CN8 / NC8 - 2023 91 CN8 / NC8 - 2023 - DA 93

CN8 / NC8 - 2023 - DA

I-Way To Customs

KAPITEL 92
MUSIKINSTRUMENTER; DELE OG TILBEHØR DERTIL

92.01 Klaverer, herunder automatiske klaverer; cembaloer og andre strengeinstrumenter med klaviatur    
OpretstĂĽende klaverer    
Nye 9201 10 10 (PCE)
Brugte 9201 10 90 (PCE)
Flygler 9201 20 00 (PCE)
Andre varer 9201 90 00  
92.02 Andre strengeinstrumenter (fx guitarer, violiner, harper)    
Strygeinstrumenter    
Violiner 9202 10 10 (PCE)
Andre varer 9202 10 90 (PCE)
Andre varer    
Guitarer 9202 90 30 (PCE)
Andre varer 9202 90 80 (PCE)
92.05 BlĂŚseinstrumenter (fx pibeorgler, harmonikaer, klarinetter, trompeter, sĂŚkkepiber), undtagen orkestrioner og lirekasser    
MessingblĂŚseinstrumenter 9205 10 00 (PCE)
Andre varer    
Harmonikaer og lignende instrumenter 9205 90 10 (PCE)
Mundharmonikaer 9205 90 30 (PCE)
Pibeorgler med klaviatur; harmonier og lignende instrumenter med klaviatur og frie metaltunger 9205 90 50  
Andre varer 9205 90 90  
92.06 Slaginstrumenter (fx trommer, xylofoner, bĂŚkkener, kastagnetter, maracas) 9206 00 00  
92.07 Musikinstrumenter, hvis lyd frembringes eller forstĂŚrkes ad elektrisk vej (fx orgler, guitarer, harmonikaer)    
Instrumenter med klaviatur, undtagen harmonikaer    
Orgler 9207 10 10 (PCE)
Digitalklaverer 9207 10 30 (PCE)
Synthesizere 9207 10 50 (PCE)
Andre varer 9207 10 80  
Andre varer    
Guitarer 9207 90 10 (PCE)
Andre varer 9207 90 90  
92.08 SpilledĂĽser, orkestrioner, lirekasser, mekaniske sangfugle, musiksave og andre musikinstrumenter, der ikke henhører under nogen anden position i dette kapitel; lokkefløjter af enhver art; fløjter, kaldehorn og andre kalde- eller signalinstrumenter, der blĂŚses med munden    
SpilledĂĽser 9208 10 00  
Andre varer 9208 90 00  
92.09 Dele (fx mekanismer til spilledĂĽser) og tilbehør (fx kort, plader og ruller til mekaniske instrumenter) til musikinstrumenter; metronomer, stemmegafler og stemmepiber af enhver art    
Strenge til musikinstrumenter 9209 30 00  
Andre varer    
Dele og tilbehør til klaverer 9209 91 00  
Dele og tilbehør til musikinstrumenter henhørende under pos. 9202 9209 92 00  
Dele og tilbehør til musikinstrumenter henhørende under pos. 9207 9209 94 00  
Andre varer    
Dele og tilbehør til musikinstrumenter henhørende under pos. 9205 9209 99 20  
Andre varer    
Metronomer, stemmegafler og stemmepiber 9209 99 40  
Mekanismer til spilledĂĽser 9209 99 50  
Andre varer 9209 99 70  


Copyright Š Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction rĂŠservĂŠs.