CN8 / NC8 - 2023 90 CN8 / NC8 - 2023 - DA 92

CN8 / NC8 - 2023 - DA

I-Way To Customs

KAPITEL 91
URE OG DELE DERTIL

91.01 Armb√•ndsure, lommeure og lignende ure (herunder stopure af s√•danne typer), med kasse af √¶dle metaller eller af √¶delmetaldubl√©    
Armb√•ndsure, elektrisk drevne, ogs√• med indbygget stopur    
Kun med mekanisk tidsangivelse 9101 11 00 (PCE)
I andre tilfælde 9101 19 00 (PCE)
Andre armb√•ndsure, ogs√• med indbygget stopur    
Med automatisk optræk 9101 21 00 (PCE)
I andre tilfælde 9101 29 00 (PCE)
Andre varer    
Elektrisk drevne 9101 91 00 (PCE)
I andre tilfælde 9101 99 00 (PCE)
91.02 Armb√•ndsure, lommeure og lignende ure (herunder stopure af s√•danne typer), undtagen varer henh√łrende under pos.¬†9101    
Armb√•ndsure, elektrisk drevne, ogs√• med indbygget stopur    
Kun med mekanisk tidsangivelse 9102 11 00 (PCE)
Kun med opto-elektronisk tidsangivelse 9102 12 00 (PCE)
I andre tilfælde 9102 19 00 (PCE)
Andre armb√•ndsure, ogs√• med indbygget stopur    
Med automatisk optræk 9102 21 00 (PCE)
I andre tilfælde 9102 29 00 (PCE)
Andre varer    
Elektrisk drevne 9102 91 00 (PCE)
I andre tilfælde 9102 99 00 (PCE)
91.03 Andre ure med lommeurv√¶rk (undtagen ure henh√łrende under pos.¬†9104)    
Elektrisk drevne 9103 10 00 (PCE)
I andre tilfælde 9103 90 00 (PCE)
91.04 Ure til instrumenttavler og lignende ure, til motork√łret√łjer, luftfart√łjer, rumfart√łjer og skibe 9104 00 00 (PCE)
91.05 Andre ure    
V√¶kkeure    
Elektrisk drevne 9105 11 00 (PCE)
I andre tilfælde 9105 19 00 (PCE)
V√¶gure    
Elektrisk drevne 9105 21 00 (PCE)
I andre tilfælde 9105 29 00 (PCE)
Andre ure    
Elektrisk drevne 9105 91 00 (PCE)
I andre tilfælde 9105 99 00 (PCE)
91.06 Apparater til tidskontrol og tidsm√•ling, med urv√¶rk eller synkronmotor (fx arbejdstidskontrolure, tids- og datostemplere)    
Arbejdstidskontrolure; tids- og datostemplere 9106 10 00 (PCE)
Andre varer 9106 90 00 (PCE)
91.07 Tidsafbrydere med urværk eller synkronmotor 9107 00 00 (PCE)
91.08 Lommeurv√¶rker, komplette og samlede    
Elektrisk drevne    
Kun med mekanisk tidsangivelse, eller med en anordning, der muligg√łr indbygning af en mekanisk angivelsesanordning 9108 11 00 (PCE)
Kun med opto-elektronisk tidsangivelse 9108 12 00 (PCE)
I andre tilfælde 9108 19 00 (PCE)
Med automatisk optræk 9108 20 00 (PCE)
I andre tilfælde 9108 90 00 (PCE)
91.09 Andre urv√¶rker, komplette og samlede    
Elektrisk drevne 9109 10 00 (PCE)
I andre tilfælde 9109 90 00 (PCE)
91.10 Komplette urv√¶rker, ikke samlede eller kun delvis samlede (v√¶rks√¶t); ukomplette urv√¶rker, samlede; r√•v√¶rker til urv√¶rker    
Lommeurv√¶rker    
Hele v√¶rker, ikke samlede eller kun delvis samlede (v√¶rks√¶t)    
Med uro med spiralfjeder 9110 11 10 (PCE)
I andre tilfælde 9110 11 90 (PCE)
Ukomplette v√¶rker, samlede 9110 12 00  
R√•v√¶rker 9110 19 00  
Andre varer 9110 90 00  
91.11 Kasser til de i pos.¬†9101 eller 9102 omhandlede ure, samt dele dertil    
Kasser af ædle metaller eller af ædelmetaldublé 9111 10 00 (PCE)
Kasser af u√¶dle metaller, ogs√• forgyldt eller fors√łlvet 9111 20 00 (PCE)
Andre kasser 9111 80 00 (PCE)
Dele 9111 90 00  
91.12 Urkasser og lignende kabinetter til andre varer under dette kapitel, samt dele dertil    
Kasser og kabinetter 9112 20 00 (PCE)
Dele 9112 90 00  
91.13 Urremme og url√¶nker samt dele dertil    
Af √¶dle metaller eller af √¶delmetaldubl√©    
Af √¶dle metaller 9113 10 10  
Af √¶delmetaldubl√© 9113 10 90  
Af u√¶dle metaller, ogs√• forgyldt eller fors√łlvet 9113 20 00  
I andre tilf√¶lde 9113 90 00  
91.14 Andre urdele    
Skiver 9114 30 00  
Platiner og brov√¶rker 9114 40 00  
Andre varer    
Fjedre, herunder spiralfjedre 9114 90 10  
Andre varer 9114 90 90  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.