CN8 / NC8 - 2023 04 CN8 / NC8 - 2023 - EL 06

CN8 / NC8 - 2023 - EL

I-Way To Customs

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ΑΛΛΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΟΥΤΕ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΛΛΟΥ

05.01 Τρίχες κεφαλής ανθρώπου ακατέργαστες, έστω και πλυμένες ή απολιπασμένες. Απορρίμματα τριχών κεφαλής ανθρώπου 0501 00 00  
05.02 Τρίχες χοντρές χοίρου ή αγριόχοιρου. Τρίχες ασβού και άλλες τρίχες για την ψηκτροποιία. Απορρίμματα των τριχών αυτών    
Τρίχες χοντρές χοίρου ή αγριόχοιρου και απορρίμματα των τριχών αυτών 0502 10 00  
Άλλα 0502 90 00  
05.04 Έντερα, κύστεις και στομάχια ζώων, ολόκληρα ή σε τεμάχια, άλλα από εκείνα των ψαριών, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη, κατεψυγμένα, αλατισμένα ή σε άλμη, αποξεραμένα ή καπνιστά 0504 00 00  
05.05 Δέρματα και άλλα μέρη πτηνών, με τα φτερά ή πούπουλά τους, φτερά και μέρη φτερών (έστω και κομμένα στα άκρα), πούπουλα, ακατέργαστα ή απλά καθαρισμένα, απολυμασμένα ή που έχουν υποστεί κατεργασία με σκοπό τη διατήρησή τους. Σκόνες και απορρίμματα φτερών ή μέρη φτερών    
Φτερά των ειδών που χρησιμοποιούνται για το παραγέμισμα. Πούπουλα    
Ακατέργαστα 0505 10 10  
Άλλα 0505 10 90  
Άλλα 0505 90 00  
05.06 Κόκαλα και οστεώδεις άξονες κεράτων, ακατέργαστα, απολιπασμένα, απλά επεξεργασμένα (όχι όμως κομμένα σε σχήματα), επεξεργασμένα με οξύ ή αποζελατινωμένα. Σκόνες και απορρίμματα από αυτές τις ύλες    
Οστεΐνη και κόκαλα επεξεργασμένα με οξύ 0506 10 00  
Άλλα 0506 90 00  
05.07 Ελεφαντόδοντο, χελωνόστρακο, κεράτινα ελάσματα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα γένεια) φάλαινας ή άλλων θαλάσσιων θηλαστικών, κέρατα κάθε είδους, οπλές, νύχια κάθε είδους και ράμφη, ακατέργαστα ή απλά επεξεργασμένα αλλά όχι κομμένα σε σχήματα. Σκόνες και απορρίμματα από αυτές τις ύλες    
Ελεφαντόδοντο. Σκόνες και απορρίμματα από ελεφαντόδοντο 0507 10 00  
Άλλα 0507 90 00  
05.08 Κοράλλι και παρόμοιες ύλες, ακατέργαστα ή απλά επεξεργασμένα, αλλά όχι αλλιώς κατεργασμένα. Κοχύλια και όστρακα μαλακίων, μαλακοστράκων ή εχινοδέρμων και κόκαλα σουπιών, ακατέργαστα ή απλά επεξεργασμένα, αλλά όχι κομμένα σε σχήματα, οι σκόνες και τα απορρίμματά τους    
Κόκκινο κοράλλι (Corallium rubrum) 0508 00 10  
Άλλα 0508 00 90  
05.10 Άμβρα (ζωικό ήλεκτρο), καστόριο, ζήβεθο και μόσχος. Κανθαρίδες. Χολή, έστω και αποξεραμένη. Αδένες και άλλες ουσίες ζωικής προέλευσης που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή φαρμακευτικών προϊόντων, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη, κατεψυγμένα ή αλλιώς διατηρημένα κατά τρόπο προσωρινό 0510 00 00  
05.11 Προϊόντα ζωικής προέλευσης, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού. Ζώα μη ζωντανά των κεφαλαίων 1 ή 3, ακατάλληλα για τη διατροφή του ανθρώπου    
Σπέρμα ταύρου 0511 10 00 (PCE)
Άλλα    
Προϊόντα από ψάρια ή μαλακόστρακα, μαλάκια ή άλλα ασπόνδυλα υδρόβια. Ζώα μη ζωντανά του κεφαλαίου 3    
Κατάλοιπα ψαριών 0511 91 10  
Άλλα 0511 91 90  
Άλλα    
Τένοντες και νεύρα, ξέσματα και άλλα παρόμοια απορρίμματα από μη κατεργασμένα δέρματα 0511 99 10  
Σπόγγοι φυσικοί ζωικής προέλευσης    
Ακατέργαστοι 0511 99 31  
Άλλοι 0511 99 39  
Άλλα 0511 99 85  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.