator 8516 29 91 (PCE)
I andre tilfælde 8516 29 99 (PCE)
Elektrotermiske h√•rbehandlingsapparater og h√•ndt√łrreapparater    
H√•rt√łrreapparater 8516 31 00 (PCE)
Andre h√•rbehandlingsapparater 8516 32 00  
H√•ndt√łrreapparater 8516 33 00 (PCE)
Elektriske strygejern 8516 40 00 (PCE)
Mikrob√łlgeovne 8516 50 00 (PCE)
Andre ovne og komfurer, kogeapparater (med en eller flere plader eller spiraler) og grillapparater    
Komfurer 8516 60 10 (PCE)
Kogeapparater (med en eller flere plader eller spiraler) samt kogesektioner 8516 60 50 (PCE)
Grillapparater 8516 60 70 (PCE)
Bage- og stegeovne til indbygning 8516 60 80 (PCE)
Andre varer 8516 60 90 (PCE)
Andre elektrotermiske apparater    
Kaffe- og temaskiner 8516 71 00 (PCE)
Br√łdristere 8516 72 00 (PCE)
Andre varer    
Friturekogere 8516 79 20 (PCE)
Andre varer 8516 79 70 (PCE)
Elektriske varmelegemer    
Monteret med isolatorer 8516 80 20  
I andre tilf√¶lde 8516 80 80  
Dele 8516 90 00  
85.17 Telefonapparater, herunder smarttelefoner og andre telefoner til celleopdelt netv√¶rk eller andre tr√•dl√łse net; andre apparater til at sende eller modtage tale, billeder eller andre data, herunder apparater til kommunikation via kabelnet eller tr√•dl√łse netv√¶rk (s√•som lokalnet eller fjernnet), undtagen sendere eller modtagere henh√łrende under pos.¬†8443, 8525, 8527 eller 8528    
Telefonapparater, herunder smarttelefoner og andre telefoner til celleopdelt netv√¶rk eller andre tr√•dl√łse net    
Telefonapparater til tr√•dtelefoni, med tr√•dl√łst telefonr√łr 8517 11 00 (PCE)
Smarttelefoner 8517 13 00 (PCE)
Andre telefoner til celleopdelt netv√¶rk eller andre tr√•dl√łse net 8517 14 00 (PCE)
Andre apparater 8517 18 00  
Andre apparater til at sende eller modtage tale, billeder eller andre data, herunder apparater til kommunikation via kabelnet eller tr√•dl√łse netv√¶rk (s√•som lokalnet eller fjernnet)    
Basisstationer 8517 61 00 (PCE)
Apparater til modtagelse, konvertering og overf√łrsel eller gendannelse af tale, billeder eller andre data, herunder apparater til kobling og rutning 8517 62 00  
Andre apparater    
Videofoner 8517 69 10 (PCE)
Parlofoner 8517 69 20  
Modtagere til radiotelefoni eller radiotelegrafi 8517 69 30 (PCE)
Andre apparater 8517 69 90  
Dele    
Antenner og antennereflektorer af enhver art; dele egnet til anvendelse sammen med disse varer 8517 71 00  
Andre varer 8517 79 00  
85.18 Mikrofoner og stativer dertil; h√łjttalere, ogs√• monteret i kabinet; hovedtelefoner og √łretelefoner, ogs√• kombineret med mikrofon, samt s√¶t best√•ende af en mikrofon og en eller flere h√łjttalere; elektriske lavfrekvensforst√¶rkere; elektriske lydforst√¶rkere    
Mikrofoner og stativer dertil 8518 10 00  
H√łjttalere, ogs√• monteret i kabinet    
Enkelth√łjttalere monteret i kabinet 8518 21 00 (PCE)
H√łjttalersystemer monteret i f√¶lles kabinet 8518 22 00 (PCE)
Andre varer 8518 29 00 (PCE)
Hovedtelefoner og √łretelefoner, ogs√• kombineret med mikrofon, samt s√¶t best√•ende af en mikrofon og en eller flere h√łjttalere 8518 30 00  
Elektriske lavfrekvenslydforstærkere 8518 40 00 (PCE)
Elektriske lydforstærkeranlæg 8518 50 00 (PCE)
Dele 8518 90 00  
85.19 Lydoptagere eller lydgengivere, ogs√• kombineret    
Apparater der aktiveres af m√łnter, pengesedler, bankkort, spillem√łnter eller lignende betalingsmidler    
Musikautomater med m√łntindkast, til grammofonplader 8519 20 10 (PCE)
Andre apparater    
Med laserbaseret læsesystem 8519 20 91 (PCE)
I andre tilfælde 8519 20 99 (PCE)
Pladetallerkener 8519 30 00 (PCE)
Andre apparater    
Som anvender magnetiske, optiske eller halvlederbaserede medier 8519 81 00 (PCE)
I andre tilfælde 8519 89 00 (PCE)
85.21 Videooptagere eller videogengivere, ogs√• kombinerede, ogs√• med indbygget videotuner    
Til magnetb√•nd    
Med en bredde p√• 1,3¬†cm eller derunder, og som muligg√łr optagelse eller gengivelse ved en b√•ndhastighed p√• 50¬†mm/s eller derunder 8521 10 20 (PCE)
I andre tilfælde 8521 10 95 (PCE)
I andre tilfælde 8521 90 00 (PCE)
85.22 Dele og tilbeh√łr, som udelukkende eller hovedsagelig anvendes til apparater henh√łrende under pos.¬†8519 eller 8521    
Pickupper 8522 10 00  
Andre varer 8522 90 00  
85.23 Plader, b√•nd, ikke-flygtige halvlederhukommelser, ¬Ľsmart cards¬ę og andre medier til optagelse af lyd eller andre f√¶nomener, ogs√• indspillede, herunder matricer og mastere til fremstilling af plader, undtagen varer henh√łrende under kapitel¬†37    
Magnetiske medier    
Kort indeholdende en magnetstribe 8523 21 00 (PCE)
Andre varer    
Magnetb√•nd; magnetplader    
Uden indspilning 8523 29 15 (PCE)
I andre tilfælde 8523 29 19 (PCE)
Andre varer 8523 29 90  
Optiske medier    
Uden indspilning    
Plader til laserbaserede læsesystemer, med en kapacitet på ikke over 900 megabyte, ikke-sletbare 8523 41 10 (PCE)
Plader til laserbaserede læsesystemer, med en kapacitet på over 900 megabyte, men ikke over 18 gigabyte, ikke-sletbare 8523 41 30 (PCE)
Andre varer 8523 41 90  
I andre tilf√¶lde    
Plader til laserbaserede l√¶sesystemer    
¬ĽDigital versatile discs (DVD)¬ę 8523 49 10 (PCE)
Andre varer 8523 49 20 (PCE)
Andre varer 8523 49 90 (PCE)
Halvlederbaserede medier    
Ikke-flygtige halvlederhukommelser    
Uden indspilning 8523 51 10 (PCE)
I andre tilfælde 8523 51 90 (PCE)
¬ĽSmart cards¬ę 8523 52 00 (PCE)
Andre varer    
Uden indspilning 8523 59 10 (PCE)
I andre tilfælde 8523 59 90 (PCE)
Andre medier    
Uden indspilning 8523 80 10  
I andre tilf√¶lde 8523 80 90  
85.24 Fladsk√¶rmsmoduler, ogs√• med ber√łringsf√łlsom sk√¶rm    
Uden drivere eller kontrolkredsl√łb    
Af flydende krystaller 8524 11 00 (PCE)
Af organiske lysdioder (OLED) 8524 12 00 (PCE)
Andre varer 8524 19 00 (PCE)
Andre varer    
Af flydende krystaller 8524 91 00 (PCE)
Af organiske lysdioder (OLED) 8524 92 00 (PCE)
Andre varer 8524 99 00 (PCE)
85.25 Sendere til radiofoni og fjernsyn, ogs√• sammenbygget med modtagere, lydoptagere eller lydgengivere; fjernsynskameraer, digitalkameraer og videokameraer    
Sendere 8525 50 00 (PCE)
Sender-modtagere 8525 60 00 (PCE)
Fjernsynskameraer, digitalkameraer og videokameraer    
H√łjhastighedsvarer som n√¶vnt i underpositionsbestemmelse 1 i dette kapitel 8525 81 00 (PCE)
Andre strålingshærdede eller strålingstolerante varer som nævnt i underpositionsbestemmelse 2 i dette kapitel 8525 82 00 (PCE)
Andre varer til brug i m√łrke som n√¶vnt i underpositionsbestemmelse 3 i dette kapitel 8525 83 00 (PCE)
Andre varer 8525 89 00 (PCE)
85.26 Radarapparater, radionavigeringsapparater og radiofjernbetjeningsapparater    
Radarapparater 8526 10 00  
Andre varer    
Radionavigeringsapparater    
Radionavigeringsmodtagere 8526 91 20 (PCE)
Andre varer 8526 91 80  
Radiofjernbetjeningsapparater 8526 92 00  
85.27 Modtagere til radiofoni, ogs√• sammenbygget med lydoptagere, lydgengivere eller et ur i et f√¶lles kabinet    
Radiofonimodtagere, som kan fungere uden ydre energikilde    
Kassetteradioer i lommeformat 8527 12 00 (PCE)
Andre apparater, kombineret med lydoptagere eller lydgengivere 8527 13 00 (PCE)
I andre tilfælde 8527 19 00 (PCE)
Radiofonimodtagere, som ikke kan fungere uden ydre energikilde, af den art der anvendes i motork√łret√łjer    
Sammenbygget med lydoptagere eller lydgengivere    
Apparater, som kan modtage og afkode digitale Radio Data System-signaler    
Med laserbaseret læsesystem 8527 21 20 (PCE)
I andre tilf√¶lde    
Af kassettetypen, med analogt og digitalt læsesystem 8527 21 52 (PCE)
I andre tilfælde 8527 21 59 (PCE)
Andre varer    
Med laserbaseret læsesystem 8527 21 70 (PCE)
I andre tilf√¶lde    
Af kassettetypen, med analogt og digitalt læsesystem 8527 21 92 (PCE)
I andre tilfælde 8527 21 98 (PCE)
I andre tilfælde 8527 29 00 (PCE)
Andre varer    
Sammenbygget med lydoptagere eller lydgengivere 8527 91 00 (PCE)
Ikke sammenbygget med lydoptagere eller lydgengivere, men med et ur 8527 92 00 (PCE)
I andre tilfælde 8527 99 00 (PCE)
85.28 Monitorer og projektionsapparater, uden indbyggede fjernsynsmodtagere; fjernsynsmodtagere, ogs√• med indbyggede radiofonimodtagere, lydoptagere eller lydgengivere eller videooptagere eller videogengivere    
Monitorer med katodestr√•ler√łr    
Som kan forbindes direkte til og er beregnet til brug i forbindelse med et automatisk databehandlingsanl√¶g henh√łrende under pos. 8471 8528 42 00 (PCE)
I andre tilfælde 8528 49 00 (PCE)
Andre monitorer    
Som kan forbindes direkte til og er beregnet til brug i forbindelse med et automatisk databehandlingsanl√¶g henh√łrende under pos. 8471    
Af den art der udelukkende eller hovedsagelig anvendes i forbindelse med et automatisk databehandlingsanl√¶g henh√łrende under pos.¬†8471 8528 52 10 (PCE)
I andre tilf√¶lde    
Med LCD-skærm (med flydende krystaller) 8528 52 91 (PCE)
I andre tilfælde 8528 52 99 (PCE)
I andre tilfælde 8528 59 00 (PCE)
Projektionsapparater    
Som kan forbindes direkte til og er beregnet til brug i forbindelse med et automatisk databehandlingsanl√¶g henh√łrende under pos. 8471 8528 62 00 (PCE)
I andre tilf√¶lde    
Til monokromt 8528 69 20 (PCE)
I andre tilfælde 8528 69 80 (PCE)
Fjernsynsmodtagere, ogs√• med indbyggede radiofonimodtagere, lydoptagere eller lydgengivere eller videooptagere eller videogengivere    
Ikke beregnet til indbygning af en sk√¶rm    
Videotunere    
Sammensatte elektroniske komponenter til indbygning i automatiske databehandlingsmaskiner 8528 71 11 (PCE)
Apparater med en mikroprocessorstyret anordning med indbygget modem, der giver adgang til internettet og g√łr det muligt at udveksle informationer interaktivt og modtage fjernsynssignaler (s√•kaldte ¬Ľset-top bokse med kommunikationsfunktion¬ę, herunder apparater med indbygget udstyr, der kan udf√łre en optagelses- eller gengivelsesfunktion, forudsat de bevarer den v√¶sentlige karakter af en set-top boks med kommunikationsfunktion) 8528 71 15 (PCE)
Andre videotunere 8528 71 19 (PCE)
Andre varer    
Apparater med en mikroprocessorstyret anordning med indbygget modem, der giver adgang til internettet og g√łr det muligt at udveksle informationer interaktivt og modtage fjernsynssignaler (s√•kaldte ¬Ľset-top bokse med kommunikationsfunktion¬ę, herunder apparater med indbygget udstyr, der kan udf√łre en optagelses- eller gengivelsesfunktion, forudsat de bevarer den v√¶sentlige karakter af en set-top boks med kommunikationsfunktion) 8528 71 91 (PCE)
Andre varer 8528 71 99 (PCE)
I andre tilf√¶lde, til farvefjernsyn    
Teleprojektorer (TV-projektorer) 8528 72 10 (PCE)
Apparater med indbygget videooptager eller videogengiver 8528 72 20 (PCE)
I andre tilf√¶lde    
Med indbygget billedr√łr 8528 72 30 (PCE)
Med LCD-skærm (med flydende krystaller) 8528 72 40 (PCE)
Med plasmaskærm (PDP) 8528 72 60 (PCE)
I andre tilfælde 8528 72 80 (PCE)
I andre tilfælde, til monokromt fjernsyn 8528 73 00 (PCE)
85.29 Dele, som udelukkende eller hovedsagelig anvendes til apparater henh√łrende under pos.¬†8524-8528    
Antenner og antennereflektorer af enhver art; dele til anvendelse i forbindelse med disse varer    
Antenner    
Teleskop- og stavantenner til transportable apparater og til apparater til fast montering i motork√łret√łjer 8529 10 11  
Udend√łrsantenner til radiofoni- og fjernsynsmodtagere 8529 10 30  
Indend√łrsantenner til radiofoni- og fjernsynsmodtagere, herunder til indbygning 8529 10 65  
Andre antenner 8529 10 69  
Antennefiltre og separatorkredse 8529 10 80  
Andre varer 8529 10 95  
Andre varer    
Organiske lysemitterende diodemoduler og organiske lysemitterende diodepaneler til apparater henh√łrende under underpos. 852872 og 852873 8529 90 15  
Andre varer    
Til artikler henh√łrende under pos. 85241100 og 85249100 8529 90 18  
Til digitalkameraer henh√łrende under pos. 85258100, 85258200, 85258300 og 85258900; Til apparater henh√łrende under underpos. 85256000, 85284200, 85285210 og 85286200 8529 90 20  
Andre varer    
M√łbler og kabinetter 8529 90 40  
Sammensatte elektroniske komponenter 8529 90 65  
Andre varer    
Lysemitterende dioder (LED) til bagbelysning, som er lyskilder, der best√•r af √©n eller flere LED'er og en eller flere konnektorer og er monteret p√• et trykt kredsl√łb eller andet lignende substrat, samt andre passive komponenter, der, uanset om de er kombineret med optiske komponenter eller beskyttelsesdioder, anvendes som bagbelysning i LCD-sk√¶rm) 8529 90 91  
Andre varer    
Til fjernsynskameraer henh√łrende under underpos. 852581, 852582, 852583 og 852589 og til apparater henh√łrende under pos.¬†8527 og 8528 8529 90 92  
I andre tilf√¶lde 8529 90 97  
85.30 Elektrisk signal-, sikkerheds- og trafikreguleringsudstyr til jernbaner, sporveje, veje, floder, kanaler, parkeringspladser, havne og lufthavne, undtagen varer henh√łrende under pos.¬†8608    
Udstyr til jernbaner og sporveje 8530 10 00  
Andet udstyr 8530 80 00  
Dele 8530 90 00  
85.31 Elektriske signalapparater, akustiske eller visuelle (fx ringeapparater, sirener, signaltavler, tyverialarmer og brandalarmer), bortset fra varer henh√łrende under pos.¬†8512 og 8530    
Tyverialarmer, brandalarmer og lign.    
Af den art der anvendes til bygninger 8531 10 30 (PCE)
I andre tilfælde 8531 10 95 (PCE)
Signaltavler med flydende krystaller (LCD) eller lysemitterende dioder (LED)    
Med lysemitterende dioder (LED) 8531 20 20  
Med flydende krystaller (LCD)    
Med aktiv matrix-LCD 8531 20 40  
I andre tilf√¶lde 8531 20 95  
Andre apparater    
D√łrklokker, ringeapparater, elektriske summere og lign. 8531 80 40  
Andre varer 8531 80 70  
Dele 8531 90 00  
85.32 Elektriske kondensatorer, faste, variable eller justerbare (forindstillede)    
Faste kondensatorer til elektriske 50/60¬†Hz-kredsl√łb, med en reaktiv effekt p√• 0,5¬†kvar og derover (kraftkondensatorer) 8532 10 00  
Andre faste kondensatorer    
Tantalkondensatorer 8532 21 00  
Elektrolytiske kondensatorer med aluminiumplade 8532 22 00  
Dielektriske kondensatorer med et enkelt lag keramisk materiale 8532 23 00  
Dielektriske kondensatorer med flere lag keramisk materiale 8532 24 00  
Dielektriske kondensatorer med papir eller plast 8532 25 00  
Andre varer 8532 29 00  
Variable eller justerbare (forindstillede) kondensatorer 8532 30 00  
Dele 8532 90 00  
85.33 Elektriske modstande (herunder reostater og potentiometre), undtagen varmemodstande    
Faste kulmodstande (agglomererede eller af filmtype) 8533 10 00  
Andre faste modstande    
Til effekt 20¬†W og derunder 8533 21 00  
I andre tilf√¶lde 8533 29 00  
Variable spolemodstande (herunder reostater og potentiometre)    
Til effekt 20¬†W og derunder 8533 31 00  
I andre tilf√¶lde 8533 39 00  
Andre variable modstande (herunder reostater og potentiometre)    
Til effekt 20¬†W og derunder 8533 40 10  
I andre tilf√¶lde 8533 40 90  
Dele 8533 90 00  
85.34 Trykte kredsl√łb    
Kun med printbaner og kontakter    
Flerlags (¬Ľmultilayer¬ę) kredsl√łb 8534 00 11  
Andre varer 8534 00 19  
Med andre passive komponenter 8534 00 90  
85.35 Elektriske apparater til at slutte, afbryde eller beskytte elektriske kredsl√łb og til at skabe forbindelse til eller i elektriske kredsl√łb (fx afbrydere, sikringer, oversp√¶ndingsafledere, sp√¶ndingsstabilisatorer, oversp√¶ndingsbeskyttere, stikpropper og andre konnektorer, forgreningsd√•ser), til driftssp√¶nding over 1000¬†volt    
Sikringer 8535 10 00  
Automatiske afbrydere    
Til driftssp√¶nding under 72,5¬†kV 8535 21 00  
I andre tilf√¶lde 8535 29 00  
Ledningsadskillere og afbrydere    
Til driftssp√¶nding under 72,5¬†kV 8535 30 10  
I andre tilf√¶lde 8535 30 90  
Oversp√¶ndingsafledere, sp√¶ndingsstabilisatorer og oversp√¶ndingsbeskyttere 8535 40 00  
Andre varer 8535 90 00  
85.36 Elektriske apparater til at slutte, afbryde eller beskytte elektriske kredsl√łb og til at skabe forbindelse til eller i elektriske kredsl√łb (fx afbrydere, rel√¶er, sikringer, oversp√¶ndingsbeskyttere, stikpropper og -d√•ser, lampefatninger og andre konnektorer, forgreningsd√•ser), til driftssp√¶nding 1000¬†volt og derunder; konnektorer til optiske fibre samt bundter og kabler af optiske fibre    
Sikringer    
Til str√łmstyrke 10¬†A og derunder 8536 10 10  
Til str√łmstyrke over 10¬†A, men ikke over 63¬†A 8536 10 50  
Til str√łmstyrke over 63¬†A 8536 10 90  
Automatiske afbrydere    
Til str√łmstyrke 63¬†A og derunder 8536 20 10  
Til str√łmstyrke over 63¬†A 8536 20 90  
Andre apparater til beskyttelse af elektriske kredsl√łb    
Til str√łmstyrke 16¬†A og derunder 8536 30 10  
Til str√łmstyrke over 16¬†A, men ikke over 125¬†A 8536 30 30  
Til str√łmstyrke over 125¬†A 8536 30 90  
Rel√¶er    
Til driftssp√¶nding 60¬†volt og derunder    
Til str√łmstyrke 2¬†A og derunder 8536 41 10  
Til str√łmstyrke over 2¬†A 8536 41 90  
I andre tilf√¶lde 8536 49 00  
Andre afbrydere    
Elektroniske vekselstr√łmsafbrydere best√•ende af optisk koblede input- og output-kredsl√łb (isolerede thyristor-vekselstr√łmsafbrydere) 8536 50 03  
Elektroniske afbrydere, herunder temperaturbeskyttede elektroniske afbrydere, der best√•r af en transistor og en logisk chip (chip-on-chip-teknologi) 8536 50 05  
Elektromekaniske momentkontakter til str√łmstyrke 11¬†A og derunder 8536 50 07  
Andre varer    
Til driftssp√¶nding 60¬†volt og derunder    
Trykafbrydere 8536 50 11  
Drejeafbrydere 8536 50 15  
Andre varer 8536 50 19  
I andre tilf√¶lde 8536 50 80  
Stikpropper og -d√•ser, lampefatninger    
Lampefatninger    
Edisonfatninger 8536 61 10  
Andre lampefatninger 8536 61 90  
Andre varer    
Til koaksialkabler 8536 69 10  
Til trykte kredsl√łb 8536 69 30  
I andre tilf√¶lde 8536 69 90  
Konnektorer til optiske fibre samt bundter og kabler af optiske fibre 8536 70 00  
Andre apparater    
Pr√¶fabrikerede str√łmskinneelementer 8536 90 01  
Forbindelsesmateriel til ledninger og kabler 8536 90 10  
Batteriklemme, af den art der bruges i forbindelse med motork√łret√łjer henh√łrende under pos. 8702, 8703, 8704, og 8711 8536 90 40  
Andre varer 8536 90 95  
85.37 Tavler, plader, konsoller, pulte, kabinetter og lign., sammensat af to eller flere af de under pos.¬†8535 eller 8536 n√¶vnte apparater, til elektrisk styring eller distribution af elektricitet, herunder ogs√• tavler mv. indeholdende instrumenter og apparater henh√łrende under kapitel¬†90, og numeriske kontrolapparater, undtagen koblingsapparater henh√łrende under pos.¬†8517    
Til driftssp√¶nding 1000¬†volt og derunder    
Numeriske kontroltavler med indbygget automatisk databehandlingsmaskine 8537 10 10  
Andre varer    
Styresystemer med programmerbare lagerenheder 8537 10 91  
Ber√łringsf√łlsomme anordninger til dataindl√¶sning (s√•kaldte ber√łringsf√łlsomme sk√¶rme) uden visningskapacitet til indbygning i apparater med display, der fungerer ved at detektere forekomsten og placeringen af en ber√łring i visningsomr√•det 8537 10 95  
Andre varer 8537 10 98  
Til driftssp√¶nding over 1000¬†volt    
Til driftssp√¶nding over 1000¬†volt, men ikke over 72,5¬†kV 8537 20 91  
Til driftssp√¶nding over 72,5¬†kV 8537 20 99  
85.38 Dele, som udelukkende eller hovedsagelig anvendes til apparater henh√łrende under pos.¬†8535-8537    
Tavler, plader, konsoller, pulte, kabinetter og lign. til apparater henh√łrende under pos.¬†8537, men uden de indbyggede apparater 8538 10 00  
Andre varer    
Til waferpr√łvere    
Sammensatte elektroniske komponenter 8538 90 11  
Andre varer 8538 90 19  
I andre tilf√¶lde    
Sammensatte elektroniske komponenter 8538 90 91  
Andre varer 8538 90 99  
85.39 Elektriske gl√łdelamper og udladningslamper, herunder sealed beam-lamper samt ultraviolette lamper og infrar√łde lamper; buelamper; lyskilder med lysemitterende dioder (LED)    
Sealed beam-lamper 8539 10 00 (PCE)
Andre gl√łdelamper, undtagen ultraviolette lamper og infrar√łde lamper    
Halogenlamper med wolframtr√•d    
Af den art der anvendes til motorcykler eller andre motork√łret√łjer 8539 21 30 (PCE)
Andre halogenlamper, til driftssp√¶nding    
Over 100 volt 8539 21 92 (PCE)
100 volt og derunder 8539 21 98 (PCE)
Andre gl√łdelamper, med effekt 200¬†W og derunder, til driftssp√¶nding over 100¬†V    
Reflektorlamper 8539 22 10 (PCE)
Andre lamper 8539 22 90 (PCE)
Andre gl√łdelamper    
Af den art der anvendes til motorcykler eller andre motork√łret√łjer 8539 29 30 (PCE)
I andre tilf√¶lde, til driftssp√¶nding    
Over 100 volt 8539 29 92 (PCE)
100 volt og derunder 8539 29 98 (PCE)
Udladningslamper, undtagen ultraviolette lamper    
Lysstofr√łr og -lamper    
Med to sokler 8539 31 10 (PCE)
I andre tilfælde 8539 31 90 (PCE)
Kviks√łlv- eller natriumdamplamper; halogenmetaldamplamper    
Kviks√łlv- eller natriumdamplamper 8539 32 20 (PCE)
Halogenmetaldamplamper 8539 32 90 (PCE)
Andre varer    
Koldkatodelysstoflamper (CCFL) til bagbelysning i fladskærme 8539 39 20 (PCE)
Andre varer 8539 39 80 (PCE)
Ultraviolette og infrar√łde lamper; buelamper    
Buelamper 8539 41 00 (PCE)
Andre varer 8539 49 00 (PCE)
Lyskilder med lysemitterende dioder (LED)    
LED-moduler 8539 51 00 (PCE)
Elpærer med lysemitterende dioder (LED) 8539 52 00 (PCE)
Dele    
Sokler til lamper 8539 90 10  
Andre varer 8539 90 90  
85.40 Elektronr√łr (gl√łdekatoder√łr, koldkatoder√łr og fotokatoder√łr), fx vakuumr√łr, damp- og gasfyldte r√łr, kviks√łlvdampensretterr√łr, katodestr√•ler√łr og fjernsynskamerar√łr    
Katodestr√•ler√łr til fjernsynsmodtagere, herunder katodestr√•ler√łr til videomonitorer    
Til farvefjernsyn 8540 11 00 (PCE)
Til monokromt fjernsyn 8540 12 00 (PCE)
Fjernsynskamerar√łr; billedomdanner- og billedforst√¶rkerr√łr; andre fotokatoder√łr    
Fjernsynskamerar√łr 8540 20 10 (PCE)
Andre varer 8540 20 80 (PCE)
Data/grafik-afbildningsr√łr, til monokrom gengivelse; data/grafik-afbildningsr√łr, til farvegengivelse, med phosphorsk√¶rm med en punktst√łrrelse p√• under 0,4¬†mm 8540 40 00 (PCE)
Andre katodestr√•ler√łr 8540 60 00 (PCE)
Mikrob√łlger√łr (fx magnetroner, klystroner, vandreb√łlger√łr og karcinotroner), undtagen r√łr med styregitter    
Magnetroner 8540 71 00 (PCE)
Andre varer 8540 79 00 (PCE)
Andre varer    
Modtager- og forst√¶rkerr√łr 8540 81 00 (PCE)
Andre varer 8540 89 00 (PCE)
Dele    
Til katodestr√•ler√łr 8540 91 00  
I andre tilf√¶lde 8540 99 00  
85.41 Halvlederkomponenter (f.eks. dioder, transistorer, halvlederbaserede transducere); lysf√łlsomme halvlederkomponenter, herunder fotoceller og solceller, ogs√• samlet i moduler eller paneler; lysemitterende dioder (LED), ogs√• samlet med andre lysemitterende dioder (LED); monterede piezo-elektriske krystaller    
Dioder, undtagen lysf√łlsomme dioder og lysemitterende dioder (LED) 8541 10 00  
Transistorer, undtagen lysf√łlsomme transistorer    
Med effektafs√¶tning under 1¬†W 8541 21 00  
I andre tilf√¶lde 8541 29 00  
Thyristorer, diacs og triacs, undtagen lysf√łlsomme komponenter 8541 30 00  
Lysf√łlsomme halvlederkomponenter, herunder fotoceller, ogs√• samlet i moduler eller paneler; lysemitterende dioder (LED)    
Lysemitterende dioder (LED) 8541 41 00  
Fotoceller, ikke samlet i moduler eller paneler 8541 42 00  
Fotoceller, samlet i moduler eller paneler 8541 43 00  
Andre varer 8541 49 00  
Andre halvlederkomponenter    
Halvlederbaserede transducere 8541 51 00  
Andre varer 8541 59 00  
Monterede piezo-elektriske krystaller 8541 60 00  
Dele 8541 90 00  
85.42 Elektroniske integrerede kredsl√łb    
Elektroniske integrerede kredsl√łb    
Processorer og kontrol- og styreenheder, ogs√• kombineret med hukommelser, omformere, logiske kredsl√łb, forst√¶rkere, ure, tidskredsl√łb eller andre kredsl√łb    
Varer som n√¶vnt i bestemmelse¬†12¬†b), nr.¬†3 og 4, til dette kapitel    
Integrerede multikomponentkredsl√łb 8542 31 11  
Andre varer 8542 31 19  
Andre varer 8542 31 90  
Hukommelser (memories)    
Varer som n√¶vnt i bestemmelse¬†12¬†b), nr.¬†3 og 4, til dette kapitel    
Integrerede multikomponentkredsl√łb 8542 32 11  
Andre varer 8542 32 19  
Andre varer    
Dynamiske Random Access Memories (D-RAMs)    
Med en lagerkapacitet på 512 Mbits og derunder 8542 32 31 (PCE)
Med en lagerkapacitet på over 512 Mbits 8542 32 39 (PCE)
Statiske Random Access Memories (S-RAMs), herunder cache Random Access Memories (cache RAMs) 8542 32 45 (PCE)
UV-sletbare, programmerbare Read Only Memories (EPROMs) 8542 32 55 (PCE)
Elektrisk sletbare, programmerbare Read Only Memories (E¬≤PROMs), herunder flash E¬≤PROMs    
Flash E¬≤PROMs    
Med en lagerkapacitet på 512 Mbits og derunder 8542 32 61 (PCE)
Med en lagerkapacitet på over 512 Mbits 8542 32 69 (PCE)
Andre memories 8542 32 75 (PCE)
Andre hukommelser (memories) 8542 32 90  
Forst√¶rkere    
Integrerede multikomponentkredsl√łb 8542 33 10  
Andre varer 8542 33 90  
Andre varer    
Varer som n√¶vnt i bestemmelse¬†12¬†b), nr.¬†3 og 4, til dette kapitel    
Integrerede multikomponentkredsl√łb 8542 39 11  
Andre varer 8542 39 19  
Andre varer 8542 39 90  
Dele 8542 90 00  
85.43 Elektriske maskiner og apparater med selvst√¶ndig funktion, ikke andetsteds tariferet i dette kapitel    
Partikelacceleratorer 8543 10 00  
Signalgeneratorer 8543 20 00  
Maskiner og apparater til galvanisering, elektrolyse og elektroforese    
Maskiner til galvanisering og elektrolyse, der udelukkende eller hovedsagelig anvendes til fremstilling af printplader med trykte kredsl√łb 8543 30 40  
Andre varer 8543 30 70  
Elektroniske cigaretter og lignende personlige elektriske dampanordninger 8543 40 00  
Andre maskiner og apparater    
Varer specifikt fremstillet til tilslutning til apparater og instrumenter til telegrafi eller telefoni eller til tilslutning til netv√¶rk til telefoni eller telegrafi 8543 70 01  
Mikrob√łlgeforst√¶rkere 8543 70 02  
Tr√•dl√łse infrar√łde fjernbetjeningsanordninger til videospilkonsoller 8543 70 03  
Digitale registreringsapparater til flyvedata 8543 70 04  
B√¶rbare batteridrevne elektroniske kortl√¶sere til optagelse og gengivelse af tekst, billeder og lydfiler 8543 70 05  
Apparater til digital signalbehandling, der kan tilsluttes til kabelnet eller tr√•dl√łse netv√¶rk til lydmiksning 8543 70 06  
B√¶rbart interaktivt elektronisk uddannelsesudstyr, der prim√¶rt er beregnet til b√łrn 8543 70 07  
Plasmarensemaskiner, der fjerner organiske forurenende stoffer fra elektronmikroskopiske pr√łver og pr√łveholdere 8543 70 08  
Ber√łringsf√łlsomme anordninger til dataindl√¶sning (s√•kaldte ber√łringsf√łlsomme sk√¶rme) uden visningskapacitet til indbygning i apparater med display, der fungerer ved at detektere forekomsten og placeringen af en ber√łring i visningsomr√•det 8543 70 09  
Maskiner med overs√¶ttelses- og ordbogsfunktion 8543 70 10  
Antenneforst√¶rkere 8543 70 30  
Solarier og lignende apparater til frembringelse af solbrændthed 8543 70 50 (PCE)
Impulsgivere til elektriske hegn 8543 70 60  
Andre varer 8543 70 90  
Dele 8543 90 00  
85.44 Isolerede (herunder lakerede eller anodiserede) elektriske ledninger, kabler (herunder koaksialkabler) og andre isolerede elektriske ledere, ogs√• forsynet med forbindelsesdele; optiske fiberkabler, fremstillet af individuelt overtrukne fibre, ogs√• samlet med elektriske ledere eller forsynet med forbindelsesdele    
Beviklingstr√•d    
Af kobber    
Emaljeret eller lakeret 8544 11 10  
I andre tilf√¶lde 8544 11 90  
I andre tilf√¶lde 8544 19 00  
Koaksialkabler og andre koaksiale elektriske ledere 8544 20 00  
T√¶ndr√łrskabler og andre sammensatte kabler, af den art der anvendes i k√łret√łjer, skibe og fly 8544 30 00  
Andre elektriske ledere, til sp√¶nding 1000¬†volt og derunder    
Med forbindelsesdele    
Af den art der anvendes til telekommunikation 8544 42 10  
I andre tilf√¶lde 8544 42 90  
I andre tilf√¶lde    
Af den art der anvendes til telekommunikation, til sp√¶nding 80¬†volt og derunder 8544 49 20  
I andre tilf√¶lde    
Ledninger og kabler, med en diameter af lederens enkelte tr√•de p√• over 0,51¬†mm 8544 49 91  
Andre varer    
Til sp√¶nding 80¬†volt og derunder 8544 49 93  
Til sp√¶nding over 80¬†volt, men under 1000¬†volt 8544 49 95  
Til sp√¶nding af 1000¬†volt 8544 49 99  
Andre elektriske ledere, til sp√¶nding over 1000¬†volt    
Med kobberledere 8544 60 10  
Med andre ledere 8544 60 90  
Kabler af optiske fibre 8544 70 00  
85.45 Kulelektroder, b√łrstekul, lampekul, batterikul og andre varer af grafit eller andet kul, ogs√• i forbindelse med metal, af den art der anvendes til elektrisk brug    
Elektroder    
Af den art der anvendes til elektriske ovne 8545 11 00  
I andre tilf√¶lde 8545 19 00  
B√łrstekul 8545 20 00  
Andre varer    
Varmelegemer 8545 90 10  
Andre varer 8545 90 90  
85.46 Elektriske isolatorer, uanset materialets art    
Af glas 8546 10 00  
Af keramisk materiale 8546 20 00  
Af andre materialer    
Af plast 8546 90 10  
Af andre materialer 8546 90 90  
85.47 Isolationsdele til elektriske maskiner, apparater og materiel, for s√• vidt delene, bortset fra ist√łbte simple samledele af metal (fx sokler med gevind), best√•r helt af isolerende materiale, undtagen isolatorer henh√łrende under pos.¬†8546; elektriske installationsr√łr og forbindelsesdele dertil, af u√¶dle metaller og med indvendig isolering    
Isolationsdele af keramisk materiale 8547 10 00  
Isolationsdele af plast 8547 20 00  
Andre varer 8547 90 00  
85.48 Elektriske dele til maskiner og apparater, ikke andetsteds tariferet i dette kapitel    
Hukommelsesenheder, der kan kombineres p√• flere m√•der, s√•som stack D-RAMs og moduler 8548 00 20  
Lysemitterende dioder (LED) til bagbelysning, som er lyskilder, der best√•r af √©n eller flere LED'er og en eller flere konnektorer og er monteret p√• et trykt kredsl√łb eller andet lignende substrat, samt andre passive komponenter, der, uanset om de er kombineret med optiske komponenter eller beskyttelsesdioder, anvendes som bagbelysning i LCD-sk√¶rme 8548 00 30  
Andre varer 8548 00 90  
85.49 Elektrisk og elektronisk affald og skrot    
Affald og skrot af prim√¶relementer, prim√¶rbatterier og elektriske akkumulatorer; brugte prim√¶relementer, prim√¶rbatterier og elektriske akkumulatorer    
Affald og skrot af blyakkumulatorer; brugte blyakkumulatorer    
Brugte blyakkumulatorer 8549 11 10  
Affald og skrot af blyakkumulatorer 8549 11 90  
Andet affald og skrot indeholdende bly, cadmium eller kviks√łlv    
Brugte primærelementer og primærbatterier 8549 12 10 (PCE)
Brugte elektriske akkumulatorer 8549 12 20  
Andre varer 8549 12 90  
Sorteret efter kemisk art og ikke indeholdende bly, cadmium eller kviks√łlv    
Brugte primærelementer og primærbatterier 8549 13 10 (PCE)
Brugte elektriske akkumulatorer 8549 13 20  
Andre varer 8549 13 90  
Usorteret og ikke indeholdende bly, cadmium eller kviks√łlv    
Brugte primærelementer og primærbatterier 8549 14 10 (PCE)
Brugte elektriske akkumulatorer 8549 14 20  
Andre varer 8549 14 90  
Andre varer    
Brugte primærelementer og primærbatterier 8549 19 10 (PCE)
Brugte elektriske akkumulatorer 8549 19 20  
Andre varer 8549 19 90  
Af en art, der hovedsagelig anvendes til genindvinding af √¶delmetaller    
Indeholdende prim√¶relementer, prim√¶rbatterier, elektriske akkumulatorer, kviks√łlvafbrydere, glas fra katodestr√•ler√łr eller andet aktiveret glas, eller elektriske eller elektroniske komponenter indeholdende cadmium, kviks√łlv, bly eller polychlorerede biphenyler (PCB) 8549 21 00  
Andre varer 8549 29 00  
Andre elektriske og elektroniske komponentsamlinger og trykte kredsl√łbskort    
Indeholdende prim√¶relementer, prim√¶rbatterier, elektriske akkumulatorer, kviks√łlvafbrydere, glas fra katodestr√•ler√łr eller andet aktiveret glas, eller elektriske eller elektroniske komponenter indeholdende cadmium, kviks√łlv, bly eller polychlorerede biphenyler (PCB) 8549 31 00  
Andre varer 8549 39 00  
Andre varer    
Indeholdende prim√¶relementer, prim√¶rbatterier, elektriske akkumulatorer, kviks√łlvafbrydere, glas fra katodestr√•ler√łr eller andet aktiveret glas, eller elektriske eller elektroniske komponenter indeholdende cadmium, kviks√łlv, bly eller polychlorerede biphenyler (PCB) 8549 91 00  
Andre varer 8549 99 00  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.